Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu a premiat elevii și profesorii de Religie din Episcopia Sălajului

Vineri, 10 iunie 2016, la Catedrala Episcopală „Înălţarea Domnului” din municipiul Zalău, a fost organizată festivitatea de premiere a elevilor și profesorilor de religie din Episcopia Sălajului. La acest eveniment au participat alături de elevi, profesori, preoți, părinți și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Sălaj.

Cu această ocazie a fost vernisată expoziția de pictură, colaj și fotografie realizată în cadrul Concursului național „Biserica, locaș de închinare”, aflat la a VI-a ediție. La acest concurs, au participat la etapa națională 1584 de elevi din țară.

La eveniment a luat parte Preasfințitul Părinte Petroniu, însoțit fiind de către Preacucernicul Părinte Mihai Dobocan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului. În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Petroniu a apreciat activitatea desfășurată de profesorii de religie, i-a felicitat pe premianți și și-a manifestat speranța că activitatea din anul școlar viitor va fi cel puțin la fel de dinamică.

Doamna Profesor Maria Pop, Inspectorul Școlar General al Județului Sălaj, a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru grija constantă pe care o manifestă față de elevi și profesori, dar și pentru activitățile organizate în acest sens.

Au fost premiaţi elevii care au participat la Olimpiada de religie şi la următoarele concursuri: „În lumina lui Hristos” - Concurs judeţean de cunoştinţe religioase; Concursul interdisciplinar română - religie „Cultură şi spiritualitate românească”, Concursul naţional „Biserica locaş de închinare” și Concursul naţional de creaţie „Biserica și Școala din sufletul meu”.

Preasfinţitul Părinte Petroniu a acordat diplome de excelenţă pentru implicarea şi susţinerea învățământului religios și a activităţilor catehetice din Episcopia Sălajului, doamnei Inspector Școlar General, Prof. Maria Pop, doamnei Inspector Școlar General Adjunct, Prof. Mioara Gudea și doamnei Inspector Școlar pentru disciplina Religie, Prof. Claudia Boha.

De asemenea, Preasfinţia Sa a acordat diplome de merit şi premii profesorilor de religie şi preoţilor care i-au pregătit pe elevi la aceste concursuri.

În acelaşi cadru, Preacucernicului Părinte prof. Călin-Andrei Mateiu i-a fost acordat, pentru activitatea didactică şi misionară desfăşurată în anul şcolar 2015-2016, titlul de „Profesorul anului”.


Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu Boha
Decanul Facultății de Psihologie din Cluj-Napoca la Zalău

În seara zilei de joi, 9 iunie 2016, a avut loc la Zalău o nouă conferință în cadrul seriei de întâlniri „Glasul Bisericii în cetate”. Evenimentul s-a desfășurat în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Sălaj. Invitatul serii a fost domnul prof. univ. dr. Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie din Cluj-Napoca. Domnia sa a susținut comunicarea cu tema “Suflete în suferință: între duhovnic și psiholog”.

Astfel, domnul profesor a încercat să lămurească problema conlucrării dintre preot și psiholog cu scopul tămăduirii sufletești a celui în nevoie. Pentru cristalizarea acestei probleme se nasc mai multe întrebări: în ce condiții e de dorit ca preotul să îndrume pe cineva către psiholog, dar și reversul, adică, în ce condiții ar trebui psihologul să-și trimită pacientul la preot? De asemenea, ce cunoștințe sau competențe psihologice ar ajuta preotul în lucrarea sa pastorală sau ce cunoștințe psihologice ar ajuta duhovnicul în lucrarea sa terapeutică? Răspunsul este sensibil dependent de măsura în care teologia și psihologia își definesc neechivoc limitele. Dar totuși, putem identifica elementele de convergență și locurile de întâlnire a teologiei cu psihologia.

Psihologia ajută oamenii să dobândească mai mult control asupra situaţiilor pe care le controlează parțial, asupra gândurilor, emoţiilor și comportamentului. Pe de altă parte, religia ajută oamenii să aprecieze ceea ce ei înşişi nu pot controla, atrăgând atenţia asupra limitelor noastre. Astfel, religia oferă o modalitate de a ne depăşi condiţia de persoane limitate, prin credinţă. Se observă astfel că psihologia și religia sunt preocupate de problema autocontrolului, dar abordarea și soluțiile sunt adesea diferite.

Comparând condiţiile pentru reuşita unei proceduri psihoterapeutice (conştientizarea bolii, încrederea persoanei în procedura terapeutică, existenţa unui bun consilier sau terapeut și practicarea sistematică sau autoterapia) cu factorii duhovnicești necesari vindecării sufletului (conştientizarea bolii, suferinței sau patimii, credinţa adevărată, existenţa unui preot tămăduitor și nevoinţa) se observă același tipar de vindecare.

Toate aceste premise duc la concluzia că diferențele dintre psihologie și teologie sunt reale, dar nu atât de mari încât să excludă dialogul sau conlucrarea. Psihologia și Teologia pot colabora dacă își stabilesc limpede granițele, exploatează elementele de convergență și valorifică în comun locurile de întâlnire. Domnul profesor a mai arătat faptul că majoritatea tehnicilor psihoterapeutice îşi au originea în practici religioase milenare.

Partea a doua a conferinței a fost dedicată, ca de obicei, întrebărilor venite din sală, întrebări în urma cărora tema dezbătută s-a cristalizat și mai mult.

La final, Preasfințitul Părinte Petroniu a mulțumit domnului profesor Adrian Opre pentru prezența în mijlocul zălăuanilor și totodată a anunțat că șirul de conferințe organizat de către Episcopia Sălajului se va relua începând cu luna octombrie, atunci când începe și un nou an universitar.


Hramul catedralei episcopale din Zalău

În joia în care întreaga ortodoxie prăznuiește înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Zalău, cu prilejul hramului acestui locaș de rugăciune. Alături de Preasfinția Sa au slujit părinții slujitori ai acestei biserici.

După rostirea cuvântului de învățătură, evenimentul a continuat în fața locașului de cult, unde, sub impunătorul obelisc închinat eroilor neamului, s-au desfășurat festivitățile prilejuite de ziua eroilor. Astfel, după intonarea Imnului de Stat al României, s-a făcut o slujbă de pomenire a celor care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune, eroii neamului, căzuți pe câmpurile de luptă în toate timpurile și în toate locurile.

După rostirea alocuțiunilor de către oficialitățile prezente, au fost depuse coroane de flori întru cinstirea martirilor neamului românesc, din partea principalelor instituții județene și locale.

Momentul s-a încheiat cu parada de defilare a soldaților și a fanfarei.

De asemenea, la orele 12:00, clopotele din întreaga Eparhie au sunat ducând spre cer rugăciunile înălțate în această zi, îndemnându-ne să nu uităm sacrificiul suprem făcut de străbunii noștri.

Pomenirea eroilor neamului românesc la praznicul Înălţării Domnului a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1920. Această decizie a fost consfinţită prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001 prin care această zi a fost proclamată ca sărbătoare națională bisericească.

Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.
Liturghie Arhierească în Parohia Cernuc

Duminică, 5 iunie 2016, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu în biserica Parohiei Cernuc, Protopopiatul Jibou. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu protopopul locului, Preacucernicul Părinte Dan Dregan. La slujbă au participat numeroși credincioși, iar răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de către Grupul Vocal Maria, din Arhiepiscopia Alba-Iuliei.

În continuare, toți cei prezenți s-au deplasat în vecinătatea bisericii, unde Ierarhul a sfințit capela mortuară ridicată de către comunitatea din Cernuc.

Localitatea Cernuc a fost atestată documentar pentru prima dată în anul 1336, alături de satele învecinate Bezded şi Solomon şi numără în prezent aproximativ 65 de familii de credincioşi ortodocşi.
În locul bisericii de lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” ce datează din anul 1852, între anii 1951-1959 a fost ridicată biserica actuală de zid cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”.

Din anul 2010, după instalarea noului preot Valer-Ovidiu Nechita, locaşul de cult a intrat într-un amplu proces de consolidare şi reînnoire, locașul de cult fiind repictat. Osteneala lucrărilor a fost încununată cu resfințirea bisericii de către Preasfințitul Părinte Petroniu, eveniment ce a avut loc la 4 mai 2014, moment în care părintele Valer Nechita a și fost hirotesit sachelar. Începând cu toamna aceluiași an, lucrările nu s-au oprit și sub coordonarea părintelui paroh Valer Nechita și prin jertfelnicia bunilor credincioși, a fost ridicată o capelă mortuară care să deservească nevoile comunității, în condițiile necesare secolului XXI.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat Diplome de apreciere celor care s-au implicat în mod special la ridicarea acestei capele.
Liturghie Arhierească la Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Șimleu Silvaniei

În ultima duminică a lunii mai, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica închinată Sfinților Împărați Constantin și Elena din orașul Șimleu Silvaniei. Alături de Preasfinția Sa au slujit preoții apropiați părintelui paroh Cristian Crișan, în frunte cu protopopul locului, Preacucernicul Părinte Dan Haiduc. Credincioșii au fost prezenți în număr mare la slujbă, micuța biserică devenind neîncăpătoare.
În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit și o hirotonie întru diacon. Astfel, tânărul teolog Ioan-Nicușor Pop a fost hirotonit diacon pe seama paraclisului Sfântul Evanghelist Luca, de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului.
Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Șimleu Silvaniei a fost ridicată începând cu anul 1925. Ca o particularitate a începuturilor acestei biserici amintim faptul că principalii ctitori ai acestui locaș de cult au fost șapte persoane venite din sudul țării, din Oltenia, care s-au stabilit la Șimleu Silvaniei și au dorit să aibă o biserică ridicată de către ei. Din lipsa fondurilor, lucrările au stagnat până în anul 1930, fiind ulterior reluate. Sfințirea locașului de cult a avut loc în anul 1957 și a fost săvârșită de către vrednicul de pomenire Episcop Valerian Zaharia.
De-a lungul timpului au fost efectuate diferite lucrări de înnoire și înfrumusețare, locașul de cult fiind repictat între anii 1992-1995.

Medicul Pediatru Prof. Univ. Dr. Nicolae Miu la Zalău

Joi, 26 mai 2016, seria de conferințe sub genericul „Glasul Bisericii în cetate” a continuat cu o nouă întâlnire. Invitatul Episcopiei Sălajului pentru această seară a fost cunoscutul pediatru Prof. Univ. Dr. Nicolae Miu. Domnia sa a prezentat în fața auditoriului comunicarea cu tema „Medicină și Religie - Dăruind vei dobândi”.

Partea a doua a conferinței a fost dedicată întrebărilor venite din sală, întrebări cărora domnul profesor a încercat să le răspundă cât mai convingător. Paleta de întrebări a fost diversă. Au fost astfel atinse teme precum vaccinurile, alimentația copilului, vorbindu-se și despre limita până la care trebuie să intervină medicul în cazurile unor boli terminale. De asemenea s-a abordat tema avortului și demnitatea actului medical atât din partea pacientului cât și a cadrelor medicale. Aici, inevitabil, s-a vorbit și despre neajunsurile sistemului medical din România și despre faptul că de multe ori, actul medical este subjugat de aspectul economic. Nu a lipsit din discuție problema prelevării de organe și a morții cerebrale. Domnul profesor a evidențiat în cazul intervențiilor sale necesitatea ca medicul să devină credincios.

Medicul pediatru Nicolae Miu este absolvent al Universității de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca, studiile efectuându-le între anii 1960-1966, la final obținând Diploma de merit. Rând pe rând a urcat treptele ierarhice atât pe partea de medic pediatru, cât și pe partea academică. Este doctor din anul 1974 când a susținut o teză de pionierat pentru vremea respectivă având ca temă magneziul în patologia copilului. Domnia sa a coordonat peste 50 de teze de doctorat, ucenicii domniei sale fiind acum reputați medici în țară și străinătate.EPISCOPIA SĂLAJULUI A DESEMNAT PROFESORUL ANULUI 2016

Joi, 26 mai 2016, la sediul Episcopiei Sălajului a avut loc întrunirea comisiei de evaluare a dosarelor profesorilor de religie în vederea acordării titlului de „Profesorul anului".

Au fost prezenţi următorii membrii: Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preacucernicul Părinte consilier cultural Gabriel Gârdan, Preacucernicul Părinte inspector pentru catehizare parohială Silviu Boha, doamna inspector şcolar prof. Claudia Boha, doamna prof. Liviana Man, domnul prof. Dan Moșincat, domnul prof. Paul Petrean, Preacucernicul Părinte prof. Călin Micle și Preacucernicul Părinte prof. Sergiu Stan.

Lucrările comisiei au fost prezidate de către Preasfinţitul Părinte Petroniu. După analiza dosarelor celor 10 profesori care au ajuns în faza finală a acestei competiţii, prin vot secret a fost desemnat ca "Profesorul anului 2016" Preacucernicul Părinte Călin Mateiu.

Titlul de „Profesorul anului" este acordat de către Episcopia Sălajului în fiecare an pe baza unei evaluări complexe, care implică analiza activităţii de către profesori, preoţi, consiliul consultativ al profesorilor de religie şi comisia de concurs organizată la nivelul Centrului Eparhial.

Inspector pentru catehizare,
Pr. Silviu BohaConferința pastoral-misionară de primăvară în Episcopia Sălajului

Marți, 24 mai 2016, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău a avut loc conferința pastoral-misionară semestrială de primăvară, a preoților din Episcopia Sălajului. Potrivit articolului 140 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, conferințele pastoral-misionare se desfășoară de două ori pe an, tematica acestor conferințe fiind unitară în întreaga Patriarhie.

Conferința s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Petroniu și a fost susținută de către Preacucernicul Părinte Vasile Pop, de la Parohia Chechiș, Protopopiatul Jibou. Tema tratată de către Preacucernicia Sa a fost în acord cu tematica „Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti la împlinirea a 300 de ani de la moartea sa martirică (1716-2016)”, fiind intitulată: „Educația ortodoxă a tineretului”.
Prezentarea a fost structurată pe mai multe subcapitole după cum urmează: Tinerețea, o vârstă a crizei și a idealurilor, într-o societate a crizei și parcă fără idealuri; Educația religioasă a tinerilor, rolul Familiei, Bisericii și Școlii; Tinerii și creștinismul sau Ce spune Scriptura despre tineri; Ce spun Sfinții Părinți despre tineri și Rolul familiei, Bisericii și Școlii în educația religioasă a tinerilor. După susținerea conferinței au avut loc intervenții ale preoților cu privire la această temă.

În acest cadru s-a ținut și un moment de reculegere în amintirea părintelui Viorel Iancău, fost preot la Parohia Derșida, trecut în această noapte la Domnul.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a adresat un cuvânt de mulțumire, pentru întreaga activitate părintelui protopop Ștefan Lucaciu, acum la încheierea mandatului, care a condus frâiele Protopopiatului Zalău timp de 12 ani. Totodată, Preasfinția Sa a hirotesit cu această ocazie pe noul protopop al Zalăului, Preacucernicul Părinte Cătălin Lucaci.

Din punct de vedere administrativ, Episcopia Sălajului are în structura sa trei protopopiate, 207 parohii și opt așezăminte monahale în care slujesc un număr de 240 de preoți și diaconi.

Cea de-a treia întâlnire interreligioasă de la Qom

În perioada 13-20 mai 2016, Centrul de Studii şi Dialog interreligios şi intercultural din București a organizat la Qom, în Iran, cea de-a treia întâlnire interreligioasă între creștini și musulmani. Discuțiile au fost purtate între reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române și cei ai islamiștilor șiiți. Delegația română a fost condusă de către Preasfințitul Părinte Petroniu, iar din aceasta a făcut parte și Excelența Sa, Domnul Prof. Univ. Dr. Emil Constantinescu, fost Președinte al României.

Tema conferinței desfășurată în zilele de 16 și 17 mai în Qom a fost „Islamismul și creștinismul - importanța dialogului interreligios și intercultural în lumea contemporană”.

În perioada petrecută în Iran, delegația română a intrat în contact și cu cultura și civilizația țării, vizitând orașele Ispahan și Teheran.Resfințirea bisericii din Parohia Lemniu

Duminică, 22 mai 2016, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Lemniu, Protopopiatul Jibou. Prilejul a fost dat de finalizarea lucrărilor de reînnoire a bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Astfel, Preasfinția Sa a resfințit locașul de cult înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat numeroși credincioși din localitate, precum și fiii satului, sosiți acasă din toate colțurile țării pentru acest eveniment. În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în vecinătatea locașului de cult. Răspunsurile la strană au fost date de o parte a corului ASCOR din Baia Mare, în frunte cu dirijorul acestora, domnul Vlad Verdeș.

La finalul Sfintei Liturghii, în semn de prețuire, părintele paroh Ioan Chinde a oferit Preasfințitului Părinte Petroniu o icoană. La rândul său, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat părintelui paroh o diplomă de apreciere.

Biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil a fost ridicată între anii 1932-1935. Lucrările actuale de reînnoire au început în anul 2012 sub coordonarea părintelui paroh Ioan Chinde, care păstorește această comunitate din anul 1991. Astfel, în această perioadă, așa cum s-a dat citire în Hrisovul de resfințire, în interiorul locaşului de cult pereții au fost pictați în tehnica tempera și au fost înlocuite geamurile. În exterior, pereții au fost reparați și vopsiți, s-au montat jgheaburile, s-a reparat și vopsit tabla de pe acoperiș, iar la intrarea în locașul de cult a fost înălțată o copertină. De asemenea, biserica a fost înzestrată cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.
Toate aceste lucrări au fost posibile datorită jertfelniciei celor 180 de familii de vrednici credincioşi ai satului şi ale altor binefăcători, care au sprijinit după putință lucrările de înnoire a locașului de cult.


www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro