Resfințirea bisericii din Parohia Sălăjeni

Duminică, 7 iunie 2015, credincioșii parohiei Sălăjeni au îmbrăcat haine de sărbătoare. În această zi, biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil a fost resfințită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului.

În continuare, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat se un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei, Preacucernicul Părinte paroh Florin Hosu, Preacucernicul Părinte Ionuț Pop, directorul Liceului Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău, Preacucernicul Părinte Mircea Pop de la biserica Sfântul Mucenic Pantelimon din Șimleu Silvaniei, Preacuecernicul Părinte Viorel Iancău, fost preot la Parohia Derșida, acum pensionar și Preacucernicul Părinte Stelian Gorgan de la Parohia Bocșa.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat diplome de apreciere persoanelor care s-au evidențiat în mod special pe parcursul efectuării lucrărilor la locașul de cult.

Lucrările de consolidare și reînnoire a locașului de cult au început o dată cu venirea ca păstor al credincioșilor Parohiei Sălăjeni a părintelui Florin Hosu. Astfel, prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, între anii 2010-2015 au fost realizate următoarele lucrări: în interiorul locaşului de cult a fost montat un sistem de încălzire și un sistem de sonorizare, a fost confecționat mobilierul bisericesc sculptat în lemn de tei pentru Sfântul Altar precum și tronul arhieresc, băncile au fost tapițate și au fost montate policandrul și aplicele pentru iluminatul interior. În exterior, au fost făcute lucrări de consolidare izolându-se fundația și efectuându-se lucrări de drenaj și captare a apei, pereții au fost legați și zugrăviți cu vopsea lavabilă, acoperişul bisericii a fost recondiționat şi vopsit și au fost turnate aleile împrejmuitoare. De asemenea, locașul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.

Situată la 20 de kilometri de Municipiul Zalău, localitatea Sălăjeni a fost atestată documentar pentru prima dată la anul 1430. În satul vecin, Sighetul Silvaniei, se păstrează o biserică de lemn ce datează de la anul 1632 și care, potrivit tradiției, ar proveni din satul Sălăjeni.

În curtea locașului de cult se află un cimitir al eroilor în care își găsesc odihna 25 de soldați români care au căzut pentru patrie în timpul celui de-al doilea Război Mondial. Tot aici a fost înălțat și un monument închinat eroilor neamului.


Conferința pastoral-misionară de primăvară în Episcopia Sălajului

Marți, 2 iunie 2015, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău a avut loc conferința pastoral-misionară semestrială de primăvară, a preoților din Episcopia Sălajului. Potrivit articolului 140 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române conferințele pastoral-misionare se desfășoară de două ori pe an, tematica acestor conferințe fiind unitară în întreaga Patriarhie.

Conferința s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Petroniu și a fost susținută de către Preacucernicul Părinte Florin Botofan de la Parohia Peceiu, Protopopiatul Șimleu Silvaniei. Tema tratată de către Preacucernicia Sa a fost în acord cu „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi”, fiind intitulată: „Parohia, comuniune-comunitate euharistică în Hristos”. După susținerea conferinței au avut loc intervenții ale preoților cu privire la această temă.

În continuare, Preasfințitul Părinte Petroniu a a prezentat preoților din Eparhie pe Preacucernicii Părinți care au primit distincții bisericești din partea altor Ierarhi al Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, Preacucernicul Părinte Gheorghe Gherman a primit distincția Crucea Transilvană din partea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului în semn de apreciere pentru eforturile depuse în ridicarea celui mai mare Centru de Servicii Sociale din această parte a țării. De asemenea, Preacucernicul Părinte Gabriel Gârdan a primit Crucea Șaguniană din partea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, pentru munca de cercetare depusă în promovarea şi sporirea patrimoniului cultural, spiritual şi material al Sfântului Ierarh Andrei Şaguna.

Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat Preacucernicului Părinte Dorinel Crecan o „Diplomă de ctitor” pentru susținerea substanțială și constantă a Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului. De asemenea, în semne de apreciere, Preasfinția sa i-a oferit părintelui Dorinel Crecan o machetă a Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

Din punct de vedere administrativ, Episcopia Sălajului este are în structura sa trei protopopiate, 207 parohii și opt așezăminte monahale în care slujesc un număr de 239 de preoți și diaconi.Hramul bisericii "Sfânta Treime" din Zalău

În cea de-a doua zi de Rusalii, la biserica „Sfânta Treime” din Zalău a fost prăznuit hramul acestui locaș de cult. Este deja o tradiție ca an de an Liturghia de hram să fie săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului. La slujbă a participat un număr mare de credincioși, care au dorit să fie prezenți la bucuria parohiei.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Petroniu a sfințit și un altar de vară, ridicat în curtea bisericii. Acest altar de vară a fost ridicat prin jertfelnicia unei familii de credincioși apropiați ai parohiei.

Biserica "Sfânta Treime" este cea mai veche biserică din Zalău, iar istoria ei începe în prima jumătate a secolului al XX-lea când după terminarea Primului Război Mondial şi realizarea unirii Ardealului cu România la 1 Decembrie 1918, s-a dorit construirea unei bisericii ortodoxe în Zalău, deziderat realizat între anii 1925 – 1927, prin zidirea actualei biserici cu hramul „Sfânta Treime”. Terenul pentru construcţie a fost donat de statul român, pe locul unde se afla o fostă grădiniţă, care a fost transformată în casă parohială. Construcţia data din 1870 şi, după multe modificări, a fost folosită ca şi casă parohială, până în anul 2008 când s-a purces la ridicarea unei case parohiale noi, aceasta fiind sfințită doi ani mai târziu. Planul arhitectural al bisericii este în formă de cruce, locașul de cult având lungimea de 24 metri şi lăţimea de 8 metri.

Hramul bisericii din cartierul zălăuan Porolissum

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh a fost prăznuită cu bucurie și de către credincioșii cartierului zălăuan Porolissum. Ziua de Rusalii este ziua în care aceștia își serbează hramul bisericii, prilej cu care au fost prezenți în număr mare la biserică. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, înconjurat de părinții slujitori ai acestei biserici.

Potrivit tradiției, în această dimineață au fost sfințite și spicele de grâu care au fost luate apoi de către credincioși și duse la casele lor unde sunt puse la loc de cinste și la icoanele din casă.

Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Zalău este o biserică nouă, piatra de temeie a acestui locaș de cult fiind sfințită în anul 2000, încă de la început lucrările fiind coordonate de către părintele Alexandru Horvat. În anul 2004 Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la noul locaş de cult, dar munca nu s-a oprit aici. A fost ridicată casa parohială și au continuat lucrările la biserică în vederea târnosirii acestei Case a lui Dumnezeu. În urma trecerii fulgerătoare la Domnul a părintelui paroh Alexandru Horvat, la sfârșitul lunii iulie a anului 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a numit ca paroh pe Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, apropiat colaborator al părintelui Alexandru Horvat.


Festivitatea de absolvire a elevilor clasei a XII-a de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău

Elevii clasei a XII-a de la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău au avut astăzi, 28 mai 2015, festivitatea de absolvire a liceului. Evenimentul a debutat de dimineață cu săvârșirea Sfintei Liturghii în capela liceului, unde răspunsurile la strană au fost date, conform tradiției, de către elevii clasei a XII-a. În continuare, absolvenții au colindat sălile de curs ale liceului, cântând imnul „Gaudeamus igitur” și primind felicitări din partea colegilor din clasele mai mici.
Festivitățile au continaut apoi la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, unde alături de absolvenți a fost și Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Inspectorul școlar general adjunct al județului Sălaj, doamna Mioarea Gudea, Inspectorul de specialitate pentru disciplina Religie, doamna Claudia Boha și reprezentantul Primăriei Municipiului Zalău, doamna Mihaela Onuțan. Festivitățile au fost mediate de către directorul spiritual al liceului, Preacuviosul Părinte Arhim. Antonie Pința. Tot acum s-a făcut și ultima strigare a catalogului de către dirigintele clasei, părintele profesor Claudiu Boia. În continuare au fost premiați elevii merituoși ai acestei generații de avsolvenți. Astfel, Preasfințitul Părinte Petroniu a premiat șeful acestei promoții de elevi, tânărul Raul Ardelean. Premiile au fost înmânate de către dirigintele clasei, iar doamna inspector Claudia Boha a premiat elevii participanți la olimpiadele școlare.
În cadrul festivității, elevii clasei a XII-a au înmânat simbolurule școlii, cheia, Sfânta cruce și icoana Sfântului Nicolae, colegilor lor din clasa a XI-a.
Istoria Liceului Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău începe în urmă cu 21 de ani, când în cadrul Școlii Normale Gheorghe Șincai s-a înființat o clasă cu profil teologic. Școala a devenit instituție de sine stătătoare începând cu anul 2008, sub denumirea de Seminarul Teologic Liceal Ortodox Zalău. Până în prezent au absolvit această școală 18 generații de tineri, peste aproximativ 60 dintre aceștia devenind slujitori ai altarului ca preoți sau diaconi. Din anul 2009, Seminarul Teologic Liceal Ortodox și-a schimbat denumirea în Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae”.
Liceul dispune de o bază materială bună corespunzătoare pentru desfăşurarea unui proces instructiv–educativ eficient: săli de clasă moderne, două săli multimedia, cabinete de limbi clasice şi limbi moderne, un laborator de informatică, un laborator de ştiinţe dotat în 2008 cu mijloace moderne specifice disciplinelor în cauză, un cabinet metodic, precum și o bibliotecă cu peste 3000 de volume.
Începând cu anul şcolar 2011-2012, în cadrul Liceului Ortodox funcționează și clase de învățământ primar, având în momentul de față ciclul primar complet, începând de la clasa pregătitoare, până la clasa a IV-a.
Paraclisul cu hramul Sfinții Trei Ierarhi a fost amenajat la etajul al II-lea al liceului, fiind târnosit în anul 2003 de către Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului. Cu timpul, datorită necesităților de ordin practic, paraclisul a fost extins ca spațiu, noile lucrări fiind sfințite în ziua de 30 ianuarie 2008. În acest paraclis, pe lângă programul zilnic de rugăciune al elevilor se desfășoară și activitățile de practică liturgică efectuate de clericii nou hirotoniți din Eparhie.
Inaugurarea unui nou centru social al Bisericii la Șimleu Silvaniei

La Parohia “Intrarea Maicii Domnului în biserică” din Șimleu Silvaniei a fost inaugurat astăzi Centrul de Servicii Sociale Multifuncțional „Filantropia”. Evenimentul a fost precedat de slujba sfințirii apei în biserica parohiei, slujbă săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, împreună cu un sobor de preoţi. La eveniment au participat reprezentanți ai Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, organism intermediar de implementare pentru Programul Operaţional Regional (POR), ai firmei de consultanţă şi ai firmei care a executat lucrările de construcţie.
De asemenea, au fost prezenţi reprezentanţi ai principalelor instituții ale administrației județene și locale, ai instituţiilor de învăţămând judeţene şi locale, ai firmelor locale colaboratoare, care au sprijinit realizarea obiectivului, precum şi personalul didactic voluntar, care îşi va desfăşura activitatea la Centru, elevi-beneficiari, părinţi, enoriaşi ai parohiei şi cetăţeni ai oraşului Şimleu Silvaniei. În continuare, noul centru a fost sfințit de către Preasfințitul Părinte Petroniu și inaugurat în mod ofocial.
Centrul de Servicii Sociale Multifuncțional „Filantropia” a fost ridicat de către parohie, prin truda părintelui Paroh Vasile Boșca, prin accesarea de fonduri europene, având o suprafaţă de 700 mp, costurile investiţiei în corpurile A şi B totalizând suma de 2.536.000 lei.
Proiectul are denumirea „Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Parohia Ortodoxă Română Şimleu-Silvaniei prin înfiinţarea Centrului de servicii sociale cu destinaţie multifuncţională „Filantropia”, Cod SMIS 14704, a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.2 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” şi s-a derulat în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord–Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.
Piatra de temelie a noului Centru a fost sfințită de către Preasfințitul Părinte Petroniu în urmă cu un an, în cea de-a treia zi de Paști. De atunci lucrările au evoluat cu repeziciune, așa încât astăzi lucrările sunt finalizate într-o manieră de excepţie, iar centrul este dotat cu toate cele necesare bunei desfășurări a activităților.
De serviciile sociale, oferite de către parohie în cadrul Centrului Multifuncțional „Filantropia”, vor beneficia un număr de aproximativ 70 de persoane, copii și tineri, cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani. Aceștia vor fi selectați pe baza unei anchete sociale individuale și vor proveni din familii aflate în risc social sau din rândul copiilor care întâmpină dificultăți de asimilare a cunoștințelor sau chiar de promovabilitate școlară. Astfel, în baza proiectului de finanțare, copiii care vor primi ajutor provin din familii care prezintă dificultăți materiale sau locuiesc în condiții precare, copii ai căror părinți prezintă probleme grave de sănătate sau sunt plecați la muncă, în afara granițelor țării, copii proveniți din cadrul familiilor monoparentale sau care prezintă risc de abandon şcolar. Vor avea prioritate, în vederea primirii în acest Centru, copiii proveniți din sistemul rezidențial al DGASPC Sălaj.
În urma unui studiu efectuat la nivelul școlilor din Șimleu Silvaniei, s-a convenit ca în grupul țintă, vizat de proiect, să fie incluși și 20 de copii dotați și supradotați, dar care nu au posibilități pentru o pregătire suplimentară temeinică.
Obiectivele acestui nou Centru sunt diverse: crearea unui mediu adecvat pentru activitățile de învățare, sprijin în efectuarea temelor și însuşirea tehnicilor de asimilare cognitivă, consiliere psihologică pentru copil și familie, activități de petrecere a timpului liber, activități de orientare școlară și profesională, de formare a abilităților sociale și de formare a deprinderilor pentru o viață independentă. Prin toate acestea se urmărește prevenirea abandonului școlar, creșterea promovabilității copiilor proveniți din familii cu risc social, menținerea copiilor în familia naturală și prevenirea instituționalizării copiilor.
În cadrul Centrul de Servicii Sociale Multifuncțional „Filantropia” se vor asigura copiilor oportunități multiple de odihnă, de pregătire a temelor, socializare și recreere. Toate aceste activități se vor desfășura sub atenta supraveghere a unor cadre specializate. Personalul care se va ocupa de desfășurarea în bune condiții a activităţilor din Centru va fi format dintr-un asistent social, un logoped, un consilier școlar, un psiholog și trei cadre didactice.
Activitățile vor fi corelate cu vârsta, potențialul de dezvoltare și opțiunile personale. Spaţiile au fost gândite în aşa fel încât să fie amenajate special şi dotate corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă, accesibile tuturor copiilor şi adecvate vârstei acestora.
Tot în cadrul Centrului de Servicii Sociale Multifuncțional „Filantropia”, în spațiile de la mansardă, au fost prevăzute patru locuințe de tranzit cu 12 locuri de cazare. Beneficiarii vor fi tineri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, care au ieșit din sistemul de protecție socială a Statului Român. Aceștia vor fi stimulaţi să se autogospdărească, să-şi gestioneze resursele şi să-şi dezvolte capacităţile de integrare în societate. Prin serviciile Centrului, pe lângă cazare, li se va asigura o masa caldă la Cantina Socială a parohiei şi consiliere psihologică pentru a-i ajuta la integrarea în viaţa socială.
În vederea asigurării hranei pentru beneficiarii acestui Centru, cantina socială a parohiei, cu o capacitate de 100 de locuri, a fost modernizată. Astfel, cantina a fost dotată cu mobilier specific pentru activităţile de pregătire şi servire a mesei calde (mese, scaune, dulapuri de depozitare, rafturi) şi echipamente electrice şi electro-casnice adecvate pentru pregătirea mesei, stocarea alimentelor şi curăţenie.

Liturghie Arhierească la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Șimleu Silvaniei

A fost zi de sărbătoare la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din orașul Șimleu Silvaniei. Astfel, duminică, 24 mai 2015, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului. Alături de Preasfinția Sa au slujit preoții apropiați părintelui paroh Cristian Crișan. Credincioșii au fost prezenți în număr mare la slujbă, micuța biserică devenind neîncăpătoare.

În cadrul Sfintei Liturghii, copiii și cei care au primit dezlegare de la preotul duhovnic au fost împărtșiți cu Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos.
Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Șimleu Silvaniei a fost ridicată începând cu anul 1925. Ca o particularitate a începuturilor acestei biserici amintim faptul că principalii ctitori ai acestui locaș de cult au fost șapte persoane venite din sudul țării, din Oltenia, care s-au stabilit la Șimleu Silvaniei și au dorit să aibă o biserică ridicată de către ei. Din lipsa fondurilor, lucrările au stagnat până în anul 1930, fiind ulterior reluate. Sfințirea locașului de cult a avut loc în anul 1957 și a fost săvârșită de către vrednciul de pomenire Episcop Valerian Zaharia.

De-a lungul timpului au fost efectuate diferite lucrări de înnoire și înfrumusețare, locașul de cult fiind repictat între anii 1992-1995.

Cel mai mare Centru de servicii sociale din Transilvania inaugurat la Parohia Românași

Sâmbătă, 23 mai 2015, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și a Preasfințitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a fost inaugurat la Parohia Românași din Episcopia Sălajului cel mai mare centru de servicii sociale din Transilvania. La eveniment au participat oficialătăți din județele Cluj și Sălaj, precum și câteva sute de invitați.

Lucrările la Centrul Social „Sfântul Gheorghe” din Românași au început în urmă cu 15 ani, în anul 2000, la inițiativa Preacucernicului Părinte paroh Gheorghe Gherman. Valoarea totală a investiției se ridică la peste 12.000.000 lei. Din această sumă, circa 5-6 % reprezintă contribuția credincioșilor din parohie, 1 % contribuția Consiliului Local Românași, sprijiniți de Consiliul Județean Sălaj, 10 % reprezintă contribuția Secretariatului de Stat pentru Culte și a Guvernului României, cu sprijinul deputaților și senatorilor din județ, 22 % reprezintă aportul unui om evlavios, căruia i s-au alăturat apoi alte două persoane care au sprijinit efectuarea a 28-30 % din totalul investiției. Diferența a venit din ajutorul altor binevoitori din țară și din străinătate.

Suprafața totală a Centrului este de 3.470 mp și include un Centru destinat vârstnicilor, cu o capacitate medie de 50 de locuri, un Centru de zi destinat copiilor din familii defavorizate, cu o capacitate medie de 30 de locuri şi un Centru de tip rezidenţial destinat copiilor aflați în sistemul de protecție al DGASPC Sălaj, cu o capacitate medie 30 de locuri.

În cadrul Centrului de zi pentru copii, elevii din clasele primare de la Școala Gimnazială din Românași vor fi aduși cu microbusul și vor servi masa de prânz, se vor odihni, după care vor avea program de învățat. Efectuarea temelor va fi urmată de diferite activități recreative. Seara vor lua cina, după care vor fi duși acasă, a precizat părintele Gabriel Gârdan, președintele Asociației „Filantropia Largiana”, asociație care va coordona activitatea Centrului „Sfântul Gheorghe” de la Românași. Obiectivele Centrului de zi au fost stabilite ca fiind prevenirea abandonului școlar, îmbunătățirea performanțelor școlare și reducerea decalajului între elevul de la sat și cel din mediul urban. De asemenea, principiile organizării activităților în acest centru sunt calitatea, evaluarea vieţii umane, unicitatea şi frumuseţea persoanei umane pe care încercăm să o descoperim, a mai precizat Preacucernicia Sa.

Centrul de tip rezidențial pentru copii va găzdui 30 de copii aflați în sistemul de protecție al DGASPC Sălaj. Școlarizarea acestora se va face la Școala Gimnazială din Românași.

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice, are o capacitate de 50 de locuri, iar beneficiarii vor avea numeroase facilități. Camerele sunt dotate cu unul sau două paturi, au fost amenajate camere pentru acordarea de asistenţă medicală, o sală de gimnastică sportivă recuperatorie, o bibliotecă, diferite ateliere ocupaționale, precum și o capelă pentru efectuarea serviciilor religioase.

Problema asigurărării hranei pentru beneficiari va fi rezolvată prin înființarea unei microferme.

Pentru remarcabila activitate desfășurată, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a conferit Preacucernicului Părinte Gheorghe Gherman distincția Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincție bisericească a Mitropoliei.Hramul Catedralei Episcopale din Zalău

Joi, 21 mai 2015, cu prilejul sărbătorii Înălțării la cer a Domnului nostru Iisus Hristos, Catedrala Episcopală din Zalău și-a serbat hramul. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit întru diacon pe seama Catedralei Episcopale pe tânărul teolog Dan Balog. De asemenea, la finalul Sfintei Liturghii, după rostirea cuvântului de învățătură, a fost săvârșită și o slujbă de pomenire pentru eroii neamului românesc. La orele 12:00 în toate bisericile din Eparhie au fost trase clopotele timp de un minut și s-a ținut un moment de reculegere pentru toți cei care s-au jertfit pentru apărarea gliei străbune.

Catedrala Episcopală din Zalău este o construcție impunătoare, lucrările la acest edificiu bisericesc începând imediat după revoluția din decembrie 1989. De dimensiuni impunătoare, Centrul cultural Sfânta Vinere, cum mai este cunoscut acest edificiu, este format din mai multe componente: biserica “Înălțarea Domnului”, cu o capacitate de 5000 de locuri, spații muzeale pentru obiectele de patrimoniu aflate în custodia bisericii, situate la demisolul bisericii și un paraclis cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Pe lângă aceste spații este demn de amintit și obeliscul închinat eroilor neamului, care străjuiește de o parte și de alta intrarea în locașul de cult și care are o înălțime de 50 de metri. În vârful acestuia este montat un clopot cu greutatea de trei tone care prin fiecare dangăt al său înalță o rugăciune pentru eroii în memoria cărora a fost ridicat locașul de cult.

Locașul de cult a fost declarat Catedrală episcopală în anul 2008, odată cu întronizarea Preasfințitului Părinte Petroniu ca primul episcop al Sălajului. În prezent se lucrează la lucrările de finisaj exterior, pregătindu-se pentru a îmbrăca haină de sărbătoare în vederea târnosirii. Toate lucrările efectuate de-a lungul celor 25 de ani de când s-a purces la ridicarea acestui complex cultural-spiritual au fost efectuate sub coordonarea părintelui Ioan Ghiurco.
În prezent, pe lângă Catedrala Episcopală din Zalău se desfășoară diferite activități sociale și culturale. În acest sens, printr-un parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj, au fost angajate două persoane care se ocupă cu îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice, cei din urmă fiind vizitați și ajutați la procurarea celor necesare traiului zilnic.

De asemenea, în spațiile de la demisolul catedralei, an de an, cu sprijinul profesorilor din oraș sunt meditați gratuit elevii în vederea pregătirii pentru examenele de capacitate de la sfârșitl clasei a VIII-a sau bacalaureat.

În custodia Catedralei Episcopale se află un număr de 1.800 de obiecte de patrimoniu, unele dintre ele fiind unicat.


Zi de sărbătoare la Parohia Recea Mică

Duminică, 17 mai 2015, în Duminica a VI-a după Paști, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei Recea Mică, Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohiei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Locașul de cult s-a dovedit a fi neîncăpător pentru credincioșii prezenți în număr mare la slujbă.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit hirotonia întru preot a părintelui diacon Ciprian-Ionuț Daniliuc, acesta urmând a sluji în Parohia Valea Loznei.

Parohia Recea Mică este o parohie nouă, fiind înființată abia în anul 2006, primul paroh al acestei comunități fiind Preacucernicul Părinte Mihai Dobocan. Inițial slujbele s-au săvârșit într-o capelă amenajată în fosta școală a satului, acum desființată, populația fiind mult îmbătrânită, în momentul acesta în sat locuind doar 24 de familii și 18 persoane văduve.

Odată cu înființarea parohiei s-a purces și la ridicarea unui locaș de cult. Biserica, de o arhitectură aparte, a fost pusă sub ocrotirea Sfinților Împărați Constantin și Elena. Locașul de cult a fost târnosit de către Preasfințitul Părinte Petroniu în anul 2013.


www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro