Resfințirea bisericii din Parohia Vîrșolț

Sâmbătă, 14 octombrie 2017, cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Vîrșolț, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, pentru a binecuvânta lucrările efectuate la lăcașul de cult. După slujba de resfințire, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Ion Ardelean, consilierul administrativ-bisericesc al Episcopiei Sălajului.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru diacon pe domnul Ioan Mureșan, urmând ca acesta să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Bezded, din Protopopiatul Jibou.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa a hirotesit întru iconom stavrofor pe Părintele paroh Florin-Dinu Moșincat, în semn de apreciere a eforturilor și a activității rodnice desfășurate de către acesta în ogorul Domnului. La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru prezență și i-a dăruit o icoană cu Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Satul Vîrșolț este așezat de o parte și de alta a râului Crasna, pe o fâșie de pământ fertil, fiind atestat documentar, pentru prima dată, în anul 1361, când localitatea apare sub numele de Varsah, denumire care provine de la o unealtă de pescuit numită vârșa.

În ceea ce privește viața bisericească din acest sat, amintim faptul că în Vîrșolț a existat o bisericuță, pe locul cimitirului vechi al localității, despre care nu s-a păstrat nicio informație.

Biserica actuală a fost ridicată în anul 1836, fiind o ctitorie a lui Petru Aciu și a familiei sale. Aceasta a fost construită în stil romanic, din cărămidă arsă și piatră și a fost acoperită cu șindrilă, cu țiglă, iar din anul 1937 cu tablă. În anul 1910, datorită faptului că lăcașul de cult a suferit grave deteriorări, s-au efectuat lucrări de reparație asupra acestuia.

După venirea vrednicului preot Florin-Dinu Moșincat în acest sat, respectiv în anul 1996, ajutat îndeaproape de membrii Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, s-au realizat următoarele lucrări: în interior, pictura lăcașului de cult a fost restaurată în zonele afectate de igrasie, s-a turnat șapa de beton, pardoseala a fost placată cu scândură și acoperită cu mochetă, s-au montat geamurile, ușile de acces, candelabrul din Sfântul Altar și aplicele pentru iluminat, policandrul din naos a fost recondiționat, a fost realizat sistemul de încălzire pe panouri radiante cu infraroșu, baza pereților a fost îmbrăcată în lambriuri, s-a confecționat iconostasul din lemn de tei și s-au achiziționat băncile, scaunele și mobilierul bisericesc necesar. În exterior, acoperișul bisericii a fost reparat și vopsit, scările de acces și pridvorul lăcașului de cult au fost placate cu granit, la intrarea în biserică a fost edificată o copertină, în jurul lăcașului de cult s-a amenajat un trotuar, gardul de împrejmuire al bisericii a fost placat cu piatră aparentă, iar structura metalică a fost revopsită, a fost ridicat un lumânărar, iar troițele au fost recondiționate. De asemenea, lăcașul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.Târnosirea bisericii din localitatea Cliț

Duminică, 8 octombrie 2017, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Cliț, filie a Parohiei Lozna, din Protopopiatul Jibou. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, în prezența unui număr mare de credincioși. După sfințirea lăcașului de cult, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în vecinătatea bisericii, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfinția Sa a acordat Preacucernicului Părinte paroh Vasile Avram o diplomă de apreciere, în semn de recunoștință pentru eforturile depuse la înfrumusețarea bisericii.

Satul Cliț este așezat pe malul stâng al râului Someș și aparține, din punct de vedere administrativ, de comuna Băbeni, fiind atestat documentar, pentru prima dată, în anul 1336.

Conscripția din anul 1866 ilustrează faptul că în această localitate existau „47 de fumuri locuite de români, care se ocupau de agricultură și creșterea animalelor”.

În prezent, satul se remarcă prin rezervația naturală Stanii Clițului, în care se regăsește iarba neagră (Culluna vulgaris), plantă întâlnită în zonele mediteraneene și nordice, doar la înălțimi de peste 1500 m, în vreme ce în localitatea Cliț coboară sub 150 m.

Biserica actuală din satul Cliț datează din anul 1830, fiind zidită din piatră și având zidurile de 1 m grosime.

După venirea vrednicului preot Vasile Avram în această localitate, respectiv în anul 2009, ajutat îndeaproape de membrii Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, s-au realizat următoarele lucrări: în interior, s-au turnat șapa de beton și piciorul Sfintei Mese, pardoseala a fost placată cu parchet melaminat, s-a refăcut instalația electrică, s-au montat geamurile, ușile de acces, candelabrele și aplicele și s-au confecționat băncile, stranele și mobilierul bisericesc. În exterior, pereții bisericii au fost tencuiți și vopsiți cu vopsea lavabilă, acoperișul lăcașului de cult a fost reparat și vopsit, s-au înlocuit jgheaburile și burlanele, iar în jurul bisericii s-a amenajat un trotuar. De asemenea, lăcașul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.


Binecuvântare la început de an universitar

Întrucât înţelepciunea populară ne învaţă că „Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu”, la începutul anului nou universitar 2017-2018 ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvinteze pe toţi studenţii, profesorii şi ostenitorii Universităților din România!

Totodată, felicităm pe toţi tinerii români care au obţinut rezultate bune la studii în anii precedenţi atât în ţară, cât şi peste hotarele ei.

Fiecare an universitar nou este o nouă speranţă pentru tinerii dornici să studieze şi pentru părinţii lor dornici ca fiii şi fiicele lor să cultive şi să facă roditoare darurile native sau calităţile sufleteşti pe care le au. De fapt, singura bucurie adevărată este bucuria rodirii sau a cultivării talanţilor prin activitate instensă şi onestă. Tinerii români studioşi sunt o bucurie şi o mândrie pentru poporul român, o speranţă că vor contribui la progresul spiritual şi material al ţării noastre. De aceea, mai multe unităţi bisericeşti, în special parohii, ajută spiritual şi material pe tinerii dornici să studieze şi să se perfecţioneze în plan profesional.

În acest sens, este necesar ca paraclisele universitare şi bisericile de parohie, pe lângă rugăciunile pentru studenţi, săvârşite la începutul de an universitar şi în timpul examenelor, să cultive şi ajutorarea spirituală şi materială a studenţilor care provin din familii cu situaţie materială modestă.

De asemenea, apreciem eforturile tuturor unităţilor de învăţământ universitar din România pentru permanentă perfecționare calitativă într-o vreme a competiţiei şi concurenţei pe plan internaţional.

Desigur, o investiţie înţeleaptă în educaţie şi în formarea academică şi profesională nu este doar un gest de generozitate, ci mai ales un act de responsabilitate pentru prezentul şi viitorul ţării noastre.

De modul cum semănăm astăzi în ogorul educaţiei şi culturii depinde ce vom recolta în viitorul apropiat!


† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe RomâneTârnosirea bisericii din localitatea Sântămărie

Duminică, 1 octombrie 2017, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Sântămărie, filie a Parohiei Bercea, din Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în prezența unui număr mare de credincioși. După sfințirea lăcașului de cult, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfinția Sa a acordat Preacucernicului Părinte paroh Sorin-Marius Gușet o diplomă de apreciere, în semn de recunoștință pentru eforturile depuse la înfrumusețarea bisericii. La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru prezență și i-a dăruit un set dichero-trichere.

Datele istorice cu privire la această localitate sunt foarte reduse, datorită faptului că acest sat este unul mic şi izolat.

Biserica din Sântămărie a fost ridicată în anul 1857, din contribuţia credincioşilor, după cum reiese din inscripţia de deasupra uşii. Aceasta este construită din lemn, în formă de navă, având fundaţie din piatră şi fiind acoperită cu tablă.

În anul 2007, la împlinirea a 150 de ani de la edificarea lăcașului de cult, în acest sat, Preasfinţitul Părinte Petroniu a oficiat o Liturghie Arhierească, înconjurat fiind de un ales sobor de preoţi.

Lucrările la vechea biserică au fost demarate odată cu numirea Preacucernicului Părinte Sorin-Marius Guşet în această localitate, respectiv în luna august a anului 1999, sub păstorirea Precucerniciei Sale derulându-se o serie de lucrări ce vizau înfrumusețarea lăcașului de cult. Astfel, în interior, biserica a fost tencuită, pe pereți au fost aplicate picturi imprimate pe pânză, s-a turnat șapa de beton, pardoseala a fost placată cu parchet melaminat, s-a făcut instalația electrică, baza pereților a fost îmbrăcată în lambriuri, s-au montat geamurile, ușile de acces, candelabrele și aplicele, s-au confecționat bănci, strane și un tetrapod, precum și mobilierul bisericesc. În exterior, pereții lăcașului de cult au fost tencuiți, vopsiți și pictați în tehnica tempera, s-au reparat acoperișul și turnul bisericii, în jurul lăcașului de cult s-a amenajat un trotuar și a fost construit un lumânărar. De asemenea, biserica a fost înzestrată cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.

ACTIVITĂȚILE CATEHETICE ALE EPISCOPIEI SĂLAJULUI

Cu binecuvântarea și sub permanenta îndrumare a Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, activitățile catehetice din Episcopia Sălajului se derulează în cadrul a opt Circumscripții catehetice. Activitatea catehetică se desfășoară sub coordonarea Preacucernicului Părinte Inspector pentru catehizare, Silviu Boha.
Coordonatorii Circumscripțiilor catehetice din Eparhie sunt: Circumscripția catehetică Zalău - coordonator Pr. Daniel Blaj; Circumscripția catehetică Cehu Silvaniei - coordonator Pr. Radu Barbor; Circumscripția catehetică Șimleu Silvaniei - coordonator Pr. Cosmin Porcar; Circumscripția catehetică Nușfalău - coordonator Pr. Claudiu Popiț, Circumscripția catehetică Crasna - coordonator Pr. Teodor Csordaș, Circumscripția catehetică Jibou - coordonator Pr. Gheorghe Longodor; Circumscripția catehetică Ileanda - coordonator Pr. Alexandru Bande și Circumscripția catehetică Valea Almașului - coordonator Pr. Călin Mateiu.
În anul catehetic 2016-2017, prin Biroul de catehizare al Episcopiei Sălajului s-au derulat 18 proiecte catehetice pentru copii și adulți, un festival de pricesne mariane, două concursuri naționale sau în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și trei Întâlniri ale tinerilor ortodocși: „Întâlnirea Tinerilor Creştini Ortodocşi din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului”, „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea” și „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Episcopia Sălajului”.
În proiectele derulate au fost implicați 3320 de copii, de la grădiniță până la liceu, dar și preoți și cadre didactice. Totodată, copiii au fost implicați și în activitatea filantropică, dăruind celor în suferință, punând în practică învățătura Sfintelor Evanghelii.
La finalul Conferinței pastoral misionare de toamnă, marți, 18 octombrie 2016, a fost acordată, pentru activitățile catehetice desfășurate în anul catehetic 2016-2017, Diploma de excelență „Sfântul Chiril al Ierusalimului”. Distincția, instituită pentru a evidenția și motiva activitatea catehetică desfășurată în Eparhie, a fost acordată Preacucernicului Părinte Longodor Gheorghe, coordonatorul Circumscripției catehetice Jibou.
În anul catehetic 2016-2017 s-au derulat 13 proiecte catehetice în cinstea Nașterii Domnului: „Colinde din bătrâni”, „Noi umblăm a colinda”, „Hristos se naște slăviți-L”, „Veste buna vă aducem”, Ediția a V-a, „Sosit-a praznicul iară”, ediția a VII-a, „O, ce veste minunată!”, „Lăudați și cântați și vă bucurați”, „Vin colindătorii ...”, „Colind și dar din suflet de copil”, „Vin colindătorii cum veneau odată”, „Răsună blând spre seară, colinde românești”, „Slobozi-ne gazdă-n casă” și „Biserica, tinerii și colindele”, ediția a IX-a; trei proiecte în cinstea Învierii Domnului: „Dar pascal”, ediția a VIII-a, „Lumina lui Hristos luminează tuturor”, ediția V-a, „Bucuria învierii”, Ediția a VII-a; un proiect de 1 iunie „Ziua Copiilor” și proiectul „Ziua portului popular”.
Concursul Național de Creație „Icoana și Școala mărturisirii”, adresat copiilor participanți la grupele catehetice din parohiile înscrise în Programul Național „Hristos împărtășit copiilor”, preoților coordonatori de grup catehetic, profesorilor de religie și tuturor celor care contribuie la sădirea Cuvântului lui Dumnezeu în inima copiilor, s-a derulat în cele trei protopopiate ale Episcopiei, iar la faza pe Eparhie rezultatele au fost următoarele:
Locul I: Ghiurea Andreea-Maria, clasa a X-a „Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Hida, coordonator prof. pr. Mateiu Călin.
Locul II: Cozma Clara, Parohia Rus, coordonator pr. Bande Alexandru.
Locul III: Pușcaș Nuria, Parohia Sălăjeni, coordonator pr. Hosu Florin.
Duminică, 21 mai 2017, la Catedrala Patriarhală din București, la finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a premiat câștigătorii Concursului Naţional de Creaţie „Icoana şi Şcoala mărturisirii” și pe însoţitorii lor. În acest cadru festiv au fost premiați și câștigătorii din Episcopia Sălajului: Ghiurea Andreea-Maria și prof. pr. Mateiu Călin.
Festivalul de pricesne mariane pentru copii „Maică, pururea Fecioară”, a avut loc duminică, 13 august 2017, la Mănăstirea „Sfânta Maria” Rus. Aflat la a opta ediție, Festivalul s-a realizat în colaborare cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. La ediția din acest an au participat 27 soliști și 41 de grupuri de copii, care au reprezentat toate cele trei protopopiate ale Episcopiei Sălajului. Au participat și tineri și copii de la Parohiile: Lipău, județul Satu Mare și Sărata, din județul Cluj.
Tinerii și copiii din Eparhie au împletit rugăciunea cu relaxarea în „Tabăra Catehetică” de la Mănăstirea Strâmba. Din Eparhia noastră au participat doi tineri la Programul Național de tabere de vară „Tradiție și noutate”, la Mănăstirea Nicula și la Mănăstirea Râmeț.
Tabăra a fost și anul acesta pentru copii, un mod de a se deconecta de lumea de afară şi de probleme cotidiene, o ocazie de a învăţa lucruri noi şi folositoare, dar și de a lega prietenii şi de a cunoaşte oameni minunaţi. Orele de cateheză au fost un prilej de a recapitula cunoştinţele dobândite în decursul anului la orele de religie sau la orele de cateheză desfăşurate în parohii, dar şi de a dobândi altele noi. Pe lângă activităţile duhovniceşti copiii au fost antrenaţi în diferite activităţi intelectuale şi sportive. S-au desfăşurat următoarele concursuri: „Concurs de toacă”, Concursul de cunoştinţe religioase „Familia izvor al binecuvântării divine”, „Concurs de perspicacitate” şi întreceri sportive desfăşurate sub deviza „Minte curată şi corp sănătos”. La finalul fiecărei serii s-au acordat în cadru festiv diplome şi premii.
În cadrul preocupărilor misionar-pastorale pentru viitorul și educația tinerilor, în zilele de 29 și 30 iulie 2017, la Bistriţa, au participat 100 de tineri din Eparhie la „Întâlnirea Tinerilor Creştini Ortodocşi din Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului”, iar în perioada 1-4 septembrie 2017, 5000 de tineri din întreaga lume s-au adunat la Iași, la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea (ITO) 2017. Din Eparhia noastră au participat la eveniment un grup de 50 de tineri.
Un eveniment major, dar și o formă de afirmare a identităţii ortodoxe, a reprezentat pentru Eparhia noastră „Întâlnirea tinerilor ortodocși sălăjeni”, organizată la Mănăstirea „Sfânta Treime” Bic. Deschiderea oficială a avut loc joi, 17 august 2017, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Atenagoras, Mitropolitul Grec Ortodox al Mexicului și a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean, a oficialităților locale și al invitaților din alte Eparhii. Au fost prezenți peste 120 de tineri și voluntari din Episcopia Sălajului.
Tineri din cele opt Circumscripții catehetice ale Episcopiei Sălajului, îmbrăcați în costume populare și cu steaguri în mâini, au urcat pe podium, aducând cu ei și o torță ce simbolizează mărturisirea credinței lor. A urmat un concert de pricesne sustinut de către Teofana Boha și Mihai Iacob. În încheiere, solistul Dinu Iancu Sălăjanu, a susținut un recital de cântece patriotice.
Temele discutate la cele patru workshop-uri au fost: „Autocunoaștere și dezvoltare personală”, „Dialogul între tine și mine”, „Modelul ideal” și „Tânărul de astăzi, misionar pentru Hristos”. Nu au fost uitați nici vârstinicii, în acest sens, având loc „Procesiunea Bucuriei”. Împreună cu preoții, tinerii prezenți, au pornit de la Mănăstirea Bic și ajungând la Complexul de bătrâni „Sfântul Pantelimon” unde au oferit acestora daruri.
Seara s-a încheiat cu un spectacol religios de pricesne urmat de un foc de tabără.
A doua zi a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși Sălăjeni, a debutat cu Sfinta Liturghie, apoi în poiana din incinta mănăstirii, a avut loc Conferința cu tema „Tinerețe și solidaritate”, susținută de către Preacuviosul Părinte Protosinghel Mina Pletosu, Exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului.
Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Sălăjeni s-a încheiat pe scena special amenajată în vecinătatea mănăstirii. Au sustinut un recital de pricesne: „Spiridușii Valcăului”, îndrumați de către prof. Monica Ember și solista Domuța Ștefania împreună cu Formația „Plaiuri codrenești” Cehu Silvaniei.
Deși a fost o provocare din punct de vedere material, logistic și organizatoric, Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Sălăjeni a fost o reușită. Ea a însemnat pentru tinerii prezenți comuniune, tinerețe, bucurie, responsabilitate, simplitate și mărturisire.
Întâlnirea a reprezentat un eveniment spiritual major şi un schimb de experiență important pentru dezvoltarea ulterioară a activităților cu tinerii din Eparhia nostră. Concluzionând activitatea desfășurată în anul catehetic 2016-2017, putem spune că aceasta reprezintă pentru copiii și tinerii Eparhiei noastre, nu numai un prilej de a dobândi și experimenta deprinderi duhovnicești, ci și o alternativă de petrecere a timpului liber, cu implicaţii socio-culturale pe termen lung, copiii de azi devenind credincioșii noștri de mâine.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu-Ioan BohaPreafericitul Părinte Patriarh Daniel aniversează 10 ani de patriarhat în trei momente distincte


În data de 30 septembrie 2017 se împlinesc 10 ani de când Preafericitul Părinte Daniel a fost întronizat ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Din motive organizatorice practice, acest eveniment va fi sărbătorit astfel:
Joi, 28 septembrie 2017, aniversarea va fi celebrată împreună cu toţi membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, la Reşedinţa Patriarhală şi apoi la Centrul cultural-misionar „Familia” din oraşul Pantelimon.

Sâmbătă, 30 septembrie 2017, ora 830, în Paraclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul” din Reședința Patriarhală, Preafericirea Sa va săvârşi Sfânta Liturghie, iar la ora 1200, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reşedinţei Patriarhale, va fi săvârşită o slujbă de Te Deum, urmată de o recepție în Salonul Sfinţilor Români la care vor participa ostenitorii de la Reşedinţa Patriarhală şi oficialitățile care doresc să prezinte mesaje de felicitare. De asemenea, mesaje de felicitare cu ocazia aniversării a 10 ani de Patriarhat pot fi depuse la Secretariatul Reşedinţei Patriarhale sau transmise la adresa de e-mail: cabinet.patriarhal@patriarhia.ro.

Sâmbătă, 28 octombrie 2017, ora 930, la Catedrala Patriarhală, în prezenţa membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi a unor ierarhi ortodocşi din străinătate, a clericilor şi a credincioșilor mireni doritori să participe, se va săvârşi o slujbă de Te Deum, iar apoi va avea loc Şedinţa solemnă a Sfântului Sinod, în Aula „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.


BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNEPrezență Arhierească la Parohia Inău

Duminică, 24 septembrie 2017, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Inău, Protopopiatul Jibou. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte paroh Mirel-Claudiu Bene și în prezența a numeroși credincioși.

Localitatea Inău este situată în partea de nord-est a județului Sălaj și aparține, din punct de vedere administrativ, de comuna Someș-Odorhei. Prima atestare documentară a satului provine din anul 1387, când localitatea apare sub numele de Ineu.

În ceea ce privește viața bisericească din Inău, amintim că în „Monografia Sălajului” scrisă de Petri Mor, la pagina 155, tomul I, se menționează faptul că în acest sat exista, în secolul al XV-lea un locaș de cult de piatră, iar în secolul al XVII-lea o biserică calvină înfloritoare. Cu toate că românii au fost obligați să adere la calvinism, în sufletele lor, aceștia au rămas creștini ortodocși. Abia după anul 1800, încep să apară mai multe informații despre locașul de cult al satului. Astfel, biserica de lemn din Inău a fost ridicată în anul 1832, după cum se poate observa pe inscripția de pe arcada prispei din dreptul intrării, aceasta fiind adusă, potrivit unei tradiții locale, pe apă, cu pluta, de la Preluci.

Datorită faptului că locașul de cult de lemn a devenit neîncăpător, odată cu creșterea numărului de credincioși, s-a simțit nevoia construirii unei biserici mai mari. În acest sens, lucrările de edificare a noului locaș de cult s-au demarat în anul 1979, sub păstorirea vrednicului părinte Ioan Pop.

Începând cu anul 2002, Preacucernicul Părinte Claudiu-Mirel Bene a fost numit preot al Parohiei Inău, sub păstorirea Precucerniciei Sale derulându-se o serie de lucrări ce vizau înfrumusețarea locașului de cult și a casei parohiale.

Patriarhia Română sprijină financiar refacerea bisericilor afectate de furtună în Mitropolia Banatului

La propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Permanenţa Consiliului Naţional Bisericesc de miercuri, 20 septembrie 2017, a aprobat acordarea sumei de 80.000 lei ca ajutor financiar pentru Arhiepiscopia Timişoarei şi a sumei de 30.000 lei ca ajutor financiar pentru Arhiepiscopia Aradului, în vederea refacerii bisericilor afectate de fenomenele meteorologice severe care au avut loc în Mitropolia Banatului, duminică, 17 septembrie 2017.

În urma furtunii de duminică, 17 septembrie 2017, au fost avariate 40 de biserici, paraclise şi capele bisericeşti în Arhiepiscopia Timişoarei şi 12 biserici în Arhiepiscopia Aradului.

Biroul de Presă al Patriarhiei RomâneTârnosirea bisericii din localitatea Vârteșca

Duminică, 17 septembrie 2017, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Vârteșca, filie a Parohiei Zalha, din Protopopiatul Jibou. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oficiat slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, în prezența unui număr mare de credincioși. După sfințirea locașului de cult, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfinția Sa a acordat Preacucernicului Părinte paroh Marin Loloș o diplomă de apreciere, în semn de recunoștință pentru eforturile depuse la înfrumusețarea bisericii. De asemenea, au mai fost acordate diplome de apreciere membrilor Consiliului Parohial și tuturor celor care s-au implicat în activitățile de finalizare a lucrărilor efectuate la acest locaș de cult. La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh Marin Loloș a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru prezență și i-a dăruit o icoană cu Maica Domnului.

Satul Vârteșca este aşezat în partea de est a județului Sălaj, în zona de trecere dintre Carpații Orientali și Munții Apuseni și aparține, din punct de vedere administrativ, de comuna Zalha, fiind atestat documentar, pentru prima dată, în anul 1913.

În ceea ce privește viața bisericească din această localitate, amintim faptul că a existat o bisericuță de lemn, cu hramul „Sfinții Arhangheli”, construită în jurul anului 1700. Aceasta a fost adusă în satul Vârteșca, în anul 1926, din Parohia Hășmaș, în urma unei vizite pastorale efectuate de către Episcopul Iuliu Hossu, în data de 24 iunie 1926, pentru a fi de folos puținelor familii din această zonă.

Șematismul Eparhiei de Cluj-Gherla, din anul 1947, menționează ca an al reconstrucției locașului de cult din localitatea Vârteșca anul 1927, acesta fiind pus sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae.

De-a lungul timpului, biserica a fost reparată în mai multe rânduri, ultima și cea mai importantă lucrare fiind realizată în anul 1955, de către Augustin Ciubăncan. Astfel, peste acoperișul care era din șindrilă s-a pus tablă, iar pereții au fost tencuiți atât în exterior, cât și în interior.

În acest locaș de cult s-a slujit până în ziua de 14 septembrie 2010, când, datorită unui incendiu, acesta a ars în totalitate.

În perioada imediat următoare, puținele familii, dar foarte inimoase, alături de Preacucernicul Părinte Ioan Greblă și ajutate de alți binefăcători, au demarat lucrările de edificare a unei noi biserici de zid, pe locul celei vechi.

După venirea vrednicului preot Marin Loloș în această localitate, respectiv în anul 2014, ajutat îndeaproape de membrii Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, s-au realizat următoarele lucrări: în interior, locașul de cult a fost tencuit, pe pereți au fost aplicate picturi imprimate pe pânză, s-a turnat șapa de beton, pardoseala a fost placată cu parchet melaminat, s-a făcut instalația electrică, a fost realizat sistemul de încălzire pe curent, s-au montat geamurile, ușile de acces, candelabrele și aplicele, Sfânta Masă a fost placată cu marmură, s-au confecționat bănci, strane și un tetrapod, precum și mobilierul bisericesc. În exterior, pereții bisericii au fost tencuiți cu tencuială minerală, s-a făcut acoperișul din tablă de aluminiu, în jurul locașului de cult s-a amenajat un trotuar, a fost ridicat gardul de împrejmuire al bisericii, a fost edificată o copertină la intrarea în locașul de cult, au fost înălțate două troițe și a fost construit un lumânărar. De asemenea, biserica a fost înzestrată cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.

Praznicul Înălțării Sfintei Cruci la Parohia Mesteacănu

Joi, 14 septembrie 2017, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Parohia Mesteacănu, Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Ion Ardelean, consilierul administrativ-bisericesc al Episcopiei Sălajului.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Precucernicul Părinte diacon Călin-Ionuț Rad a fost hirotonit preot misionar pe seama Protopopiatului Zalău.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat Preacucernicului Părinte paroh Dorinel-Liviuț Crecan Crucea Sălăjană, cea mai înaltă distincție bisericească a Episcopiei Sălajului, în semn de apreciere pentru bogata activitate pastoral-misionară și administrativ-gospodărească, desfășurată în mijlocul credincioșilor parohiei pe care o păstorește. De asemenea, Preasfinția Sa i-a urat Preacucernicului Părinte Dorinel Crecan ani îndelungați, Preacucernicia Sa aniversând, astăzi, împlinirea a 60 de ani de viață.

La rândul său, Preacucernicul Părinte Dorinel Crecan a mulțumit Preasfinției Sale pentru vizita făcută în parohie și a oferit Chiriarhului o icoană a praznicului de astăzi.

Situat în partea de sud-est a județului Sălaj, la limita cu județul Cluj, satul Mesteacănu a fost atestat documentar, pentru prima dată, în anul 1424.

Înaintea bisericii actuale de zid, localitatea a avut, ca majoritatea parohiilor din județul Sălaj, un locaș de cult de lemn, ridicat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Acesta a funcționat ca biserică parohială până în anul 1940, când a fost înlocuit cu actualul locaș de cult de zid.

Părintele Dorinel Crecan păstorește această parohie din anul 1982, înainte Preacucernicia Sa activând ca preot în Parohia Răstolțu Mare. În prezent, Preacucernicul Părinte Dorinel Crecan este delegatul cleric al Episcopiei Sălajului în Adunarea Națională Bisericească, pentru perioada 2014-2018.www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro