Liturghie Arhierească la Parohia Poarta Sălajului

Duminică, 1 februarie 2015, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor Parohiei Poarta Sălajului, Protopopiatul Zalău, săvârșind Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Gabriel Gârdan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului și fost paroh al acestei localități, Preacucernicul Părinte Ștefan Lucaciu, protopopul Zalăului, Preacucernicul Părinte paroh Marcel Șamșodan și Preacucernicul Părinte Gheorghe Gherman, de la Parohia Românași.

La finalul Sfintei Liturghii, în prezența credincioșilor veniți în număr mare la slujbă, a fost sfințit noul iconostas al locașului de cult.

Situată în partea de sud a judeţului Sălaj, la o distanţă de 22 km de Zalău şi la 63 km de Cluj-Napoca, pe drumul ce face legătura dintre Zalău şi Cluj Napoca, acelaşi cu faimosul drum al lui Traian ce pornea de la Napoca spre Porolissum, localitatea Poarta Sălajului este atestată documentar pentru prima dată la anul 1525, conform „Monografiei județului Sălaj” lui Petri Mor, sub denumirea de Vaşcapău. Din punct de vedere administrativ, satul Poarta Sălajului a aparţinut comitatului Dăbâca, fiind proprietate a mai multor familii nobiliare. Actuala denumire a satului este una relativ recentă, având în vedere că a fost dată în anul 1946.

În Poarta Sălajului se află o biserică de lemn, datând din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, probabil din 1670, fapt confirmat de sistemul constructiv şi stilul arhitectonic. Ea a înlocuit probabil o biserică mai veche ajunsă într-o stare avansată de deteriorare ca urmare a strămutării vetrei satului. Această ipoteză este susţinută de existenţa unui înscris care atestă existenţa unui antimis sfinţit şi semnat de către episcopul ortodox Dionisie Novacovici, în anul 1767, pe seama credincioşilor ortodocşi din Vaşcapău.
Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost adusă în sat în anul 1835, fiind un dar al credincioşilor ortodocşi din Răstolţu Mare, fiind reparată în anul 1866. Reparaţii importante a suferit biserica şi între ani 1968-1970, dar şi în 1993.

Existenţa în patrimoniul acestei biserici a unor cărţi de mare valoare, cum ar fi Cazania lui Varlaam (1643), Ceaslov (1750), Cazania de la Râmnic (1754), Istoria pentru începuturile românilor în Dachia scrisă de Petru Maior (1812), Apostol (1851), Chiriacodromion (1855), Biblia lui Andrei Şaguna (1858), Penticostar (1859), Triod (1860) ş.a., vorbeşte despre jertfelnicia credincioşilor şi sporeşte tezaurul spiritual al acestei comunităţi.

În 1931, credincioşii au început construirea unei biserici noi din cărămidă şi piatră, lucrare care a durat până în 1940, când edificiul a fost acoperit şi tencuit în exterior. Din 1940, datorită vitregiilor vremii, biserica a rămas în acest stadiu până în 1968, când s-au continuat lucrările, tencuindu-se interiorul, montându-se geamurile, uşile și catapeteasma. La 8 septembrie 1969 biserica a fost târnosită de către Preasfințitul Părinte Valerian Zaharia, Episcopul de atunci al Oradiei.

După venirea Preacucernicului Părinte Gherman Gheorghe, în 1977, biserica a fost renovată, fiind tencuită din nou, iar mai apoi pictată în tehnica tempera. De asemenea, a fost schimbat acoperişul, înlocuindu-se ţigla cu tablă zincată. Lucrările au fost finalizate în vara anului 1981, iar în toamna aceluiaşi an biserica a fost binecuvântată de către Preasfințitul Părinte Vasile Coman, Episcopul Oradiei.

La data de 5 august 2001 a fost hirotonit şi instalat ca preot paroh Gabriel Viorel Gârdan, Poarta Sălajului devenind astfel parohie, după ce, vreme de aproape 60 de ani fusese filie a parohiei Românaşi. În timpul păstoririi Preacucernicului Părinte Gabriel Gârdan s-au efectuat mai multe lucrări de întreţinere şi renovare a bisericii, printre care tencuirea din nou a exteriorului, schimbarea duşumelei în interiorul bisericii și introducerea sistemului de încălzire. De asemenea, s-a construit o casă parohială din temelii.

Începând cu 1 ianuarie 2010 este numit preot paroh Preacucernicul Părinte Marcel Șamșodan. Sub coordonarea Preacucerniciei Sale s-a împrejmuit casa parohială cu garduri din fier pe fundație de beton, la biserică au fost înlocuite corpurile de iluminat interior și s-a montat sistemul de iluminare a aleii de acces spre biserică și precum și un sistem de sonorizare. De asemenea, au fost înlocuite ferestrele locașului de cult și iconostasul, fiind achiziționate acum și două strane. În toamna anului 2014 s-a realizat instalarea unui nou sistem de încălzire în biserică, pe bază de combustibil lemnos.

Nu a fost uitată nici biserica veche de lemn, în care se săvârșește Sfânta Liturghie fie cu prilejul hramului, fie cu alte ocazii, dar cel puțin o dată în fiecare an. La momentul de față, biserica face parte din proiectul „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord - Judetul Sălaj”, urmând a fi efectuate lucrări de acces și de împrejmuire.

Pentru bogata activitate pastoral misionară, dar și administrativ-bisericească desfășurată de părintele paroh Marcel Șamșodan în mijlocul crdincioșilor din Poarta Sălajului, dar și în vechea parohie Popteleac, Preasfințitul Părinte Petroniu, la finalul Sfintei Liturghii, i-a acordat distincția de iconom.

PS Petroniu - Predică în Duminica vameșului și a fariseului, Poarta Sălajului, 2015Ședințele Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului

Duminică, 25 ianuarie 2015, în sala de ședințe de la demisolul Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Zalău s-au desfășurat ședințele Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului.

Premergător acestui moment, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Înainte de începerea lucrărilor celor două foruri bisericești a fost săvârșită o slujbă de Te Deum.

Pentru început a avut loc ședința Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului. În cadrul şedinţei au fost discutate probleme care, potrivit Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ţin de competenţa Consiliului Eparhial. Consiliul Eparhial este organismul executiv al Adunării Eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga Eparhie şi are în componenţă nouă membri, respectiv trei clerici şi șase mireni, aleşi pe termen de patru ani de Adunarea Eparhială dintre membrii ei.

În continuare, s-au desfășurat lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului. În cadrul ședinței a fost prezentată activitatea Eparhiei pe anul 2014, pe principalele sectoare de activitate: administrativ-bisericesc, cultural, economic și social-filantropic.

Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale Eparhiei și este formată dintr-un număr de 30 de membri, dintre care 20 sunt mireni, iar 10 sunt clerici, care sunt aleși pentru un mandat de patru ani.

După citirea rapoartelor au urmat luările de cuvânt ale membrilor Adunării Eparhiale, ședința încheindu-se cu rostirea rugăciunii „Cuvine-se cu adevărat”.


PS Petroniu - Predică în Duminica a XXXII-a după Rusalii, Zalău, 2015Sărbătoarea Botezului Domnului la biserica Pogorârea Sfântului Duh din Zalău

Marți, 6 ianuarie 2015, la sărbătoarea Botezului Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor cartierului zălăuan Porolissum. La Sfânta Liturghie Preasfinția Sa a fost înconjurat de părinții slujitori ai acestui locaș de cult, Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, parohul bisericii și consilier social al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte coslujitor Ioan Pop și Preacucernicul Părinte Adrian Mureșan, dar și Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antonie Pința, exarul mănăstirilor din Episcopia Sălajului.

Potrivit rânduielii bisericești, la finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită sfințirea cea mare a apei, în prezența a numeroși credincioși, în ciuda faptului că pentru toți angajații a fost zi lucrtoare. După săvârșirea slujbei, toți cei prezenți au fost stropiți cu aghiasmă mare, la ieșirea din biserică, de către Preasfințitul Părinte Petroniu și ceilalți preoți împreună slujitori.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat faptul că în Vechiul Testament nu exista botezul, legământul dintre poporul ales și Dumnezeu făcându-se prin tăierea împrejur, care era pentru cei de parte bărbătească. Cel care a botezat pentru prima oară a fost Sfântul Ioan Botezătorul, însă el a venit să boteze prin botezul pocăinței. Rolul lui era nu de a ierta păcatele, aceasta făcându-se prin Hristos.

Încă de la alungarea primilor oameni din rai a fost făgăduit un Izbăvitor și tot Vechiul Testament, prin profețiile făcute, începând cu Moise, aminteau despre un Mântuitor.

Având Sfântul Ioan Botezătorul o autoritate atât de mare în acea vreme, oamenii l-au întrebat pe acesta dacă el este hristosul? Prin răspunsul dat de Sfântul Ioan s-a arătat că oricâtă autoritate morală ar avea un om, față de Dumnezeu este nimic, fiindcă omul din nimic a fost adus în existență și atunci când păcătuiește se întoarce spre neantul din care a fost creat. Omul sporește în viață numai în comuniunea cu Dumnezeu, cu sfinții și cu Biserica.

Prin plinirea dreptății făcute în urma botezului Domnului de către Ioan Botezătorul s-au realizat de fapt toate profețiile Vechiului Testament, a mai arătat Preasfințitul Părinte Petroniu. Botezul Domnului este momentul în care întreaga Sfântă Treime se revelează: Tatăl grăind din cer, Fiul botezându-se în Iordan, iar Duhul Sfânt pogorându-se în chip de porumbel. De aceea, acest moment se mai numește Teofanie sau arătarea lui Dumnezeu. Acum Sfânta Treime este prezentă în mod fizic prin Fiul care este Dumnezeu și Om în același timp, prin glasul Tatălui auzit din cer și prin porumbelul, care era practic Duhul Sfânt prezent la Iordan.

Rolul Sfântului Ioan era acela de Înaintemergător, adică să pregătească evreii pentru a-L primi pe Hristos, și de Botezător, în același timp, pentru a arăta în lume cine este Iisus Hristos. Această întâlnire reflectă realizarea unor profeții din Vechiul Testament. În toată această perioadă a sărbătorilor de iarnă, în evangheliile citite la Sfânta Liturghie se arată câte o profeție din Vechiul Testament și împlinirea acestei profeții, Preasfințitul Părinte Petroniu dând exemple în acest sens.

La evenimentul botezului, Mântuitorul își face practic debutul în lume. După botez Mântuitorul se duce în pustie pentru a fi ispitit, fiind mânat de Duhul. Acest lucru se face pentru ca începutul activității să fie făcut prin post, prin asceză și după aceea să înceapă bătălia cu diavolul, după 40 de zile de ajun negru. Abia după ce l-a biruit pe vrăjmașul în pustiul Quarantaniei au venit îngerii și-I slujeau, Mântuitorul plecând după aceea, cu puterea Duhului, în Galileea să-și înceapă activitatea, unde și-a ales mai întâi Apostolii.

La persoana lui Iisus Hristos îndumnezeirea constă în faptul că Duhul Sfânt, care din veșnicie se odihnea asupra persoanei Fiului lui Dumnezeu, ca Dumnezeu, după înviere se odihnește și asupra firii umane a lui Iisus Hristos. Mântuitorul n-a fost trimis de Tatăl și părăsit în lume. Aceasta s-a întâmplat o singură dată pe cruce când a strigat Mântuitorul: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? Acest lucru s-a întâmplat pentru faptul că Dumnezeu este viață și este izvorul vieții, așa încât era o contradicție între a fi viu și a fi mort și atunci, ca Om a fost părăsit de Dumnezeu pentru a muri, ca prin moarte să surpe pe cel ce avea stăpânire asupra morții, adică pe diavolul.

La finalul cuvântului de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a subliniat importanța praznicului Botezului Domnului și prin faptul că acum se săvârșește slujba Sfințirii cele mari a apei, arătând și modul cum trebuie să fie consumată aghiasma de către credincioși. Astfel, Preasfinția Sa a explicat faptul că prima dată se ia apa sfințită, întrucât ea este sfințită și doar apoi anafora, întrucât aceasta este doar binecuvântată.

Piatra de temelie a bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul Porolissum a fost sfinţită la sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh din anul 2000, crucea ridicării acestei biserici fiindu-i încredințată Preacucernicului Părinte Alexandru Horvat. În anul 2004 Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la noul locaş de cult, iar în anul 2009 a fost sfinţită de către Preasfinția Sa şi casa parohială. În urma trecerii neașteptată la Domnul a părintelui paroh Alexandru Horvat, la sfârșitul lunii iulie a anului 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a numit ca preot paroh pe Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, apropiat colaborator al părintelui Alexandru Horvat, în calitate de inspector în cadrul Sectorului social-filantropic de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului.

În prezent sunt în curs de finalizare lucrările de pictură din interiorul locaşului de cult, nădăjduindu-se ca în perioada următoare biserica să fie târnosită.

PS Petroniu - Predică la Botezul Domnului, Zalău, 2015Liturghie Arhierească la biserica Unității Militare din Șimleu Silvaniei

Duminică, 4 ianuarie 2015, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din cadrul Unităţii Militare 01468 din Şimleu Silvaniei. Alături de Preasfinţia Sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Şimleului Silvaniei, Preacucernicul Părinte Ioan-Adrian Crâşmaru, slujitor la biserica militară, Preacucernicul Părinte Cristian Crișan, de la Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Șimleu Silvaniei, Preacucernicul Părinte Cosmin Rus, de la Parohia Pusta și Preacucernicul Părinte Cristian Toma, de la Parohia Criștelec. În ciuda ninsorii de afară locașul de cult a fost neîncăpător pentru credincioșii prezenți la slujbă în această zi.

Unitatea Militară 01468 din Şimleu Silvaniei beneficiază de asistenţă religioasă din anul 2004, an în care a fost numit aici ca preot slujitor părintele Ioan-Adrian Crâşmaru. Inițial slujbele religioase au fost săvârșite într-o capelă amenajată în incinta bibliotecii, ca mai apoi să se purceadă la ridicarea unei biserici din lemn. Aceasta a prins contur în mod special cu sprijinul material al cadrelor militare, care lunar au contribuit din propriul salariu pentru construcția bisericii, așa încât în anul 2011 aceasta era deja ridicată. Biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost târnosită de către Preasfințitul Părinte Petroniu la data de 3 iulie 2011, în prezența cadrelor militare şi a personalui civil angajat, a oficialităților județene și locale, dar și a credincioșilor din orașul Șimleu Silvaniei.

PS Petroniu - Predică în Duminica înaintea Botezului Domnului, Șimleu Silvaniei, 2015Prima zi a anului nou la Parohia Hereclean

În prima zi a anului 2015, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor Parohiei Hereclean, Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Nașterea Maicii Domnului, în prezența unui număr mare de credincioși.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârșită și slujba de Te Deum, ca semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru anul care a trecut, dar și pentru a-L ruga ca în anul în care am intrat să-și reverse bunătatea Sa peste noi.

Situat la 10 kilometri de Municipiul Zalău, satul Hereclean a fost atestat documentar pentru prima dată la anul 1415, însă mărturiile arheologice arată că vechimea locuirii acestei vetre pătrunde mult mai mult în negurile istoriei. Satul Hereclean este cunoscut în mod special datorită luptei date la 3 august 1601, de către oștile domnitorului Mihai Viteazul, sub care s-a făcut prima unire a românilor, împotriva lui Sigismund Bathory, luptă ce a avut loc pe dealul Gruslăului, din apropierea satului.

În ceea ce privește viața bisericească din această parohie, amintim faptul că lucrările de ridicare a bisericii actuale a satului au început în anul 1948, însă din cauza instabilității economice din acea perioadă, construirea locașului de cult a stagnat în mai multe rânduri, așa încât acestea s-au derulat pe parcursul a 19 ani, până în anul 1967. Târnosirea bisericii s-a făcut în același an, la 12 noiembrie, de către Preasfințitul Părinte Valerian Zaharia, împreună cu un sobor de 16 preoți, biserica primind ca ocrotitor pe Sfântul Nichita Romanul.

Clopotele s-au cumpărat în anul 1970 de la București, acestea fiind sfințite de către Preaferictul Părinte Patriarh Teoctist Arăpașu, pe atunci Episcop al Aradului și administrator interimar al Episcopiei Oradiei.

În prezent, cârmuitorul spiritual al credincioșilor este Preacucernicul Părinte Silviu Boha, care este alături de credincioșii Herecleanului din anul 1994. Sub păstorirea Preacucerniciei Sale, între 1999 și 2000, au fost efectuate importante lucrări de reparații la locașul de cult, fiind refăcută și pictura în tehnica frescă. Lucrările efectuate la biserică au fost binecuvântate de către Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului, slujba de resfințire fiind săvârșită la 8 septembrie 2001, moment în care biserica a primit și hramul Nașterea Maicii Domnului.

Mai trebuie spus faptul că părintele paroh Silviu Boha este începând din anul 2009 și Inspector pentru catehizare parohială în cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

PS Petroniu - Predică în prima zi a noului an, Hereclean, 2015Preasfințitul Părinte Petroniu prezent la întronizarea noului Mitropolit al Banatului

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României l-a întronizat, astăzi, 28 decembrie 2014, în Catedrala mitropolitană din Timişoara, pe Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan Selejan în demnitatea de Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului. La eveniment au fost prezenţi înalţi demnitari de stat, reprezentanţi ai autorităţilor locale, civile şi militare, personalităţi din lumea academică şi culturală, numeroşi preoţi, călugări şi credincioşi.

Sfânta Liturghie şi slujba de întronizare au fost oficiate de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împreună cu un sobor de ierarhi din care a făcut parte și Preasfințitul Părinte Petroniu.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, a citit Gramata patriarhală, apoi Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a oferit Înaltpreasfințitului Părinte Ioan însemnele rangului mitropolitan mantia, crucea și engolpionul, precum și camilafca cu cruce și cârja arhipăstorească.

După ceremonia de întronizare, a urmat un schimb de daruri. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a dăruit noului mitropolit mai multe volume editate de Patriarhia Română şi o cruce de binecuvântare. La rândul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan a oferit Întâistătorului Sfintei noastre Biserici o icoană a Sfântului Proroc Daniel. Credincioşii au primit din partea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române iconiţe cu praznicul Naşterii Domnului.

La final, soborul arhiereilor, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan, au ieşit pe esplanada Catedralei Mitropolitane, iar noul mitropolit al bănăţenilor i-a binecuvântat pe toţi cei prezenţi.

Sursa: www.basilica.roLiturghie Arhierească în orașul Jibou

Vineri, 26 decembrie 2014, la prăznuirea Soborului Maicii Domnului și a Sfântului Nicodim de la Tismana, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Adormirea Maicii Domnului din orașul Jibou. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, Preacucernicul Părinte Dorin Moldovan, parohul bisericii și Preacucernicul Părinte Daniel Baboș, preot coslujitor la această biserică.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit iconom stavrofor pe Preacucernicul Părinte Dorin Moldovan, parohul bisericii.

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Jibou a fost ridicată între anii 1930-1936, la construcția acesteia participând membrii tuturor cultelor din oraș. Această biserică a fost resfințită în 1965 de către Preasfințitul Părinte Valerian, iar apoi în anul 2004, după repictarea locașului de cult, de către Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului.

Prima atestare documentară a orașului Jibou datează din anul 1205. Un rol important în evoluția Jiboului a avut-o familia Wesselényi, care a construit aici un castel încă din anul 1584, din care însă în zilele noastre se mai păstrează doar urmele de fundație. Construcția actualului castel în stil baroc, unul din cele mai frumoase din Transilvania, a început în anul 1778 și a durat mai bine de 30 ani.

În Jibou funcționează de asemenea una dintre cele mai frumoase și interesante Grădini Botanice din România. Aceasta este situată pe fostul domeniu al nobililor maghiari Wesselényi și a luat ființă în anul 1968 la inițiativa priceputului profesor Vasile Fati.

PS Petroniu - Predică în a doua zi de Crăciun, Jibou, 2014Praznicul Nașterii Domnului la Catedrala Episcopală

În ziua praznicului nașterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău. Alături de Preasfinția Sa au slujit părinții de la Catedrală, Preacucernicii Părinți Ioan Ghiurco, Gabriel Gârdan, Alexandru Stânean și Gheorghe Cornea.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a dat citire obișnuitei pastorale adresate iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor creştini din cuprinsul Episcopiei Sălajului.


PASTORALĂ LA NAŞTEREA DOMNULUI
Zalău, 2014


† Petroniu
Prin harul lui Dumnezeu Episcopul Sălajului

Iubitului cler, cinului monahal şi dreptcredincioşilor
creştini din cuprinsul Episcopiei Sălajului:
Har, pace, ajutor şi milă de la Dumnezeu,
iar de la Noi, arhiereşti binecuvântări!

Iubiți credincioși,
Mărețul praznic al nașterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos ne umple din nou sufletele de bucurie, iar colindele ne poartă înapoi în timp, în atmosfera Betleemului de acum două mii de ani.
La nașterea Pruncului Iisus au avut loc mai multe evenimente importante, în care au fost implicate foarte multe persoane. În cuvântul nostru de astăzi însă ne vom opri doar asupra a trei personaje, care sunt printre cele mai misterioase din întreaga Sfântă Scriptură. Este vorba despre magii de la Răsărit, despre care o colindă glăsuiește: „Trei crai de la Răsărit / Cu steaua-au călătorit / Şi-au mers, după cum citim, / Până la Ierusalim. / Acolo când au ajuns, / Steaua-n nori li s-a ascuns. / Prin oraş ei căutau / Şi pe toţi îi întrebau, / Unde s-a născut, zicând, / Un crai mare, de curând? / Ca să mergem să-L vedem / Şi Lui să ne închinăm. / Iară Irod împărat / Auzind s-a tulburat, / Pe crai la el i-a chemat / Şi în taină i-a întrebat, / Zicând: «Mergeţi de aflaţi / Şi venind mă înştiinţaţi, / Să merg să mă-nchin şi eu, / Ca unuia Dumnezeu». / Craii dacă au plecat, / Steaua iar s-a arătat / Şi-au mers, până a stătut, / Unde Hristos s-a născut. / Cu daruri s-au închinat / Şi cu toţi s-au bucurat. / Iar ’napoi dac-au purces / Pe altă cale au mers”.
Despre cei trei magi, cititori în stele, regi sau crai, cum au mai fost numiți, nu avem prea multe date. Cert este însă faptul că toți aveau oarecare dare de mână și erau preocupați de astrologie, pentru că văzând o stea cu o strălucire aparte, au pornit din țările lor în urmărirea ei, convinși fiind că aceasta vestește nașterea unui om important, despre care ei credeau că este un vlăstar regesc.
Pornind de la textul din cartea Facerii, care spune că din Sem, Ham și Iafet, fiii lui Noe, „s-au răspândit oamenii pe întregul pământ” (Facere 9,19), unii interpreți ai Sfintei Scripturi susțin că magii ar fi reprezentanții celor trei rase care au descins din aceștia: albii din Iafet, semiții din Sem, iar oamenii de culoare din Ham.
În Sfânta Scriptură nu sunt consemnate numele magilor. Beda Venerabilul (672-735) ne spune că aceștia se numeau: Gaşpar, Melchior şi Baltazar.
După ce au văzut steaua de la Răsărit, fiecare dintre cei trei magi a călătorit săptămâni sau poate chiar luni de zile pe drumurile prăfuite ale Orientului, până în orașul Petra din deșertul Iordaniei, unde întâlnindu-se, au constatat că toți trei erau călăuziți de același astru.
În urmă cu două mii de ani acest oraș era situat la intersecția celor mai importante căi comerciale din zonă. Astfel, prin acest nod comercial treceau drumurile spre Gaza în vest, spre Bosra și Damasc în nord, spre Aqaba și Leuce Come peste Marea Roșie, și spre Golful Persic, peste deșert.
Caracteristica specială a orașului Petra constă în faptul că majoritatea clădirilor sale sunt săpate aproape în întregime în stâncă. Reprezentanții UNESCO au descris orașul din Valea Iordaniei drept „una dintre cele mai prețioase moșteniri culturale ale omenirii”, motiv pentru care în 6 decembrie 1985 a fost declarat monument mondial.
Să vedem cum prezintă Sfântul Evanghelist Matei călătoria celor trei magi în Țara Sfântă: „Iar dacă în zilele regelui Irod S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: «Unde este Cel ce S-a născut rege al Iudeilor? Că în Răsărit I-am văzut steaua şi am venit să I ne închinăm». Şi auzind acestea, regele Irod s-a tulburat, şi tot Ierusalimul împreună cu el. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, i-a întrebat: «Unde este să Se nască Hristos?». Iar ei i-au zis: «În Betleemul Iudeii, că aşa este scris prin profetul: Şi tu, Betleeme din pământul lui Iuda, nicicum nu eşti mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Cârmuitorul Care-l va păstori pe poporul Meu Israel». Atunci Irod i-a chemat în taină pe magi şi a aflat limpede de la ei vremea când li se arătase steaua. Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: «Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi dacă-L veţi afla, daţi-mi şi mie de veste, pentru ca să vin şi eu şi să mă închin Lui». Iar ei, ascultându-l pe rege, au plecat; şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra locului unde era Pruncul. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Şi intrând în casă, L-au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Sa; şi căzând la pământ, I s-au închinat; şi deschizându-şi vistieriile, I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă” (Matei 2,1-11).
După ce afluxul de călători care au venit în Betleem din pricina recensământului s-a încheiat, Sfânta Fecioară Maria cu Pruncul Iisus şi Dreptul Iosif au găsit loc într-o casă de oaspeţi. Aici i-au găsit magii şi s-au închinat Pruncului, aducându-I daruri.
Conform unei tradiții pioase Adam a lăsat aceste daruri pe un munte din Persia, pentru a-I fi oferite lui Mesia cel făgăduit, atunci când va veni pe pământ. Vreme îndelungată preoții care păzeau aceste daruri s-au rugat lui Dumnezeu să le trimită un semn care să le indice faptul că Mântuitorul lumii a sosit. Când o stea deosebit de strălucitoare a apărut pe bolta cerească, aceștia au înțeles că este semnul lui Mesia și I-au trimis darurile lăsate de strămoșul neamului omenesc.
Înnoptând la Betleem, cei trei magi au primit înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, încât a doua zi au pornit spre ţările lor pe alt drum. Deasupra peşterii în care magii şi-au petrecut prima noapte după plecarea lor din Betleem există astăzi mănăstirea Sfântului Teodosie, începătorul vieţii de obşte.
Într-un calendar medieval tipărit la Kőln, în Germania, citim că cei trei magi s-au reîntâlnit la Sebaste, în Armenia, în anul 54, pentru a sărbători împreună praznicul nașterii Domnului Hristos. În același calendar se mai spune că Melchior a murit în ziua de 1 ianuarie, la vârsta de 116 ani, Baltazar la 6 ianuarie, în vârstă de 112 ani, iar Gașpar în 11 ianuarie, la 109 ani.
Conform unei tradiții bisericești, în veacul al IV-lea, după îndelungi cercetări, Sfânta împărăteasă Elena a descoperit mormintele celor trei magi, le-a deshumat osemintele, pe care le-a dus la Constantinopol, de unde au fost mutate ulterior în biserica San Eustorgio din Milano.
În anul 1164 împăratul Frederic I Barbarossa (1152-1190) al Germaniei a cucerit orașul Milano și a luat ca pradă de război osemintele magilor, pe care le-a dăruit lui Rainald von Dassel, arhiepiscopului de Kőln, care le-a așezat în catedrala din acest oraș, unde se păstrează până astăzi.
Darurile de aur, tămâie și smirnă pe care cei trei magi le-au oferit Pruncului Iisus nu au fost alese la voia întâmplării, ci ele au un simbolism adânc.
Aurul I-a fost dăruit pentru că El era împărat. Deși Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, „Stăpânul cerului şi al pământului, Împăratul întregii făpturi” (Iudita 9,12), El nu a afirmat niciodată despre Sine că ar fi împărat. Cu toate acestea, a doua zi după ce l-a înviat din morți pe prietenul Său Lazăr din Betania, pe când intra în Ierusalim, „marea mulţime care venise la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, au luat ramuri de finic şi au ieşit în întâmpinarea Lui şi strigau: «Osana, binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!»”. (Ioan 12,12-13).
Când conducătorii evreilor L-au predat pe Mântuitorul în mâinile lui Ponțiu Pilat pentru a-L condamna la moarte, iar guvernatorul i-a întrebat ce fapte grave săvârșise Cel învinuit, aceștia „au început să-L pârască, zicând: «Pe Acesta L-am găsit răzvrătind neamul nostru şi zicând că El este Hristos Împărat»” (Luca 23,2). Auzind aceste cuvinte, „Pilat a intrat în pretoriu şi L-a întrebat pe Iisus: «Tu eşti împăratul Iudeilor?», Iisus i-a răpuns: «De la tine însuţi o spui, sau alţii ţi-au spus-o despre Mine?». Pilat a răspuns: «Nu cumva eu sunt iudeu? Neamul tău şi arhiereii mi te-au predat. Ce-ai făcut?». Iisus a răspuns: «Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu le fiu predat Iudeilor. Dar împărăţia Mea nu este de aici»” (Ioan 18,33-36).
După ce L-a condamnat pe Domnul Hristos la moarte, „Pilat a scris titlu şi l-a pus pe cruce. Şi era scris: Iisus Nazarineanul, împăratul Iudeilor. Deci mulţi dintre iudei au citit acest titlu, căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate. Şi era scris în evreieşte, greceşte şi latineşte. Atunci arhiereii i-au zis lui Pilat: «Nu scrie: împăratul Iudeilor, ci că El a zis: Eu sunt împăratul iudeilor». Pilat a răspuns: «Ce-am scris, am scris!»” (Ioan 19,19-22).
Tăblița cu inscripția în cele trei limbi a fost așezată deasupra crucii Mântuitorului de către Ponțiu Pilat pentru că ebraica era limba vorbită de poporul evreu, greaca fusese răspândită în regiune în urma cuceririi Țării Sfinte de către Alexandru cel Mare în anul 332 î.d.Hr., iar latina era limba cotropitorilor romani.
Tămâia, care este întrebuințată în aproape toate religiile lumii, I-a fost oferită de către magi în dar Pruncului Iisus în calitate de Arhiereu.
În Vechiul Testament Dumnezeu a instituit pentru poporul ales slujirea arhierească prin Aaron, fratele lui Moise. De vreme ce evreii, în frunte cu arhiereii Anna și Caiafa, nu L-au aceptat pe Domnul Hristos ca și Mesia și au cerut răstignirea Lui, iar în momentul morții Sale pe cruce „catapeteasma templului s-a sfâşiat în două, de sus până jos” (Matei 27,51), prin aceasta s-a arătat că Legea Veche s-a încheiat, iar arhieria acesteia a fost înlocuită de Mântuitorul, care este „Arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchisedec” (Evrei 6,20).
Magii I-au oferit în dar Pruncului Iisus smirnă, ca Unuia care urma să se jertfească pentru mântuirea lumii. Sfântul Evanghelist Marcu scrie în acest sens că după ce Domnul Hristos a fost condamnat la moarte, când a ajuns la Golgota, „I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El n-a luat” (Marcu 15,23). Femeile miloase din Ierusalim obișnuiau să prepare această băutură anestezică pentru cei condamnați la răstignire, pentru a le ușura chinurile. Mântuitorul însă a refuzat să bea acest amestec, asumându-Şi calvarul până la capăt, fără a căuta vreo alinare.
Maica Domnului a păstrat cu sfințenie darurile primite de Pruncul Iisus de la magi. Când i s-a vestit că se va muta din această lume la Fiul Său, ea a lăsat Bisericii din Ierusalim, printre alte odoare de preț, și aceste daruri, care au rămas în custodia acestei Biserici până spre anul 400, când împăratul bizantin Arcadie (395-408) le-a mutat la Constantinopol. În urma cruciadei a IV-a, din 1204, când capitala Imperiului Bizantin a căzut în mâinile oștilor cruciate apusene, darurile magilor au fost duse la Niceea, pentru a nu cădea în mâinile cotropitorilor, unde au rămas aproximativ șaizeci de ani. Împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul (1259-1282) a recucerit Constantinopolul de la cruciați în anul 1261, readucând darurile celor trei magi în capitală. După căderea Constantinopolului sub turci din 1453, regina Maro, fiica regelui Brancovici al Serbiei și soția creștină a sultanului Murad al II-lea (1421-1451), a oferit acest daruri Mănăstirii Sfântul Pavel din Muntele Athos. Hrisovul în care se relatează evenimentul primirii darurilor magilor de la regina Maro este păstrat până în zilele noastre în arhiva Mănăstirii Sfântul Pavel.
Darurile magilor, în forma prezentă, constau în douăzeci și opt de monede din aur de formă dreptunghiulară, trapezoidală și poligonală, care au între cinci și șapte centimetri, fiind minuțios gravate, iar tămâia și smirna sunt sub forma a șaizeci și două de mărgele, aproximativ sferice, de dimensiunea unor măsline mici.
În anul 614 oștile persane au invadat Țara Sfântă și au dărâmat mai multe lăcașuri de cult. Intrând în biserica nașterii Domnului din Betleem, au observat că într-un mozaic erau reprezentați cei trei magi în straie persane, motiv pentru care au cruțat acest sfânt lăcaș de la distrugere, aceasta putând fi considerată o adevărată minune a celor trei magi: Gașpar, Melchior și Baltazar.
Iubiți fii sufletești,
După cum magii L-au căutat și L-au aflat pe Pruncul Iisus, oferindu-I daruri, să le urmăm și noi pilda, aducându-I ofranda noastră de fapte bune, pentru că numai așa dovedim că suntem împlinitori ai poruncilor lui Dumnezeu și ne putem găti loc în împărăția cerurilor.
Cu prilejul sfintelor sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei vă dorim tuturor sănătate deplină, viaţă îndelungată, realizări spirituale şi materiale spre slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea oamenilor. „La mulţi ani buni!”.
Al vostru de tot binele doritor
şi către Domnul pururea rugător

†Petroniu
Episcopul Sălajului

PS Petroniu - Pastorală la Nașterea Domnului, Zalău, 2014


Descarcare document
PS Petroniu - Pastorala la Nasterea Domnului, 2014.pdf

Duminica înaintea Nașterii Domnului

Duminică, 21 decembrie 2014, în Duminica înaintea Nașterii Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul cu hramul Sfântul Evanghelist Luca de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului. Alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, consilierul social-filantropic al Episcopiei Sălajului și Preacucernicul Părinte Cristian Oancea, inspectorul financiar al Eparhiei.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit întru preot pe seama Parohiei Popteleac, Protopopiatul Jibou, pe părintele diacon Paul-Sergiu Chețe.

La final, Preasfinția Sa s-a adresat celor prezenți dând slavă lui Dumnezeu pentru faptul că am ajuns în ultima duminică, ultimul popas duhovnicesc, înainte de praznicul Nașterii Domnului, îndemnând totodată la o asprime a nevoințelor, pentru a-L primi pe Hristos să se nască în sufletele noastre.

Mântuitorul s-a născut într-o țară mică, într-o iesle săracă, tocmai pentru a ne arăta că adevărata bogăţie şi slavă nu sunt ale lumii acesteia, „căci lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac”. Drept aceea, să ne agonisim fapte bune în viaţă, iar nu bogăţii şi averi lumeşti, pentru că sufletul este mai important decât trupul şi viaţa este mai mult decât bogăţia.

Domnul Hristos a venit în lume pentru a-l transforma şi mântui pe om, pentru a-l face mai bun. Acesta este mesajul întregii Evanghelii. Să ne transformăm deci şi noi, pentru ca pruncul Iisus să se poată naşte şi în sufletele noastre, să nu rămână în afara noastră, pentru ca nici noi să nu ne încuiem afară de împărăţia Lui, atunci când vom da socoteală înaintea Lui, pentru faptele noastre.

De asemenea, Preasfinția Sa a felicitat pe noul hirotonit, părintele Paul-Sergiu Chețe, acesta urmând a fi slujitor al altarului chiar în satul bunicilor și al părinților Preacucerniciei Sale.„BISERICA, TINERII ȘI COLINDELE”, EDIȚIA A VII-A

Vineri 19 decembrie 2014, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău s-a finalizat proiectul „Biserica, tinerii și colindele”, Ediția a VII-a.
În proiect au fost implicați 500 de copii de la școlile din municipiul Zalău, iar ca parteneri au fost Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj, Consiliul local și Primăria municipiului Zalău.
Proiectul s-a derulat pe perioada lunilor noiembrie-decembrie 2014 și a avut ca scop cunoaşterea de către elevi şi tineri a învăţăturilor Bisericii, promovarea virtuţilor creştine, cultivarea comportamentului religios-moral, cunoașterea tradiţiilor religioase şi a colindelor. Acesta s-a finalizat la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău, unde copiii și tinerii l-au colindat pe Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu.
Au colindat copiii de la Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, Prof. Lazăr Florin; Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău, prof. Șulumete Anca; Colegiul Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian” Zalău, prof. Avram Dan; Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău, prof. Chiș Eugenia; Liceul Tehnologic „Voievod Gelu” Zalău, prof. Ianchiş Ludovica; Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul” Zalău, prof. Rus Dana; Şcoala Gimnazială „Porolissum” Zalău, prof. Man Liviana; Şcoala Gimnazială „Simion Bărnuţiu” Zalău, înv. Avram Maria; Liceul de Artă ,,Ioan Sima” Zalău, prof. Ilea Ioana; Colegiul Naţional „Silvania” Zalău, prof. Ciurbe Călin; CSEI Şimleu Silvaniei Structura „Speranţa” Zalău, prof. Ioan Ciocmărean; Liceul Teoretic „Gheorghe Şincai” Zalău, prof. Micle Călin; Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu” Zalău, prof. Maria Sabou-Chirti; Liceul Sportiv „Avram Iancu” Zalău, prof. Moşincat Dan; Şcoala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, prof. Ortelecan Marinela, grupul de copii de la Catedrala Epicopală Zalău, pregătiți de prof. Ioan Ciocmărean, prof. Anca Șulumete, prof. Dana Rus, prof. Marinela Roșu, coordonați de preacucernicul părinte consilier cultural, conf. dr. Gabriel Gârdan; Spiridușii Valcăului, pregătiți de prof. Ember Monica și soliștii: Iacob Ionel, Teofana Boha, Iacob Alexandra și Diana Sârbu.
La eveniment au fost prezenți doamna inspector școlar general adjunct prof. Mioara Gudea, doamna inspector școlar prof. Claudia Boha și domnul primar Radu Căpâlnășiu.
La final Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a mulțumit partenerilor din proiect, a felicitat pe copii și profesori, arătând purtarea de grijă a Episcopiei pentru tânăra generație și îndemnul de a păstra nealterată tradiția colindelor.
Copiii au fost răsplătiți cu daruri oferite de către Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu și de partenerii din proiect.

Inspector pentru catehizare parohială,
Pr. Silviu Boha
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro