Liturghie Arhierească la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău

Duminică, 12 februarie 2017, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Vasile Rus, parohul bisericii.

După rostirea cuvântului de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a felicitat pe Preacucernicul Părinte Vasile Rus pentru întreaga activitate desfășurată, urându-i ani îndelungați, întrucât în această zi Preacucernicia Sa și-a sărbătorit ziua de naștere.

Locașul de cult cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost construit între anii 1930-1934, fiind o adevărată bijuterie arhitecturală a Zalăului. În perioada regimului comunist, dar și după aceea, biserica era cunoscută drept „catedrala” din Zalău sau „mănăstirea”, iar cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, aici se adunau credincioși din tot Sălajul, pentru slujba de priveghere, în acele vremuri județul Sălaj neavând o mănăstire la care aceștia să meargă pentru rugăciune.

În urma unor ample lucrări de consolidare și repictare a locașului de cult, în data de 5 septembrie 2010, Preasfințitul Părinte Petroniu a resfințit biserica, acesta fiind un moment de vie emoție pentru credincioșii parohiei. Cu această ocazie, Preasfinția Sa a acordat Preacucernicului Părinte paroh Vasile Rus distincția Crucea Sălăjană, cea mai înaltă distincție bisericească a Episcopiei Sălajului.


Hramul paraclisului Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău

Luni, 30 ianuarie 2017, paraclisul Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău și-a prăznuit ocrotitorii, pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur. Cu acest prilej, elevii și cadrele didactice din cadrul acestei școli au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Petroniu, care a săvârșit Sfânta Liturghie în capela liceului, înconjurat de părinții profesori ostenitori la această școală.

La slujbă au participat elevii din clasele de liceu și cei din clasele primare și gimnaziale, alături de profesorii și învățătorii lor, precum și persoane care în fiecare duminică și sărbătoare sunt prezente la Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în capela acestui așezământ teologic.

Clasa cu profil teologic, înființată în anul 1994 în cadrul Școlii Normale Gheorghe Șincai, a devenit instituție de sine stătătoare începând cu anul 1998, sub denumirea de Seminarul Teologic Liceal Ortodox Zalău. Până în prezent, au absolvit această școală 18 generații de tineri, peste 60 dintre aceștia devenind slujitori ai altarului ca preoți sau diaconi. Începând cu anul școlar 2008-2009, Seminarul Teologic Liceal Ortodox și-a schimbat denumirea în Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”.

Liceul dispune de o bază materială bună, corespunzătoare pentru desfăşurarea unui proces instructiv–educativ eficient: săli de clasă moderne, două săli multimedia, cabinete de limbi clasice şi limbi moderne, un laborator de informatică, un laborator de ştiinţe, dotat în anul 2008 cu mijloace moderne specifice disciplinelor în cauză, un cabinet metodic – punct de documentare pentru orientarea în carieră, care oferă cadrelor didactice şi elevilor responsabili cu revista şcolii acces la internet și bibliografie psiho-pedagogică, precum și o bibliotecă cu peste 3.000 de volume.

Începând cu anul şcolar 2011-2012, în cadrul Liceului Ortodox funcționează și clase de învățământ primar, având în momentul de față ciclul primar complet, începând de la clasa pregătitoare, dar având formate și clasele a V-a și a VI-a, la nivelul ciclului gimnazial.

Capela cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” a fost amenajată la etajul al II-lea al liceului, fiind târnosită în anul 2003, de către Preasfințitul Părinte Petroniu. Cu timpul, datorită necesităților de ordin practic, paraclisul a fost extins ca spațiu, noile lucrări fiind sfințite în ziua de 30 ianuarie 2008.


Zi de bilanț în Episcopia Sălajului

Duminică, 29 ianuarie 2017, în sala de ședințe de la demisolul Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Zalău s-au desfășurat ședințele Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale din Episcopia Sălajului.

Premergător acestui moment, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți, în frunte cu Preacucernicul Părinte Ioan Ghiurco, parohul Catedralei. De asemenea, înainte de începerea lucrărilor celor două foruri bisericești a fost săvârșită o slujbă de Te-Deum.

Pentru început, a avut loc ședința Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului, în cadrul căreia au fost discutate probleme care, potrivit Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ţin de competenţa Consiliului Eparhial. Acesta este organismul executiv al Adunării Eparhiale, compus din nouă membri, dintre care trei clerici şi șase mireni, aleşi pe termen de patru ani de Adunarea Eparhială, dintre membrii ei şi care are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga Eparhie.

În continuare, s-au desfășurat lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului. În cadrul ședinței a fost prezentată activitatea Eparhiei pe anul 2016, pe baza rapoartelor principalelor sectoare de activitate: administrativ-bisericesc, cultural, economic și social-filantropic.

Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale Eparhiei, fiind formată dintr-un număr de 30 de membri, dintre care 20 sunt mireni, iar 10 sunt clerici, aleși pentru un mandat de patru ani.

După citirea rapoartelor, au urmat luările de cuvânt ale membrilor Adunării Eparhiale, care au apreciat laudativ activitatea desfășurată prin sectoarele de resort din cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.


Rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca la Zalău

În seara zilei de joi, 26 ianuarie 2017, în sala Dialoguri Europene a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj din Zalău a avut loc o nouă întâlnire, în cadrul seriei de conferințe „Glasul Bisericii în cetate”, organizate de Episcopia Sălajului. Auditoriul a avut privilegiul de a-l avea ca invitat pe Domnul Academician Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Domnia sa a susținut conferința cu tema „Identitatea și unitatea românilor - conținut, vechime, forme de manifestare”.

În introducere, domnul rector a vorbit despre faptul că omul fiind o ființă socială trăiește în grup, iar unul din aceste grupuri este națiunea, care, în cazul nostru, al românilor, s-a constituit din timpuri foarte vechi, afirmație pe care a demonstrat-o pe baza unor texte istorice, dintre care cele mai multe erau de origine străină. Domnia sa a arătat că identitatea noastră românească se manifestă prin limbă, pe care a caracterizat-o ca fiind cea mai frumoasă creație spirituală a poporului român, atestată odată cu limba franceză, italiană și portugheză, prin origine, credință, tradiții, obiceiuri și alte forme și formule de viață specifice. Identitatea românească sau felul de fi român a rămas timp îndelungat în forme pasive și latente, însă cu toate acestea, poporul român este cel mai numeros din Sud-Estul Europei, accentuând faptul că dacă acest lucru este cât se poate de real, avem datoria de a ne întreba ce este acest popor, de unde vine și unde se îndreaptă.

Făcând o prezentare structurală a caracteristicilor identității românești, domnul academician a punctat faptul că un rol important în istoria noastră românească l-a avut credința, poporul român fiind singurul popor care nu are o dată precisă a creștinării lui. Noi nu am avut în fruntea noastră un conducător, care să ne fi atras la creștinism, fiindcă nu am avut nevoie. Ne-am creștinat treptat, pe parcursul mai multor secole, prin propria convingere, din om în om, prin munca misionarilor, prin gânduri și credință, motiv pentru care creștinismul nostru, în forma lui genuină, cuprinde toată latinitatea. În acest sens, creștinarea noastră fiind făcută în limba latină, iar organizarea Bisericii în formă slavă, suntem o sinteză a creștinismului european.

În continuare, domnul rector Ioan-Aurel Pop a vorbit despre vechimea identității poporului român, arătând faptul că acesta s-a format odată cu celelalte popoare, dar a rămas singurul popor izolat de restul latinității, acesta fiind și secretul care ne-a făcut să conservăm numele de romani, deoarece nimeni nu mai era roman în jurul nostru, în contextul în care francezii, italienii, spaniolii, portughezii și catalanii, vorbind toți aceeași limbă romanică, trebuiau să se deosebească unii de ceilalți.

În cea de-a doua parte a conferinței, domnul academician a vorbit despre prima acțiune de unitate panromânească, care s-a petrecut sub Mihai Viteazul (1593-1601), arătând că principele român nu a unit cele trei țări ca să creeze România, ci ca să dispună de un puternic front centralizat antiotoman, fapt pe care l-a realizat cu românii și nu cu polonezii ori cu balcanicii, generând astfel în epocă interpretări și atitudini etnice.

Domnia sa a accentuat faptul că românii s-au ridicat la luptă animați de nădejdea că aveau în frunte un domn din națiunea lor. De asemenea, domnul profesor a prezentat succint componentele identității românești folosite drept argumente politice în timpul lui Mihai Viteazul, între care a amintit faptul că acesta a obligat dieta Transilvaniei să accepte limba română ca limbă oficială a Transilvaniei, alături de latină, de maghiară și de germană. Tot aici, a arătat că Mihai Viteazul își îndemna oștenii să se poarte vitejește, atât pentru cinstea lui Hristos, pentru care se luptau, cât și pentru mărirea națiunii lor și a celei a romanilor, din care făceau mărturisire că descind.

În continuare, domnul rector a prezentat faptul că marele domnitor a spijinit Biserica, aducând episcopi și preoți ortodocși din Țara Românească în Transilvania, ctitorind biserici ortodoxe pentru românii din această zonă și obligând dieta să-i scutească pe preoții români de obligațiile iobăgești. Pentru români, fapta lui Mihai a rămas ca o binecuvântare, actul de la 1599-1601 transformându-se într-un simbol al unității naționale românești.

La finalul conferinței, domnul academician Ioan-Aurel Pop a răspuns cu obiectivitate întrebărilor venite din sală, captivând auditoriul și a oferit autografe celor prezenți.

Domnul rector Ioan-Aurel Pop este doctor în istorie din anul 1989, având ca temă de cercetare teza intitulată „Adunările cneziale din Transilvania în secolele XIV-XVI”. Din 1993 deține funcția de director al Centrului de Studii Transilvane din Cluj-Napoca, iar între anii 1994-1995 este director al Centrului Cultural Român din New York. În anul 2010 este ales membru titular al Academiei Române, iar din anul 2012 este rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.


Liturghie Arhierească la capela Spitalului Județean de Urgență din Zalău

Duminică, 22 ianuarie 2017, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în capela cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” din incinta Spitalului Județean de Urgență din Zalău. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Cătălin Lucaci, protopopul Zalăului, Preacucernicul Părinte Călin Crecan, preot de caritate la Spitalul de Urgență din Zalău și Preacucernicul Părinte Ludovic Vaida, preot pensionar.

La Dumnezeiasca Liturghie au fost prezente cadre medicale ale spitalului, bolnavi și mulți credincioși din oraș, care frecventează, cu regularitate, slujbele de la această capelă.

Cu ocazia acestui eveniment deosebit, Preasfinția Sa a sfințit și iconostasul capelei, în urma lucrărilor de înnoire efectuate asupra acestuia.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat Preacucernicului Părinte Călin Crecan, în semn de apreciere a eforturilor și a activității rodnice desfășurate de către acesta în ogorul Domnului, o diplomă de apreciere. La rândul său, Preacucernicia Sa a dăruit Preasfinției Sale o icoană. De asemenea, Preacucernicul Părinte Călin Crecan a oferit o icoană și doamnei Ramona Marincaș, Directorul de îngrijiri al Spitalului Județean de Urgență din Zalău.

Capela Spitalului Județean de Urgență din Zalău a fost înfiinţată în anul 1994, în urma unui protocol încheiat între Patriarhia Română şi Ministerul Sănătăţii, privind acordarea asistenţei religioase în spitale.

Primul preot care a slujit la această capelă a fost Preacucernicul Părinte Florin Crecan, care s-a ocupat de amenajarea acesteia în incinta spitalului şi de înzestrarea ei cu toate cele necesare desfăşurării în bune condiţii a sfintelor slujbe, răspunzând în felul acesta, cât mai eficient, nevoilor sufleteşti ale bolnavilor, care vin aici să-şi recapete sănătatea.

Începând cu anul 2008, misiunea de preot de caritate la Spitalul Județean de Urgență din Zalău i-a fost încredințată Preacucernicului Părinte Călin Crecan.

Liturghie Arhierească la Parohia Șimișna

Sâmbătă, 7 ianuarie 2017, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Șimișna, Protopopiatul Jibou. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului.

La final, Preasfințitul Părinte Petroniu a oficiat o slujbă de binecuvântare la casa parohială, în urma lucrărilor de modernizare efectuate asupra acesteia.

Prima informație despre existența unui locaș de cult în Șimișna face referire la o veche mănăstire de călugări ortodocși (greco-orientali), așezată pe Valea Mănăstirii și este consemnată într-un registru al dărilor din anul 1658. Mănăstirea purta hramul „Sf. Gheorghe”.

În a doua jumătate a secolului al XVII-lea se menționează prezența unei vechi biserici în Șimișna, construită din lemn, pe locul unde astăzi se găsește cripta din spatele locașului de cult, lângă aceasta aflându-se o piatră mare, de formă plată, care este recunoscută ca fiind Sfânta Masă de altar a bisericuței de lemn.

Construcția actualului locaș de cult, din satul Șimișna, este legată de numele preotului Simion Petricea. Datorită faptului că vechea biserică din lemn nu mai făcea față numărului tot mai mare de credincioși, Părintele Petricea hotărăște, împreună cu enoriașii parohiei, construirea unui nou locaș de cult, care să satisfacă nevoile și pretențiile tot mai mari ale șimișnenilor. Astfel, în luna octombrie a anului 1899 se cumpără piatra pentru fundație de la Glod, iar în anul 1903 este chemat un maistru antreprenor, Ioan Delbach, de origine italiană, din orașul Udine, care încheie un contract de angajare cu credincioșii parohiei, în vederea edificării bisericii, cu suma de 9.000 de florini. Lucrarea durează până în anul 1909, când biserica este terminată, cu excepția picturii.

În data de 25 septembrie 1910 are loc prima slujbă de sfințire a noului locaș de cult.

În anul 1936 se sfințește piatra de temelie a bisericii ortodoxe din Șimișna, construcția având o suprafață de 120 mp și fiind în formă de cruce. Fundația este din piatră, zidul din cărămidă, iar șarpanta din brad și stejar. Este acoperită cu țiglă, iar turnul, în formă de bulb, cu tablă.

Locașul de cult, cu hramul „Sfântul Nicolae”, este târnosit în data de 1 octombrie 1939, de către episcopul ortodox al Clujului, Nicolae Colan.

În jurul bisericii se pun bazele unei mănăstiri de maici, casa parohială devenind casă monahală. În toamna anului 1940 trăiau, aici, 6 măicuțe, îndrumate spiritual de către ieromonahul Valerian Bilț. În luna iunie a anului 1942, episcopul Nicolae Colan dispune mutarea maicilor și a surorilor de la Șimișna la castelul Goga din Ciucea.

În anul 1948 cultul greco-catolic fiind interzis de comuniști, prin lege, întreaga populație a satului devine ortodoxă.

Începând cu anul 2008, prin purtarea de grijă a Părintelui paroh Niculaie Revnic şi prin vrednicia şi devotamentul celor 220 de familii de vrednici credincioşi, dar şi a altor binefăcători, biserica a fost reparată capital, interiorul locaşului de cult fiind repictat. De asemenea exteriorul bisericii a fost tencuit, au fost făcute gardurile, amenajându-se totodată şi curtea locaşului de cult.

În anul 2013, Preacucernicul Părinte Vasile-Claudiu Căprar a fost numit preot al Parohiei Șimișna.


Sărbătoarea Botezului Domnului la biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Zalău

Vineri, 6 ianuarie 2017, cu prilejul praznicului Botezului Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Zalău. Cu această ocazie, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Consilier Claudiu Nechita, parohul bisericii.

Potrivit rânduielii bisericești, la finalul Dumnezeieștii Liturghii a fost oficiată slujba sfințirii celei mari a apei, la care au participat numeroși credincioși, care, potrivit tradiției, au fost stropiți de către preoți cu Agheasmă mare, sărutând sfânta cruce și primind anaforă. Cei prezenți au dus, apoi, Agheasma mare la casele lor, pentru a o consuma cu toată evlavia până la odovania praznicului.

Piatra de temelie a bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul zălăuan Porolissum a fost sfinţită la sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, în anul 2000, crucea ridicării acestui locaș de cult fiindu-i încredințată Preacucernicului Părinte Alexandru Horvat. În anul 2004, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la noua biserică, iar în anul 2009, Preasfinția Sa a sfinţit şi casa parohială.

În urma trecerii la Domnul a Părintelui paroh Alexandru Horvat, la sfârșitul lunii iulie a anului 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a numit ca preot paroh pe Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, apropiat colaborator al Părintelui Alexandru Horvat, în calitate de inspector, în cadrul Sectorului social-filantropic de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului.

Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Zalău desfășoară pe parcursul întregului an numeroase acțiuni social-filantropice, cu precădere în perioada sărbătorilor mari ale creștinătății.

Anul 2016 a fost unul important în istoria acestei parohii, întrucât, în data 12 iunie, locașul de cult a fost târnosit de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și de către Preasfințitul Părinte Petroniu, fiind așezate Sfinte Moaște în piciorul Sfintei Mese, care, mai apoi, a fost unsă cu Sfântul și Marele Mir.


Sinod Mitropolitan la Cluj-Napoca

Miercuri, 4 ianuarie 2017, la sediul Mitropoliei Clujului a avut loc întrunirea membrilor Sinodului Mitropolitan, constituit din reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului, Episcopiei Sălajului și Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Ierarhii prezenți, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, au discutat probleme privind intensificarea misiunii pastorale în parohii și chestiuni administrative, care țin de organizarea Mitropoliei.Prima zi a anului 2017 la Parohia Surduc

În prima zi a anului 2017, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Surduc, Protopopiatul Jibou. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului. La slujbă au fost prezenți numeroși credincioși, care s-au adunat și în acest an la sfânta biserică, pentru a-I mulțumi lui Dumnezeu și pentru a-I cere în continuare ajutorul.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfinția Sa a oficiat slujba de Te-Deum, în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu, pentru binefacerile revărsate asupra noastră, în anul care a trecut, dar și pentru a-L ruga, ca în noul an, să-și reverse bunătatea Sa peste noi.

După slujba de Te-Deum, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat Preacucernicului Părinte paroh Alin Butaș, în semn de apreciere a eforturilor și a activității rodnice desfășurate de către acesta în ogorul Domnului, o diplomă de apreciere.

La sfârșit, după rostirea bogatului cuvânt de învățătură, Preasfinția Sa a oficiat o slujbă de binecuvântare la casa parohială, în urma lucrărilor de modernizare efectuate asupra acesteia, în ultima perioadă.

Prima atestare documentară a localităţii provine din anul 1554, când satul apare sub numele de Naghzwrdok (Surducul Mare), care înseamnă „vale îngustă, coastă râpoasă, stâncoasă”.

Surducul este cel mai mare sat de pe valea Someșului sălăjean, multă vreme fiind și un important centru economic, precum și reședință de district, iar în plan religios fiind sediu al unui protopopiat, până după Marea Unire.

Marile evenimente ale istoriei Transilvaniei nu au ocolit această localitate, astfel încât, Revoluția de la 1848-1849 i-a prins în vâltoarea ei și pe surducani. Astfel, în anul 1849, biserica, împreună cu o mare parte din teritoriul satului sunt distruse de un nimicitor incendiu provocat de lupte.

Pe tot parcursul istoriei acestei localități, biserica a avut un rol extrem de important, fiind singura instituție care menținea trează conștiința apartenenței la neam și la credință.

Nu se cunoaște data întemeierii primei biserici. Cert este însă faptul că pe Harta Josefină (1764-1785) apar două locașuri de cult, unul la castel (catolic) și altul în sat (românesc), pe locul unde era școala veche. Datorită faptului că biserica a fost incendiată în anul 1849, sătenii au ridicat un alt locaș de cult, „fără fundament, numai pe tălpi”. Biserica nu avea turn, era foarte joasă, scundă și întunecoasă. Protopopul Vasiliu Pop scria pe la 1908 că „ferestrile așia sunt de mici încât din afară cugetă omul că nici nu are ferestri”. Biserica a fost ridicată în mai puțin de un an și purta hramul Nașterii Domnului, aflându-se pe locul unde este în prezent casa parohială.

Decizia de construire a noii bisericii s-a luat în anul 1908, iar lucrările de ridicare a acesteia s-au desfășurat între anii 1911-1913, locașul de cult fiind ridicat de către Vecil Vincenz și Vecil Gustav din Jibou, pentru suma de 24.839 coroane.

Reparații interioare s-au făcut abia în anul 1974, în timpul păstoririi Preacucernicului Părinte Viorel Lostun, când biserica a fost pictată în tehnica tempera, de către Vasile Hudici din Cluj și binecuvântată de către Preasfințitul Episcop Vasile Coman.

Reparații exterioare (tencuieli, învelitoare, gard exterior, etc.) s-au făcut în mai multe rânduri, în timpul păstoririi Preacucernicilor Părinți Ioan Neamțu și Grigore Pop.

Actuala casă parohială a fost ridicată în timpul păstoririi Preacucernicului Părinte Gavril Deac.

Numele și activitatea preoților le cunoaștem începând cu anul 1856, când, în Surduc a fost hirotonit ca preot Simion Ancean, care se trăgea dintr-o veche și nobilă familie românească din Ciolt (lângă Șomcuta).

Începând cu luna decembrie a anului 2016, Preacucernicul Părinte Alin Butaş a fost numit preot al Parohiei Surduc.Întronizarea Preasfinţitului Părinte Iustin, în demnitatea de Episcop al Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului

Începând cu data de 27 decembrie 2016, Preasfinţitul Părinte Iustin Hodea devine noul Chiriarh al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului. Ceremonia de întronizare s-a desfășurat în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la eveniment, fiind Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.

Sute de credincioşi maramureşeni, clerici, academicieni, oficialităţi locale şi centrale au participat la Sfânta Liturghie şi la festivitatea de întronizare a Preasfinţitului Părinte Iustin, în demnitatea de Episcop al Eparhiei Maramureşului şi Sătmarului.

Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de către un număr de 18 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, între care s-a numărat și Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului. Slujba a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului.

În cadrul Sfintei Liturghii, cuvântul de învăţătură a fost rostit de Mitropolitul Clujului, Înaltpreasfinția Sa vorbind despre sărbătoarea Naşterii Domnului şi evidenţiind personalitatea deosebită a Sfântului Arhidiacon Ştefan, primul martir al Bisericii noastre.

După oficierea Dumnezeieștii Liturghii, a urmat festivitatea de întronizare. Gramata mitropolitană a fost citită de către Preasfinţitul Părinte Ignatie Mureşanul, Arhiereu-vicar al Spaniei şi Portugaliei, după care, a avut loc înmânarea mantiei episcopale, a crucii, a engolpionului şi a cârjei episcopale, noului Episcop al Maramureşului şi Sătmarului.

În continuare, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, a dat citire mesajului Patriarhului României, adresat cu acest prilej.

La rândul său, Preacucernicul Părinte Vasile Augustin, vicarul administrativ al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, a rostit un cuvânt din partea clerului şi credincioşilor eparhiei și a oferit Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, şi Preasfinţitului Părinte Iustin, noul Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, câte o icoană, reprezentând pe Sfântul Arhidiacon Ştefan.

www.basilica.ro
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro