Târnosirea bisericii din Brâglez

A fost zi de sărbătoare pentru credincioșii Parohiei Brâglez. Prilejul a fost dat de târnosirea bisericii cu hramul „Întâmpinarea Domnului” de către Preasfințitul Părinte Petroniu, slujbă care a încununat jertfa credincioșilor pe parcursul a mai multor ani. Începând cu anul 2008, sub coordonarea părintelui paroh Alin-Aurel Butaș și prin dărnicia și jertfelnicia celor 95 de familii de credincioși ai satului și a altor binefăcători, au fost efectuate lucrări importante la locașul de cult. Astfel, în interiorul bisericii a fost refăcută instalaţia electrică, fiind achiziţionate şi candelabre noi, Masa Sfântului Altar a fost rezidită, pereţii au fost pictaţi în tehnica frescă, au fost înlocuite uşile de acces şi geamurile, pardoseala a fost refăcută prin turnarea unei şape de beton şi placarea cu parchet, a fost făcut sistemul de încălzire pe combustibil lemnos şi au fost cumpărate strănile şi băncile. În exterior, biserica a fost vopsită cu vopsea lavabilă, au fost înlocuite jgheaburile, în faţa locaşului de cult s-a construit o terasă, au fost turnate trotuarele, iar gardul vechi a fost înlocuit cu panouri din fier amprentat. De asemenea, locaşul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.

După târnosirea bisericii, a fost săvârșită Sfânta Liturghie pe o scenă amenajată în vecinătatea locașului de cult. Alături de Preasfințitul Părinte Petroniu au slujit un sobor de preoți și diaconi, la slujbă participând foarte mulți credincioși, curtea bisericii devenind neîncăpătoare pentru aceștia. În cadrul Sfintei Liturghii, părintele diacon Radu Oros a fost hirotonit preot pe seama bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Bârsău Mare, Protopopiatul Jibou.

De asemenea, pentru bogata activitate desfășurată, Preacucernicul Părinte Alin-Aurel Butaș a fost hirotesit de către Preasfințitul Părinte Petroniu iconom stavrofor. De asemenea, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat diplome de apreciere membrilor Consiliului parohial, precum și principalilor sprijinitori care au susținut efectuarea tuturor lucrărilor la locașul de cult.

Satul Brâglez s fost atestat documentar pentru prima oară în anul 1554. Biserica actuală a satului, cu hramul „Întâmpinarea Domnului”, a fost ridicată între anii 1928-1930.


Resfințirea bisericii din Parohia Nușfalău

Duminică, 16 august 2015, credincioșii Parohiei Nușfalău, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, au avut bucuria de a-L avea în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Petroniu. Prilejul a fost dat de finalizarea lucrărilor de reînnoire a locașului de cult, lucrări efectuate începând cu anul 2011. Astfel, în interiorul locaşului au fost înlocuite ușile de acces, geamurile și instalația electrică, s-a făcut un iconostas nou sculptat în lemn de tei, au fost achiziționate băncile și mobilierul pentru Sfântul Altar, lambriurile au fost recondiționate, a fost montat un aparat de aer condiționat, precum și sistemul de sonorizare. În exterior, turnul bisericii a fost recondiționat, tabla fiind reparată și vopsită, iar pereții au fost zugrăviți, a fost instalat un paratrăsnet și au fost înlocuite burlanele, poarta de la intrarea în curtea locașului de cult a fost schimbată, iar gardul a fost recondiționat, în jurul bisericii s-a amenajat un trotuar, iar în curtea locașului de cult au fost plantați arbuști ornamentali și trandafiri. De asemenea, locaşul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.

În urma acestor lucrări, astăzi a sosit momentul resfințirii bisericii de către Preasfințitul Părinte Petroniu. Preasfinția Sa a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la slujbă participând un număr însemnat de credincioși ai parohiei, dar și fii ai satului reveniți acasă pentru acest eveniment.

În continuare, a fost săvârșită Sfânta Liturghie, iar la finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit iconom pe părintele paroh Daniel Ghiran.

În continuare, s-a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Duminica românilor migranți, intitulat „Iubirea de Biserică şi Neam întăreşte comuniunea românilor de pretutindeni”.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Petroniu a rostit un cuvânt de învățătură. În cele din urmă, părintele paroh Daniel Ghiran a mulțumit tuturor pentru faptul că au fost prezenți la acest eveniment important din viața prohiei.
Prima atestare documentară a satului Nușfalău datează încă din secolul al XIII-lea, respectiv de la anul 1213, când apare sub numele de Villa Nog, conform Registrului de la Oradea.

Biserica actuală a satului, cu hramul „Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos”, a fost ridicată între anii 1938-1940.

Praznicul Adormirii Maicii Domnului la Mănăstirea Strâmba

La prăznuirea Adormirii Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Strâmba, cu prilejul hramului acestui așezământ monahal. Alături de Preasfinția Sa au slujit în sobor peste 20 de clerici.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit pe tânărul teolog Radu Oros întru diacon, urmând ca acesta să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Bârsău Mare.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat o diplomă de ctitor al Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului Preacuviosului Părinte stareț arhim. Grighentie Oțelea. Totodată, cu această ocazie, Preasfinția Sa i-a oferit părintelui stareț o machetă a Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

Pelerinii au sosit în număr mare la mănăstire cu o zi înainte, când au participat la slujbe până târziu în noapte, dormind apoi sub cerul liber. După slujba Prohodului Maicii Domnului, preoții și credincioșii au înconjurat în sunet de toacă și clopote biserica de lemn a mănăstirii.

Începuturile Sfintei Mănăstiri Strâmba datează din secolul al XV-lea, mai exact din anul 1470, conform cercetărilor documentare ale istoricului Augustin Bunea. Potrivit tradiției, întemeietorul acestui sfânt locaș este o femeie bogată care avea un handicap la picior și coloană, fiind gârbovă (strâmbă). Aceasta avea o fiică bolnavă și văzând râvna la rugăciune a doi călugări ce pustniceau prin aceste locuri, i-a rugat să mijlocească prin rugăciune la Bunul Dumnezeu, pentru vindecarea fiicei sale, făgăduind averea sa, care era de 180 de iugăre de pământ și pe care s-a întemeiat ulterior așezământul monahal.

Biserica din lemn din incinta mănăstirii adăpostește o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul, numită și „Dulcele sărut”, care a făcut celebră mănăstirea în perioada interbelică îndeosebi, amplificând pelerinajele. Potrivit tradiției, icoana a fost dăruită mănăstirii de către unul din marii latifundiari ai Gârboului care a comandat-o la vestitul Luca din Iclod, pe la anul 1673.

După ce începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea mănăstirea a fost lipsită de viață monahală, după aproape 200 de ani, în anul 1993, aceasta a fost reactivată. În anul 1996 este numit stareț al mănăstirii Preacuviosul Părinte Grighentie Oțelea, care demarează lucrările de ridicare a unui nou ansamblu monahal ce cuprinde un paraclis și corpurile de chilii. Ulterior au fost ridicate arhondaricul, un centru de asistență socială, Centrul cultural „Sfânta Maria” ce cuprinde muzeul, biblioteca și o sală de lectură, precum și altarul de vară al mănăstirii. În anul 2010, Preasfințitul Părinte Petroniu a sfințit piatra de temeie pentru biserica de zid a mănăstirii, în prezent lucrându-se la tencuirea locașului de cult.

De asemenea, mănăstirea este implicată în diferite acțiuni de întrajutorare a persoanelor sărmane. An de an, aici sunt organizate tabere pentru copiii participanți la proiectul „Alege școala” și nu numai, se desfășoară cercuri pedagogice ale profesorilor, conferințe tematice, precum și alte activități culturale.

Pentru activitatea deosebită a Preacuviosului Părinte stareț Grighentie Oțelea, cu aprobarea prealabilă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la hramul mănăstirii din anul 2012, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit pe Preacuvioșia Sa întru arhimandrit.


Vizită frățească în Finlanda a Preasfințitului Părinte Petroniu

În perioada 7-12 august 2015, Preasfințitul Părinte Petroniu se află într-o vizită frățească în Finlanda, fiind însoțit de către Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului și Preacucernicul Părinte Ion Ardelean, consilierul administrativ-bisericesc al Eparhiei. Cu acest prilej, duminică, 9 august 2015, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala din Helsinki alături de Înaltpreasfințitul Părinte Stephanos, Primatul Bisericii Ortodoxe a Estoniei, Înaltpreasfințitul Părinte Ambrozie, Mitropolitul Helsinkiului și Înaltpreasfințitul Părinte Ilie, Mitropolitul de Oulu, Finlanda. Momentul de bucurie a fost dat și de faptul că mâine, Înaltpreasfințitul Părinte Ambrozie, Mitropolitul Ortodox al Helsinkiului, împlinește 70 de ani. Totodată, în țările nordice este o zi de sărbătoare aparte prin prăznuirea Sfântului Gherman din Alaska, sfânt care s-a născut în provincia istorică a Finlandei, Karelia.

Biserica Ortodoxă este a doua Biserică națională a Finlandei. Ea numără aproximativ 60.000 de credincioși, reprezentând 1.1 % din populația țării, aflați sub conducerea spirituală a Prefericirii Sale Leo, Arhiepiscopul Kareliei și a toată Finlanda. Din punct de vedere administrativ teritoriul canonic al Finlandei este împărțit în trei jurisdicții: Mitropolia de Helsinki, Mitropolia de Karelia și Mitropolia de Oulu. Pe cuprinsul celor 3 eparhii funcțioanează 25 de parohii și se slujește în 50 de biserici și 100 de capele.

Creștinismul a pătruns în teritoriul de azi al Finlandei încă din secolele XII-XIII. După creștinarea slavilor din regiunea Novgorod, aceștia au devenit propovăduitori zeloși ai credinței creștine printre populația vecină finlandeză.

Din punct de vedere al administrației eclesiale, prima Episcopie ortodoxă finlandeză a fost înființată abia în anul 1892 sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Ruse.

În anul 1918, Biserica Ortodoxă din Finlanda s-a autoproclamat Biserică autonomă în raport cu Biserica Ortodoxă Rusă. Patriarhul Tihon al Moscovei a recunoscut acest statut în anul 1921, iar în anul 1923 Biserica Ortodoxă Finlandeză a fost recunoscută de Patriarhia Ecumenică drept Biserică autonomă aflată sub jurisdicția patriarhului de Constantinopol.

Legăturile dintre Patriarhia Română și Biserica Finlandeză s-au intensificat în ultimii ani, dintre momentele de referință numărându-se vizita în România a Prefericirii Sale Leo, Arhiepiscopul Finlandei și, în mod special, vizitele repetate ale Înaltpreasfinției Sale Ambrozie, Mitropolitul de Helsinki.

Înaltpreasfinţitul Părinte Ambrozie s-a născut la 10 august 1945. A studiat teologia la universitatea din Helsinki, precum şi în Statele Unite, Ungaria, Marea Britanie şi Rusia. Între anii 1969-1970 a predat la Seminarul Teologic Ortodox din Kuopio, iar în perioada 1974-1976 la Universitatea din Joensuu. În anul 1972 a obţinut titlul de licenţiat în ştiinţe politice. Câţiva ani mai târziu, în anul 1979, a fost tuns în monahism şi hirotonit preot în cadrul comunităţii monahale de la Noul Valamo. Aici a avut ascultarea de econom. În anul 1986 i-a fost conferit rangul de arhimandrit, iar doi ani mai târziu, în anul 1988, a fost ales şi hirotonit Episcop de Joensuu. În perioada 1997 – 2002 a păstorit Mitropolia de Oulu.
Din anul 2002 este Mitropolit de Helsinki. La 13 aprilie 2008 a participat la întronizarea Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu ca primul Episcop al Sălajului. De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Ambrozie a mai vizitat încă o dată Episcopia Sălajului în toamna anului 2013, când a săvârșit Sfânta Liturghie la biserica Sfântul Nicolae din Zalău alături de Preasfințitul Părinte Petroniu.Hramul Mănăstirii Voivodeni

Joi, 6 august 2015, la praznicul Schimbării la Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preasfinţitul Părinte Petroniu, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Voivodeni, cu prilejul hramului acestui aşezământ monahal. La Sfânta Liturghie, săvârșită în altarul de vară al mănăstirii, alături de Preasfinția Sa au slujit un sobor de peste 20 de preoţi şi diaconi. Credincioșii au fost prezenți în număr mare la slujbă, dorind să fie părtași la bucuria obștii mănăstirii în ziua hramului.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit și o hirotonie de preot. Astfel, Preacuviosul Părinte ierodiacon Nectarie Turi a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” de la Bobota.

Mănăstirea Voivodeni este așezată la marginea satului cu același nume, situat la granița județului Sălaj cu județul Cluj. Satul Voivodeni a fost atestat documentar în urmă cu aproape 700 de ani, odată cu atestarea documentară a satului pomenindu-se despre aşezarea unui eremit în hotarele acestei localități. Locul în care s-a nevoit acesta nu a fost uitat, el numindu-se Râmeţ. Aici, în Râmeţ, tradiţia locului spune că ar fi funcţionat un schit, iar după ce acesta s-a desfiinţat aici s-ar fi stabilit vatra satului.

Pornind de la aceste tradiţii locale, cosemnate în toponimia locurilor, s-a luat iniţiativa ridicării unei mănăstiri. Dorinţa de a reînvia o veche vatră monahală, rămasă în conştiinţa locuitorilor acestor meleaguri, a devenit realitate prin aprobarea acestui deziderat de către Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Bihorului şi Sălajului în 27 noiembrie 2000.

Lucrările efective au debutat în anul 2002, imediat după sfințirea pietrei de temelie la biserica schitului de către Preasfinţitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului. Astfel, cu timpul au fost ridicate corpul de chilii, bucătăria, trapeza, anexele gospodăreşti, un altar de vară precum şi biserica cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”.

În prezent obştea sfintei mănăstiri numără trei vieţuitori, stareţ al acestui aşezământ monahal fiind Preacuviosul Părinte Protosinghel Ghelasie Spătăcean.


Liturghie Arhierească în localitatea Sălățig

În prima duminică din postul Adormirii Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor din localitatea Sălățig, filie a Parohiei Bulgari, din Protopopiatul Zalău. După întâmpinarea Ierarhului în fața locașului de cult de către preoți și credincioșii satului în frunte cu edilul comunei, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Alături de Preasfinția Sa au slujit la Sfânta Liturghie parohul acestei comunități, Preacucernicul Părinte Emil Nechita, fostul paroh, Preacucernicul Părinte Ionuț Știrb, acum slujitor la Parohia Treznea, Preacucernicul Părinte Ionuț Bocșițan, fiu al satului, slujitor la Parohia Buzaș și Preacucernicul Părinte Florin Ardelean, de la parohia vecină, Mineu.

Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Petroniu a sfințit și iconostasul locașului de cult, după ce partea lemnoasă a acestuia a fost restaurată în întregime, iar icoanele au fost înlocuite.

De asemenea, la finalul Sfintei Liturghii, pentru întreaga activitate desfășurată, Preasfinția Sa a hirotesit întru sachelar pe Preacucernicul Părinte paroh Emil Nechita.

Localitatea Sălățig a fost atestată documentar pentru prima dată în secolul al XIV-lea, mai exact la anul 1329. În localitate circulă din bătrâni următoarele poveşti despre ţinutul Sălăţig: pe vremuri, în apropierea locului unde azi se află lacul de acumulare de pe valea Şandrei se afla un sat, cu numele Şandra. Fiind atacaţi de tătari, locuitorii satului s-au refugiat în pădurile din apropiere, despărţindu-se în două părţi. În timp, fiind nevoiţi să vieţuiască în pădure, fiecare grup de fugari au format noi sate, unul dintre acestea fiind satul Sălăţig, iar celălalt fiind satul Mineu.

Biserica actuală a satului, cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, a luat ființă începând cu anul 1949 când a fost sfințită piatra de temelie, dar lucrările s-au extins pe parcursul a mai multor ani, datorită numărului mic de credincioși din această localitate.
RUGĂCIUNE ȘI RELAXARE LA MĂNĂSTIREA STRÂMBA

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea Sectorului cultural, al Biroului de catehizare și cu purtarea de grijă a Părintelui Stareţ Arhimandrit Grighentie Oţelea, în perioada 20-25 iulie 2015, s-a derulat cea de-a doua serie a taberei catehetice de la Mănăstirea Strâmba. Participanți au fost elevi din cadrul Eparhiei, care au avut rezultate deosebite la Olimpiada de religie, la Concursul naţional „Biserica, locaş de închinare”, cât şi elevi care fac parte din familii dezorganizate şi nevoiaşe. Toți au trăit clipe de neuitat în grădina Maicii Domnului, la Sfânta Mănăstire Strâmba.
În această perioadă i-au însoțit pe tineri și copii Pr. Longodor Gheorghe din Protopopiatul Jibou, Prof. Ciocmărean Ioan, Prof. Roşu Marinela, Prof. Sabou Chirti-Maria şi Prof. Ghiurcuţa Adriana, împreună cu Părintele Acachie de la mănăstire, făcând ca această săptămână să devină pentru elevii sălăjeni una de neuitat.
Cu binecuvântarea şi dragostea părintelui stareţ elevii din tabără au avut parte de multe activităţi interesante având ca scop apropierea de Dumnezeu şi de aproapele: participare la Sfânta Liturghie, la slujba Vecerniei, ore de catehizare, concursuri cu tematica religioasă, jocuri sportive, concurs de bătut toaca. Important pentru ei a fost şi excursia pe care au făcut-o, în cadrul căreia: au vizitat Mănăstirea Bobota, s-au îndreptat pe urmă spre Satu Mare unde au petrecut câteva clipe în Catedrala Ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, dând slavă lui Dumnezeu prin rugăciune şi intonarea unor pricesne, apoi s-au îndreptat spre staţiunea Mihăieni.
Majoritatea elevilor s-au implicat şi în cântarea unor pricesne şi rostirea unor rugăciuni în cadrul slujbelor oficiate la mănăstire.
Toate aceste activităţi au fost încununate cu participarea elevilor în zi de vineri, la Sfânta Liturghie şi primirea Sfintelor Taine a Spovedaniei şi a Împărtăşaniei.
În seara zilei de vineri, în semn de mulţumire pentru clipele frumoase petrecute acolo, elevii şi însoţitorii lor au prezentat întregii obşti de la Mănăstire un program artistic care a cuprins trei secţiuni: I - pricesne religioase, cântece folclorice şi patriotice; II – poezii; III – rugăciuni. Această surpriză făcută obştii Mănăstirii, le-a fost răsplătită elevilor cu un foc de tabără.
Impresionaţi de ceea ce au descoperit şi au văzut acolo, înainte de a se întoarce spre casă, au primit binecuvântări şi daruri. Cu lacrimi de bucurie, au promis că vor fi mai buni, că-şi vor arăta mai mult ca până acum dragostea faţă de cei din jur şi nu vor uita niciodată dragostea şi căldura, cu care au fost primiţi în acest colţ de rai, la Mănăstirea Strâmba.
Mulţumind Maicii Domnului pentru emoţiile pe care le-au trăit acolo, Părintelui Stareţ Grighentie şi tuturor celor de acolo, pentru grija şi dragostea pe care le-a împărtăşit-o, au venit spre casă dorindu-şi să repete această minunată experienţă cât mai repede.

Prof. Ioan CiocmăreanFESTIVAL „MAICĂ, PURUREA FECIOARĂ”, EDIȚIA A VI-a

Cu binecuvântarea Preasfințitului Episcop Petroniu, Episcopia Sălajului, în colaborare cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, organizează în data de 9 august 2015, la Mănăstirea „Sfânta Maria” Rus, a a VI-a ediție a Festivalului de cântări mariane interpretate de copii „Maică, pururea Fecioară”.
Programul zilei:
• Utrenia, ora 9
• Sfânta Liturghie, ora 10
• Interpretarea cântărilor, ora 13
Festivalul se desfășoară după următorul Regulament:
• Fiecare grup va interpreta o singură priceasnă închinată Maicii Domnului;
• Timpul alocat pentru priceasnă este maxim 5 minute;
• Componența corului poate fi între 5 și 20 copii;
• Pot participa la Festival și concurenți, individuali cu vârsta maximă de 18 ani.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaTABĂRĂ CATEHETICĂ LA MĂNĂSTIREA STRÂMBA

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Episcop Pertoniu, luni 13 iulie 2015, a început Tabăra catehetică de la Mănăstirea Strâmba. Tabăra este coordonată de către Sectorul cultural, Biroul de catehizare din cadrul Episcopiei Sălajului şi Stareţul Mănăstirii Strâmba Arhimadrit Grighentie Oţelea.
Anul acesta tabăra cuprinde șase serii la care vor participa peste 300 de copii din eparhie și din țară. În prima serie au participat copii de la Centrul de plasament de tip familial Zalău și au revenit copii de la Protopopiatul Lehliu Gară-Călăraşi din Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor.
Pe lângă activităţile duhovniceşti copiii sunt antrenaţi în diferite activităţi intelectuale şi sportive. În fiecare serie se desfăşoară următoarele concursuri: „Concurs de toacă”, Concursul de cunoştinţe religioase „Familia izvor al binecuvântării divine”, „Concurs de perspicacitate”, Concursul de pictură „Micul iconar” şi întreceri sportive desfăşurate sub deviza „Minte curată şi corp sănătos”.
La finalul fiecărei serii se vor acorda în cadru festiv diplome şi premii.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu BohaCampania umanitară „Speranță pentru o mamă!”

Cu binecuvântarea Presfinţitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, se desfășoară în bisericile din oraşele eparhiei campania umanitară „Speranță pentru o mamă!”.
Obiectul campaniei de strângere de fonduri este acoperirea costurilor pentru tratamentul medical necesar unei mame din localitatea Ortelec.
Diagnosticată cu boala Wilson, o boală neurodegenerativă care a generat femeii de 40 de ani două paralizii până acum și care îi amenință grav viața, Florentina are nevoie de un tratament lunar în valoare de 2000 de lei pentru a putea ține sub control evoluția bolii. Tratamentul care îi este administrat nu poate fi decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Până în acest moment, s-a reuşit strângerea fondurilor necesare în vederea acoperirii cheltuielilor medicale pentru două luni de tratament.
Rugăm pe toți cei care doresc şi pot să se implice în această campanie umanitară să se adreseze Sectorului social din cadrul Episcopiei Sălajului sau preoţilor parohi din eparhia noastră.
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro