Concertul caritabil de pricesne intitulat „La umbra crucii Tale”

Marți, 13 martie 2018, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Petroniu, în sala de spectacole a Clădirii „Transilvania” din Municipiul Zalău, a avut loc concertul de pricesne intitulat „La umbra crucii Tale”. Evenimentul a fost organizat de Asociația „Inimioare Fericite”, Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din localitatea Bobota, Primăria Municipiului Zalău și Casa Municipală de Cultură Zalău. Cu această ocazie, au urcat pe scenă soliști de marcă, care, prin cântul lor, au delectat sufletele auditoriului, transmițând cele mai sublime simțăminte de credință autentică și de promovare a valorilor națioale.

Scopul acestui concert a fost unul caritabil, respectiv de strângere de fonduri, în vederea construirii „Așezământului social pentru copii și seniori”, acesta urmând să funcționeze pe lângă Mănăstirea Bobota.

Alături de Măriuca Verdeș, prezentatoarea spectacolului, dar totodată și cea care a susținut, prin ilustrarea straielor populare, importanța păstrării tradițiilor, a portului popular românesc și a cântecului smerit al pricesnelor ortodoxe, au participat la acest concert și Liliana Mărieș, Ionuț Uivaroși, Andreea Vălean Indreican, Rodica Pop Seling, Mircea Mureșan, Rafila Bărbos, Leontina Dorca, Ansamblul de copii „Cununița Năzdrăvană”, precum și Ansamblul de copii ”Călineștenii Țării Maramureșului”.

La finalul spectacolului, organizatorii acestuia, președintele Asociației ”Inimioare fericite”, Preacuviosul Părinte stareț Mina Pletosu, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului și doamna Mihaela Tiba, directorul executiv al asociației, au mulțumit tuturor celor care prin prezență și implicare au făcut posibilă realizarea acestui concert caritabil.

Pr. Claudiu Nechita,
Consilier socialProiectul social Eco Mărţişorul

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu, în perioada 12 februarie-10 martie 2018, se derulează proiectul social Eco Mărţişorul, un proiect care asigură de 10 ani un fond de burse pentru elevii eminenţi, ai căror părinți au posibilități financiare reduse. De acest proiect, inițiat de Asociația Filantropia Porolissum, au beneficiat, până la acest moment, aproape 100 de elevi din Zalău, Şimleu Silvaniei și Jibou pentru a-şi achita contravaloarea cazării la internatul şcolar, a cantinei, a rechizitelor şcolare sau pentru a-şi cumpăra îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Donând pentru acest fond sau cumpărând mărţişoarele expuse spre vânzare, confecţionate, cu atât drag, de elevi ai Liceului de Artă din Zalău, precum şi mărţişoarele tradiţionale, produse în cadrul serilor de şezători populare organizate de Fundația pentru Educație și Dezvoltare Locală AGAPIS și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj, avem posibilitatea achiziţionării unui mărţişor tradiţional original, lucrat manual, simbol al primăverii şi al filantropiei creştine, dar și de a susține șapte elevi care au nevoie de ajutor pentru a-și continua studiile.

Pr. Claudiu Nechita,
Consilier SocialProiect educativ-social, iniţiat de Școala Gimnazială „Horea” din Cluj-Napoca

Mănăstirea Bobota, județul Sălaj, a găzduit recent conferința „Sfânta Liturghie – permanenta reactualizare a jertfei lui Hristos”, acțiune cuprinsă în calendarul activităților propuse în cadrul Proiectului educativ-social „Împreună și prieteni”. În proiect sunt cuprinse activități comune insti­tuțiilor partenere: Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” - Bobota, judeţul Sălaj, Asociația „Inimioare fericite” din localitatea Bobota și Școala Gimnazială „Horea” din Cluj-Napoca.

La această acțiune au participat, pe lângă coordonatorii proiectului, și pr. Florin Vasile Silaghi de la Penitenciarul Satu-Mare, cadre didactice ale instituțiilor școlare din Cluj-Napoca și Bobota și membri ai Asociației „Inimioare fericite”.

Conferința a fost deschisă de starețul Mănăstirii Bobota, protos. Mina Pletosu, care a prezentat momentele importante, simbolistica și semnificația Sfintei Liturghii în viața creștinilor. Lucrările conferinței au continuat cu prezentările susţinute de prof. Judith Ungar – „Ideea jertfei în muzică”, prof. Lucia Oltean – „Arta bizantină – arta realităților transfigurate de lumina sau harul Împărăției Cerurilor”, prof. Dana Mureşan – „Exemplul sfinților prin jertfa personală” și prof. Rodica Iordănescu și Ioana Corujan – „Lumina materială și Lumina lumii” și prof. Codruța Chiş – „Rolul educației religioase în viața preșcolarilor”.

Moderatorul conferinței, Mihaela Tiba, coordonatoarea asociației, a prezentat, în finalul lucrărilor, acțiunile desfășurate cu „micile inimioare” și implicarea activă a susținătorilor în toate activitățile. La secţiunea de dezbateri libere, prof. Livia Fer, director al Școlii Gimnaziale Bobota, a subliniat im­portanța implicării părinților, prin puterea exemplului personal, în dezvoltarea armonioasă a copilului, iar pr. Florin Vasile Silaghi a ilustrat fru­musețea manifestării religioase ca formă de libertate a omului. Următoarea acțiune în cadrul proiectului va avea loc în Duminica femeilor mironosițe, 22 aprilie.Episcopia Sălajului alături de zălăuanul Florin Răcoare

Episcopia Sălajului s-a alăturat tuturor acelora care nu au fost indiferenţi la încercarea prin care trece zălăuanul Florin Răcoare şi a făcut cunoscut cazul acestui tânăr, pentru ca acei care pot şi doresc, să îl sprijine financiar, în vederea achitării costurilor intervenţiilor medicale şi al tratamentelor necesare, care se pot efectua doar în clinici din străinătate. Pentru ajutorarea acestuia, pe lângă ajutorul oferit prin colecte de unele parohii din judeţ, Episcopia Sălajului, a virat în contul lui Florin, suma de 20 000 lei.

Cel care cu atingerea Ta ai vindecat pe soacra lui Petru, fiind aprinsă de friguri… pe robul Tău Florin..., vindecă-l degrab, dărindu-i sănătate, cu dinadinsul ne rugăm, Izvorule al vindecărilor.

Pr. Claudiu Nechita,
Consilierul social al Episcopiei Sălajului„Grija pentru bătrâni arată gradul de civilizație al unui popor!”

I. Pornind de la realitatea cu care se confruntă societatea, respectiv cea a îmbătrânirii populaţiei, Sectorul Social al Episcopiei Sălajului are acreditat, din anul 2009, Serviciul de Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. Acest tip de servicii se adresează persoanelor vârstnice, care datorită pierderii totale sau parţiale a autonomiei funcţionale, au ajuns dependente sau parţial dependente și necesită ajutor pentru realizarea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice.
Având scop îmbunătăţirea calităţii vieţii prin acordarea de îngrijiri la domiciliu persoanelor vârstnice cu nevoi de recuperare şi fără suport social, serviciul furnizat de Episcopia Sălajului ajută la menținerea și dezvoltarea independenței persoanelor vârstnice sau bolnave, oferindu-le, acestora, posibilitatea de a alege și controla deciziile ce afectează calitatea vieții de fiecare zi având motto : „Te ajutăm să te ajuți singur”

II. Pachetul minimal, acordat în regim de gratuitate include:

Îngrijire primară:

a) prevenirea marginalizării sociale;
b) sprijinire pentru reintegrarea socială;
c) ajutor pentru igienă corporală;
d) îmbrăcare şi dezbrăcare;
e) deplasare în exterior;
f) efectuarea cumpărăturilor / însoţire la cumpărături;
g) ajutor pentru redactarea de peti’ii, scrisori, felicitări, etc;
h) ajutor pentru prepararea şi livrarea hranei;
i) efectuarea de cumpărături;
j) activităţi de menaj;
k) sprijin pentru plata unor servicii si obligatii curente;
l) facilitarea accesului la utilităţi (apă, încălzire cu lemne, etc.).

Asistenţă în menţinerea sănătăţii:

a) facilitarea unui consult medical, solicitarea serviciului de ambulanță în cazuri urgente și solicitarea deplasării medicului de familie la domiciliul beneficiarului;
b) sprijin în administrarea tratamentelor medicale orale prescrise;
c) menţinerea legăturii şi sesizarea medicului de familie ori de câte ori apar modificări ale stării de sănătate;
d) monitorizare parametrii fiziologici.

Socializare şi asistenţă psiho-socială

a) legătura cu familia şi intermedierea incluziunii în familie dacă este cazul;
b) facilitarea accesului la reuniuni religioase, spirituale, de prieteni, evenimente ale comunităţii;
c) organizarea timpului liber prin întâlniri cu alte persoane de aceeaşi vârstă, vizionare TV, presă, acces internet;
d) deprinderea unor abilităţi de tip terapie ocupaţională (tricotat, cusături, sculptură, desen), în funcţie de situaţie, de abilităţile asistatului şi de posibilităţile asistentului.

III. Acte necesare admisiei în program:

a. Cerere întocmită de persoana care solicită acordarea de servicii sau de susţinătorul legal al acesteia;
b. Documente privind identitatea persoanei (certificat de naştere, buletin / carte de identitate), starea civilă (certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, certificat de deces, după caz) în xerocopie;
c. Documente care să ateste starea de sănătate;
d. Adeverinţă medicala emisă de medicul de familie prin care se recomandă îngrijirea şi asistarea la domiciliu;
e. Bilete de ieşire din spital, din care să rezulte data apariţiei handicapului, starea actuală sau un referat medical de specialitate;
f. Certificat medical de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (dacă este cazul).
g. Documente privind situaţia materială (venituri proprii provenite din pensii şi alte surse);
h. Copie după decizia de pensionare;
i. Anchetă socială;
j. Alte documente solicitate de instituţiile finanţatoare.

IV. Criterii de eligibilitate

a) Să fie persoană vârstnică sau cu handicap (cu certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap, exceptând gradul I, care are însoțitor permanent);
b) Nu se află în întreţinerea unei sau a unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale;
c) Nu are posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
d) Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
e) Nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire şi asistenţă specializată;
f) Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale datorită vârstei, bolii ori stării fizico-psihice;
g) Necesită îngrijire şi asistenţă temporară sau permanentă, deosebită în funcţie de gradul de dependenţă.

Contact: EPISCOPIA SĂLAJULUI, Sector Social, Zalău, str. Episcopiei, nr. 1, jud. Sălaj, Tel. / Fax: 0360-100.321, e-mail: episcopiasalajului@yahoo.comProiectul “Tineri pentru tineri” -TPT

Cu data de 15 septembrie, în cadrul Centrului de Voluntariat Sf. Nicolae al Asociaţiei Filantropia Porolissum a fost iniţiat proiectul ,,Tineri pentru tineri”. Scopul proiectului este acela de creeare a unei reţele active de voluntariat comunitar care să sprijine intervenţiile sociale atât la nivelul serviciilor cât şi al proiectelor Asociaţiei Filntropia Porolissum, CJRAE, CJAP, Centrul Sf.Stefan, Centrul Social Multifuncţional.
Proiectul „Tineri pentru tineri” a luat naştere ca o alternativă a dezvoltarii comunitare şi personale a tinerilor, dar şi pentru a satisface resimţite de diferiţi actori sociali de a avea voluntari implicaţi în activităţile desfăşurate. Prin voluntariat se pot dezvolta abilităţi şi competenţe sociale precum solidaritatea, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea sociala. Prin implicarea în activităţi de voluntariat, tinerii devin conştienţi de problemele din jurul lor, pe care poate ca în mod normal nu le-ar observa.
Activităţile de voluntariat le ofera posibilitatea de a cunoaşte şi de a ajuta copiii proveniţi din familii defavorizate, copiii instutionalizaţi sau persoanele varstnice. Tinerii voluntari sunt implicaţi, alături de copiii de la Centrul Multifuncţional sau Centrul de zi Sf. Ştefan în activităţile educative, de petzrecere a timpului liber, de socializare, şi alte activităţi ludice.
Prin aceste activităţi de voluntariat, elevii de liceu, vor deveni mai sensibili la nevoile comunităţii, îşi vor dezvolta abilităţile de comunicare şi relaţionare, îşi vor petrece timpul liber într un mod formativ, astfel prevenind comportamnetele de risc.
Participarea în cadrul taberei de voluntari îşi propune întărirea motivaţiei grupului de voluntari precum şi promovarea acelora dintre ei care au obţinut rezultate deosebite în urma implicării lor în comunitate.
Formarea grupului de voluntari si activitatile lor se incadreaza in obiectevele Strategiei Nationale de Actiune Comunitara-SNAC.

Pr. Claudiu Nechita„FERICIŢI FĂCĂTORII DE PACE CĂ ACEIA FIII LUI DUMNEZEU SE VOR CHEMA” (Mt.5,9)

Violenţa, cu toate formele ei de manifestare, este o problemă gravă a societăţii contemporane, o problema care, din păcate, este tot mai prezentă şi în sânul familiei. Fie că vine pe fondul unei lipse de educaţie, a consumului de alcool, fie că este o consecinţă a problemelor sociale de orice fel, cu care omul modern se confruntă, violenţa rămâne în esenţa ei o boală a sufletului caracterizată prin lipsa dragostei, a smereniei, a înţelegerii şi a neputinţei acceptării semenului.
Această vreme de pregătire şi aşteptare a Sărbătorii Crăciunului este încă un moment potrivit pentru a inţelege că violenţa, de orice fel - fizică, emoţională, verbală etc. - nu are ce căuta în familie, locul în care se înnoieşte în permanenţă lumea, prin dragostea şi viaţa care se nasc în sânul ei. Ştim însă că, acolo unde familia suferă din această cauză, ea trebuie îndepărtată şi vindecată, iar această tamăduire începe la izvorul dragostei jertfelnice care este Hristos.
Conştienţi de faptul că violenţa naşte violenţă şi că această boală contaminează şi distruge relaţiile, unii dintre tinerii oraşului nostru au decis ca, în data de 25 noiembrie, când biserica face prăznuirea Sfintei Muceniţe Ecaterina, patroana tinerilor zi care, pe plan internaţional a fost aleasă spre a atrage atenţia asupra violenţei din familie, să organizeze o acţiune de sensibilizare ce va avea loc în centrul Municipiului Zalău. Ei nu ne cer sa-i urmăm în demersul lor, ci doar să le primim mesajul şi să fim mai atenţi asupra felului în care relaţionăm cu soţii, cu copiii sau cu părinţii noştri.
Să nu uităm, aşadar, că prin dragostea, înţelegerea şi smerenia pe care o aduce Mântuitorul Hristos, născându-se în Betleem, obţinem permanenţa rămânerii Lui cu noi. Acest fapt este dat de înţelegerea mesajului îngeresc:” Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.”
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro