A doua zi de Crăciun la Jibou

Luni, 26 decembrie 2016, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din orașul Jibou. Alături de Preasfinția Sa a slujit un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului.

La final, copiii din parohie, îmbrăcați în port popular, au susținut un concert de colinde.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Jibou a fost ridicată între anii 1930-1936, la construcția acesteia participând membrii tuturor cultelor din oraș. Acest locaș de cult a fost resfințit în anul 1965 de către Preasfințitul Părinte Valerian, iar mai apoi, în anul 2004, după repictarea bisericii, de către Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu-vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului.

Trebuie menționat faptul că începând cu anul 2016, Parohia a demarat proiectul de ridicare a unui centru catehetic pentru tineri și copii, construit pe un teren aflat în vecinătatea locașului de cult, dorindu-se ca, în cadrul acestui centru, copiii din orașul Jibou să poată defășura diferite activități potrivite vârstei, prin intermediul cărora să-și dezvolte dragostea față de Hristos, față de aproapele și față de Biserică.

Prima atestare documentară a orașului Jibou datează din anul 1205. Un rol important în evoluția Jiboului a avut-o familia Wesselényi, care a ridicat aici un castel încă din anul 1584, din care, în zilele noastre se mai păstrează doar urmele fundației. Clădirea actualului castel, în stil baroc, a început în anul 1778 și a durat mai bine de 30 de ani.

De asemenea, în Jibou funcționează una dintre cele mai frumoase și interesante Grădini Botanice din România. Aceasta este situată pe fostul domeniu al nobililor maghiari Wesselényi și a luat ființă în anul 1968, la inițiativa priceputului profesor Vasile Fati.


Sărbătoarea Nașterii Domnului la Catedrala Episcopală din Zalău

În ziua praznicului nașterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău. Alături de Preasfinția Sa a slujit un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte Ioan Ghiurco, parohul Catedralei.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfinția Sa a dat citire obișnuitei pastorale adresate iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini din cuprinsul Episcopiei Sălajului.

PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI
Zalău, 2016† Petroniu
Prin harul lui Dumnezeu Episcopul Sălajului

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor
creştini din cuprinsul Episcopiei Sălajului:
Har, pace, ajutor şi milă de la Dumnezeu,
iar de la Noi, arhiereşti binecuvântări!

Iubiți credincioși,

Poetul nostru național, Mihai Eminescu, a scris: „Colinde, colinde! / E vremea colindelor, / Căci gheața se-ntinde / Asemeni oglinzilor. / Și tremură brazii / Mișcând rămurelele, / Căci noaptea de azi-i / Când scânteie stelele”.

Creștinii de pe fața întregului pământ vestesc prin colinde Nașterea Pruncului Iisus, iar pentru frumusețea și farmecul lui, Crăciunul este celebrat chiar în unele țări necreștine. Cu toate acestea însă, nicăieri în lume nu există atât de multe colinde ca și la români, pentru că tradiția sfântă a colindatului s-a format odată cu poporul nostru și cu răspândirea creștinismului pe meleagurile noastre.
Deși cea mai importantă sărbătoare din decursul anului bisericesc este Învierea Domnului Hristos din morți, totuși cea mai cântată este Nașterea Pruncului Iisus. Aceasta se datorează faptului că îndeletnicirile de bază ale poporului nostru au fost pentru vreme îndelungată agricultura și păstoritul, iar drept consecință, înaintașii noștri aveau mai mult timp liber iarna, când se serbează Crăciunul, pentru a-l dedica alcătuirii de cântări sfinte, decât primăvara, când se celebrează Sfintele Paști.

Cu toate că unii autori vestiți de la noi au compus poezii sau cântări închinate nașterii Pruncului Iisus, totuși majoritatea covârșitoare a colindelor noastre este de sorginte populară, autorul lor rămânând necunoscut.

Colindele sunt cântece tradiționale cântate de cete de copii, de flăcăi sau de adulți, cu prilejul sărbătorii Crăciunului. Ele se cântă din ajunul Crăciunului până la Bobotează. Ca și oricare alte obiceiuri tradiționale, colindele au o sumedenie de variante și versiuni, specifice diferitelor regiuni de unde provin.

Important de menționat este faptul că rolul colindelor este de a fi cântate în grup, după cum păstorii din Betleem și magii de la Răsărit nu s-au închinat singuri Pruncului Iisus, pentru că întotdeauna bucuria sporește în comuniune cu alții. O zicală grecească afirmă în acest sens că: „Bucuria împărtășită se dublează, iar mâhnirea împărtășită se înjumătățește”.

De ce colindele nu se cântă de către membrii fiecărei familii acasă, în jurul mesei sau la gura sobei? Pentru că Maica Domnului colinda din casă-n casă în Betleem pentru a-L naște pe Pruncul Iisus, după cum spune colindul: „Noi umblăm să colindăm, / Pe Iisus Îl lăudăm. / Noi umblăm precum umblară / Maica Sfântă într-o seară / Ca să-și nască Fiul dulce / Și-n căldură să și-L culce. / Nimenea nu o lăsară, / Trebuia să nasc-afară. / Noi umblăm din casă-n casă / La acei care ne lasă”.
Colindele alcătuiesc un tezaur neprețuit al Bisericii și al poporului nostru, ele cuprinzând foarte multe învățături de credință și surprinzând toate aspectele Nașterii Pruncului Iisus, de aceea în cuvântul nostru de astăzi vom prezenta aceste detalii numai cu exemple luate din colinde.

Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, născut din veci din Tatăl, după cum se afirmă: „Astăzi s-a născut / Cel făr’ de-nceput”, „Că veșnicul Dumnezeu / A trimis pe Fiul Său”. „Iată, Cel fără-nceput / Și în lume ne-ncăput, / Iată, Iisus Dumnezeu, / Fiu trimis de Tatăl Său, / Împăratul cel ceresc, / Într-un sălaș pământesc”.

Prin El a fost creată lumea: „Hristos astăzi s-a născut, / Cel ce lumea a făcut”.

Pe lângă firea dumnezeiască, El și-a asumat în persoana sa și firea omenească, pentru „Că Mântuitorul / Și Izbăvitorul / Cu trup s-a născut”.

El a fost trimis de Tatăl în lume pentru mântuirea noastră: „Pe Fiul, în al Său nume, / Tatăl L-a trimis în lume, / Să se nască și să crească, / Să ne mântuiască”. Altă colindă spune că e „Prunc dumnezeiesc, frumos, / Carele din iad ne-a scos”, căci „Șarpelui cumplit / Capul s-a zdrobit”.

El este Mesia cel făgăduit și așteptat: „Că noi știm că s-a născut / Cel așteptat de demult, / Împăratul veacului / Și Cuvântul Tatălui”.
În persoana și opera Domnului Hristos se împlinesc prorociile Vechiului Testament: „Doamne, a Tale cuvinte, / Care s-au scris mai nainte, / S-au plinit, precum și scrie, / Moise la cartea întâie”. „Că s-a născut Iisus Prunc, / Cum s-a prorocit demult”. „Astăzi prorociile / Și toate Scripturile, / Despre Mesia Hristos, / Toate s-au plinit frumos”. „Că El astăzi în Vifleem s-a născut, / Precum au vestit prorocii cei de demult”.

În perioada în care s-a născut Pruncul Iisus, împăratul Octavian Augustus a dispus efectuarea unui recensământ în Imperiul Roman. Despre acesta o colindă glăsuiește: „Împăratul Romei, / August, stăpânea / Multe țări a lumii, / Și el poruncea, / Că-n a sa împărăție / Tot poporul să se-nscrie”.

Datorită acestui recensământ Fecioara Maria și dreptul Iosif au fost nevoiți să plece de la Nazaret, localitatea în care locuiau, la Betleem, orașul lor natal: „Și din Galileea, / De la Nazaret, / Mers-a și Maria, / La Vifleem drept”. Ori altă colindă spune că „Mergând Iosif cu Maria / În Viflaim să se-nscrie”.

Din pricina recensământului, toate casele de oaspeți din Betleem erau ocupate. Situația neplăcută în care se găsea Sfânta Fecioară Maria este prezentată astfel: „Și-a ajuns într-un oraș / Și-a cerut puțin sălaș, / Ca s-o lase să se culce, / Noaptea-n drum să n-o apuce. / Iar oamenii din cetate / I-au răspuns cu răutate: / Du-te, du-te și ne lasă, / Că n-ai loc la noi în casă”.

Locuitorii Betleemului nu știau că Sfânta Fecioară va naște pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, dar răutatea lor s-a dovedit în aceea că au refuzat să ofere găzduire pe timp de iarnă unei tinere însărcinate, gata să nască. „Atunci Sfânta Fecioară / Din Viflaim ieșea, / Și-n câmp, într-o poiată, / Acolo s-așeza”.

Locul nașterii Pruncului Iisus este prezentat în colinde fie ca staul cu animale, fie ca peșteră, pentru că după ce Sfânta Fecioară a ieșit din Betleem, „Mai târziu găsi apoi, / Un staul frumos de oi”, unde „O încălziră boii, / Cu aburii suflând”. „Și între dobitoace, / Pe fânul cel uscat, / Născut-a Preacurata, / Un mare Împărat”.

Întrucât Cel ce s-a născut este Fiul lui Dumnezeu, „Împăratul întregii făpturi” (Iudita 9,12), autorul unei colinde întreabă retoric și tot el răspunde: „Ce palat era / Unde Domnul sta? / Peștera întunecoasă, / Peștera străină rece / Palatul era. Ce-avea de-așternut / Micul nou născut? / Ieslea îi era culcușul, / Fân și paie așternutul / Micului Iisus”.

Refuzul locuitorilor din Betleem de a oferi găzduire Sfintei Fecioare Maria, care era gata să nască, este deplâns într-o colindă întreagă: „Viflaime, Viflaime, / Cum de n-ai primit în tine / Pe Fecioara Maria / Să nască pe Mesia? / N-ai știut tu, Viflaime, / Cu câtă dragoste vine / Cea mai sfântă-ntre Fecioare, / A Domnului Născătoare? / N-ai primit tu, Viflaime, / În casele tale bune, / Să-I dai un pic de sălaș / Celui mai Sfânt Copilaș. / Pat moale pe fân uscat, / Numai vitele I-au dat, / Lumină I-a dăruit, / Steaua de la Răsărit. / Peștera întunecoasă / A fost a Domnului casă, / La venirea Sa în lume, / Din vina ta, Viflaime”.

Colindele ne prezintă faptul că Maica Domnului L-a născut ca Fecioară pe Pruncul Iisus, iar nașterea a fost lipsită de durere: „Mariei, fată fecioară, / I-a sosit vremea să nască” și ieșind din Betleem „S-așeză-ntr-o poiecioară / Și-a născut Maica Fecioară”. În timpul nașterii „Ajutor ceresc cerea, / Ca ușor să nască ea. / Și ușor a și născut, / Un Fiu mândru și plăcut”.

Întrucât Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, născut din veci din Tatăl, fără de mamă, la plinirea vremii El s-a putut naște dintr-o Fecioară, fără sămânță bărbătească, după cum spune colinda: „Că s-a născut făr’ de tată, / Din cea Fecioară curată”.

O colindă istorisește cu lux de amănunte cum îngerul Domnului le-a făcut cunoscută păstorilor din apropierea peșterii de lângă Betleem vestea nașterii. „Pe-un deal păstorii ședeau, / Noaptea oile-și păzeau. / Și cum stau, din slavă, iată, / Că un înger li se-arată. / Fața lui când o zăresc, / Ei de spaimă-ncremenesc. / Iar al Domnului trimis, / Nu vă spăimântați, le-a zis. / Vă vestesc o bucurie, / Vesel azi tot omul fie, / Salte fericit poporul, / S-a născut Mântuitorul! / Jos la staul coborâți / Și în iesle-o să găsiți, / Prunc în scutece-nfășat, / E Iisus Cel așteptat”.

Dacă păstorii de lângă Betleem știau din prorociile Vechiului Testament despre Mesia care urma să se nască în sânul poporului ales, Dumnezeu le-a trimis și păgânilor un semn despre venirea în lume a Fiului Său prin steaua de la Răsărit, pe care remarcînd-o trei cititori în stele, au urmat-o până în Țara Sfântă.

Steaua care a apărut în Răsărit, precum și închinarea magilor, care mai sunt numiți crai, regi sau filozofi, sunt foarte bine surprinse în mai multe colinde: „Steaua sus răsare / Ca o taină mare, / Steaua strălucește / Și lumii vestește / Că astăzi Curata, / Preanevinovata, / Fecioara Maria, / Naște pe Mesia”. „Și trei crai mânați de dor, / Lăsând țări în urma lor, / După stea călătoresc / Să găsească Prunc ceresc”.

Călătoria celor trei magi: Gașpar, Melchior și Baltazar, precum și întâlnirea lor cu regele Irod, cu toate urmările ei nefaste, sunt de asemenea relatate în colinde: „Trei crai de la Răsărit / Cu steaua-au călătorit / Şi-au mers, după cum citim, / Până la Ierusalim. / Acolo când au ajuns, / Steaua-n nori li s-a ascuns. / Prin oraş ei căutau / Şi pe toţi îi întrebau, / Unde s-a născut, zicând, / Un crai mare, de curând? / Ca să mergem să-L vedem / Şi Lui să ne închinăm. / Iară Irod împărat / Auzind s-a tulburat, / Pe crai la el i-a chemat / Şi în taină i-a întrebat, / Zicând: Mergeţi de aflaţi / Şi venind mă înştiinţaţi, / Să merg să mă-nchin şi eu, / Ca unuia Dumnezeu. / Craii dacă au plecat, / Steaua iar s-a arătat / Şi-au mers, până a stătut, / Unde Hristos s-a născut. / Cu daruri s-au închinat / Şi cu toţi s-au bucurat. / Iar ’napoi dac-au purces / Pe altă cale au mers. / Irod rău s-a necăjit, / Oaste mare a pornit / Şi-n Viflaem a intrat, / Pe toţi pruncii i-a tăiat, / De doi ani și mai în jos, / Ca să-L taie pe Hristos”.

Darurile oferite Pruncului Iisus de către magi sunt și ele amintite în colinde: „Ce dar I-au adus, / Magii când s-au dus? / Aur, smirnă și tămâie / Spre mărirea Lui să fie, / Acum și-n vecie”.

Uciderea pruncilor din Betleem și împrejurimi, la porunca regelui Irod, este relatată în amănunt de o colindă: „Iară Irod împărat / Foarte rău s-a tulburat, / Oastea lui și-a adunat, / Pe toți pruncii i-a tăiat, / Patrusprezece mii / De nevinovați copii, / De doi ani și mai în jos, / Vrând să-L taie pe Hristos. / Viflaimul se-ntristează, / Lumea-ntreagă lăcrimează, / Suspinări și lacrime, / Pe la toate casele. / Glas în Rama se-auzea, / Rahela se tânguia, / Și plângea pe fiii ei, / Că-i pieriră mititei”.

O altă colindă îi îndeamnă pe creștini să nu deplângă soarta pruncilor uciși din porunca regelui Irod, pentru că de vreme ce au murit pentru Hristos, au devenit primii martiri ai Bisericii: „Irod împărat, / La suflet spurcat, / Poruncă a dat, / Pruncii i-a tăiat. / Dar tăceți de-a plânge, / Văzând pruncii-n sânge, / Căci ei n-au murit, / Ci au înflorit. / Acei copilași, / Acum îngerași, / De Domnul Iisus, / Sus în cer s-au dus”.

În pofida încercării disperate a regelui Irod de a lua viața Pruncului Iisus, acesta „Pe Hristos nu L-a tăiat, / Tatăl Sfânt L-a apărat, / Căci un înger i-a trimis, / De-a spus lui Iosif în vis, / De-a lui Irod cuget rău, / Spre Fiul lui Dumnezeu. / Iar atuncea Maria / A plecat din Iudeea. / Până în Egipt s-a dus, / Cu dulcele Prunc Iisus”.

Iubiți fii sufletești,

Pe lângă descrierea evenimentelor care au avut loc la Nașterea Pruncului Iisus, colindele mărturisesc credința puternică a poporului nostru în Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că „Noi Îl lăudăm și ne închinăm / Cu credință tare”, dar încearcă și să ne transforme în oameni buni, atunci când ne adresează îndemnul: „Și-acum te las, fii sănătos și vesel de Crăciun, / Dar nu uita, când ești voios, române, să fii bun”.

Cu prilejul sfintelor sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei, vă dorim tuturor sănătate deplină, viaţă îndelungată, realizări spirituale şi materiale spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea oamenilor. „La mulţi ani buni!”.

Al vostru de tot binele doritor şi către Domnul pururea rugător

†Petroniu
Episcopul Sălajului


Descarcare document
PS Petroniu - Pastorala la Nasterea Domnului.pdf

Proiectul „BISERICA, TINERII ȘI COLINDELE” la a IX-a ediție

Marți, 20 decembrie 2016, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău s-a finalizat proiectul „Biserica, tinerii și colindele”, Ediția a IX-a.
În proiect au fost implicați 500 de copii de la școlile din Municipiul Zalău, iar ca parteneri au fost Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj, Consiliul Local și Primăria Municipiului Zalău.
Acesta s-a derulat pe perioada lunilor noiembrie și decembrie 2016 și a avut ca scop cunoaşterea de către elevi şi tineri a învăţăturilor Bisericii, promovarea virtuţilor creştine, cultivarea comportamentului religios-moral, cunoașterea tradiţiilor religioase şi a colindelor în contextul socio-cultural actual, când se promovează în rândul tinerilor împrumuturi din diverse culturi.
Tradiţiile noastre dorim să fie preluate şi transmise următoarelor generaţii, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos şi autentic.
Faza finală a proiectului s-a desfășurat la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, unde copiii și tinerii l-au colindat pe Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu.
Au colindat copiii de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, sub îndrumarea prof. Lazăr Florin; elevii Şcoalii Gimnaziale „Gheorghe Lazăr” Zalău, prof. Alina Beșe; apoi elevii de la Colegiul Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian” Zalău, prof. Dan Avram; Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, prof. Eugenia Chiș; Liceul Tehnologic ,,Voievod Gelu’’ Zalău, prof. Ludovica Ianchiş; Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul’’ Zalău, prof. Dana Rus; Şcoala Gimnazială „Porolissum” Zalău, prof. Liviana Man; Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Zalău, înv. Florentina Ciunt; Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău, prof. Ioana Ilea; Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, prof. pr. Călin Ciurbe; C.S.E.I. Şimleu Silvaniei Structura „Speranţa” Zalău, prof. Ioan Ciocmărean; Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” Zalău, prof. Călin Micle; Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău, prof. Maria Sabou-Chirti; Liceul Sportiv „Avram Iancu” Zalău, prof. Dănuț Moşincat; Şcoala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, prof. Marinela Ortelecan.
La final, Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu a felicitat pe copiii și pe profesorii care i-au pregătit, arătând purtarea de grijă a Episcopiei, pentru ca tânăra generație să păstreze nealterată tradiția colindelor. În continuare, Preasfinția Sa a oferit diplome de merit domnului primar al Zalăului, Ionel Ciunt, domnului consilier al primarului, Vasile Caraba, doamnei inspector școlar general adjunct, prof. Mioara Gudea și doamnei inspector școlar de religie, prof. Claudia Boha, iar profesorilor care i-au pregătit pe copii diplome de participare. Copiii au fost răsplătiți cu daruri, oferite de către Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu și de partenerii din proiect.

Inspector pentru catehizare,
Pr. Silviu BohaCorala bărbătească ortodoxă „Armonia” la Zalău

În seara zilei de 18 decembrie 2016, la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Zalău a avut loc un regal de colinde și doine românești, susținut de Corala „Armonia” a Arhiepiscopiei Tomisului. Cu acest prilej, la concert a participat și Preasfințitul Părinte Petroniu, alături de Precucernicii Părinți membrii ai Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

Și de această dată, locașul de cult s-a dovedit a fi neîncăpător pentru mulțimea de oameni, prezentă la acest eveniment.

Corala bărbătească „Armonia” a fost înfiinţată în anul 2001, în cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Tulcea, la iniţiativa Pr. Arhid. Asist. Univ. Iulian Dumitru. Din anul 2003, aflându-se sub patronajul Arhiepiscopiei Tomisului, corala „Armonia”, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a susținut nenumărate concerte în ţară şi în străinătate. Corala bărbătească ortodoxă „Armonia” abordează un repertoriu diversificat, fiind compus atât din piese religioase polifonice şi monodice (psaltice), folclor românesc, colinde tradiţionale româneşti şi străine, cât şi din piese ce fac parte din repertoriul clasic universal.

Vocile puternice, melodioase, cu un timbru aparte bisericesc, puse în valoare individual sau în cor, s-au reunit în mod fericit, motiv pentru care, desemnarea Coralei „Armonia”, în iulie 2014, drept cel mai bun cor bărbătesc din lume, în cadrul celei de-a VIII-a ediţii a Festivalului „World Choir Games”, desfăşurat la Riga, în Letonia, nu a fost o surpriză. A fost un titlu binemeritat, care a reconfirmat profesionalismul corului, medaliat deja la festivalurile din Cincinnati (SUA) şi Graz (Austria) şi, totodată, o recunoaştere internaţională a frumuseţii muzicii româneşti.

Liturghie Arhierească la Parohia „Sf. Proroc Daniel” din Jibou

Duminică, 18 decembrie 2016, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din orașul Jibou. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramurile „Sfântul Proroc Daniel” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacucernicul Părinte paroh Dan Dregan, protopopul Jiboului.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Precucernicul Părinte diacon Răzvan Govor a fost hirotonit preot misionar pe seama Protopopiatului Jibou.

Piatra de temelie a locașului de cult a fost sfinţită în data de 16 iunie 1991, iar în 23 aprilie 2002, altarul demisolului bisericii a fost sfințit, luându-l ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Până în anul 2005, lucrările la această biserică au fost coordonate de către Preacucernicul Părinte Gheorghe Longodor, iar începând cu acel an, lucrările au fost continuate de către Preacucernicul Părinte Dan Dregan.

În anul 2012, locașul de cult a primit cel de-al doilea hram, „Sfântul Proroc Daniel”.

Lucrările efectuate la această biserică au fost finalizate în anul 2013, iar în data de 15 septembrie a aceluiași an, locașul de cult a fost târnosit de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului şi Preasfinţitul Părinte Petroniu. Cu această ocazie, cei doi preoţi slujitori ai bisericii au primit din partea Preafericirii Sale distincţia Crucea Patriarhală. Tot în acel moment istoric, Sfântul Proroc Daniel a fost proclamat ocrotitorul oraşului Jibou.


Zile de aleasă sărbătoare în Patriarhia Română

Vineri, 16 decembrie 2016, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-au întrunit în ședință extraordinară, pentru a-l alege pe noul Episcop al Maramureșului și Sătmarului.

Evenimentul a avut la Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Cu prilejul începerii lucrărilor Sfântului Sinod, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a oficiat Sfânta Liturghie și slujba de Te-Deum la Catedrala Patriarhală, în prezența Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și a membrilor Sfântului Sinod.

În continuare, în cadrul ședinței sinodale, a avut loc alegerea noului Episcop al Maramureșului și Sătmarului, în scaunul rămas vacant, în urma decesului Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop onorific Iustinian Chira.

Astfel, Sfântul Sinod a ales prin vot secret pe Preasfințitul Părinte Iustin, în scaunul vacant de Episcop al Maramureșului și Sătmarului, cu 36 de voturi din totatul de 43 valid exprimate, întronizarea Preasfinției Sale urmând să aibă loc în data de 27 decembrie 2016, la Baia-Mare.

Sâmbătă, 17 decembrie 2016, în ziua de prăznuire a Sfântului Proroc Daniel, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și-a cinstit ocrotitorul spiriritual.

Cu această ocazie, Patriarhul României a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriahală din București, împreună cu Preafericirea Sa coliturghisind:

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei;
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului;
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sătmarului;
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei;
Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord;
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei;
Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților;
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Albei Iulia;
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului;
Înlatpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului;
Înaltpreasfițitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului;
Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos;
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului;
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului;
Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei;
Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei;
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului;
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii;
Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului;
Preasfinșitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei;
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei;
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei;
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei;
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord;
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor;
Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului;
Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei;
Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului;
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul ales al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, Preasfințitul Părinte Iustin a oficiat o slujbă de Te-Deum, după care a rostit un cuvânt festiv, cu prilejul zilei onomastice a Patriarhului României.

www.basilica.roLiturghie Arhierească la Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” din Șimleu Silvaniei

Duminică, 11 decembrie 2016, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” din Șimleu Silvaniei, unde a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a binecuvântat și lucrările de înnoire efectuate asupra demisolului bisericii.

În cadrul Dumnezeieştii Liturghii, Precucernicul Părinte diacon Marius Pop a fost hirotonit preot misionar pe seama Protopopiatului Șimleu Silvaniei. De asemenea, tânărul teolog Răzvan Govor a fost hirotonit diacon, urmând să fie hirotonit preot misionar pe seama Protopopiatului Jibou.

Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” a fost înfiinţată în anul 2001, pentru a răspunde nevoilor spirituale ale unui număr de 280 de familii din cartierele Secui şi Horea, din oraşul Şimleu Silvaniei, fiind a treia parohie ortodoxă din acest oraş.

Începând cu cu data de 1 octombrie 2001, Preacucernicul Părinte Ioan Taloş a fost numit preot al acestei parohii.

Între anii 2001-2008, sfintele slujbe au fost oficiate în capela din cimitirul Horea. În anul 2003, Parohia „Sf. Cuv. Parascheva” a primit din partea familiei Vasile şi Silvia Cosma, sub formă de donaţie, o suprafaţă de teren de 1500 mp pentru construirea noii biserici. Astfel, în data de 26 octombrie 2004, Preasfinţitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu-vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului, a sfinţit piatra de temelie pentru noua biserică, iar în 1 septembrie 2006 au început lucrările de excavaţie, în continuare, turnându-se fundaţia şi placa de la cota zero și ridicându-se zidurile până la cota +4m.

În data de 19 octombrie 2008, Preasfințitul Părinte Petroniu a binecuvântat lucrările de amenajare a demisolului noului locaș de cult, din acel moment slujbele religioase desfășurându-se în acest spațiu liturgic.

În prezent, biserica este ridicată în roşu, având turlele acoperite cu tablă şi faţadele finisate.


PS Iustin Sigheteanul și Arhimandritul Timotei Bel, desemnați pentru scaunul vacant de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului

Joi, 8 decembrie 2016, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului s-a întrunit în şedinţă specială, la Reşedinţa Mitropolitană din Cluj-Napoca, sub preşedinţia Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului şi Sălajului şi Locţiitor de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului, pentru a-i desemna pe cei doi candidaţi pentru scaunul vacant de Episcop al Maramureşului. Astfel, alături de Înaltpreasfinția Sa au participat Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfinţitul Părinte Vasile Someşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

În conformitate cu prevederile din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române privitoare la alegerea episcopului, candidaţii au fost aleşi din lista candidaților eligibili, transmisă de Cancelaria Sfântului Sinod.

Potrivit biroului de presă al Mitropoliei Clujului, în urma consultărilor, membrii Sinodului Mitropolitan i-au ales prin vot secret pe Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Timotei Bel, stareţul Mănăstirii Scărişoara Nouă şi exarhul Mănăstirilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, candidaţi la scaunul vacant de Episcop al Maramureşului şi Sătmarului.

Numele celor două persoane desemnate de Sinodul Mitropolitan au fost prezentate membrilor Adunării eparhiale a Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, care s-a întrunit în şedinţă de consultare cu membrii Sinodului Mitropolitan, vineri, 9 decembrie 2016, la Reşedinţa Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Membrii Adunării eparhiale au decis menţinerea pe listă a celor doi candidaţi şi înaintarea numelor acestora Sfântului Sinod, care se va întruni în şedinţă de lucru, vineri, 16 decembrie 2016, la Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, pentru a-l alege pe viitorul Episcop al Maramureşului şi Sătmarului.
Părintele Profesor Ioan Chirilă a conferențiat la Zalău

În seara zilei de joi, 8 decembrie 2016, la Zalău a avut loc o nouă întâlnire în cadrul seriei de conferințe „Glasul Bisericii în cetate”. Astfel, în sala Dialoguri Europene a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Președintele Senatului Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă a susținut conferința cu tema „Criza antropologiei și criza mondială sau Pledoarie pentru omul întreg”, la care au participat clerici din Episcopia Sălajului, precum și persoane cărora acest subiect le-a stârnit interesul.

În introducere, Părintele Ioan Chirilă a definit conceptul de „om întreg”, arătând că acesta își are originea în gândirea Sfântului Apostol Pavel, tocmai pentru a demonstra faptul că omul creat de Dumnezeu este o ființă dihotomică (trup și suflet), care însă de-a lungul timpului, prin acțiunile sale imorale s-a îndepărtat de cer, amăgindu-se de foarte multe ori, potrivit Sfântului Maxim Mărturisitorul, prin aceea că el, omul, crede că trupul său este ființa în întregul ei, nemaiacordând, în felul acesta, atenție celorlalte elemente structurale ale făpturii umane.

Mediul educațional contemporan are puține elemente care să-i amintească omului de astăzi că este o ființă dihotomică. În acest context, ceea ce-i rămâne acestuia este educația religioasă, înțeleasă nu ca informație pe teme religioase, ci ca formare duhovnicească, care are menirea să reechilibreze sau să restaureze în făptura umană echilibrul dintre trup și suflet, deoarece numai atunci când există un raport vizibil și just între fizic și psihic, omul se poate numi într-adevăr ființă spirituală în trup.

De asemenea, Preacucernicia Sa a precizat că acest raport se poate realiza doar printr-un proces de spiritualizare, prin acceptarea faptului că sufletul, în interiorul ființei umane, are menirea de a conduce trupul pe urcușul către îndumnezeire, omul înțelegând astfel ideea că sufletul său este tronul slavei lui Dumnezeu. Din acest motiv, procesul de înduhovnicire nu este unul pur teoretic, ci trebuie să fie întotdeauna un proces conștient, asumat și realizat în acțiunile sale restauratoare.

În continuare, Părintele Profesor a arătat faptul că omul întreg s-a născut cu adevărat și ni se revelează în Persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos, Care își ia trupul și îl umple dintru început cu sfințenia dumnezeirii, devenind prototipul și paradigma noastră în actul desăvârșirii și sugerând tacit ideea dezvoltată mai apoi de Sfântul Apostol Pavel în Epistola I către Corinteni, potrivit căreia trupul este templu al Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, Mântuitorul Hristos își prelungește prezența din trupul asumat din Fecioara Maria în noi, prin această odihnire a Duhului asupra noastră, se naște înlăuntrul nostru, prinde contur în structura sufletelor noastre.

O altă idee subliniată de Părinte Ioan Chirilă a fost aceea cu privire la telosul ființei umane, dobândirea veșniciei, deziderat realizabil doar printr-o stabilire clară a ierarhiei valorilor, în fruntea căreia trebuie să se afle Dumnezeu, deoarece în caz contrar, omul, acordând o atenție proeminentă doar trupului, va intra într-o zonă de individualitate, de înstrăinare de Dumnezeu, ieșind astfel din zona de sfătuire, tocmai pentru că el consideră că le știe pe toate și i se cuvine totul. În această stare de îndepărtare de Dumnezeu, pentru unii oameni se produce miracolul revenirii în sine, strigând către Dumnezeu ca să le oblogească rănile și să le acorde șansa revenirii „acasă”, la Dumnezeu Tatăl. Această strigare a întoarcerii către Dumnezeu constituie de fapt semnul nostru de revenire în sine, învierea noastră, o reașezare a noastră în circuitul firesc al existenței noastre, o împărtășire vie și arzătoare a fericirii vieții veșnice. În acest sens, idealul nostru este acela de a trăi ca omul ceresc, iar pentru a ajunge în această ipostază trebuie să urcăm trei trepte, pe care le prezintă Sfinții Părinți: purificarea de patimi, iluminarea și îndumnezeirea.

În încheiere, Preacucernicia Sa a arătat faptul că Mântuitorul Hristos se naște în noi, atunci când inima noastră I se oferă ca peșteră, peștera sufletului nostru, motiv pentru care binele pe care trebuie să-l săvârșim este fapta iubirii celuilalt, pentru ca la glasul săvârșirii noastre el să se întoarcă la Dumnezeu. Astfel, omul întreg știe întotdeauna că trebuie să sature trupul până într-acolo încât, în acest templu minunat al făpturii umane, duhul său să nu umble a pustiu, să nu rătăcească. Să nu lăsăm pământul din noi să îngroape sufletul!

Părintele Ioan Chirilă este Doctor în Teologie din anul 1999, la specialitatea Vechiul Testament şi Limba Ebraică, doctorat obținut la Facultatea de Teologie din Sibiu, cu teza „Cartea Profetului Osea, introducere, traducere, comentariu şi teologia cărţii”.

Începând cu anul 2004 este profesor titular al catedrei de Vechiul Testament, Arheologie Biblică şi Limba Ebraică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, tot în același an fiind ales și decan al acesteia.

În anul 2007, Preacucernicia Sa fondează Centrul de Bioetică şi Teologie al Universității „Babeș-Bolyai”. De asemenea, este membru în Uniunea Bibliştilor din România, Comisia de Istorie Bisericească Comparată, Institutul de Istorie Ecclesiastică, Comisia de Dialog a Consiliului Mondial al Bisericilor cu Bisericile Protestante (WCC) și membru IASSO (Institutul pentru Studii Avansate în Ştiinţă şi Ortodoxie).

Din anul 2012 este Președintele Senatului Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Hramul Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău

Marți, 6 decembrie 2016, Liceul Ortodox din Zalău și-a prăznuit ocrotitorul, pe Sfântul Ierarh Nicolae. Cu acest prilej, elevii și cadrele didactice din cadrul acestei școli au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Petroniu, care a săvârșit Sfânta Liturghie în capela liceului cu hramul ,,Sfinții Trei Ierarhi”. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacuviosul Părinte Arhim. Antonie Pința, directorul liceului, Preacucernicul Părinte Petru Brisc, directorul spiritual al liceului și Preacucernicul Părinte Ioan Taloș, parohul bisericii ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Șimleu Silvaniei.

La slujbă au participat elevii din clasele de liceu și cei din clasele primare și gimnaziale, alături de profesorii și învățătorii lor, precum și persoane care în fiecare duminică și sărbătoare sunt prezente la Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în capela acestui așezământ teologic.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit întru preot pe seama Parohiei Dobrocina, din Protopopiatul Jibou, pe diaconul Dorin-Iosif Mureșan. De asemenea, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru diacon pe domnul Marius Pop, urmând ca acesta să fie hirotonit preot misionar pe seama Protopopiatului Șimleu Silvaniei.

Clasa cu profil teologic, înființată în anul 1994 în cadrul Școlii Normale Gheorghe Șincai, a devenit instituție de sine stătătoare începând cu anul 1998, sub denumirea de Seminarul Teologic Liceal Ortodox Zalău. Până în prezent, au absolvit această școală 18 generații de tineri, peste 60 dintre aceștia devenind slujitori ai altarului ca preoți sau diaconi. Începând cu anul școlar 2008-2009, Seminarul Teologic Liceal Ortodox și-a schimbat denumirea în Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”.

Liceul dispune de o bază materială bună, corespunzătoare pentru desfăşurarea unui proces instructiv–educativ eficient: săli de clasă moderne, două săli multimedia, cabinete de limbi clasice şi limbi moderne, un laborator de informatică, un laborator de ştiinţe, dotat în anul 2008 cu mijloace moderne specifice disciplinelor în cauză, un cabinet metodic – punct de documentare pentru orientarea în carieră, care oferă cadrelor didactice şi elevilor responsabili cu revista şcolii acces la internet și bibliografie psiho-pedagogică, precum și o bibliotecă cu peste 3.000 de volume.

Începând cu anul şcolar 2011-2012, în cadrul Liceului Ortodox funcționează și clase de învățământ primar, având în momentul de față ciclul primar complet, începând de la clasa pregătitoare, dar având formate și clasele a V-a și a VI-a, la nivelul ciclului gimnazial.

Capela cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” a fost amenajată la etajul al II-lea al liceului, fiind târnosită în anul 2003, de către Preasfințitul Părinte Petroniu. Cu timpul, datorită necesităților de ordin practic, paraclisul a fost extins ca spațiu, noile lucrări fiind sfințite în ziua de 30 ianuarie 2008.www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro