Vizită frățească în Finlanda a Preasfințitului Părinte Petroniu

În perioada 7-12 august 2015, Preasfințitul Părinte Petroniu se află într-o vizită frățească în Finlanda, fiind însoțit de către Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului și Preacucernicul Părinte Ion Ardelean, consilierul administrativ-bisericesc al Eparhiei. Cu acest prilej, duminică, 9 august 2015, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala din Helsinki alături de Înaltpreasfințitul Părinte Stephanos, Primatul Bisericii Ortodoxe a Estoniei, Înaltpreasfințitul Părinte Ambrozie, Mitropolitul Helsinkiului și Înaltpreasfințitul Părinte Ilie, Mitropolitul de Oulu, Finlanda. Momentul de bucurie a fost dat și de faptul că mâine, Înaltpreasfințitul Părinte Ambrozie, Mitropolitul Ortodox al Helsinkiului, împlinește 70 de ani. Totodată, în țările nordice este o zi de sărbătoare aparte prin prăznuirea Sfântului Gherman din Alaska, sfânt care s-a născut în provincia istorică a Finlandei, Karelia.

Biserica Ortodoxă este a doua Biserică națională a Finlandei. Ea numără aproximativ 60.000 de credincioși, reprezentând 1.1 % din populația țării, aflați sub conducerea spirituală a Prefericirii Sale Leo, Arhiepiscopul Kareliei și a toată Finlanda. Din punct de vedere administrativ teritoriul canonic al Finlandei este împărțit în trei jurisdicții: Mitropolia de Helsinki, Mitropolia de Karelia și Mitropolia de Oulu. Pe cuprinsul celor 3 eparhii funcțioanează 25 de parohii și se slujește în 50 de biserici și 100 de capele.

Creștinismul a pătruns în teritoriul de azi al Finlandei încă din secolele XII-XIII. După creștinarea slavilor din regiunea Novgorod, aceștia au devenit propovăduitori zeloși ai credinței creștine printre populația vecină finlandeză.

Din punct de vedere al administrației eclesiale, prima Episcopie ortodoxă finlandeză a fost înființată abia în anul 1892 sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Ruse.

În anul 1918, Biserica Ortodoxă din Finlanda s-a autoproclamat Biserică autonomă în raport cu Biserica Ortodoxă Rusă. Patriarhul Tihon al Moscovei a recunoscut acest statut în anul 1921, iar în anul 1923 Biserica Ortodoxă Finlandeză a fost recunoscută de Patriarhia Ecumenică drept Biserică autonomă aflată sub jurisdicția patriarhului de Constantinopol.

Legăturile dintre Patriarhia Română și Biserica Finlandeză s-au intensificat în ultimii ani, dintre momentele de referință numărându-se vizita în România a Prefericirii Sale Leo, Arhiepiscopul Finlandei și, în mod special, vizitele repetate ale Înaltpreasfinției Sale Ambrozie, Mitropolitul de Helsinki.

Înaltpreasfinţitul Părinte Ambrozie s-a născut la 10 august 1945. A studiat teologia la universitatea din Helsinki, precum şi în Statele Unite, Ungaria, Marea Britanie şi Rusia. Între anii 1969-1970 a predat la Seminarul Teologic Ortodox din Kuopio, iar în perioada 1974-1976 la Universitatea din Joensuu. În anul 1972 a obţinut titlul de licenţiat în ştiinţe politice. Câţiva ani mai târziu, în anul 1979, a fost tuns în monahism şi hirotonit preot în cadrul comunităţii monahale de la Noul Valamo. Aici a avut ascultarea de econom. În anul 1986 i-a fost conferit rangul de arhimandrit, iar doi ani mai târziu, în anul 1988, a fost ales şi hirotonit Episcop de Joensuu. În perioada 1997 – 2002 a păstorit Mitropolia de Oulu.
Din anul 2002 este Mitropolit de Helsinki. La 13 aprilie 2008 a participat la întronizarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu ca primul Episcop al Sălajului. De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Ambrozie a mai vizitat încă o dată Episcopia Sălajului în toamna anului 2013, când a săvârșit Sfânta Liturghie la biserica Sfântul Nicolae din Zalău alături de Preasfințitul Părinte Petroniu.Hramul Mănăstirii Voivodeni

Joi, 6 august 2015, la praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preasfinţitul Părinte Petroniu, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Voivodeni, cu prilejul hramului acestui aşezământ monahal. La Sfânta Liturghie, săvârșită în altarul de vară al mănăstirii, alături de Preasfinția Sa au slujit un sobor de peste 20 de preoţi şi diaconi. Credincioșii au fost prezenți în număr mare la slujbă, dorind să fie părtași la bucuria obștii mănăstirii în ziua hramului.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit și o hirotonie de preot. Astfel, Preacuviosul Părinte ierodiacon Nectarie Turi a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” de la Bobota.

Mănăstirea Voivodeni este așezată la marginea satului cu același nume, situat la granița județului Sălaj cu județul Cluj. Satul Voivodeni a fost atestat documentar în urmă cu aproape 700 de ani, odată cu atestarea documentară a satului pomenindu-se despre aşezarea unui eremit în hotarele acestei localități. Locul în care s-a nevoit acesta nu a fost uitat, el numindu-se Râmeţ. Aici, în Râmeţ, tradiţia locului spune că ar fi funcţionat un schit, iar după ce acesta s-a desfiinţat aici s-ar fi stabilit vatra satului.

Pornind de la aceste tradiţii locale, cosemnate în toponimia locurilor, s-a luat iniţiativa ridicării unei mănăstiri. Dorinţa de a reînvia o veche vatră monahală, rămasă în conştiinţa locuitorilor acestor meleaguri, a devenit realitate prin aprobarea acestui deziderat de către Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Bihorului şi Sălajului în 27 noiembrie 2000.

Lucrările efective au debutat în anul 2002, imediat după sfințirea pietrei de temelie la biserica schitului de către Preasfinţitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului. Astfel, cu timpul au fost ridicate corpul de chilii, bucătăria, trapeza, anexele gospodăreşti, un altar de vară precum şi biserica cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”.

În prezent obştea sfintei mănăstiri numără trei vieţuitori, stareţ al acestui aşezământ monahal fiind Preacuviosul Părinte Protosinghel Ghelasie Spătăcean.


Liturghie Arhierească în localitatea Sălățig

În prima duminică din postul Adormirii Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor din localitatea Sălățig, filie a Parohiei Bulgari, din Protopopiatul Zalău. După întâmpinarea Ierarhului în fața locașului de cult de către preoți și credincioșii satului în frunte cu edilul comunei, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Alături de Preasfinția Sa au slujit la Sfânta Liturghie parohul acestei comunități, Preacucernicul Părinte Emil Nechita, fostul paroh, Preacucernicul Părinte Ionuț Știrb, acum slujitor la Parohia Treznea, Preacucernicul Părinte Ionuț Bocșițan, fiu al satului, slujitor la Parohia Buzaș și Preacucernicul Părinte Florin Ardelean, de la parohia vecină, Mineu.

Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Petroniu a sfințit și iconostasul locașului de cult, după ce partea lemnoasă a acestuia a fost restaurată în întregime, iar icoanele au fost înlocuite.

De asemenea, la finalul Sfintei Liturghii, pentru întreaga activitate desfășurată, Preasfinția Sa a hirotesit întru sachelar pe Preacucernicul Părinte paroh Emil Nechita.

Localitatea Sălățig a fost atestată documentar pentru prima dată în secolul al XIV-lea, mai exact la anul 1329. În localitate circulă din bătrâni următoarele poveşti despre ţinutul Sălăţig: pe vremuri, în apropierea locului unde azi se află lacul de acumulare de pe valea Şandrei se afla un sat, cu numele Şandra. Fiind atacaţi de tătari, locuitorii satului s-au refugiat în pădurile din apropiere, despărţindu-se în două părţi. În timp, fiind nevoiţi să vieţuiască în pădure, fiecare grup de fugari au format noi sate, unul dintre acestea fiind satul Sălăţig, iar celălalt fiind satul Mineu.

Biserica actuală a satului, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, a luat ființă începând cu anul 1949 când a fost sfințită piatra de temelie, dar lucrările s-au extins pe parcursul a mai multor ani, datorită numărului mic de credincioși din această localitate.
RUGĂCIUNE ȘI RELAXARE LA MĂNĂSTIREA STRÂMBA

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Sectorului cultural, al Biroului de catehizare și cu purtarea de grijă a Părintelui Stareţ Arhimandrit Grighentie Oţelea, în perioada 20-25 iulie 2015, s-a derulat cea de-a doua serie a taberei catehetice de la Mănăstirea Strâmba. Participanți au fost elevi din cadrul Eparhiei, care au avut rezultate deosebite la Olimpiada de religie, la Concursul naţional „Biserica, locaş de închinare”, cât şi elevi care fac parte din familii dezorganizate şi nevoiaşe. Toți au trăit clipe de neuitat în grădina Maicii Domnului, la Sfânta Mănăstire Strâmba.
În această perioadă i-au însoțit pe tineri și copii Pr. Longodor Gheorghe din Protopopiatul Jibou, Prof. Ciocmărean Ioan, Prof. Roşu Marinela, Prof. Sabou Chirti-Maria şi Prof. Ghiurcuţa Adriana, împreună cu Părintele Acachie de la mănăstire, făcând ca această săptămână să devină pentru elevii sălăjeni una de neuitat.
Cu binecuvântarea şi dragostea părintelui stareţ elevii din tabără au avut parte de multe activităţi interesante având ca scop apropierea de Dumnezeu şi de aproapele: participare la Sfânta Liturghie, la slujba Vecerniei, ore de catehizare, concursuri cu tematica religioasă, jocuri sportive, concurs de bătut toaca. Important pentru ei a fost şi excursia pe care au făcut-o, în cadrul căreia: au vizitat Mănăstirea Bobota, s-au îndreptat pe urmă spre Satu Mare unde au petrecut câteva clipe în Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, dând slavă lui Dumnezeu prin rugăciune şi intonarea unor pricesne, apoi s-au îndreptat spre staţiunea Mihăieni.
Majoritatea elevilor s-au implicat şi în cântarea unor pricesne şi rostirea unor rugăciuni în cadrul slujbelor oficiate la mănăstire.
Toate aceste activităţi au fost încununate cu participarea elevilor în zi de vineri, la Sfânta Liturghie şi primirea Sfintelor Taine a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei.
În seara zilei de vineri, în semn de mulţumire pentru clipele frumoase petrecute acolo, elevii şi însoţitorii lor au prezentat întregii obşti de la Mănăstire un program artistic care a cuprins trei secţiuni: I - pricesne religioase, cântece folclorice şi patriotice; II – poezii; III – rugăciuni. Această surpriză făcută obştii Mănăstirii, le-a fost răsplătită elevilor cu un foc de tabără.
Impresionaţi de ceea ce au descoperit şi au văzut acolo, înainte de a se întoarce spre casă, au primit binecuvântări şi daruri. Cu lacrimi de bucurie, au promis că vor fi mai buni, că-şi vor arăta mai mult ca până acum dragostea faţă de cei din jur şi nu vor uita niciodată dragostea şi căldura, cu care au fost primiţi în acest colţ de rai, la Mănăstirea Strâmba.
Mulţumind Maicii Domnului pentru emoţiile pe care le-au trăit acolo, Părintelui Stareţ Grighentie şi tuturor celor de acolo, pentru grija şi dragostea pe care le-a împărtăşit-o, au venit spre casă dorindu-şi să repete această minunată experienţă cât mai repede.

Prof. Ioan CiocmăreanFESTIVAL „MAICĂ, PURUREA FECIOARĂ”, EDIȚIA A VI-a

Cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop Petroniu, Episcopia Sălajului, în colaborare cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, organizează în data de 9 august 2015, la Mănăstirea „Sfânta Maria” Rus, a a VI-a ediție a Festivalului de cântări mariane interpretate de copii „Maică, pururea Fecioară”.
Programul zilei:
• Utrenia, ora 9
• Sfânta Liturghie, ora 10
• Interpretarea cântărilor, ora 13
Festivalul se desfășoară după următorul Regulament:
• Fiecare grup va interpreta o singură priceasnă închinată Maicii Domnului;
• Timpul alocat pentru priceasnă este maxim 5 minute;
• Componența corului poate fi între 5 și 20 copii;
• Pot participa la Festival și concurenți, individuali cu vârsta maximă de 18 ani.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaTABĂRĂ CATEHETICĂ LA MĂNĂSTIREA STRÂMBA

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Episcop Pertoniu, luni 13 iulie 2015, a început Tabăra catehetică de la Mănăstirea Strâmba. Tabăra este coordonată de către Sectorul cultural, Biroul de catehizare din cadrul Episcopiei Sălajului şi Stareţul Mănăstirii Strâmba Arhimadrit Grighentie Oţelea.
Anul acesta tabăra cuprinde șase serii la care vor participa peste 300 de copii din eparhie și din țară. În prima serie au participat copii de la Centrul de plasament de tip familial Zalău și au revenit copii de la Protopopiatul Lehliu Gară-Călăraşi din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.
Pe lângă activităţile duhovniceşti copiii sunt antrenaţi în diferite activităţi intelectuale şi sportive. În fiecare serie se desfăşoară următoarele concursuri: „Concurs de toacă”, Concursul de cunoştinţe religioase „Familia izvor al binecuvântării divine”, „Concurs de perspicacitate”, Concursul de pictură „Micul iconar” şi întreceri sportive desfăşurate sub deviza „Minte curată şi corp sănătos”.
La finalul fiecărei serii se vor acorda în cadru festiv diplome şi premii.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaCampania umanitară „Speranță pentru o mamă!”

Cu binecuvântarea Presfinţitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, se desfășoară în bisericile din oraşele eparhiei campania umanitară „Speranță pentru o mamă!”.
Obiectul campaniei de strângere de fonduri este acoperirea costurilor pentru tratamentul medical necesar unei mame din localitatea Ortelec.
Diagnosticată cu boala Wilson, o boală neurodegenerativă care a generat femeii de 40 de ani două paralizii până acum și care îi amenință grav viața, Florentina are nevoie de un tratament lunar în valoare de 2000 de lei pentru a putea ține sub control evoluția bolii. Tratamentul care îi este administrat nu poate fi decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Până în acest moment, s-a reuşit strângerea fondurilor necesare în vederea acoperirii cheltuielilor medicale pentru două luni de tratament.
Rugăm pe toți cei care doresc şi pot să se implice în această campanie umanitară să se adreseze Sectorului social din cadrul Episcopiei Sălajului sau preoţilor parohi din eparhia noastră.Târnosirea bisericii din localitatea Horoatu Cehului

Duminică, 12 iulie 2015, în Duminica a VI-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Horoatu Cehului, filie a Parohiei Benesat. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a încununat truda micii comunități, târnosind biserica nouă a satului, cu hramul Nașterea Maicii Domnului. În continuare, a fost săvârșită Sfânta Liturghie pe o scenă amplasată în vecinătatea locașului de cult.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat Preacucernicului Părinte paroh Ioan Rus o diplomă de apreciere, în semn de recunoștință pentru eforturile depuse la ridicarea noului locaș de cult. De asemenea, au mai fost acordate diplome de apreciere și membrilor consiliului parohial și personalului auxiliar bisericesc, aceștia fiind trup și suflet alături de părintele paroh pe parcursul demarării lucrărilor de zidire și înfrumusețare a bisericii.

Cu acest prilej, toți credincioșii, bărbați și femei, au intrat prin Sfântul Altar și s-au închinat sărutând Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfânta Masă, eveniment unic în viața unei biserici.

Atestată documentar la anul 1220, localitatea Horoatu Cehului numără în prezent 45 de familii de credincioși ortodocși. În ceea ce privește viața bisericească, în localitate dăinuie de peste 250 de ani biserica de lemn cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, hram purtat de majoritatea bisericilor de lemn din această parte a țării. Biserica a fost ridicată între anii 1747 și 1749. Planul construcţiei este dreptunghiular, cu absidă poligonală, în cinci laturi. Exteriorul bisericii este frumos sculptat cu motivul frânghiei ce o înconjoară, rozete, ciupercuţe şi forme geometrice. Prispa cu stâlpi şi arcade se află pe partea sudică. Încadramentul uşii de intrare este decorat de asemenea cu motivul frânghiei, cruci, romburi şi rozete. Înaintea ridicării acestei biserici credincioșii satului se rugau într-o biserică acoperită cu paie, conform surselor istorice.

În anul 2002 a fost sfințită piatra de temelie pentru o nouă biserică, biserică pusă sub ocrotirea Maicii Domnului, având hramul Nașterea Maicii Domnului. După ce a fost făcută fundația noului locaș de cult sub păstorirea Preacucernicului Părinte Mihai Bumb, acum preot pensionar, din anul 2006, lucrările au fost preluate de noul paroh, Preacucernicul Părinte Ioan Rus, care a mobilizat comunitatea în vederea continuării și finalizării lucrărilor la această biserică.

Cel mai modern centru de tineret din țară, inaugurat la Sângeorz-Băi

Tinerii din Arhiepiscopia Clujului au de acum ocazia de a participa la cele mai reușite tabere, într-un spațiu cu totul generos, oferit de noul Centru de Tineret „Preot profesor Ioan Bunea” de la Sângeorz-Băi. Spațiul a fost inaugurat ieri, 7 iulie 2015, în prezența Înaltpresfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a Preasfințitului Petroniu, Episcopul Sălajului, a Preasfințitului Vasile Someșanul și a Preasfințitului Iustin Sigheteanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

De asemenea, la inaugurare au fost prezenți peste 50 de preoți, oficialități locale și județene, precum și tinerii care participă la prima tabără organizată aici.

Mitropolitul Clujului a binecuvântat așezământul. Tot cu această ocazie a fost deschisă și Biblioteca „Sfântul Ioan Iacob” din cadrul centrului și a fost lansată cartea „Memorial” care cuprinde memorii ale părintelui Ioan Bunea. Motivele pentru care centrul a fost așezat sub patronajul spiritual al părintelui Ioan Bunea au fost subliniate de Înaltpresfințitul Părinte Andrei, ieri, în cadrul festivității de deschidere:„ Acest așezământ se află sub protecția spirituală a părintelui profesor Ioan Bunea. Facem lucrul acesta pentru că atunci când pe Hristos doreau să îl izgonească din școală slujitorii regimului comunist, el și cu părintele Galaction Munteanu au alcătuit o programă pentru catehizarea tineretului, pentru care au stat în închisoare ani mulți, ba părintele Galaction Munteanu nici nu s-a mai întors acasă, ci a murit la Aiud.

Oamenii aceștia au suferit pentru o cauză care merită toată prețuirea și cinstirea noastră. Acesta este motivul pentru care ne-am hotărât ca Centrul Misionar pentru Tineret din Sângeorz Băi să poarte numele Ioan Bunea. Peste ani considerăm că acest lucru va constitui o mică reparație morală pentru un om mare. Rămâi stupefiat când vezi cum, după ce România a trecut prin această experiență amară, mai sunt oameni care ar dori să scoată educația religioasă din școală. Pentru această educație au suferit oameni de excepție ca părintele Ioan Bunea, iar alții, ca părintele Liviu Galaction Munteanu au murit în temniță”.

În cadrul festivității de inaugurare a centrului s-au oferit diplome și distincții celor implicați în edificarea acestuia, iar tinerii participanți la prima tabără de aici au susținut un spectacol de muzică tradițională românească și folk.

Copiii se vor bucura în continuare de tabără, iar apoi aici vor veni frecvent alți tineri, care, își vor putea contura o personalitate frumoasă, într-un spațiu cu totul generos și primitor, după cum spune coordonatorul centrului, părintele Tudor Mudure: „Trebuie să mărturisesc că nu toate zilele pe șantier au fost bune, uneori am întâmpinat blocaje și dificultăți; astăzi însă voi scoate în evidență importanța acestui centru unde se vor forma caractere și se vor modela suflete. La punerea pietrei de temelie, spuneam că cea mai mare investiție pe care o poate face cineva este aceea în copii și în tineri. Aici, prin toate activitățile ne vom simți cu toții ca într-o familie. Centrul nu trebuie înțeles ca un edificiu, ci ca un mijloc de socializare. Este un loc pe care am vrea să îl asociem cu sentimentul de acasă”.

Acest centru are o capacitate de 70 locuri de cazare și este dotat cu o bibliotecă, o sală multifuncțională, sală de mese și cabinet medical. În plus, spațiul de joacă și recreere este unul atractiv, cu acces la terenuri de sport și zone de relaxare.

www.radiorenasterea.roLiturghie Arhierească la Parohia Borza

Duminică, 5 iulie 2015, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica închinată Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Parohia Borza, Protopopiatul Zalău. În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotesit pe Preacucernicul Părinte paroh Cristian Oancea iconom stavrofor.
Informaţiile privind vechimea acestei localități sunt sărace, singurele acte oficiale fiind păstrate în arhivele din Ungaria, prima atestare documentară a satului fiind din anul 1322.
Demn de amintit este faptul că la Borza, s-a descoperit în 1994 un tezaur datând de la începutul secolului al XVII-lea, în componenţa căruia intră monede medievale şi obiecte de podoabă. Au fost scoase la iveală astfel un tezaur monetar ce numără 1269 de monede de argint, 2 inele și 58 bucăţi de mărgele de argint şi ceramică.
Cele mai vechi dovezi al vieţii religioase din această localitate sunt datate de la sfârşitul de secolului al XVI-lea și începutul de secolului al XVII-lea. De atunci datează și inelul de bronz descoperit în 1994 în hotarul satului, ale cărui elemente de decor gravate pe suprafaţa chatonului, crucea înscrisă într-un cerc și crenguţa de brad (simbol al pomului vieţii), arată că posesorul lui era un creştin.
Nu se ştie când a fost înălţat un prim locaş de rugăciune în acest sat. Cert este însă faptul că înainte de 1758, anul în care este datată biserica veche cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, pictorii Zaharie şi Andrieş au pictat pe la 1720 pentru catapeteasma bisericii din Borza o icoană împărătească, iar clopotarul Mihai turna la 1740 clopotul cel mic pentru aceeaşi biserică, rezultând așadar faptul că sătenii aveau înainte de jumătatea secolului al XVIII-lea un loc în care să îşi plece genunchii la rugăciune.
Piatra de temelie pentru biserica de zid, pusă sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, a fost sfințită în anul 1995. Lucrările la locașul de cult au fost finalizate în anul 2007, pe toată perioada aceste lucrări fiind coordonate de către Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, actualul consilier social-filantropic al Episcopiei Sălajului. Amplasată într-un loc deosebit, pe un perete de stâncă de gresie ce flanchează satul înspre răsărit, asemenea unei „meteore” biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” este construită în plan treflat, cu două abside laterale.
Actualul păstor al acestei comunități, Preacucernicul Părinte Cristian Oancea a fost numit paroh aici începând cu anul 2012, până atunci Preacucernicia Sa activând la Parohia Buzaș. Hirotonit în anul 2007, Părintele Cristian a depus o constantă și bogată activitate pastoral-duhovnicească și administrativ-gospodărească, în parohie, cât și în cele două filii. Această activitate s-a concretizat prin efectuarea unor importante lucrări de consolidare și reînfrumusețare a bisericilor din Buzaș, Rogna și Podiș, până în acest moment Preasfințitul Părinte Petroniu resfințind, respectiv târnosind, două din aceste locașuri de cult.
În anul 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a numit pe părintele Cristian în funcția de inspector contabil la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului.


www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro