Hramul bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din Zalău

Glasul clopotelor bisericii de pe strada Crasnei din Municipiul Zalău au sunat pline de bucurie în ziua de prăznuire a Sfântului Ierarh Nicolae. Duminică, 6 decembrie 2015, locașul de cult și-a prăznuit ocrotitorul, pe Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Momentul a fost unul de mare bucurie duhovnicească din două motive. Mai întâi, credincioșii acestei parohii au privilegiul și binecuvântarea de a avea în locașul lor de cult o mică părticică din moaștele Sfântului Ierarh Nicolae. Acestea sunt încastrate într-o icoană relicvar a Sfântului Ierarh Nicolae, fiind astfel expuse spre închinare credincioșilor în naosul bisericii.

În al doilea rând, bucuria praznicului a fost dată de prezența în mijlocul crdincioșilor a Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord și a Preasfințitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului.

Cei doi Ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie înconjurați de un ales sobor de preoți și diaconi în frunte cu părintele paroh, Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului.
În cadrul Sfintei Liturghii a fost săvârșită și o hirotonie întru preot. Astfel, părintele diacon Andrei Todor a fost hirotonit preot pe seama paraclisului episcopal Sfântul Evanghelist Luca, de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului.

De asemenea, la finalul Sfintei Liturghii, ca o dovadă a prețuirii pe care Preasfințitul Părinte Macarie o poartă părintelui paroh Ionuț Pop, la propunerea Preasfințitului Părinte Petroniu, i-a acordat acestuia distincția Crucea Nordului, cea mai înaltă distincție bisericească pentru clerici a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. Acestă distincție a fost instituită în anul 2009 de către Preasfințitul Părinte Macarie. Gramata care însoţeşte distincţia se fundamentează pe cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Aducându-ne aminte de lucrarea credinței voastre și de osteneala iubirii și de străduința nădejdii voastre în Domnul nostru Iisus Hristos” (I Tesaloniceni 1, 3).

De asemenea, Preasfințitul Părinte Macarie a oferit parohiei o icoană a Sfântului Ierarh Nicolae, iar Preasfințitului Părinte Petroniu și părintelui paroh Ionuț Pop a oferit câte un CD cu colinde (editat de Radio Renașterea) din satul său natal năsăudean, Spermezeu, de la poalele Munților Țibleș, și un album monografic al bisericii românești Sfinții Martiri Năsăudeni din orașul Sölvesborg, Suedia.

La rândul său, Preacucernicul Părinte paroh Ionuț Pop a oferit celor doi Ierarhi câte un set de dichero-trichere pentru binecuvântare. De asemenea, părintele Ionuț Pop a mulțumit Preasfințitului Părinte Macarie pentru acordarea distincției Crucea Nordului, asigurându-l de întreaga prețuire a credincioșilor pe care îi păstorește. Totodată, a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru grija pe care o poartă atât Preacucerniciei Sale în mod special, dar și a credincioșilor Parohiei Sfântul Nicolae, aceasta cu atât mai mult cu cât biserica Sfântul Nicolae este ctitoria de suflet a Preasfințitului Părinte Petroniu.

După rostirea cuvântărilor, cei doi Ierarhi au oferit copiilor prezenți pachete cu daruri, cărți și iconițe.

La finalul manifestării, cei doi Ierarhi au vizitat casa din Zalău în care a locuit în data de 9 noiembrie 1714, Regele Suediei, Carol al XII-lea, în călătoria sa, din sudul Basarabiei spre Stockholm.

Moment de sărbătoare în Episcopia Sălajului

La prăznuirea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, a fost zi de dublă sărbătoare în Episcopia Sălajului. În toate bisericile din Eparhie s-a săvârșit Sfânta Liturghie întru cinstirea celui care a adus pentru prima oară pe pământul țării noastre Evanghelia lui Hristos, Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat și socotit Ocrotitorul României, dar și a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei, cel care a ocrotit, a apărat și a propășit credința dreptmăritoare în spațiul intracarpatic.
Tot în această zi, Preasfințitul Părinte Petroniu, cel dintâi Ierarh al Episcopiei Sălajului a aniversat împlinirea a 50 de ani de viață.
În această binecuvântată zi, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântul Evanghelist Luca de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului. Alături de Preasfinția Sa au slujit membrii Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului, părinții protopopi de la cele trei protopopiate din Eparhie și părinții inspectori de la Centrul Eparhial.
În cadrul Sfintei Liturghii a fost săvârșită și o hirotonie. Astfel, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru diacon un tânăr teolog care poartă chiar numele Apostolului prăznuit astăzi, Andrei, urmând ca acesta să fie hirotonit preot pe seama paraclisului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.
Paraclisul cu hramul Sfântul Evanghelist Luca se află situat la etajul I al sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului. Motivul pentru care a fost ales a fi Sfântul Evanghelist Luca drept octotitor al paraclisului se datorează faptului că în data de 18 octombrie 2007, ziua prăznuirii sfântului, Adunarea Eparhială a Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului, sub președinția Înaltpreafințitului Părinte Bartolomeu Anania, a hotărât înființarea Episcopiei Sălajului.

Paraclisul a fost târnosit de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în data de 14 septembrie 2013, cu prilejul vizitei Preafericirii Sale în Episcopia Sălajului, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei și Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

Date biografice

Preasfințitul Părinte Petroniu s-a născut la 30 noiembrie 1965, în localitatea Târgu-Mureş, judeţul Mureş, din părinţii Traian şi Fira Florea, fiind al optulea dintre cei nouă copii ai familiei. Între anii 1983-1988, a fost elev al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. În anul universitar 1989-1990, a urmat cursurile anului I ale Institutului Teologic Ortodox din Sibiu. În octombrie 1990, s-a transferat la nou înființata Facultate de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în iunie 1993, ca șef de promoție.
În anul universitar 1993-1994, a urmat cursuri de greacă modernă în cadrul secţiei de Filologie a Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii Aristotel, Tesalonic, Grecia, pe care le-a absolvit cu calificativul „excepţional”.
Între iunie 1994 - decembrie 1998, a fost doctorand al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Tesalonic, la finalul studiilor susținând teza de doctorat cu titlul: „Literatura patrologică românească în secolul XX”, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Tesalonic, Grecia, obţinând calificativul: „excepţional”.
În 1999, în urma unor examene susținute a fost admis ca preparator la disciplinele: Catehetică, Omiletică şi Practică Pedagogică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.
În 10 aprilie 1999, a fost hirotonit diacon, iar în noaptea Sfintelor Paşti, din 11 aprilie 1999, a fost hirotonit preot celib pe seama Catedralei Arhiepiscopale din Alba-Iulia.
La data de 4 iunie 2000, a primit distincţia de iconom stavrofor.
În 27 iunie 2000, a fost tuns în monahism de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei, fiind închinoviat la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, care are regim de mănăstire, schimbându-i-se numele din Petru, în Petroniu. În aceeaşi zi, a fost ridicat la rangul de protosinghel.
În sesiunea de lucru din ziua de 12 septembrie 2000, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei.
În 14 septembrie 2000, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Andrei al Alba Iuliei l-a hirotesit arhimandrit.
În ziua de 1 octombrie 2000, a fost hirotonit şi instalat ca Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei. Hirotonia a avut loc în „Biserica cu lună” din Oradea.
Între anii 2001 şi 2007, s-a ocupat de lucrările de ridicare a Catedralei Episcopale din Oradea şi de renovare ale Centrului Eparhial.
Între anii 2002 - 2005, a predat cursuri de „Formare duhovnicească” la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Oradea.
În anul 2007, a identificat și dobândit în Zalău un sediu provizoriu pentru Centrul Eparhial al nou înființatei Episcopii a Sălajului, iar în 2008, a amenajat acest sediu în funcție de cerințele impuse.
În 5 martie 2008, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales episcop titular al Episcopiei Sălajului, iar în 13 aprilie acelaşi an a fost întronizat ca întâistătător al acestei Eparhii, în Catedrala „Înălţarea Domnului” din Zalău.
În intervalul de timp noiembrie 2003 - octombrie 2008, a fost reprezentantul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în Comisia Mixtă Internaţională de Dialog Teologic Ortodox - Catolic, iar între noiembrie 2005 - octombrie 2008, a fost membru în Comitetul Coordonator al acestei Comisii.
În 2010, a obținut în Zalău un teren pentru Episcopia Sălajului, pe care a ridicat clădirea Centrului Eparhial și anexele.
În 14 septembrie 2013, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, a târnosit paraclisul centrului eparhial al Episcopiei Sălajului.
Ca Episcop a sfinţit piatra de temelie pentru 42 de biserici, a târnosit peste 100 lăcaşuri de cult, a resfinţit peste 150 de biserici, a hirotonit aproape 200 de diaconi, tot atâția preoți şi 3 arhierei (în sobor).
A efectuat peste 2800 de vizite pastorale şi canonice în parohiile din Eparhie. Totodată a susţinut un număr mare de conferinţe în Eparhie, în afara acesteia, precum și în străinătate, acordând și numeroase interviuri la televiziune, radio şi în presă.
De asemenea, Preasfințitul Părinte Petroniu a desfășuat o bogată activitate cărturărească. Astfel, Preasfinția Sa a publicat până în prezent 12 cărți de teologie și peste 100 de studii și articole.Liturghie Arhierească la Mănăstirea Bobota

Duminică, 29 noiembrie 2015, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul obștii Mănăstirii Bobota, cu prilejul anteprăznuirii hramului paraclisului de iarnă al mănăstirii, care-l are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de părinții slujitori ai mănăstirii și exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antonie Pința. De asemenea, la slujbă au participat numeroși credincioși care vin aici duminică de duminică, locașul de cult dovedindu-se neîncăpător pentru aceștia.

La finalul Sfintei Liturghii, pentru bogata activitate administrativ-gospodărească și pastoral-duhovnicească, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit întru protosinghel pe părintele stareț, Preacuviosul Părinte Mina Pletosu.

Situată la granița județelor Sălaj și Satu Mare, mănăstirea s-a înființat în anul 2004, an în care a fost sfințită piatra de temelie a acestui așezământ monahal, la 13 iunie 2004, de către Preasfinţitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului. Lucrările de început au fost coordonate de către Preacucernicul Părinte Ioan Pădurean de la Parohia Bobota, iar din anul 2008 au fost preluate de către Preacuviosul Părinte Pahomie Buruiană. În anul 2012 este numit egumen al schitului Preacuviosul Părinte Mina Pletosu care a continuat lucrările începute de predecesorii săi. În anul 2013, cu prilejul hramului acestui așezământ monahal, a fost proclamată ridicarea schitului Bobota la rang de mănăstire, iar Preacuviosul Părinte Mina Pletosu a fost hirotesit şi instalat stareţ al mănăstirii.

Biserica mănăstirii adăpostește și mici părticele din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și ale Sfinților Martiri Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel. Aceste sfinte moaște au fost dăruite mănăstirii de către Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, cu prilejul unei vizite făcute la acest așezământ monahal. De asemenea, alături de racla cu sfintele moaște se află o altă raclă ce adăpostește un veșmânt al Cuvioasei Parascheva de la Iași, veșmânt primit prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei.

Sinod Mitropolitan la Deva

Joi, 26 septembrie 2015, în Sala de consiliu a Centrului Eparhial al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a avut loc ședința de lucru a Sinodului Mitropolitan ce a găzduit prezența ierarhilor din cadrul Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului și a Mitropoliei Ardealului.

Lucrările sinodului au fost prezidate de către Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului și de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Pe ordinea de zi a ședinței de lucru a Sinodului Mitropolitan s-au aflat mai multe subiecte de ordin administrativ-pastoral privind buna desfășurare a vieții bisericești în cuprinsul Ardealului.

Sursa: www.episcopiadevei.roLiturghie Arhierească la biserica Sfântul Apostol Andrei din Zalău

A devenit deja o tradiție ca în jurul zilei prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, Preasfințitul Părinte Petroniu să fie alături în rugăciune de credincioșii cartierului zălăuan Sărmaș. Și în acest an, duminică, 22 noiembrie 2015, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în cea mai nouă biserică din Municipiul Zalău, alături de Preacucernicul Părinte paroh Ioan Zaha, Preacucernicul Părinte Călin Crecan, slujitor la capela Spitalului de Urgență Zalău și Preacucernicul Părinte Teodor Pop, de la Parohia Cuceu.

Piatra de temelie pentru cea mai nouă biserică din Municipiul Zalău a fost sfințită de către Preasfințitul Părinte Petroniu la 6 iunie 2010, în Duminica Sfinților Români, locașul de cult fiind pus sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei. Prin truda și jertfelnicia părintelui paroh Ioan Zaha și a micii comunități din cartierul Sărmaș, locașul de cult a fost ridicat în scurt timp, așa încât începând cu Joia Mare din anul 2013 slujbele au început să fie săvârșite în noua biserică. Până atunci, prin bunăvoința unei bune familii de credincioși, slujbele erau oficiate într-o locuință din vecinătatea șantierului bisericii.

În momentul de față se lucrează la tencuirea exterioară a bisericii, în interior pereții fiind pregătiți pentru a fi pictați. Pentru părintele paroh Ioan Zaha aceasta este cea de-a doua biserică pe care a ridicat-o din temelie, Preacucernicia Sa mai zidind o biserică și în localitatea Colonia Sighet, unde a activat ca preot înainte de a primi ascultarea ridicării bisericii în nou înființata parohie din cartierul zălăuan Sărmaș.

25 de ani de la reactivarea Episcopiei Maramureșului și Sătmarului

Episcopia Maramureşului şi Sătmarului a împlinit 25 de ani de la reactivarea Eparhiei. Evenimentul a fost aniversat astăzi, 21 noiembrie 2015, prin oficierea Sfintei Liturghii şi a slujbei de Te-Deum în Catedrala Sfânta Treime din Baia Mare. Alături de cei doi Ierarhi ai acestei Eparhii, Înaltpreasfințitul Părinte Iustinian și Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, au fost prezenţi Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului și Sălajului şi Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului.

La Sfânta Liturghie au luat parte și membrii Permanenței Consiliului Eparhial, cei 8 protopopi din Eparhie, stareți și starețe de la mănăstirile Eparhiei, studenţi şi elevi seminarişti, precum şi autorităţile locale și județene. Răspunsurile au fost date de corul Doxologia al Catedralei Episcopale.

Un mesaj de felicitare a transmis şi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost citit de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului.

La împlinirea unui sfert de veac de la reînvierea Episcopiei, Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul a oferit o plachetă aniversară și un album cu mănăstirile Eparhiei celor doi Chiriarhi, primarului municipiului Baia Mare, autorităţilor județene şi mai multor instituții.

De asemenea, a fost oferită Crucea voievodală maramureșeană pentru laici domnilor Dumitru Lupșe și Vasile Dragoș, foști membri ai Adunării Eparhiale.

Înaltpreasfințitul Părinte Iustinian, Întâistătătorul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a primit din partea Consiliului Judeţean Maramureş o diplomă de excelență.
Liturghie Arhierească în Parohia Tămașa

Duminică, 15 noiembrie 2015, în prima zi a Postului Nașterii Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei Tămașa, Protopopiatul Zalău. Alături de Preasfințitul Părinte Petroniu a slujit un sobor de preoți și diaconi în frunte cu protopopul locului, Preacucernicul Părinte Ștefan Lucaciu.
La final, Preasfințitul Părinte Petroniu a felicitat pe părintele paroh, Preacucernicul Părinte Ioan Văran, pentru faptul că anul acesta Preacucernicia Sa a adunat 40 de ani de activitate în slujba Bisericii lui Hristos ca preot în aceeași parohie.
De asemenea, s-a dat citire „Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la prima Duminică a Postului Naşterii Domnului din anul 2015, privind însemnătatea Anului Omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi a Anului Comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”.
Amplasată pe valea Almașului, localitatea Tămașa a cunoscut prima atestare documentară la anul 1341, când satul apare sub numele de poss. Tamasfalva. Actuala denumire de Tămașa este consfințită începând cu anul 1966.
Prima biserică despre care avem date și care mai dăinuie și astăzi este biserica de lemn cu hramul Sfânta Varvara care a fost ridicată în secolul al XVIII-lea, pictura murală fiind executată în 1775. Biserica a fost pusă sub ocrotirea Sfintei Varvara, ocrotitoarea minerilor, întrucât în zona Tămașa-Ticu exista o mină care a funcționat până în secolul trecut. Biserica, monument istoric, a fost strămutată în localitatea Ticu-Colonie, din județul Cluj, unde dăinuie și astăzi.
Biserica actuală, cu hramul Pogorârea Sfântului Duh, a fost ridicată între anii 1936-1938. Locașul de cult a fost pictat abia în 1999, tot atunci efectuându-se și alte lucrări de consolidare și înfrumusețare, fapt pentru care biserica a fost resfințită în anul 2001.

Părintele profesor Ioan Chirilă a conferențiat la Zalău

În seara zilei de joi, 12 noiembrie 2015, în prezența Preasfințitului Părinte Petroniu, la Zalău a avut loc o nouă întâlnire în cadrul seriei de conferințe „Glasul Bisericii în cetate”.

Astfel, în sala Dialoguri Europene a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, președintele Senatului Universității Babeș-Bolyai, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă a susținut conferința cu tema „Omul postmodernității, peregrin între pământ și eternitate sau o pledoarie pentru o antropologie teologic trinitară”. La conferință au participat clerici din Episcopia Sălajului, dar și persoane cărora tema prezentată le-a stârnit interesul.

În introducere, Părintele Ioan Chirilă a explicat înțelesurile termenului de postmodernitate. Preacucernicia Sa a arătat apoi că rolul omului este acela de a restaura chipul lui Dumnezeu.

O idee pe care a subliniat-o părintele profesor este aceea că în zilele în care trăim, timpul este estompat datorită tehnologiei de care dispunem, putând să vorbim în orice capăt al lumii cu oricine, în timp real, dar distanța dintre noi rămâne. Omul postmodern riscă să piardă timpul sacru, timp din care fac parte timpul liturgic și comuniunea interumană. Prin tehnologie se poate împărtăși cuvântul lui Dumnezeu, dar nu se poate împărtăși Taina.

Împărăția lui Dumnezeu este o continuă îmbrățișare a lui Dumnezeu, a mai arătat Preacucernicia Sa.

O altă idee subliniată este aceea că lumea are nevoie de sacru, de sfințenie, dar nu întotdeauna lumea știe să acceseze izvoarele. Noi trebuie să arătăm lumii nu frumusețea noastră ci frumusețea lui Hristos. Ceea ce trebuie să izvorască din noi este frumusețea lui Hristos.

Părintele Ioan a arătat că la Taina Botezului se realizează pentru prunc o trinitate de părinți: părinții naturali, părinții spirituali și Tatăl cel ceresc. Această treime de părinți trebuie să ne conducă spre veșnicie.

În ceea ce privește mântuirea lumii există trei etape. Prima etapă a fost aceea în care omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu cu posibilitatea de a ajunge la asemănarea cu Acesta. Dar, a fi asemenea cu Dumnezeu nu înseamnă a fi Dumnezeu.

A doua etapă a fost aceea în care s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, iar valoarea omului este afirmată chiar de faptul că în iubirea Lui, Dumnezeu a trimis să ia trup omenesc pe Însuși Fiul Său.

Cea de-a treia etapă este aceea de a primirii omului în Împărăția lui Dumnezeu, iar valoarea omului este dată de putința de a rămâne în veșnicie.

Dar timpul omului postmodern este timpul unei captivități, numită de către părintele profesor „captivitatea oglinzii”. De multe ori, dezvoltarea omului postmodern este o dezvoltare care nu este armonioasă întotdeauna.

O altă idee pe care a dezvoltat-o părintele profesor Ioan Chirilă a fost aceea a faptului că actul artistic este un act de interceptare a veșniciei. În spațiul artei, în postmodernitate este dominant zgârie-norul.

Omul este om doar acela care știe să privească în oglinda veșniciei – cerul. Se pune întrebarea: Ce ar trebui să facem?

Răspunseul este că ar trebui să refacem frumusețea lumii acesteia. Pe Dumnezeu îl arăți celorlalți când înțelegi de ce ești valoros. Iar valoarea noastră este dată de faptul că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Să fii templu al Duhului Sfânt înseamnă să fii izvor al Tainelor, în mintea ta să locuiască mintea lui Hristos, în inima ta să lumineze căldura Duhului, pentru ca acea lumină să lumineze cărarea și picioarele noastre spre a alerga la Domnul.

Credința nu este o ideologie, ci este o trăire. Credința se propune, nu se impune a mai precizat părintele, vorbind despre prozelitism.

Trebuie să oferim postmodernității cuvintele vieții. Stăpânim pământul pentru că din iubirea lui Dumnezeu, Acesta a hotărât să-și așeze în noi o parte din flacăra eternă a Duhului.

Noi trebuie să redescoperim că nu suntem numai trup ci și suflet, iar acest suflet trebuie hrănit. În acest scop ne ajută două lucruri: rugăciunea și împărtășirea cu Trupul lui Hristos. Acestea două ne fac să fim o icoană a veșniciei.

Concluzia părintelui profesor a fost aceea că avem nevoie de înțelepciunea acestui veac. Nu este suficient să adoptăm dimensiunea ascetică, de retragere din lume, ci trebuie să cunoaștem înțelepciunea acestui veac, dar să nu fim robiți de el.

Părintele Ioan Chirilă este Doctor în Teologie din anul 1999, la specialitatea Vechiul Testament şi Limba Ebraică, doctorat obținut la Facultatea de Teologie din Sibiu, cu teza “Cartea Profetului Osea, introducere, traducere, comentariu şi teologia cărţii”.

Începând cu anul 2004 este profesor titular al catedrei de Vechiul Testament, Arheologie Biblică şi Limba Ebraică la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca, din același an fiind decan al acestei facultăți.

În anul 2007 Preacucernicia Sa a fondat Centrul de Bioetică şi Teologie al Universității Babeș-Bolyai. De asemenea, este membru în Uniunea Bibliştilor din România, Comisia de Istorie Bisericească Comparată, Institutul de Istorie Ecclesiastică, membru în comisia de dialog a Consiliului Mondial al Bisericilor cu Bisericile Protestante (WCC) și membru IASSO (Institutul pentru Studii Avansate în Ştiinţă şi Ortodoxie).

Din 2012 este Președintele Senatului Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.Hramul bisericii din Pericei

Duminică, 8 noiembrie 2015, la sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, biserica din Parohia Pericei și-a prăznuit ocrotitorii. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Înaintea rostirii cuvântului de învățătură de către Preasfințitul Părinte Petroniu s-a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel intitulat „Cuvânt părintesc şi prietenesc pentru tineri”. De asemenea, Preasfinția Sa a îndemnat pe cei prezenți să înalțe către cer rugăciuni stăruitoare pentru pace și unitate în țară.

La finalul Sfintei Liturghii, în prezența credincioșilor din localitate, a fost lansată lucrarea „Monografia Parohiei Ortodoxe Pericei” întocmită de către parohul acestei comunități, Preacucernicul Părinte Silviu Moca. Prezentarea monografiei a fost făcută de către Preacucernicul Părinte Conf. Dr. Gabriel Gârdan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului și profesor de Istorie Bisericească la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca. În această lucrare este prezentată evoluţia cronologică a vieţii comunităţii şi Parohiei Ortodoxe din Pericei, valorificând multiple surse istorice: arhivistice, bibliografice şi tradiţia orală. Lucrarea înglobează hărţi, fotografii, dar şi tabele spre a ilustra cât mai concret conţinutul şi potrivit autorului a fost scrisă în urma analizei comparative a surselor şi a valorificării unor informaţii inedite.

În continuare, un alt moment important al zilei a fost inaugurarea muzeului parohial. Astfel, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit o slujbă de sfințire a acestui edificiu.

Muzeul este structurat pe trei încăperi. Pe pereții holului de la intrare sunt expuse tablouri cu eroii din localitate participanți la luptele din cele două Războaie Mondiale de la începutul secolului XX. Muzeul adăpostește o expoziție fotografică în care este redată o istorie în imagini a principalelor evenimente din viața parohiei. Tot aici este redat și șirul preoților care au slujit în această parohie.

În prima cameră sunt adăpostite diferite obiecte bisericești care au aparținut parohiei de-a lungul timpului. Astfel, peretele primei camere este acoperit cel dintâi iconostas al bisericii, de la anul 1906. Sunt expuse de asemenea icoane, Sfinte Vase, cruci, antimise, veșminte preoțești vechi și prapori. Vitrinele de sticlă adăpostesc 12 cărți de cult vechi, de patrimoniu, din secolele XVIII-XIX.

Cea de-a doua încăpere adăpostește o expoziție memorială din viața a două familii importante care-și au obârșia în această localitate: familia Deleu, din care a făcut parte marele revoluționar pașoptist și tribun al lui Avram Iancu, Iacob Deleu și familia Sima, din care s-a născut celebrul pictor Ioan Sima.

Situată în vecinătatea orașului Șimleu Silvaniei, localitatea Pericei a cunoscut prima atestare documentară la anul 1259, când satul apare sub numele de „terra Perchen”.

Biserica pusă sub ocrotirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil din Pericei a fost ridicată între anii 1888-1889. Pictura actuală a bisericii a fost realizată în 1983 de către pictorul Viorel Nimigeanu. În anul 2009, în urma unor ample lucrări de reînnoire și înfrumusețare a locașului de cult, Preasfințitul Părinte Petroniu a resfințit biserica la 16 august, ziua prăznuirii Sfinților Martiri Brâncoveni, cu această ocazie părintele paroh Silviu Moca primind distincția de iconom-stavrofor.


Cuvânt părintesc şi prietenesc pentru tineri

Dragi tineri,

În aceste momente de mare durere pentru moartea multor tineri nevinovați la Clubul Colectiv din Bucureşti, pentru familiile îndoliate care îşi plâng pe cei dragi ai lor, şi pentru cei răniți care se află în spitale, dar şi în vreme de mare frământare socială, vă adresăm cuvânt părintesc de mângâiere şi de prețuire, de pace şi binecuvântare.

Ne cerem iertare dacă unele cuvinte ale noastre au fost insuficient de lămuritoare sau au fost răstălmăcite.

Înțelegem că tinerii de azi doresc nu numai socializare şi comuniune între ei, ci şi să fie ascultați şi încurajați în aspirațiile lor.

Biserica noastră îi iubeşte pe toţi tinerii, pe cei care vin la biserică şi pe cei care nu vin la biserică, deoarece ei sunt darul lui Dumnezeu pentru familie şi pentru societate.

Până acum, Biserica, împreună cu tinerii din parohii, a organizat multe programe spirituale, culturale şi social-filantropice. Acum însă dorim să exprimăm mai multă afecțiune şi înţelegere pentru toţi tinerii din societate, respectând libertatea, demnitatea şi aspiraţiile lor.

Biserica este acum alături de tineri înțelegând dorinţa lor de înnoire spirituală şi morală a societății româneşti şi se roagă pentru prezentul şi viitorul poporului român, spre a trăi în pace şi unitate.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro