Liturghie Arhierească în Parohia Marin

Duminică, 6 martie 2016, biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Parohia Marin, Protopopiatul Şimleu Silvaniei, a îmbrăcat straie de sărbătoare. Lăcaşul de cult a fost, pentru această dimineaţă, o adevărată “catedrală”, Sfânta Liturghie fiind săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Şimleului, Preacucernicul Părinte paroh Petru Ardelean, Preacucernicul Părinte Sorin Şandor, de la Parohia Crasna, Preacucernicul Părinte Flavius Lazar, de la Parohia Sâg, cei doi fiind fiii ai satului și Preacucernicul Părinte Călin Ciurbe, de la capela Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău.

Numărul impresionant de credincioşi prezenţi în sfânta biserică, care deşi monumentală ca dimensiune, s-a dovedit a fi neîncăpătoare, denotă atât râvna deosebită a acestora faţă de cele sfinte, cât şi grija neostenită pe care o are părintele Petru pentru fii săi duhovniceşti.

În cuvântul de învățătură, tâlcuind pericopa evanghelică a înfricoșatei judecăți, citită în cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a sesizat faptul că celor de-a stânga, Mântuitorul nu le spune „Plecați de aici hoților, mincinoșilor, desfânaților!” Nu pentru faptele rele, pentru păcate, îi condamnă pe aceștia, ci pentru faptele bune pe care erau datori să le facă, dar nu le-au împlinit. Toți avem obligația de a ne feri de păcat, dar aceasta înseamnă doar jumătate de drum, așa cum se întâmplă unui om care vrea să își facă o casă. Dacă își sapă fundația, casa nu este gata încă, fiind nevoie și de ziduri, acoperiș și celelalte. Așa este și ferirea de păcat – facem o fundație pentru casă, dar apoi trebuie să construim prin fapte bune și virtuți relația noastră cu Dumnezeu și cu semenii.

La rândul său, părintele paroh Petru Ardelean, a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru vizita făcută în mijlocul credincioșilor din Parohia Marin, aducând totodată un gând de recunoștință pentru toți cei care l-au sprijinit în întreaga activitate pastoral-misionară, aceasta cu atât mai mult cu cât părintele Petru este chiar fiu al satului.

Satul Marin a fost atestat documentar pentru prima dată în anul 1458, însă urmele de locuire sunt mult mai vechi, aici fiind descoperită o așezare neolitică, vestigii istorice aparținând civilizației dacice, dar și fragmente ceramice din secolul al XIII-lea.

Cea mai veche biserică din localitatea Marin datează din anul 1598 aceasta fiind din lemn. Biserica actuală a fost zidită între anii 1947 şi 1952.

Parohia Marin, în parteneriat cu primăria comunei Crasna, are deschis un centru de zi, unde 20 de copii, după închierea orelor de curs servesc gratuit masa, iar apoi, asistaţi de un cadru didactic îşi pregătesc temele pentru a doua zi. Timpul rămas îl dedică activităţilor de recreere, centrul fiind dotat cu calculatoare şi bibliotecă.Despre religiozitatea românilor. Din profilul psihologic al poporului român

Luni, 29 februarie 2016, în sala Dialoguri Europene a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, a continuat seria de conferințe „Glasul Bisericii în cetate” organizate de Episcopia Sălajului, în colaborare cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Invitatul acestei seri a fost domnul prof. univ. dr. Daniel David, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Domnia sa a susținut comunicarea cu titlul „Despre religiozitatea românilor. Din profilul psihologic al poporului român”. Sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru cei prezenți, la eveniment participând și Preasfințitul Părinte Petroniu, precum și foști studenți ai domnului profesor Daniel David, absolvenți ai Facultății de Psihologie din Cluj-Napoca.
La începutul expunerii, profesorul Daniel David a definit conceptele fundamentale de cultură și religie, explicând totodată latura intrinsecă, precum și latura extrinsecă a religiei, concepte definite pentru prima dată de către Gordon Allport în 1950. De asemenea, a amintit și despre latura Quest a religiei contemporane, unde religia este privită ca o modalitate de a căuta adevărul.
Oamenii au nevoie de cunoştinţe care să le ofere sens pentru a-şi satisface nevoia înnăscută de predictibilitate. Lipsa unor astfel de cunoştinţe generează stres psihologic, cu consecinţe psihologice şi medicale severe – chiar mortale - pe termen mediu/lung. Domnul profesor David a subliniat faptul că prin cunoştinţe se înţeleg aici informaţiile cărora le asignăm în mod corect valoarea de adevăr.
Cunoştinţele au diverse surse, dintre care cele mai importante sunt: simţul comun, prin experienţa de viaţă, religia, prin revelaţie şi ştiinţa, prin cercetare.
Dacă ştiinţa oferă mai ales cunoaştere pentru rezolvarea unor probleme teoretice sau practice, religia oferă mai ales «cunoaştere axiologică» în forma valorilor. În această înţelegere, ştiinţa şi religia pot fi foarte bine complementare. Domnia sa a și subliniat faptul că știința și religia au un „dușman” comun – pseudocunoașterea, de care lumea este tot mai amenințată.
Pentru a descrie profilul cultural al românilor, domnul profesor a prezentat o comparație între profilul cultural al României și cel al Statelor Unite, conform modelului elaborat de sociologul olandez Geert Hofstede, analizând dimensiunile colectivism vs. individualism, feminitate vs. masculinitate, distribuirea vs. concentrarea puterii, evitarea vs. angajarea incertitudinii, orientarea pe termen lung vs. pragmatism, reprimare vs. indulgență.
S-a arătat în continuare faptul că românii au un nivel foarte crescut de religiozitate, atât în forma religiozităţii personale şi credinţei în Dumnezeu, cât şi în forma importanţei religiei în viaţă. S-a arătat de asemenea faptul că România are unul din cele mai mici procente de atei (1.1.%) în comparaţie cu alte ţări sau culturi din spaţiul vestic.
Au fost prezentate în continuare aspecte privind semnificația religiei pentru români sau încrederea românilor în oameni de altă religie. De asemenea, s-a arătat că la itemul „singura religie acceptabilă este religia mea” românii tind să fie de acord într-o proporţie (43.3%) mai mare decât alte ţări (ex. SUA-21.2%). Interesant însă, românii sunt în majoritatea lor (71.7%) de acord cu ideea că „oamenii de altă religie sunt probabil la fel de morali ca cei din religia mea”, cu scoruri similare cu alte ţări (ex. SUA-79.8%). Acest lucru sugerează o toleranţa religioasă a românilor, neîncrederea legată de oameni sau vecini de altă religienefiind intrinsecă religiei românilor, ci făcând parte din neîncrederea mai generală a românilor în oameni.
De asemenea, jumătate dintre români consideră că dacă ştiinţa şi religia vin în opoziţie, religia este corectă. Pentru cei cu religiozitate crescută, Biserica trebuie să aibă un rol mai activ pentru educaţie teologică. Altfel, religiozitatea crescută, pe un fond de educaţie teologică redusă, va aduce nu atât valori, cât pseudocunoaştere. Într-adevăr, religiozitatea crescută pe un fond superstiţios ne face spre exemplu să nu înţelegem că opţiunea creştină este incompatibilă cu astrologia sau vrăjitoria.
Ortodoxia românească este colectivistă, la fel ca structura socială a ţării. Structura socială se mişcă spre autonomie/individualism.
Religiozitatea face parte din fondul psihocultural al unui popor. România începe să aibă un fond psihocultural mixt. Într-adevăr, în România, fondul tradiţional – caracterizat prin colectivism (indivizi reuniţi în grup pe bază de rudenie/cunoştinţe), concentrarea puterii (puţini conduc mulţi), represia noului/evitarea incertitudinii, controlul comportamentului prin pedepse, etc. – există deja alături de un fond modern – caracterizat prin indivizi autonom reuniţi în comunităţi pe bază de valori comune, descentralizarea puterii, căutarea noului/schimbării, controlul comportamentului prin recompense, etc.
Aşadar, Biserica trebuie să vină în întâmpinarea religiozităţii indivizilor cu modele şi traiectorii diferite, adaptate – în cadrul permis de dogme – profilurilor psihoculturale diferite. Altfel Biserica va rămâne ancorată doar de profilul psihocultural tradiţional şi îşi va pierde treptat relaţia cu generaţiile mai tinere care au dezvoltat deja un profil psihocultural modern (probabil un fenomen similar a avut deja loc în multe ţări vestice). Într-o lume modernă, biserica are un rol dificil, trebuind să fie atât o alternativă, cât şi o prezenţă în lumea modernă. Integrând dialectic aceste roluri, biserica poate deveni astfel locul în care oamenii – indiferent că se identifică sau nu cu lumea modernă – se regăsesc mereu; asta este o provocare la care biserica trebui să facă faţă cu înţelepciune.
Pentru cei cu religiozitate scăzută sau atei, practicile religioase pot fi promovate şi pot servi ca modele culturale din care să fie derivate apoi chiar valori (cunoaştere axiologică). Aşa cum am spus, dacă ştiinţa este vârful de lance în achiziţia de noi cunoştinţe, religiarămâne sursa principală de valori. Abordările seculare nu au reuşit până acum să propună opţiuni axiologice de anvergura celor aduse de religie.
În continuare, au urmat o serie de întrebări adresate de către cei prezenți domnului profesor Daniel David.
Domnul prof. univ. dr. Daniel David este profesor „Aaron T. Beck” de psihologie clinică şi psihoterapie la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, directorul fondator al Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, preşedintele International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health, profesor asociat şi la prestigioasa instituţie medicală Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New-York, SUA şi directorul programului de cercetare la Albert Ellis Institute, New York, USA, un institut de referinţă la nivel internaţional pentru cercetarea şi practica în psihoterapie şi sănătate mintală. De asemenea, este membru al Scientific Review Group în Social Sciences în European Science Foundation.
Dintre realizările cele mai recente ale profesorului Daniel David amintim publicarea în 2015 la editura Polirom a rezultatelor unei cercetări de excepție cu privire la psihologia poporului român.

Slujire Arhierească la Parohia Gârbou

Duminică, 28 februarie 2016, biserica din Parohia Gârbou, Protopopiatul Jibou, a îmbrăcat haine de sărbătoare. În această zi, credincioșii și fiii satului au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Petroniu, Chiriarhul locului, cu prilejul împlinirii a 110 ani de la ridicarea bisericii din localitate. Alături de Preasfinția sa au slujit Preacucernicul Părinte paroh Cornel Tite, Preacucernicul Părinte Mihai Lăpuște, fost paroh al acestei comunități, în prezent preot pensionar, Preacucernicul Părinte Ioan Albert, de la Parohia învecinată, Solomon și Preacucernicul Părinte Mihai Tite, de la Parohia Voivodeni.

Repere istorice

Prima atestare documentară a localității Gîrbou ne duce în istorie până la anul 1366. Au fost descoperite însă urme de așezări omenești ce aparțin epocii neolitice, în locul numit La Ruini. De asemenea, conductele de apă caldă, obiectele de ceramică, metalele, resturile de ziduri date la iveală de Terma Carol în anul 1878, conduc la formularea ipotezei potrivit căreia romanii au găsit condiții prielnice de trai în aceste locuri. Dovezile istorice concid că aceste locuri au fost populate încă din perioada preromană, iar ulterior, o dată cu venirea romanilor în Dacia, Gârboul a jucat simultan rolul de centru militar și de așezare în care s-a desfășurat o activitate economică statornică.

Localitatea este străjuită de ruinele cetății Haller, cunoscută localnicilor drept Burgul din Gârbou. Acest castel a fost construit în secolul al XVIII-lea, fiind un valoros complex arhitectonic de stil baroc, cuprinzând pavilionul rezidențial, biserica, poarta și fântâna, din păcate azi fiind în stare de paragină.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Gîrboul a devenit un centru al intelectualităţii, al culturii româneşti din împrejurimi. Aici se întâlneau anual intelectuali din toată vecinătatea şi se jucau piese de teatru româneşti puse în scenă de către învăţători. Din rândul oamenilor simpli din această comună s-a ridicat unul din cei mai de seamă militanţi paşoptişti pentru libertăţi democratice, Alesandru Papiu-Ilarian. El a văzut lumina zilei la Bezded, în anul 1827. Bucurându-se de încrederea domnitorului Alexandru-Ioan Cuza, acesta îl numeşte în anul 1860 pe Alesandru Papiu-Ilarian în funcţia de jurist consult al Moldovei şi peste trei ani ministru titular la Departamentul justiţiei în Guvernul României.

Biserica satului, pusă sub ocrotirea Sfintei Treimi a fost ridicată la începutul secolului al XX-lea, lucrările la locașul de cult fiind finalizate în anul 1906. A existat însă înainte de zidirea acestei biserici o alta, din lemn, ridicată la anul 1738, cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.


Adunarea Naţională Bisericească a evaluat activitatea Bisericii Ortodoxe Române din anul 2015 şi a aprobat proiectele pentru anul 2016

În ziua de 24 februarie 2016, în Sala de conferinţe a Centrului Naţional pentru formarea continuă „Dumitru Stăniloae” din Bucureşti, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti, organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale.

În cuvântul de deschidere, Patriarhul României a accentuat necesitatea consolidării activităților multiple ale Bisericii, a cooperării dintre clerici şi mireni, a evidențiat importanța misiunii laicatului ortodox şi cultivarea statorniciei în credinţă într-o lume schimbătoare.

Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au examinat şi aprobat Raportul general anual al Consiliului Naţional Bisericesc şi rapoartele Comisiilor Adunării asupra activităţii Bisericii Ortodoxe Române în anul 2015 în ceea ce privește lucrarea pastoral-liturgică şi social-filantropică, viaţa monahală, învăţământul teologic şi predarea religiei în şcolile publice, activitatea editorial-tipografică şi mass-media, patrimoniu cultural-bisericesc, construcţiile de noi lăcașuri de cult, relaţiile cu alte culte, grija pentru comunităţile ortodoxe româneşti din străinătate, relaţiile interbisericeşti şi interreligioase etc.

1. Din bogata activitate bisericească desfăşurată în anul 2015, au fost evidenţiate manifestările legate de Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, organizate de Patriarhia Română şi eparhiile din ţară şi străinătate. În mod special a fost evidenţiată vizita la Patriarhia Română, a unei delegații de la Mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos, care a adus, spre închinare, racla cu moaștele sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor (24-29 octombrie 2015).

2. A fost apreciată continuarea Proiectului Alege şcoala!, etapa a treia, derulat de Patriarhia Română la nivel naţional cu scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar, proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

3. Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au apreciat opera social-filantropică desfăşurată de eparhiile Patriarhiei Române în anul 2015. În eparhiile Bisericii Ortodoxe Române funcţionează în prezent 766 de instituţii şi servicii sociale, dintre care: 150 cantine sociale şi brutării, 52 instituţii medicale şi farmacii, 97 centre de zi pentru copii, 54 centre educaţionale, 16 centre de zi pentru vârstnici, 50 centre rezidenţiale pentru vârstnici, 25 centre comunitare, 37 centre de tip familial, 40 grădiniţe sociale şi after-school, 14 locuinţe protejate, 78 centre de informare, consiliere şi resurse, 2 instituţii de învăţământ pentru adulţi, 16 centre de urgenţă (pentru persoane fără adăpost, victime ale violenţei domestice şi ale traficului de persoane), 9 campusuri de tabără şi alte 126 de instituţii sociale cu specific diferit.

La nivelul eparhiilor Patriarhiei Române se află în derulare 489 de proiecte şi programe sociale, dintre care 326 finanţate din fonduri proprii, 41 cu finanţare publică, 35 cu finanţare externă şi 87 cu finanţare mixtă.

În anul 2015 au beneficiat de asistenţă socială de specialitate 31.498 copii din așezămintele sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere sau cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate, 3.707 persoane cu dizabilităţi (deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA etc.), peste 21.010 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi cu grave probleme de sănătate, 23.934 şomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităților naturaleşi aproximativ 8 387 persoane din alte categorii sociale defavorizate.

3. Anul trecut eparhiile Patriarhiei Române, prin birourile social-filantropice, au acordat ajutoare financiare directe în valoare de 11.605.048 lei şi ajutoare materiale în valoare estimată de 22.912.063 lei.

În ansamblu, pentru susţinerea întregii activităţi de asistență socială și filantropică şi pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2015, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit aproape 123 milioane lei.

Situaţia statistică prezentată şi sumele cheltuite nu includ activitățile social-filantropice şi educaţional-culturale desfăşurate permanent de parohiile şi mănăstirile Patriarhiei Române din ţară şi străinătate.

Membrii mireni ai Adunării Naţionale Bisericeşti au exprimat îngrijorarea şi au dezaprobat atacurile nedrepte ale unor ONG-uri anticreștine împotriva Bisericii cu scopul de a o discredita şi de a submina valorile naționale si spirituale din spațiul românesc. În acest sens, a fost subliniată importanța implicării mai susținute a membrilor mireni în comunicarea mesajului Bisericii în societate.

La finalul şedinţei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit ierarhilor, preoţilor, credincioșilor mireni şi autorităților centrale şi locale, sponsorilor şi voluntarilor pentru implicarea lor în derularea multiplelor activităţi ale Bisericii, îndemnându-i să sporească lucrarea lor socială şi misionară, pentru a ajuta pe cei aflați în dificultate: bolnavi, bătrâni, orfani, săraci şi neajutorați.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

www.basilica.roBinecuvântare Arhierească la Parohia Subcetate

Duminică, 21 februarie 2016, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Subcetate, Protopopiatul Șimleu Silvaniei. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Gabriel Gârdan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei, Preacucernicul Părinte paroh Cătălin Lazar și Preacucernicul Părinte Dorinel Crecan, de la parohia Mesteacăn.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit pe Preacucernicul Părinte diacon Cătălin Urs întru preot pe seama Parohiei Fildu de Sus, Protopopiatul Zalău. De asemenea, a fost făcută o slujbă de parastas întru pomenirea marelui filantrop Emanoil Gojdu.
După rostirea cuvântului de învățătură, cei prezenți au purces spre casa parohială, unde Preasfințitul Părinte Petroniu a binecuvântat lucrările efectuate la acest edificiu.

Ierarhul Sălajului a fost prezent în mijlocul credincioșilor Parohiei Subcetate și în urmă cu mai bine de un an când, la 12 octombrie 2014, a resfințit biserica, în urma lucrărilor de reînnoire efectuate sub coordonarea Preacucernicului Părinte paroh Cătălin Lazar. Tot atunci, Preasfințitul Părinte Petroniu i-a acordat părintelui paroh distincția de sachelar.

Satul Subcetate este situat pe valea Barcăului şi aparţine din punct de vedere administrativ de comuna Valcău de Jos. Aici se păstrează încă ruinele unei cetăţi medievale, despre care avem prima menţiune documentară la anul 1319. Prima atestare documentară a satului Subcetate apare în 1481, cu numele de Warallya, iar cu denumirea actuală, de Subcetate, apare abia din 1733.

Biserica actuală a fost zidită în 1939-1940, prin stăruinţa preotului Pavel Pordea, a epitropului Florian Fiţ şi a bunilor credincioşi. Este zidită din cărămidă mică, pe un fundament de piatră, la interior distingându-se cele trei despărţituri caracteristice stilului răsăritean: altar, naos şi pronaos. Iconostasul este confecţionat din lemn de brad strunjit, iar icoanele de pe el sunt pictate pe placaj. Alăturat Sfântului Altar se află sacristia pentru spovedanie. Pereţii interiori, în cea mai mare parte, sunt zugrăviţi, având pictate doar câteva pasaje biblice şi pe Sfinţii Apostoli, toate fiind lucrate în 1973.

După instalarea Preacucernicului Părinte Cătălin Lazar ca preot paroh în anul 2011, au fost efectuate ample lucrări de reparaţii la locaşul de cult. Astfel acoperişul bisericii a fost reparat şi vopsit, au fost înlocuite jgheaburile şi burlanele, pereţii au fost zugrăviţi, gardurile au fost curăţate şi vopsite, au fost înlocuite porţile, fiind efectuate şi alte lucrări de înfrumuseţare şi întreţinere. De asemenea sfântul locaş a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.

În paralel cu lucrările la biserică, au fost efectuate şi lucrările la casa parohială, interiorul acesteia fiind refăcut în totalitate.


Liturghie Arhierească la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău

Duminică, 7 februarie 2016, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău. Ierarhul a fost întâmpinat în fața locașului de cult de părinții slujitori la această biserică, Preacucernicul Părinte Vasile Rus și Preacucernicul Părinte Iosif Lucaci și Preacucernicul Părinte Rareș Tărniceru, de la Parohia Recea Mică. În continuare, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, la slujbă participând un număr mare de credincioși.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit și o hirotonie întru diacon, în persoana tânărului teolog Cătălin Urs, urmând ca acesta să fie hirotonit preot pe seama bisericii Parohiei Fildu de Sus.

După rostirea cuvântului de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a felicitat pe Preacucernicul Părinte Vasile Rus pentru întreaga activitate desfășurată, urându-i totodată ani îndelungați, întrucât în aceste zile Preacucernicia Sa își sărbătorește ziua de naștere.

Scurt istoric al bisericii

Locașul de cult cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost construit între anii 1930-1934, fiind o adevărată bijuterie arhitecturală a Zalăului. Pe perioada regimului comunist, dar și după aceea, biserica era cunoscută drept „catedrala” din Zalău sau „mănăstirea”, iar cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, aici se adunau credincioșii Sălajului pentru slujba de priveghere, în acele vremuri județul Sălaj neavând o mănăstire în care să se adune pentru rugăciune.

În urma unor ample lucrări de consolidare și repictare a locașului de cult, la 5 septembrie 2010, Preasfințitul Părinte Petroniu a resfințit biserica, acesta fiind un moment de vie emoție pentru credincioșii parohiei. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a acordat părintelui paroh Vasile Rus distincția Crucea Sălăjană, cea mai înaltă distincție bisericească a Episcopiei Sălajului.

Liturghie Arhierească la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău

Marți, 2 februarie 2016, la prăznuirea Întâmpinării Domnului, elevii și cadrele didactice de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Petroniu, chiriarhul locului. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în capela liceului, cu hramul Sfinții Trei Ierarhi. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacuviosul Părinte Arhim. Antonie Pința, directorul liceului, Preacucernicul Părinte Petru Brisc, cadru didactic în cadrul liceului și părinții diaconi de la Centrul Eparhial. La slujbă au participat elevii din clasele de liceu, precum și cei din clasele primare, alături de profesorii lor. Nu au lipsit însă și persoane care duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare, sunt prezenți la Sfânta Liturghie la capela liceului.

Clasa cu profil teologic înființată în anul 2004 în cadrul Școlii Normale Gheorghe Șincai, a devenit instituție de sine stătătoare începând cu anul 2008, sub denumirea de Seminarul Teologic Liceal Ortodox Zalău. Până în prezent au absolvit această școală 18 generații de tineri, peste 60 dintre aceștia devenind slujitori ai altarului ca preoți sau diaconi. Din anul 2009, Seminarul Teologic Liceal Ortodox și-a schimbat denumirea în Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”.

Liceul dispune de o bază materială bună, corespunzătoare pentru desfăşurarea unui proces instructiv–educativ eficient: săli de clasă moderne, două săli multimedia, cabinete de limbi clasice şi limbi moderne, un laborator de informatică, un laborator de ştiinţe dotat în 2008 cu mijloace moderne specifice disciplinelor în cauză, un cabinet metodic – punct de documentare pentru orientarea în carieră, ce oferă cadrelor didactice şi elevilor responsabili cu revista şcolii acces la internet și bibliografie psiho-pedagogică, precum și o bibliotecă cu peste 3.000 de volume.

Începând cu anul şcolar 2011-2012, în cadrul Liceului Ortodox funcționează și clase de învățământ primar, având în momentul de față ciclul primar complet, începând de la clasa pregătitoare, dar având formată și clasa a V-a.

Capela cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” a fost amenajat la etajul al II-lea al liceului, fiind târnosit în anul 2003 de către Preasfințitul Părinte Petroniu. Cu timpul, datorită necesităților de ordin practic, paraclisul a fost extins ca spațiu, noile lucrări fiind sfințite în ziua de 30 ianuarie 2008. În acest paraclis, pe lângă programul zilnic de rugăciune al elevilor se desfășoară și activitățile de practică liturgică efectuate de către clericii nou hirotoniți din Eparhie.


Zi de bilanț în Episcopia Sălajului

Duminică, 31 ianuarie 2016, în sala de ședințe de la demisolul Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Zalău s-au desfășurat ședințele Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale din Episcopia Sălajului.

Premergător acestui moment, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de părinții slujitori ai catedralei. De asemenea, înainte de începerea lucrărilor celor două foruri bisericești a fost săvârșită o slujbă de Te Deum.

Pentru început a avut loc ședința Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului. În cadrul şedinţei au fost discutate probleme care, potrivit Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ţin de competenţa Consiliului Eparhial. Consiliul Eparhial este organismul executiv al Adunării Eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga Eparhie şi are în componenţă nouă membri, respectiv trei clerici şi șase mireni, aleşi pe termen de patru ani de Adunarea Eparhială dintre membrii ei.

În continuare, s-au desfășurat lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului. În cadrul ședinței a fost prezentată activitatea Eparhiei pe anul 2015, pe principalele sectoare de activitate: administrativ-bisericesc, cultural, economic și social-filantropic.

Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale Eparhiei și este formată dintr-un număr de 30 de membri, dintre care 20 sunt mireni, iar 10 sunt clerici, care sunt aleși pentru un mandat de patru ani.

După citirea rapoartelor au urmat luările de cuvânt ale membrilor Adunării Eparhiale, care au apreciat laudativ activitatea desfășurată prin sectoarele de resort din cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.


Domnul conf. univ. dr. Vasile Timiș în conferință la Zalău

Joi, 28 ianuarie 2016, la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj din Zalău a avut loc o nouă întâlnire în cadrul seriei de conferințe „Glasul Bisericii în cetate”, organizat de către Episcopia Sălajului. Invitatul acestei seri a fost domnul Conf. Univ. Dr. Vasile Timiș, de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

În cadrul întrunirii, domnia sa a susținut conferința cu tema „Educația și experiența religioasă în contextul provocărilor secolului XXI”. La eveniment a participat Preasfințitul Părinte Petroniu, părinți din cadrul administrației eparhiale a Episcopiei Sălajului, clerici din eparhie, cadre didactice precum și oameni de cultură ai județului Sălaj.

Prezentarea s-a dovedit a fi una incitantă, domnul profesor vorbind despre frumusețea patrimonială a județului Sălaj, în special a bisericilor de lemn de aici. De asemena, domnia sa a atins subiecte precum influența schimbărilor geopolitice și strânsa legătură dintre cult, cultură și civilizație, subliniind totodată și responsabilitatea noastră față de patrimoniul național, european și mondial.

În continuare, domnia sa a vorbit despre educația religioasă și rolul acesteia în formarea copilului. Domnul profesor a amintit de faptul că în România în momentul de față 3.000.000 de copii participă la ora de religie. De asemenea, domnia sa a subliniat faptul că educația religioasă trebuie impregnată de experiența religioasă, iar această experiență trebuie privită și ca o practică comunitară.

Familia este o prioritate constantă a misiunii Bisericii

Familia a fost şi este constant prezentă în centrul misiunii pastorale şi sociale a Bisericii, deoarece aceasta reprezintă fundamentul societăţii umane.

De aceea, în Pastoralele Sfântului Sinod şi ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, precum şi în predicile preoţilor de mir şi din mănăstiri este permanent subliniată importanța familiei tradiționale, instituția fundamentală cea mai afectată social, economic şi moral în ultimii ani. De exemplu, în Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română (care a fost citită în toate bisericile parohiale şi ale mănăstirilor în prima duminică a Postului Nașterii Domnului 2011) se reamintește că „avortul este o crimă, o ucidere a unui om nevinovat care nici nu se poate apăra (copilul). De aceea, cei care-și ucid copiii nenăscuți nu se pot împărtăși cu Hristos, Cel ce iubește copiii”. De asemenea, aceeaşi Pastorală a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române exprima îngrijorarea că „astăzi familia se confruntă adesea cu violenţa domestică, divorţul, avortul, abandonul copiilor de către părinţi şi al părinţilor vârstnici şi bolnavi de către copii, delincvenţa juvenilă, indiferenţa faţă de suferinţa altora, suicidul, dorinţa de câştig material imediat şi cu orice preţ, alcoolismul şi drogurile, concubinajul etc.”. Toate aceste fenomene sociale afectează grav instituția familiei şi conduc la slăbirea ei, aceste fenomene fiind cauzate mai ales de proliferarea individualismului materialist şi consumist în societatea contemporană secularizată, inclusiv cea românească.

Din nefericire, avortul, divorțul şi scăderea natalității au devenit o plagă pentru societate având ca prim efect negativ diminuarea populației României.

De aceea, Biserica nu doar apără familia creștină responsabilă, ci şi ajută material şi spiritual familiile care au copii mulţi, organizează cămine pentru copii abandonați şi centre de zi pentru copii săraci.

În consecință, Biserica militează constant pentru intensificarea sprijinirii familiei creştine tradiționale, în primul rând la nivelul comunităților parohiale, solicitând implicarea societății în diminuarea crizei demografice actuale din România.

Biroul de presă al Patriarhiei Române
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro