Hramul Catedralei Episcopale din Miercurea Ciuc

Joi, 1 octombrie 2015, la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent la hramul Catedralei Episcopale din Miercurea Ciuc, din Episcopia Covasnei și Harghitei. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de Arhierei din care au făcut parte Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord și Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o hirotonie de preot și o hirotonie întru diacon. La momentul hirotoniei, Preasfințitul Părinte Petroniu a rostit un cuvânt de învățătură cu privire la Taina Hirotoniei.Înscrierea la ora de Religie se face o singură dată şi este valabilă permanent până la o eventuală schimbare a opțiunii

Deoarece după publicarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar în Monitorul Oficial al României, în ziua de 24 septembrie 2015, unele publicaţii au lansat interpretări eronate cu scop de manipulare, precizăm:

Patriarhia Română își exprimă acordul cu privire la conținutul Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar (aprobată prin ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5.232/14.09.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720/24.09.2015) și apreciază că aceasta este în concordanță cu Legea pentru modificarea art. 18 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Legea nr. 153/ 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445/22.06.2015).

Precizăm că textul Legii nr. 153/2015 preia conținutul propunerii Consiliului Consultativ al Cultelor, reunit în data de 28 februarie 2015, a cărui idee centrală este că opțiunea în vederea participării la ora de Religie, odată exprimată, rămâne valabilă pe toată durata școlarizării (cu excepția exprimării în scris a schimbării opțiunii) pentru evitarea obstacolelor birocratice și umilitoare pentru părinți prin reînscrierea anuală sau pe cicluri de învățământ (Comunicatul Consiliului Consultativ al Cultelor din data de 28 februarie 2015).

Cu privire la interpretarea eronată a unor jurnaliști a art. 3, alin. (5) din Metodologia menționată (În vederea prefigurării catedrelor, pentru elevii deja înscriși în unitatea de învățământ, cererile menționate la alin. (1) și (3) se depun, de regulă, până la sfârșitul lunii decembrie, pentru anul școlar următor), facem următoarele precizări:

1. Textul Legii nr. 153/2015 și art. 3, alin. (1) al Metodologiei arată că înscrierea la ora de Religie se face prin cerere scrisă a elevului major/a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Schimbarea opțiunii se face tot prin cerere scrisă și depinde exclusiv de libertatea de conștiință a părintelui, a tutorelui legal sau a elevului major (conform Deciziei nr. 669/2014 a Curții Constituționale a României). Un părinte care a optat o dată pentru o anumită variantă nu poate fi obligat să mai aleagă încă o dată, adică să mai facă o altă cerere în același sens. Textele celor două acte normative sunt clare în această privinţă, doar schimbarea opțiunii se face printr-o altă cerere.

2. Art. 3, alin. (5) din Metodologie nu face referire la faptul că elevii trebuie să se reînscrie în fiecare an la ora de Religie (ceea ce ar fi, oricum, în neconcordanță cu Legea nr. 153/2015), ci se referă la perioada în care trebuie să se depună la secretariatul unității de învățământ cererile menționate în art. 3, alin. (1) și (3), adică cererile de înscriere (pentru cei care nu și-au exprimat niciodată opțiunea de a participa la ora de Religie), respectiv de schimbare a opțiunii (pentru cei care și-au exprimat cândva opțiunea de a participa la această oră).

3. Întrucât Metodologia urmărește rezolvarea unor aspecte de ordin practic-administrativ, un element important pentru înțelegerea ei îl constituie art. 3, alin. (4): Cererile menționate la alin. (1) și (3) se depun la secretariatul unității de învățământ la care este înscris elevul și se înregistrează în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). Ca urmare, orice modificare în SIIIR se poate face doar urmare unei cereri explicite depuse la un moment dat, iar nu la începutul fiecărui an, termen care nu este prevăzut nici de Lege, nici de Metodologie, nici în cererile de înscriere deja înregistrate în SIIIR.

Regretăm că unii jurnaliști încearcă în continuare manipularea opiniei publice, insistând asupra reînscrierii anuale a elevilor la ora de Religie (umilitoare pentru părinți şi împovărătoare pentru școală).

Patriarhia Română constată din nou fapul că, în ceea ce priveşte ora de Religie în învăţământul public, exact aceleaşi instituţii media dezinformează sistematic împotriva spiritului Deciziei nr. 669/2014 a Curții Constituționale a României, a prevederilor Legii nr. 153/2015 și ale Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar. Acest fapt îngrijorător ar putea fi explicat fie prin pregătirea profesională precară a celor care scriu pe această temă, însuşindu-şi de regulă fără discernământ punctul de vedere al adversarilor orei de Religie, fie prin constrângeri editoriale impuse.

În situațiile în care în mod abuziv se vor realiza modificări în SIIIR, fără cererea expresă a părinților sau aceștia vor fi obligați de către școli să facă cereri de reînscriere la Religie, împotriva prevederilor Legii, ale Metodologiei și a voinței părinților, Patriarhia Română va sesiza autoritățile competente, solicitând sancționarea celor vinovați.

Biroul de presă al Patriarhiei RomâneLiturghie Arhierească în Parohia Cristolțel

Duminică, 20 septembrie 2015, în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Cristolțel, Protopopiatul Jibou. Alături de Preasfinția Sa au slujit un sobor de peste 10 preoți și diaconi, din care au făcut parte Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, Preacucernicul Părinte paroh Ionuț-Ciprian Papiță precum și alți preoți apropiați ai Parohiei Cristolțel.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, preoții și credincioșii satului, în frunte cu Ierarhul lor, s-au deplasat spre casa parohială unde a fost săvârșită o slujbă de binecuvântare a lucrărilor efectuate la acest edificiu.

Din puţinele surse care se cunosc, aflăm că satul Cristolțel este atestat documentar înainte de anul 1500, când se numea „Cristolţul Mic”.

Prima biserică a satului a fost una din lemn, însă nu se cunosc date despre construirea ei, nepăstrându-se nici un act doveditor sau altă sursă în ceea ce priveşte atestarea documentară, respectiv anul ridicării ei. Această biserică ar fi fost construită totuși înainte de anul 1700. În jurul aceluiași an, localitatea avea 198 de suflete, fiind o parohie săracă, iar locuitorii se ocupau cu agricultura şi creşterea animalelor.

Biserica actuală a fost ridicată între anii 1930-1934 și a fost pusă sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae. Biserica a fost împodobită cu o pictură executată în tehnica frescă de către profesorul Cornel Cenan ajutat de Vasile Sabadâş din Cluj Napoca. Între anii 1977-1982, datorită învechirii și degradării picturii interioare şi a iconostasului, s-a executat o nouă pictură în stil neobizantin, de către maestrul Andrei Răileanu din București.

Casa parohială a fost ridicată în anul 1964, fiind amplasată în imediata vecinătate a bisericii.

Preacucernicul Părinte Ionuț Papiță păstorește această comunitate încă de la începutul primirii darului preoției, eveniment care a avut loc în 7 decembrie 2008, când a fost hirotonit preot de către Preasfințitul Părinte Petroniu. Pentru bogata activitate pastoral misionară și administrativ-gospodărească desfășurată, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit întru iconom pe părintele paroh Ionuț-Ciprian Papiță.

Hramul Mănăstirii Prislop din Episcopia Devei și Hunedoarei

Luni, 14 septembrie 2015, de praznicul Înălțării Sfintei Cruci, Mănăstirea Prislop din Episcopia Devei și Hunedoarei s-a îmbrăcat în haine de sărbătoare, serbându-și cel de-al doilea hram.
Într-o atmosferă de profundă bucurie duhovnicească, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, alături de alți patru ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Daniil, Episcop locțiitor al Daciei Felix și Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, înconjurați fiind de un sobor de preoți și diaconi și în prezența a numeroși credincioși veniți să se închine și să se roage la slujba hramului mănăstirii Prislop.
După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Daniil, Episcop locțiitor al Daciei Felix, le-a ținut credincioșilor prezenți o cuvântare despre modul în care societatea contemporană se află într-un declin duhovnicesc marcat de lipsa de asumare a crucii de către omul contemporan, în ale cărui preocupări nu se află o căutare autentică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De asemenea, Preasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să fie următori vieții Sfinților, aducând în prim plan personalitatea duhovnicească a Preacuviosului Părinte Arsenie Boca, al cărui mormânt se află în cimitirul Mănăstirii Prislop.
În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a vorbit pelerinilor prezenți la slujba hramului despre sensurile Crucii, atât cel material, cât și cel duhovnicesc. Preasfinția Sa a expus în cuvântarea sa câteva dintre prefigurările Sfintei Cruci în Vechiul Testament, vorbind credincioșilor despre șarpele de aramă care a devenit izbăvitor celor care dovedeau credință fermă. Și crucea, a adăugat ierarhul sălăjean, dacă este asumată în mod responsabil de credincios, devine armă de nebiruit în fața ispitelor veacului acestuia și modalitate de dobândire a Împărăției Cerurilor.
Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor ierarhilor prezenți la slujba hramului Mănăstirii Prislop, întregului cler slujitor și maicilor din obștea mănăstirii pentru osteneala depusă în organizarea și pregătirea hramului. De asemenea, ierarhul hunedorean i-a îndemnat pe credincioșii prezenți să fie următori întru totul poruncilor lui Dumnezeu, iar pelerinajul lor la mănăstire să le fie ca un moment de întregire duhovnicească în năzuința lor spre mântuirea sufletelor lor.
După Sfânta Liturghie, Preasfințiții Părinți, alături de soborul de preoți și diaconi, au săvârșit slujba parastasului la mormântul Preacuviosului Părinte Arsenie Boca, cel care străjuiește prin rugăciunile sale Mănăstirea Prislop și alină durerile și suferințele miilor de credincioși care vin să se închine la crucea mormântului său.

Sursa: www.episcopiadevei.roLiturghie Arhierească la biserica

Duminică, 13 septembrie 2015, în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor cartierului zălăuan Dumbrava Nord, prilej cu care a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica „Nașterea Maicii Domnului”. Alături de Preasfinția Sa s-au aflat părinții slujitori la acestă biserică, Preacucernicul Părinte paroh Ion Ardelean, Preacucernicul Părinte Vasile Brete și Preacucernicul Părinte Gheorghe Ghiuruțan alături de credincioșii acestei parohii.

La finalul Sfintei Liturghii, pentru bogata activitate pastoral-misionară și administrativ-gospodărească, Preasfințitul Părinte Petroniu i-a acordat Preacucernicului Părinte paroh Ion Ardelean Crucea Sălăjană, cea mai înaltă distincție bisericească a Episcopiei Sălajului. Părintele Ion Ardelean este slujitor al Bisericii de peste 30 de ani, fiind hirotonit preot în anul 1985. Începând cu anul 2002 a fost transferat la parohia “Nașterea Maicii Domnului” din Zalău, moment în care a preluat frâiele lucrărilor de zidire a bisericii. Din anul 2009, Preacucernicia Sa ocupă și funcția de consilier administrativ-bisericesc la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului.

Piatra de temelie a bisericii „Naşterea Maicii Domnului” din Zalău a fost sfinţită în anul 2000. În Joia Mare din primăvara acestui an s-a slujit pentru prima dată în biserica propriuzisă, Preasfințitul Părinte Petroniu binecuvântând cu această ocazie lucrările săvârșite la locașul de cult. Până în acel moment slujbele bisericești s-au săvârșit în demisolul bisericii. În prezent se lucrează la tencuirea exterioară a bisericii, iar în interior, locașul de cult este pregătit pentru a fi pictat.

Hramul bisericii din Parohia Ileanda

La sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia Ileanda, cu prilejul hramului bisericii din localitate. Alături de Preasfinția Sa au slujit un sobor de preoți și diaconi în frunte cu protopopul Jiboului, Preacucernicul Părinte Dan Dregan. Credincioșii au participat în număr mare la slujbă, cu atât mai mult cu cât aceasta este prima Liturghie săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu în această parohie de la înființarea Episcopiei Sălajului în anul 2008.

Despre satul Ileanda, primele date se cunosc din anul 1390, când se numea „Ilamdmeze” care se traduce prin „câmpie” sau „șes”, datorită faptului că satul era așezat lângă râul Someș, în regiunea de luncă numită „buruieni”. Datorită deselor inundații și a năvălirilor tătărești și turcești, care pricinuiau multe pagube locuitorilor, satul s-a mutat în vatra actuală, pe valea îngustă a Ilenzii, unde era mult mai protejat. Ca așezare bine organizată, localitatea se pare că a luat ființă între anii 1405-1467, la anul 1467 fiind amintită în documente sub numele de „Ilonda”.

În ceea ce privește viața bisericească de aici, prima biserică despre care avem știință este așa numita „biserica nobililor” datând din anul 1441, când a fost construită pe malul Someșului pe prima vatră a satului, fiind mutată ulterior odată cu refacerea satului pe marginea unui pârâu în mijlocul noului sat.

Următoarea biserică despre care avem date este „biserica ginerilor” construită în anul 1730, care a dăinuit până în anul 1969-1970 când pe temelia ei s-a construit actuala biserică din sat. Biserica a primit acest nume, „a ginerilor”, întrucât tradiția spune că au existat neînțelegeri între socrii și gineri la agapele ce se țineau la „biserica nobililor”. Și cum obiceiul era ca la aceste agape să se aducă pe lângă unele bucate și colaci mari, furioși, ginerii au hotărât să rostogolească colacii și unde se va opri cel mai departe, pe acel loc să-și construiască biserica.

Actuala biserică a târnosită în anul 1981 și s-a ridicat pe temelia vechii biserici construită în anul 1730, prin grija Preacucernicului Părinte Ioan Pop. Astăzi, biserica dispune și de un frumos altar de vară, ridicat în partea de sud a acesteia.

De doi ani, păstor a acestei comunități de buni creștini este Preacucernicul Părinte Adrian Pop.Ziua a treia a Întâlnirii tinerilor ortodocși din Europa

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Duminica a XIV-a după Rusalii, astăzi, 6 septembrie 2015, a oficiat Sfânta Liturghie solemnă pe scena amenajată lângă Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, cu prilejul Evenimentului Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Europa. Chiar dacă vremea nu a fost cea mai potrivită, miile de tineri ortodocși din lume s-au rugat împreună pentru viitorul Europei la Cluj-Napoca.

Alături de Preafericirea Sa, s-au aflat următorii ierarhi:

- Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului,

- Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale,

- Înaltpreasfințitul Părinte Iustinian, Arhiepiscop de Kalmykia şi Elista (Patriarhia Moscovei),

- Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum (Patriarhia Antiohiei),

- Preasfințitul Părinte Iona, Episcop de Obuchovo (Biserica Ortodoxă Ucraineană - Patriarhia Moscovei),

- Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului,

- Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord,

- Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului.

După citirea Pericopei Evanghelice de la Matei 22, 2-14, Patriarhul României a rostit un cuvânt de învăţătură intitulat HAINA DE NUNTĂ CEREASCĂ – LUMINA SUFLETULUI CURAT.

Ecteniile din cadrul Liturghiei au fost rostite în română, greacă și rusă, iar răspunsurile au fost date de Corul Psalmodia Transylvanica, dirijată de părintele Vasile Stanciu, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

La finalul slujbei, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, le-a mulțumit tuturor instituțiile partenere care s-au implicat în organizarea acestei întâlniri, dar în mod special tinerilor pentru credința și răbdarea de care au dat dovadă.

Au fost invitați pentru a lua cuvântul toți ierarhii veniți din străinătate care au transmis tinerilor salutul lor cald și organizatorilor un scurt mesaj de felicitare.

De asemenea, Patriarhul României a acordat diplome și distincții la acest eveniment.

Astfel, Înaltpreasfințitul Părinte Iustinian, Preasfințitul Părinte Qais şi Preasfințitul Părinte Iona, au primit Diploma omagială Sfântul Ioan Gură de Aur.

Aceeași diplomă a fost acordată și prefectului județului Cluj, Gheorghe Vușcan, președintelui Consiliului Județean Cluj, Mihai Seplecan și primarului municipiului, Emil Boc.

Daruri din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel au primit și preoții de la Catedrala Mitropolitană: o cruce, o evanghelie, precum şi cărți de cult.

Miile de tineri ortodocși din Europa au străbătut apoi duminică seara străzile din centrul Clujului într-o procesiune a tinereții. Cele 55 de grupuri participante din peste tot din lume, însoțiți de ierarhi și preoți, tinerii au pornit în procesiune în jurul orei 18:00, din Parcul Central spre Catedrala mitropolitană. Îmbrăcați în straie populare și cu steagurile țărilor din care provin, tinerii și-au mărturisit credința ortodoxă, oferind locuitorilor acestui oraș un exemplu frumos de comuniune și frățietate.


Când au ajuns în fața Catedralei Mitropolitane au luat parte la rugăciunea de seară, rostită în mai multe limbi. La final Preasfințitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a ținut o meditație în care i-a chemat pe tineri să se pună în slujba lui Hristos în această lume care se secularizează și se desacralizează.

sursa:www.basilica.ro și www.radiorenasterea.roTinerii ortodocşi reuniţi în Piaţa „Avram Iancu” din Cluj - Napoca

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a participat vineri, 4 septembrie 2015, la deschiderea oficială a Întâlnirii Tinerilor Creștini Ortodocși din Europa, care se desfăşoară la Cluj-Napoca în perioada 4-7 septembrie. La evenimentul organizat în Piața Avram Iancu din Capitala Europeană a Tineretului au fost prezenţi mii de tineri din toată Europa. La acest eveniment a fost de față și Preasfințitul Părinte Petroniu, alături de alți Ierarhi ai Bisericii.

Cu acest prilej Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat celor prezenţi cuvântul intitulat "Tinerii ortodocși – mărturisitori ai iubirii lui Hristos şi misionari ai Bisericii". Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat faptul că Biserica este chemată să acorde o atenţie deosebită tinerilor.

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și-a exprimat, în cadrul deschiderii oficiale a Întâlnirii Tinerilor Creștini Ortodocși de la Cluj, îngrijorarea pentru continentul european, care a intrat în derivă, nu doar din punct de vedere spiritual, ci și demografic. În opinia Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, tineretul creștin este cel care are puterea de a redresa societatea europeană. „Pentru a reuși această schimbare a Europei, investiția în tineri este cea mai importantă”, a spus Înaltpreasfinția Sa, care le atrage atenția totodată celor care au misiunea de a-i forma și educa.

La festivitatea de deschidere au fost prezente numeroase oficialităţi, autorităţi locale şi centrale. În cadrul evenimentului au luat cuvântul şi dl. Victor Opaschi, Secretar de stat pentru Culte, dl. Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Dl. Acad. Prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universităţii Babeș-Bolyai şi Preasfințitul Părinte Florentin Crihălmeanu, Episcop Greco-catolic de Cluj-Gherla.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, a susţinut meditaţia serii.

www.basilica.roLiturghie Arhierească în Parohia Meseșenii de Sus

Duminică, 30 august 2015, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor din Parohia Meseșenii de Sus, Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară situat în vecinătatea bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu, alături de părinții slujitori și în prezența credincioșilor satului, a binecuvântat lucrările efectuate la casa parohială din localitate, lucrări care au demarat o dată cu instalarea ca preot paroh al acestei comunități a Preacucernicului Părinte Sorin Gordan, în iarna anului 2014. De asemenea, în această perioadă, sub coordonarea părintelui paroh, pe lângă lucrările efectuate la casa parohială, au fost făcute diferite lucrări și la locașul de cult.

Localitatea Meseșenii de Sus are o vechime de peste 800 de ani, prima atestare documentară datând din anul 1213, dar satul este mult mai vechi decât atestă primul document în care apare citat. Astfel, pe teritoriul Meseșenilor s-au găsit obiecte datând din neolitic, apoi din epocile bronzului şi a fierului. S-au descoperit urmele unui turn de pază și semnalizare, de unde s-au recoltat fragmente ceramice atribuite culturilor Coțofeni, Wietenberg și dacică, iar în locul numit Valea Drăgoșeștilor s-au descoperit fragmente ceramice ce aparțin culturii Starčevo-Criș.

Biserica ortodoxă din localitate a fost construită în 1785. Era o biserică masivă cu ziduri groase de un metru şi acoperiş de şindrilă. În 1875 lăcaşul a fost restaurat şi tot în acelaşi an a fost construită o şcoală şi o casă pentru învăţător, demarând astfel învăţământul primar în această localitate. În 1956 a fost refăcut turnul care s-a prăbuşit în timpul unei furtuni. Cu ocazia reparaţiei capitale din 1970 biserica a primit aspectul actual, locașul de cult fiind atunci repictat. Biserica a fost resfințită de două ori, o dată în anul 1972, iar ultima dată în anul 1998.

Hramul Mănăstirii Bic

La prăznuirea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară al Mănăstirii Bic. Prilejul a fost dat de sărbătorirea hramului acestui așezământ monahal. La slujbă au fost prezenți sute de credincioși, acesta fiind ultimul dintre hramurile de vară al mănăstirilor din Episcopia Sălajului.

Încă din ajunul sărbătorii, credincioșii au participat în număr mare la slujba de priveghere săvârșită în altarul de vară al mănăstirii, înnoptând apoi sub cerul liber pentru a fi prezenți și la Sfânta Liturghie din ziua praznicului.

La finalul Sfintei Liturghii, ca o confirmare a activității rodnice și bogate a Preacuvioasei maici Marina Lupou, Preasfințitul Părinte Petroniu i-a oferit acesteia bastonul de stareță.
Situată la 3 kilometri de orașul Șimleu Silvaniei, Mănăstirea Bic a fost înființată în anul 1994, inițial aceasta funcționând în vechea școală a satului Bic.

În anul 1997 este adusă în incinta actuală a mănăstirii o biserică de lemn, din localitatea Stâna, aceasta datând de la anul 1720.
Lucrările la biserica nouă de zid a mănăstirii au demarat în același an, în momentul de față locașul de cult fiind pregătit pentru a fi pictat. În continuarea zidurilor bisericii au fost ridicate ulterior corpurile de chilii, arhondaricul și trapeza, mănăstirea având posibilitatea să adăpostească aproximativ 100 de pelerini.

Prin neobosita strădanie a Preacuvioasei maici Marina Lupou, stareța mănăstirii și a viețuitoarelor ce ostenesc aici, mănăstirea a dezvoltat programe de asistență socială atât pentru copii cât și pentru persoanele vârstnice. Astfel, sub aripa mănăstirii funcționează Școala Confesională pentru clasele I-IV „Sfântul Pantelimon”, unde învață și sunt cazați 18 de copii proveniți din diferite familii cu probleme sociale de pe cuprinsul județului Sălaj.

De asemenea, la Mănăstirea Bic funcţionează din anul 1999 un cămin pentru persoane vârstnice. Din anul 2008 căminul a fost mutat într-o clădire nouă, iar numărul persoanelor vârstnice care beneficiază de îngrijire în prezent a ajuns la 25.www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro