Târnosirea bisericii din Parohia Recea

Duminică, 7 octombrie 2018, credincioșii Parohiei Recea au îmbrăcat haine de sărbătoare. În această zi binecuvântată de Dumnezeu, biserica cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” și ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a fost târnosită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și de Preasfințitul Părinte Petroniu, în prezența unui mare număr de credincioși. După sfințirea lăcașului de cult, cei doi Ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de peste 25 de preoți și diaconi, între care s-au numărat și Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicii Părinți consilieri, membrii ai Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei, Preacucernicul Părinte Cătălin Lucaci, protopopul Zalăului și părinții apropiați ai acestei parohii, toți prezenți la invitația Părintelui paroh Mihai Dobocan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Petroniu a rostit un cuvânt de bun venit adresat Înaltpreasfințitului Părinte Andrei și a felicitat pe Preacucernicul Părinte paroh Mihai Dobocan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului, pentru întreaga activitate desfășurată.

În continuare, domnul Ludovic Breda, primarul Comunei Vârșolț, de care aparține, din punct de vedere administrativ, și satul Recea, i-a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Andrei titlul de cetățean de onoare al localității Recea, după care Înaltpreasfinția Sa i-a dăruit acestuia Ordinul Sfântului Pahomie de la Gledin.

Tot în același cadru festiv, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oferit Preacucernicului Părinte paroh Mihai Dobocan, Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincție bisericească a Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, pentru bogata activitate administrativ-gospodărească, dar și pastoral misionară. La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh Mihai Dobocan a mulțumit celor doi Ierarhi pentru prezență și le-a dăruit câte o icoană.

De asemenea, au fost împărțite iconițe tuturor celor prezenți la sfânta biserică.

Piatra de temelie a bisericii cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Recea a fost sfințită în anul 2002. Motivul pentru care s-a purces la ridicarea unui nou lăcaș de cult în localitate a fost dat de faptul că vechea biserică era amplasată pe un teren care a devenit instabil, astfel încât lăcașul de cult a început să crape, desprinzându-se, mai apoi, bucăți de tencuială. În aceste condiții, credincioșii nu mai erau în siguranță în vechea biserică. Lucrările la noul lăcaș de cult au fost inițiate și demarate de către parohul de atunci, părintele Miron Pop, până în primăvara anului 2015, când Preacucernicia Sa s-a pensionat.

Începând cu luna mai a anului 2015, Preacucernicul Părinte Mihai Dobocan a fost numit preot al Parohiei Recea, sub păstorirea Preacucerniciei Sale reîncepând lucrările la biserică, după ce, mai multă vreme, acestea stagnaseră din cauza lipsei de fonduri. Astfel, la sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, din anul 2015, s-a slujit, pentru prima dată, în noul lăcaș de cult, slujba fiind săvârșită de Preasfințitul Părinte Petroniu.

Preacucernicul Părinte paroh Mihai Dobocan a primit sfânta taină a preoției în anul 2006, de sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena. În anul 2015, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a acordat Preacucerniciei Sale ordinul Sfinții Împărați Constantin și Elena pentru clerici. În același timp, părintele Mihai este ctitorul bisericii din prima parohie în care a slujit, respectiv Recea Mică, aceasta fiind pusă sub ocrotirea Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Între anii 2002-2018, sub păstorirea Preacucernicilor Părinți Miron Pop și Mihai-Adrian Dobocan, ajutați îndeaproape de membrii Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, s-au realizat următoarele lucrări: în interior lăcașul de cult a fost tencuit, altarul și pronaosul bisericii au fost pictate în tehnica frescă, s-a turnat șapa de beton, pavimentul altarului și soleea din naos au fost placate cu granit, s-a făcut instalația electrică, a fost realizat sistemul de încălzire pe panouri radiante, s-au montat geamurile și ușile de acces, s-au confecționat, din lemn de tei, iconostasul, Sfânta Masă, două suporturi din lemn sculptat pentru icoanele din naos și patru tetrapoade și au fost instalate clopotele în turnul lăcașului de cult. În exterior, biserica a fost tencuită în terasit, acoperișul, turnurile și pridvorul lăcașului de cult au fost acoperite cu tablă Lindab, s-au montat jgheaburile, burlanele și paratrăsnetul, pridvorul bisericii a fost extins, pe fațada lăcașului de cult a fost pictată scena Judecății de Apoi, iar în curtea bisericii a fost edificat un monument al eroilor. De asemenea, lăcașul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.
PASTORALĂ CU PRILEJUL REFERENDUMULUI PENTRU REVIZUIREA CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI Zalău, 2018

† Petroniu
Prin harul lui Dumnezeu Episcopul Sălajului

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor
creştini din cuprinsul Episcopiei Sălajului:
Har, pace, ajutor şi milă de la Dumnezeu,
iar de la Noi, arhiereşti binecuvântări!

Iubiţi credincioşi,

Un om înțelept, inspirat de Dumnezeu, a afirmat că: „Un popor valorează atât cât și-a însușit din Evanghelie”.

Întrucât în vremurile în care trăim poruncile lui Dumnezeu sunt desconsiderate de numeroși semeni ai noștri, care încearcă „să-i amăgească, de este cu putinţă, şi pe cei aleşi” (Matei 24,24), am considerat necesar să vă adresez un cuvânt pastoral.

După ce a creat lumea și viețuitoarele din ea, Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră, ca să stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerului şi peste dobitoace şi peste tot pământul şi peste toate vietăţile ce se târăsc pe pământ! Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; bărbat şi femeie i-a făcut. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: «Creşteţi şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi supuneţi-l!»” (Facere 1,26-28).

Conform rânduielii statornicite de Dumnezeu numai un bărbat și o femeie se pot înmulți, aceasta fiind și o poruncă dumnezeiască adresată omului, care trebuie respectată.

După ce, prin împreună lucrarea lui Dumnezeu și a oamenilor, se naște un copil, acesta crește în armonia vieții de familie, îndrumat cu dragoste părintească de mama și de tata, fiind înconjurat, acolo unde este cazul, de frați și surori iubitori.

Când copilul se maturizează și întâlnește persoana pe care o iubește, îi vine rândul să-și întemeieze o familie, de aceea Sfântul Apostol Pavel a scris că „va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va alipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos şi în Biserică” (Efeseni 5,31-32). Din cuvintele Sfântului Pavel înțelegem că nunta este o Sfântă Taină, iar Apostolul neamurilor recunoaște doar ceea ce se săvârșește în Biserică, deci, din punctul lui de vedere, căsătoria civilă nu are nicio valoare în fața lui Dumnezeu.

În aceeași epistolă, Sfântul Apostol Pavel îi îndeamnă pe cei ce se căsătoresc: „Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre aşa cum şi Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea” (Efeseni 5,25), arătând prin aceasta că iubirea dintre soți trebuie să fie jertfelnică, după modelul Mântuitorului, care S-a jertfit pe cruce pentru a înființa Biserica, trupul Lui tainic.

După ce Dumnezeu îi binecuvintează pe cei doi soți cu copii, Apostolul neamurilor le spune și unora și altora: „Copii, ascultaţi întru Domnul de părinţii voştri, căci aşa este drept. «Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta», aceasta este cea dintâi poruncă, urmată de făgăduinţa: «Ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ». Şi voi, părinţilor, nu-i întărâtaţi pe copiii voştri spre mânie; ci dimpotrivă, creşteţi-i întru învăţătura şi certarea Domnului” (Efeseni 6,1-4).

Din toate aceste pasaje scripturistice vedem cât de valoroasă este familia creștină, care este numită, pe bună dreptate, Biserica cea mică, în sensul că, acolo unde sunt împlinite poruncile lui Dumnezeu, soțul este asemenea unui preot, soția este un altar de jertfă, iar copiii sunt roadele iubirii dintre soți, fiind crescuți în frica lui Dumnezeu.

Sfântul Apostol Iuda Tadeul a scris că „în vremea de pe urmă vor fi batjocoritori trăind după poftele lor nelegiuite” (Iuda 1,18). În zilele noastre aceste cuvinte profetice s-au împlinit, pentru că există unii care trăiesc în dezmăț, dar, cu toate că din punct de vedere moral ei viețuiesc în păcat, legile civile îi protejează.

Întrucât în anumite state cei care păcătuiesc contra firii se pot căsători între ei, în mai multe țări s-a hotărât ca acest lucru să nu fie permis de lege, de aceea, în zilele de 6 și 7 octombrie 2018, în România va avea loc un referendum pentru revizuirea Constituției, care se dorește să prevadă, fără echivoc, faptul că poporul român vrea să păstreze firescul în viața lui de toate zilele.

Prin acest demers nu se urmărește stigmatizarea nimănui, ci se dorește apărarea demnității ființei umane, despre care regele și psalmistul David i s-a adresat în mod admirativ lui Dumnezeu: „Ce este omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? Micşoratu-l-ai pe el cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat. Pusu-l-ai pe el peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui” (Psalmul 8,4-6).

De asemenea, prin votul nostru de la acest referendum dovedim că nu suntem indiferenți, ci ne preocupă prezentul şi viitorul poporului în care ne-am născut.

Dacă acum o sută de ani înaintașii noștri au luptat din greu pentru ca toate teritoriile locuite de români să se unească într-o singură țară, examenul generației noastre este să păstrăm ceea ce am avut dintotdeauna, și anume: credința, tradițiile și firescul. Este datoria noastră sfântă să apărăm candoarea și puritatea sufletului românesc, pe care să le lăsăm moștenire neprețuită și nepieritoare celor de după noi.

Democrația, pentru care au murit atâția oameni, în special tineri, la Revoluția din decembrie 1989, nu înseamnă să-i impui cuiva ceea ce nu dorește, ci din contră, să-i respecți pe ceilalți și Biserica tocmai aceasta vrea, ca valorile ei perene, revelate de Dumnezeu, care ne caracterizează pe noi, românii, să nu fie desconsiderate și înlocuite cu niște surogate care nu ni se potrivesc.

Omul nu este autonom și independent față de Dumnezeu, de vreme ce a fost creat după chipul Lui. Noi suntem legați ființial de Creatorul nostru, Care ne menține în existență, pentru că „noi în El trăim şi ne mişcăm şi suntem” (Faptele Apostolilor 17,28).

Dumnezeu nu este doar Creatorul și Proniatorul omului, ci în urma păcatului strămoșesc L-a trimis pe Fiul Său în lume, „fiindcă într-atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Că Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să se mântuiască prin El, fiindcă Fiul Omului a venit ca să-l mântuiască pe cel pierdut” (Ioan 3,16-17 și Matei 18,11).

De asemenea, Fiul lui Dumnezeu întrupat va fi și Judecătorul nostru, pentru că „Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata I-a dat-o Fiului” (Ioan 5,22).

Iubiți fii sufletești,

Ținând cont de faptul că omul a fost creat de Dumnezeu, este menținut în existență de Acesta, a fost mântuit de Fiul lui Dumnezeu întrupat și va fi judecat de El, să avem mereu în minte cuvintele rostite de Domnul Hristos: „Pe cel ce Mă va mărturisi pe Mine în fața oamenilor, îl voi mărturisi și Eu în fața Tatălui Meu Care este în ceruri; dar de cel ce se va lepăda de Mine în fața oamenilor, de acela Mă voi lepăda și Eu în fața Tatălui Meu Care este în ceruri” (Matei 10,32-33). De vreme ce vom răspunde cu toții în fața Fiului lui Dumnezeu pentru toate gândurile, cuvintele și faptele noastre, este datoria noastră sacră să participăm și să votăm la referendumul din 6 și 7 octombrie 2018, pentru ca în Constituţia României să fie precizat faptul că familia este formată prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, fiindcă așa a rânduit Dumnezeu și nu altfel.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Al vostru de tot binele doritor
şi către Domnul pururea rugător

†Petroniu
Episcopul Sălajului


Descarcare document
PS Petroniu - Pastorala la Referendum.pdf

Liturghie Arhierească în Parohia Biușa

Duminică, 30 septembrie 2018, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Biușa, Protopopiatul Jibou. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, între care s-a numărat și Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a hirotesit întru iconom stavrofor pe Părintele paroh Vasiliu Gurzou, în semn de apreciere a eforturilor și a activității rodnice desfășurate de către acesta în ogorul Domnului.

După Dumnezeiasca Liturghie, Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, a dat citire Apelului Adunării Naţionale Bisericeşti pentru participarea la Referendum în zilele de 6 și 7 octombrie 2018. În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a citit Pastorala cu privire la Referendumul pentru revizuirea Constituției României.

Satul Biușa este așezat în partea de nord a județului Sălaj, mai precis în partea de sud-vest a Comunei Benesat, la distanța de un kilometru și jumătate față de drumul județean Zalău - Cehu Silvaniei - Jibou.

Despre numele satului Biușa, tradiția populară afirmă că acesta ar fi provenit de la expresia „benedictinii aveau cămara plină de bunătăți”, o altă ipoteză fiind aceea potrivit căreia denumirea localității ar deriva de la numele ungurului Bӧὅs (posibil fondator al satului), aceasta din urmă fiind cea mai plauzibilă dintre cele două supoziții, deoarece autoritățile, de-alungul timpului, denumeau localitățile după numele întemeietorului lor, din anumite interese de ordin social-economic, cum ar fi asigurarea dărilor.

Prima atestare documentară a satului Biușa datează din anul 1387, când acesta este menționat ca localitate maghiară „vilae hungaricalis”, aparținând cetății Cheud din Comitatul Solnoc Dăbâca.

Prima biserică românească datează din jurul anului 1680, aceasta fiind construită din lemn și acoperită cu paie. În anul 1780, lăcașul de cult a fost refăcut cu lemn din biserica veche, primită din Bârsăul de Sus, cu titlul de donație.

Acest lăcaș de cult s-a deteriorat în timp, o parte din lemnul acesteia fiind folosit la acoperișul și bolta noii biserici de zid, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.

Edificarea actualului lăcaș de cult a fost finalizată în toamna anului 1949, acesta având formă de cruce greacă și un turn clopotniță cu doua clopote. Biserica are lungimea de optsprezece metri, lățimea de șase metri și înălțimea de opt metri. Materialele folosite pentru construcție au fost: piatra, cărămida și lemnul. Inițial, lăcașul de cult a fost acoperit cu țiglă, însă în anul 1971 acesta a fost acoperit cu tablă zincată.

Începând cu anul 1994, Preacucernicul Părinte Vasiliu Gurzou a fost numit preot al Parohiei Biușa, sub păstorirea Preacucerniciei Sale derulându-se o serie de lucrări ce vizau înfrumusețarea bisericii și a casei parohiale.


Resfințirea bisericii din localitatea Sălățig

Duminică, 23 septembrie 2018, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Sălățig, filie a Parohiei Bulgari, Protopopiatul Zalău, pentru a binecuvânta lucrările efectuate la lăcașul de cult. După slujba de resfințire, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, între care s-au numărat și Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, consilierul social-filantropic al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Cătălin Lucaci, protopopul Zalăului și Preacucernicul Părinte Cristian Porumb, intendentul Episcopiei Sălajului.

La finalul Dumnezeștii Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit întru iconom pe Părintele paroh Emil-Traian Nechita, în semn de apreciere a eforturilor și a activității rodnice desfășurate de către acesta în ogorul Domnului. De asemenea, au mai fost acordate diplome de apreciere membrilor Consiliului Parohial și tuturor celor care s-au implicat în activitățile de finalizare a lucrărilor efectuate la această biserică. La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh a mulțumit Preasfinției Sale pentru prezență și pentru distincție.

Localitatea Sălățig a fost atestată documentar, pentru prima dată, în secolul al XIV-lea, mai exact în anul 1329. Potrivit tradiției locale, pe vremuri, în apropierea locului unde astăzi se află lacul de acumulare de pe valea Şandrei exista un sat, cu numele Şandra. Fiind atacaţi de tătari, localnicii s-au refugiat în pădurile din apropiere, despărţindu-se în două tabere. Ca urmare a acestui fapt, fiind nevoiţi să vieţuiască în pădure, fiecare dintre cele două grupuri de fugari au format câte o nouă localitate, respectiv Sălăţig și Mineu.

Actuala biserică a satului, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a luat ființă începând cu anul 1949, când a fost sfințită piatra de temelie, lucrările extinzându-se pe parcursul mai multor ani, datorită numărului mic de credincioși din această localitate.

După venirea vrednicului preot Emil-Traian Nechita în acest sat, respectiv în anul 2011, ajutat îndeaproape de membrii Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, s-au realizat următoarele lucrări: în interior lăcașul de cult a fost pictat în tehnica tempera, iconostasul a fost restaurat și împodobit cu icoane noi, s-au montat geamurile, ușile de acces, candelabrele și aplicele, pardoseala a fost vopsită și acoperită cu mochetă, băncile au fost recondiționate și vopsite, în pronaosul bisericii a fost amenajată o cameră pentru spovedanie, pridvorul lăcașului de cult a fost placat cu gresie, iar stâlpii de susținere ai acestuia au fost îmbrăcați în faianță. În exterior, soclul bisericii a fost recondiționat și vopsit cu vopsea lavabilă, terasa de la intrarea în lăcașul de cult a fost pavată cu piatră decorativă, s-a vopsit gardul de împrejmuire al bisericii și au fost amenajate două clădiri anexe. De asemenea, lăcașul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.


ACTIVITĂȚILE CATEHETICE ALE EPISCOPIEI SĂLAJULUI

Cu binecuvântarea și sub permanenta îndrumare a Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, activitățile catehetice din Episcopia Sălajului se derulează în cadrul a nouă Circumscripții catehetice. Activitatea catehetică se desfășoară sub coordonarea Preacucernicului Părinte Inspector pentru catehizare, Silviu Boha.
Coordonatorii Circumscripțiilor catehetice din Eparhie sunt: Circumscripția catehetică Zalău – coordonator pr. Andrei Urs, Circumscripția catehetică Cehu Silvaniei - coordonator pr. Radu Barbor, Circumscripția catehetică Valea Agrijului - coordonator pr. Daniel Blaj, Circumscripția catehetică Valea Almașului - coordonator pr. Călin Mateiu, Circumscripția catehetică Șimleu Silvaniei - coordonator pr. Cosmin Porcar, Circumscripția catehetică Barcău - coordonator pr. Claudiu Popiț, Circumscripția catehetică Crasna - coordonator pr. Theodor Csordaș, Circumscripția catehetică Jibou - coordonator diac. Iura Cristian, Circumscripția catehetică Someș - coordonator pr. Alexandru Bande.

În anul catehetic 2017-2018, prin Biroul de catehizare al Episcopiei Sălajului s-au derulat 20 de proiecte catehetice pentru copii și adulți, un festival de pricesne mariane, două concursuri naționale sau în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și două Întâlniri ale tinerilor ortodocși: „Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului” și „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea”.

În etapele de implementare şi dezvoltare a proiectului de catehizare, acțiunile care au contribuit la desfăşurarea în condiții optime a activităţii de catehizare a copiilor şi tinerilor au fost: participarea preoţilor la evenimentele importante din viaţa şcolilor în cadrul parteneriatelor locale educative (deschiderea anului şcolar, zilele şcolii, ziua eroilor, acţiuni culturale, etc.), prezentarea colindelor a datinilor strămoşeşti legate de marile sărbători naţionale şi praznice bisericeşti, excursii, drumeţii, pelerinaje la schiturile şi mănăstirile din cuprinsul Eparhiei. Totodată, copiii au fost implicați și în activitatea filantropică, dăruind celor în suferință, punând în practică învățătura Sfintelor Evanghelii.

În ordine cronologică, activitățile au fost următoarele:

Diploma de excelență „Sfântul Chiril al Ierusalimului”. Distincția, instituită pentru a evidenția și motiva activitatea catehetică desfășurată în Eparhie, se acordă în fiecare an preotului coordonator de circumscripție catehetică, cu activitatea cea mai bogată. Acum a fost acordată Preacucernicului Părinte Radu-Marius Barbor, coordonatorul Circumscripției catehetice Cehu Silvaniei.

14 proiecte catehetice în cinstea Nașterii Domnului implicați, 2140 de copii care au primit daruri. Acestea au fost următoarele: „Colinde din bătrâni”, „Noi umblăm a colinda”, „Hristos se naște slăviți-L”, „Veste buna vă aducem”, Sosit-a praznicul iară”, „O, ce veste minunată!”, „Lăudați și cântați și vă bucurați”, „Vin colindătorii ...”, „Colind și dar din suflet de copil”, „Vin colindătorii cum veneau odată”, „Răsună blând spre seară, colinde românești”, „Slobozi-ne gazdă-n casă” și „Biserica, tinerii și colindele”, ediția a X-a; un proiect de 1 iunie „Ziua Copiilor”, proiectul „Ziua portului popular” și Proiectul catehetico-filantropic ,,dar din dar, se face rai”.

Trei proiecte catehetice în cinstea Învierii Domnului, implicați 400 copii. Acestea au fost: „Dar pascal”, ediția a IX-a, „Lumina lui Hristos luminează tuturor”, ediția VI-a, „Bucuria învierii”, Ediția a VIII-a.

Alte proiecte derulate: Proiectul catehetico-filantropic „dar din dar, se face rai”. S-au achiziționat alimente, ghete de iarnă pentru copii, pături pentru cei vârstnici, dulciuri, fructe, produse pentru igiena personală, detergenți, medicamente, cărți și rechizite școlare, suma totală fiind de 7,300 lei; Proiect de ziua copiilor. Cu ocazia zilei de 1 Iunie, s-au organizat o serie de activități specifice Sărbătorii Copilăriei: concursuri, jocuri în aer liber, surprize „dulci”, baloane și multă bucurie; „Ziua portului popular”. Acțiunea s-a desfășurat la Parohia Cehu Silvaniei și s-a bucurat de aprecierea unanimă a sutelor de credincioși participanți la slujbele oficiate la sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, care au purtat frumoasele costume populare din Zona Codrului. Activitățile s-au derulat în încercarea de a păstra tradiția și portul acestei zone, dar și pentru a scoate la lumină adevărate comori ale meșteșugului popular.

CONCURSUL NAȚIONAL CULTURAL-ARTISTIC „UNIREA: LIBERTATE ȘI UNITATE” , 11 proiecte implicati 364 copii. Proiectul câștigător din Episcopia Sălajului s-a intitulat „Uniți în libertate”. Acesta a fost coordonat de către pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan împreună cu profesorii de religie: Ioan Ciocmărean de la C.S.E.I. Speranța Zalău, Marinela Tiran de la Școala Gimazială „Simion Bărnuțiu” Bocșa Sălaj, Anca Șulumete Școala Gimazială „Simion Bărnuțiu” Zalău și Dana Rus de la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău și realizat împreună cu 64 de copii de la grupa de cateheză a Catedralei Episcopale ,,Înălţarea Domnului ”, din Zalău.

FESTIVITATEA DE PREMIERE A ELEVILOR ȘI PROFESORILOR DIN EPISCOPIA SĂLAJULUI
La acest eveniment au participat alături de elevi, profesori, preoți, părinți și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Cu această ocazie, a fost vernisată expoziția de pictură și colaj, realizată în cadrul Concursului Național „Biserica locaș de închinare”, aflat la a VIII-a ediție. La acest concurs au participat, la etapa națională, 864 de elevi din țară, respectiv din 37 de județe.
Au fost premiaţi elevii care au participat la Olimpiada de religie, faza județeană și națională şi la următoarele concursuri: „În lumina lui Hristos” - concurs judeţean de cunoştinţe religioase, „Cultură şi spiritualitate”, Concursul Naţional „Biserica locaş de închinare”, Ediția a VIII-a și Concursul Naţional Cultural-Artistic „Unirea: libertate și unitate”.
În acelaşi cadru, ați acordat pentru activitatea didactică şi misionară desfăşurată în anul şcolar 2017-2018, titlul de „Profesorul anului” doamnei profesoare Anca-Ioana Șulumete. Titlul de „Profesorul anului”, este acordat de către Episcopia Sălajului în fiecare an pe baza unei evaluări complexe, care implică analiza activităţii de către profesori, preoţi, Consiliul consultativ al profesorilor de religie şi Comisia de concurs organizată la nivelul Centrului Eparhial.

FESTIVALUL DE PRICESNE MARIANE PENTRU COPII „MAICĂ, PURUREA FECIOARĂ”
Duminică, 5 august 2018, în colaborare cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, la Mănăstirea „Sfânta Maria” Rus a avut loc a noua ediție a Festivalului de pricesne mariane pentru copii „Maică, pururea Fecioară”.
Au impresionat prin pioșenie, prin frumusețea interpretării, dar și prin frumosul port popular pe care l-au purtat cu mare bucurie. Au fost premiați tinerii soliști cu icoane și diplome de participare, apoi fiecare grup de copii, a primit o icoană cu Maica Domnului care a fost prezentată spre închinare în biserica parohială, cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

TABĂRA CATEHETICĂ „UNIȚI ÎN CREDINȚĂ ȘI FAPTE BUNE”, DE LA MĂNĂSTIREA STRÂMBA
A noua ediție a „Taberei catehetice” de la Mănăstirea Strâmba a avut loc în perioada 16 - 28 iulie 2018. Ea a fost o răsplată pentru copiii înscriși în proiectul „Hristos împărtășit copiilor”, pentru cei implicați în proiectele catehetice derulate în acest an în Episcopia Sălajului, precum şi pentru copii și tineri din țară și din afara graniţei, din localiatatea Bătania, Ungaria. Tabăra a fost și anul acesta pentru copii un mod de a se deconecta de problemele cotidiene, o ocazie de a învăţa lucruri noi şi folositoare, dar și de a lega prietenii şi de a cunoaşte oameni noi.
Între activităţile acestei tabere s-au numărat și ateliere de muzică bisericească în cadrul cărora elevii au audiat şi învăţat melodii cu conţinut religios moral. Cei mai talentaţi în acest sens au dat răspunsurile de la strană la slujbele săvârşite. Alţii, talentaţi la desen şi pictură au desenat şi pictat scene cu temă religioasă. Seara, copiii au vizionat filme cu conţinut religios-moral. Au participat la diferite jocuri, au confecţionat cruciuliţe care au fost sfinţite, iar copiii le-au păstrat ca amintire.
Orele de cateheză au fost un prilej de a recapitula cunoştinţele dobândite în decursul anului la orele de religie sau la orele de cateheză desfăşurate în parohii, dar şi de a dobândi altele noi. Totodată au fost prezentate Taina Spovedaniei şi Taina Împărtăşaniei. Pe lângă activităţile duhovniceşti copiii au fost antrenaţi în diferite activităţi intelectuale şi sportive. S-au desfăşurat următoarele concursuri: Concursul de cunoştinţe religioase „Familia izvor al binecuvântării divine”, „Concurs de perspicacitate” şi întreceri sportive desfăşurate sub deviza „Minte curată şi corp sănătos”. De asemenea a fost organizat un concurs de toacă cu ajutorul preacuviosului părinte Acachie.
Toate aceste activităţi au fost încununate cu participarea tuturor, vinerea, la Sfânta Liturghie şi primirea Sfintelor Taine a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei. La mijlocul fiecărei săptămânii, în fiecare serie, s-a organizat o excursie la câteva obiective religioase şi turistice din Episcopie, iar la finalul fiecărei serii s-au acordat în cadru festiv diplome şi premii.

ÎNTÂLNIREA TINERILOR ORTODOCŞI DIN MITROPOLIA CLUJULUI, MARAMUREŞULUI ŞI SĂLAJULUI”
În spiritul preocupărilor misionar-pastorale pentru educația și viitorul tinerilor, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, prin Biroul de catehizare al Episcopiei Sălajului, în zilele de 17 și 18 august 2018, s-a organizat „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului”. Tema întâlnirii a fost „Unitate, libertate, responsabilitate”.
Evenimentul, a adunat în Zalău aproximativ 1100 de tineri din județele Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș și Sălaj, astfel că Zalăul a devenit un loc de formare spirituală, culturală și socială a tinerilor. Scopul organizării evenimentului a fost acela de constitui cadrul în care tinerii să-și poată găsi modele și să trăiască experiențe formatoare, care să-i apropie de Biserică, dar și încurajarea dialogului dintre grupurile de tineret.
Deși a fost o provocare din punct de vedere material, logistic și organizatoric, „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului” a fost o reușită. Acest lucru îl mărturisec preoții și tinerii participanți implicați direct în activități, dar și mesajul pozitiv de la Instituțiile partenere implicate în activități și din articolele pozitive din presa locală sau națională, la adresa acestei actiuni.

Credem că proiectele derulate sunt o reuşită și au un impact tot mai mare de la un an la altul. Ele au scopul de a cultiva relaţii de prietenie între tinerii din diferite parohii din mediul rural și urban, valorificarea experienţelor pozitive, dezvoltarea comunicării şi creativităţii, formarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de mediul în care trăiesc şi nu în ultimul rând promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor religioase şi culturale specifice zonei de provenienţă a fiecărui participant.
Implicarea în astfel de proiecte împreună cu preoţii şi cadrele didactice le dă copiilor și tinerilor convingerea că participă în mod real la viața bisericii și că pot depăși cu bine provocările vieții contemporane, devenind oameni integri şi credincioşi vrednici ai Bisericii.
Toate activitățile organizate au avut în vedere evidențierea faptului că în Patriarhia Română anul 2017 a fost „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești”, iar anul 2018 este „Anul omagial al unității de credință și de neam” și „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri de la 1918”.

Concluzionând activitatea desfășurată în anul catehetic 2017-2018, putem spune că aceasta reprezintă pentru copiii și tinerii Eparhiei noastre, nu numai un prilej de a dobândi și experimenta deprinderi duhovnicești, ci și o alternativă de petrecere a timpului liber, cu implicaţii socio-culturale pe termen lung, copiii de azi devenind credincioșii noștri de mâine.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu-Ioan BohaLiturghie Arhierească în Parohia Fântânele-Rus

Duminică, 16 septembrie 2018, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Fântânele-Rus, Protopopiatul Jibou. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, între care s-a numărat și Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru preot pe seama Parohiei Ceaca, din Protopopiatul Jibou, pe diaconul Dumitru-Florin Pușcaș.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a hirotesit întru sachelar pe Părintele paroh Traian Micle, în semn de apreciere a eforturilor și a activității rodnice desfășurate de către acesta în ogorul Domnului. De asemenea, au fost acordate diplome de apreciere celor care s-au implicat în activitățile de finalizare a lucrărilor efectuate la biserica parohiei. La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh a mulțumit Preasfinţitului Părinte Petroniu pentru prezență și i-a dăruit o icoană.

În continuare, Preasfinţia Sa a sfințit un monument al eroilor localității, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru apărarea gliei străbune în cadrul celor Două Războaie Mondiale, după care a oficiat o slujbă de pomenire a acestora.

Satul Fântânele-Rus aparţine, din punct de vedere administrativ, de Comuna Rus şi este situat în partea de nord-est a judeţului Sălaj, la aproximativ 65 de km depărtare de reşedinţa acestuia, Municipiul Zalău.

Numele localității este pomenit în documente şi conscripţii încă din cele mai vechi timpuri. Consemnarea acestuia sub denumirea propriu-zisă de „Kabalapataka”, care în limba română se traduce prin „Valea Iepei” (vâlcică situată în hotarul din plasa marginală Rogna), o avem din anul 1338. Schimbarea denumirii din Iapa în Fântânele s-a realizat în anul 1963, la intervenţia locuitorilor satului, denumirea de Fântânele derivând de la o parte de hotar, care poartă acelaşi nume. În anul 1968 localitatea a primit numele de Fântânele-Rus, denumire care o deosebeşte de celelalte şapte sate cu numele de Fântânele, existente în Transilvania.

Prima biserică din localitate se presupune că a existat în locul numit Hlube, zonă care a reprezentat și prima vatră a satului. Ulterior, odată cu extinderea localității, s-a construit un alt lăcaș de cult, din lemn, acesta fiind menționat în Conscripția de la 1773. Din această biserică s-au păstrat, până în zilele noastre, cinci cărţi bisericeşti: Cazania lui Varlaam din 1699, Strastnicul din 1773, Apostolul din 1802, Liturghierul din 1807 și Penticostarul din 1808, toate fiind scrise cu litere chirilice, precum şi două icoane de lemn, din secolul al XVIII-lea, respectiv una cu Sfântul Arhanghel Mihail, iar cealaltă cu Sfântul Ierarh Nicolae, ambele fiind înnoite în anul 1887. Atât cele cinci cărţi bisericeşti, cât și cele două icoane de lemn, au intrat în patrimoniul cultural naţional.

Cel de-al treilea lăcaș de cult, cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost ridicat în jurul anului 1810, pe locul unde astăzi este situată şcoala satului. A patra biserică a fost edificată tot din lemn, fiind acoperită cu şindrilă și având un singur turn. Aceasta a fost sfințită în anul 1887.

Actualul lăcaș de cult a fost construit în anii 1935-1936, de maistrul de biserici, Peterfi de la Buduş, judeţul Cluj, în formă de cruce. Iconostasul şi partea lemnoasă a fost executată, în întregime, de maistrul Rupic de la Bistriţa, iar pictura de pe catapeteasmă a fost realizată de pictorul Iuhas din Gherla. Biserica a fost sfințită în data de 8 noiembrie 1936, cu ocazia sărbătorii Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, ocrotitorii acestui sfânt lăcaş.

Începând cu anul 2013, Preacucernicul Părinte Traian Micle a fost numit preot al Parohiei Fântânele-Rus, sub păstorirea Preacucerniciei Sale derulându-se o serie de lucrări ce vizau înfrumusețarea bisericii și a casei parohiale.

Liturghie Arhierească în Parohia Ip

Vineri, 14 septembrie 2018, cu ocazia praznicului Înălțării Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Ip, Protopopiatul Șimleu Silvaniei. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, între care s-a numărat și Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru diacon pe domnul Dumitru-Florin Pușcaș, urmând ca acesta să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Ceaca, din Protopopiatul Jibou.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a acordat o diplomă de apreciere primarului Comunei Ip, ca urmare a implicării acestuia în activitățile de finalizare a lucrărilor efectuate la biserica parohiei.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a oficiat o slujbă de pomenire a celor 157 de localnici români, care au fost asasinați, în toamna anului 1940, de armata ungară, în complicitate cu etnicii maghiari locali, sub pretextul răzbunării a doi militari unguri, morți într-o explozie ce a avut loc în Comuna Ip, în data de 7 septembrie 1940, cu ocazia trecerii trupelor prin localitate.

După slujba Parastasului, au avut loc depuneri de jerbe şi coroane de flori la Mormântul românilor uciși de unguri în Ip, la eveniment fiind prezenți și reprezentanţi ai instituțiilor județe și locale, precum și ai tuturor partidelor şi alianţelor politice din judeţ.

Localitatea Ip este atestată documentar, pentru prima dată, în anul 1208, când satul apare sub numele de Villa Ypu, însă cercetările arheologice au dovedit prezența omului în satele Zăuan și Ip încă din perioada neoliticului.

În ceea ce privește viața bisericească din această localitate, amintim faptul că biserica din Ip are o vechime destul de mare, anul construirii acesteia nefiind cunoscut, însă potrivit tradiției orale, care s-a transmis, prin viu grai, din generație în generație, lăcașul de cult, construit în cea mai mare parte din piatră și din mai puțină cărămidă, ar fi fost, la început, o clădire turcească, pe care, după plecarea acestora, credincioșii satului au transformat-o în biserică. Aceasta are forma unei case țărănești, fiind lungă de 12 m și lată de 8 m. De asemenea, vechiul lăcaș de cult, care este fără turn și cu doar o singură intrare, nu este pictat. Catapeteasma este din zid masiv și are trei uși.

În anul 1976 Preacucernicul Părinte Ioan Marian a fost numit preot al Parohiei Porț, de care țineau, din punct de vedere jurisdicțional, și filiile Ip și Leșmir.

În anul 1987 s-au făcut demersuri pentru construirea noii biserici din Ip, autorizaţia de construcţie fiind obţinută în data de 30 iulie 1988. Astfel, în toamna anului 1988, în data de 12 septembrie, s-au demarat lucrările de edificare a lăcașului de cult, iar în anul 1990 acestea au fost finalizate. Între anii 1997-1999, biserica nouă a fost pictată în tehnica frescă, iar în data de 12 septembrie 1999 aceasta a fost sfinţită de Preasfințitul Părinte loan Mihălțan, Episcopul Oradiei.

În anul 2008, în apropiere de biserica veche, s-a ridicat în cimitirul ortodox din satul Ip un altar de vară, care a fost aşezat lângă mormântul celor 157 de persoane, care au fost asasinate în toamna anului 1940. Tot în același an, a fost executată o reparaţie capitală la vechiul lăcaș de cult din cimitir, tencuiala fiind dată jos până la cărămidă, iar fundația fiind întărită cu stâlpi din beton. De asemenea, biserica a fost tencuită atât în interior, cât și în exterior, s-a turnat șapa de beton, iar acoperişul a fost reparat. Toate aceste lucrări au fost sfințite de Preasfințitul Părinte Petroniu, în data de 14 septembrie a anului 2008.

Până în anul 2000, localitatea Ip a fost filie a Parohiei Porţ. Începând cu acest an, sub păstorirea Preacucernicului Părinte Ioan Marian s-au derulat o serie de lucrări ce au vizat înfrumusețarea celor două lăcașuri de cult și a casei parohiale.


Zi de sărbătoare la biserica cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” din Zalău

Duminică, 9 septembrie 2018, credincioșii Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din Zalău au îmbrăcat straie de sărbătoare. În această zi binecuvântată de Dumnezeu, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în biserica parohiei de Înaltpreasfințitul Părinte Ambrozie, fost Mitropolit Ortodox de Helsinki și de Preasfințitul Părinte Petroniu, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, între care s-au numărat și Preacucernicul Părinte paroh Ion Ardelean, consilierul administrativ-bisericesc al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Mihai Dobocan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului și Preacucernicul Părinte Cătălin Lucaci, protopopul Zalăului.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a rostit un cuvânt de bun venit adresat Înaltpreasfințitului Părinte Ambrozie și a felicitat pe Preacucernicul Părinte paroh Ion Ardelean, consilierul administrativ-bisericesc al Episcopiei Sălajului, pentru întreaga activitate desfășurată. În continuare, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură.

La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh Ion Ardelean a mulțumit celor doi Ierarhi pentru prezență și le-a dăruit câte o icoană.

Părintele Ion Ardelean este slujitor al Bisericii de peste 30 de ani, fiind hirotonit preot în anul 1985. Începând cu anul 2002, Preacucernicia Sa a fost transferat la Parohia ,,Nașterea Maicii Domnului” din Zalău, moment din care a continuat lucrările de zidire a bisericii. Din anul 2009 ocupă și funcția de consilier administrativ-bisericesc la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului.

Piatra de temelie a lăcașului de cult „Naşterea Maicii Domnului” din Zalău a fost sfinţită în anul 2000. În Joia Mare din primăvara anului 2015 s-a slujit, pentru prima dată, în biserica propriu-zisă, după ce Preasfințitul Părinte Petroniu a binecuvântat lucrările săvârșite la lăcașul de cult.

Până în acel moment, slujbele bisericești se săvârșeau în demisolul bisericii. În momentul de față, s-a finalizat tencuirea exterioară a lăcașului de cult, iar în interior, biserica este pregătită pentru pictură.


Hramul Schitului „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Marca

Sâmbătă, 8 septembrie 2018, cu ocazia praznicului Nașterii Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul obștii Schitului „Nașterea Maicii Domnului”, din localitatea Marca. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoţi și diaconi, din care a făcut parte și Preacuviosul Părinte Protosinghel Mina Pletosu, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului și în prezența a numeroși credincioși care s-au adunat și în acest an, în număr mare, la acest așezământ monahal.

Schitul Marca este cel mai tânăr așezământ monahal din Episcopia Sălajului, piatra de temelie fiind sfințită în anul 2002, de Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu-vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului.

Iniţiativa ridicării unei mănăstiri, la limita dintre judeţele Sălaj şi Bihor, îi aparţine Preacucernicului Părinte Ioan Marian, fost preot paroh al Parohiei Marca, care, sprijinit îndeaproape de credincioşii săi şi mai cu seamă de domnul Pavel Hălmăjan, a reuşit, într-un timp relativ scurt, să ridice o casă mănăstirească în stil brâncovenesc, care adăposteşte, în prezent, un paraclis şi chilii pentru vieţuitoarele acestui schit.

Educația – lumină pentru viață şi bucurie de Centenar

Cu dragoste părintească, binecuvântăm pe toţi elevii, părinţii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, la începutul anului şcolar 2018-2019.

În anul în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri de la 1918, ne amintim cu recunoștință de toți aceia care, de-a lungul veacurilor, prin dragostea lor jertfelnică, au apărat unitatea de credință a românilor și au contribuit la cultivarea și consolidarea conștiinței naţionale. În acest sens, Biserica, prin Sfânta Liturghie și tipar, a cultivat cu stăruință în sufletele românilor conștiința că au aceeași origine, ca neam, aceeași limbă neolatină sau romanică și aceeași credință creștină. Astfel, Biserica a susţinut eforturile patriotice pentru înfăptuirea marilor evenimente din istoria românilor: Unirea Principatelor din 1859, obținerea Independenței de Stat a României (1877-1878) și Marea Unire din 1918.

Mesajul educaţional al sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918 este acesta: Familia, Biserica și Școala sunt chemate să prezinte copiilor și tinerilor chipurile luminoase, înțelepciunea şi jertfelnicia făuritorilor Marii Uniri, pentru a prețui virtuțile lor și a le cultiva în prezent şi în viitor.

În contextul actual, marcat de tendințe ideologice individualiste și secularizante, este necesară intensificarea cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, pentru a promova valorile permanente și modelele autentice, care leagă între ele generațiile trecute, prezente și viitoare. De asemenea, este esențială dezvoltarea unei educații utile pentru viață, atât în plan personal, cât și comunitar, care să cultive libertatea și demnitatea persoanei umane, creată după chipul lui Dumnezeu, iubirea părintească, filială şi fraternă, recunoştinţa și coresponsabilitatea, prietenia și întrajutorarea.

În anul 2018, declarat în Patriarhia Română drept An omagial al unității de credință și de neam și An comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, Biserica a hotărât să sporească mai mult comuniunea cu românii de pretutindeni și să promoveze demnitatea poporului român în dialog cu celelalte popoare ale lumii. Totodată, prin continuarea Programului catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” și a Proiectului „Alege Şcoala!”, prin organizarea de tabere și activități educaționale, Biserica dorește să încurajeze copiii şi tinerii să crească permanent în comuniune de iubire în familie, în Biserică şi în societate, preţuind valorile spirituale şi culturale ale poporului român.

Cu prilejul începutului anului școlar 2018-2019, ne rugăm Preasfintei Treimi să ocrotească pe toţi elevii, părinţii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi să le dăruiască tuturor bucuria comuniunii fraterne în păstrarea dreptei credințe, a unității și a demnității noastre naționale!


† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro