Liturghie Arhierească la Parohia Cehei

Duminică, 19 octombrie 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor parohiei Cehei, din Protopopiatul Șimleu Silvaniei. După primirea Ierarhului în fața locașului de cult de către soborul de preoți în frunte cu protopopul locului, Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, a urmat hirotesia întru citeț și ipodiacon a tânărului teolog Sergiu Roman. În cadrul Sfinte Liturghii oficiate în continuare, părintele diacon Vlad Stânean a fost hirotonit preot pe seama bisericii cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul din Parohia Horoatu Crasnei, Protopopiatul Șimleu Silvaniei. Tot acum, ipodiaconul Sergiu Roman a fost hirotonit de către Preasfințitul Părinte Petroniu întru diacon, urmând ca în duminica următoare acesta să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Mal, Protopopiatul Șimleu Silvaniei.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat că în minunea învierii fiului văduvei din Nain, vedem puterea iubirii. În primul rând iubirea a biruit inexistența sau neantul, fiindcă Sfânta Treime exista la început fără lume. Din iubirea perfectă între persoanele Sfintei Treimi, sfatul cel de taină al lui Dumnezeu a hotărât să creeze și lumea, Dumnezeu aducând, prin iubire, din neexistență în existență toate cele create.

Apoi omul s-a îndepărtat de Dumnezeu căzând în păcat și de asemenea, iubirea a biruit păcatul în sensul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat pentru noi și a noastră mântuire, apoi, El însuși a suferit moarte. De vreme ce Hristos n-a făcut nici un păcat, El suferind moartea cu care nu era dator să moară, s-a lăsat singur între cei morți slobod și atunci a putut birui pe diavolul, iadul și moartea, fiindcă era fără de păcat.

În evanghelia de astăzi ne este relatată minunea unei învieri săvârșită de către Mântuitorul. Există o diferență foarte mare între învierea lui Iisus Hristos din morți și această înviere. Toți oamenii înviați de către Mântuitorul au fost readuși la viață, la aceeași viață din care trecuseră, fiind supuși în continuare suferinței, bolilor și chiar morții în final. Învierea lui Hristos înseamnă însă transfigurare a ființei umane, o depășire a statutului de acum. Trupul înviat al Mântuitorului era înduhovnicit și îndumnezeit, pentru că El și-a îndumnezeit mai întâi sufletul, apoi trupul, cu care după 40 de zile s-a înălțat la cer.

Învierea lui Hristos este garanția învierii noastre a mai subliniat Preasfinția Sa. Ea este darul făcut de Iisus Hristos întregii omeniri. Toți oamenii, fie buni, fie răi, vor învia, dar fiecare va ajunge unde i-au dus faptele făcute în viață. De aceea, depinde de Dumnezeu să fim aduși în existență, să ne mântuiască din punct de vedere obiectiv și să ne învieze, însă depinde de noi unde vom fi în veșnicie în funcție de faptele noastre. În continuare, Preasfinția Sa a subliniat, în acest context, importanța săvârșirii faptelor bune de către fiecare dintre noi.

Aparținând din punct de vedere administrativ de orașul Șimleu Silvaniei, satul Cehei a fost atestat documentar pentru prima oară în anul 1259, sub numele de terra Chechy.

În satul Cehei se păstrează încă biserica de lemn cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil ce datează din anul 1765 și potrivit tradiției aceasta a fost adusă din satul Câmpia, județul Sălaj.

Biserica actuală, de zid, a fost ridicată între anii 1842-1848 având aceiași ocrotitori spirituali ca și biserica veche de lemn, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Ultima vizită a Preasfințitului Părinte Petroniu în Parohia Cehei a avut loc în urmă cu cinci ani, când la 11 octombrie 2009 a resfințit locașul de cult în urma lucrărilor efectuate după venirea ca păstor al acestei comunități a Preacucernicului Părinte Adrian Vancea, în anul 2002.

PS Petroniu - Predică în Duminica a XX-a după Rusalii, Cehei, 2014Conferința pastoral-misionară de toamnă

Joi, 16 octombrie 2014, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău a avut loc conferința pastoral-misionară semestrială de toamnă, a preoților din Episcopia Sălajului, potrivit articolului 140 din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.

Conferința s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Petroniu și a fost susținută de către Preacucernicul Părinte Cristian Pugna de la Parohia Rona, Protopopiatul Jibou. Tema tratată de către Preacucernicia Sa a fost în acord cu Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni, fiind intitulată: „Sfinții Brâncoveni în conștiința, cultura și spiritualitatea românească”. După susținerea conferinței au avut loc intervenții ale preoților cu privire la această temă.

La final, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat Preacucernicului Părinte Alexandru Bande, de la Parohia Rus, Protopopiatul Jibou, diploma „Sfântul Chiril al Ierusalimului”. Această distincție a fost instituită de Permanența Episcopiei Sălajului pentru a evidenția și motiva activitatea catehetică desfășurată în Eparhie. Diploma Sfântul Chiril al Ierusalimului se acordă în fiecare an preotului coordonator de circumscripție catehetică cu activitatea cea mai bogată.

Din punct de vedere administrativ, Episcopia Sălajului este are în structura sa trei protopopiate, 207 parohii și șapte așezăminte monahale în care slujesc un număr de 239 de preoți și diaconi.Preasfințitul Părinte Petroniu prezent la sărbătorile închinate Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași

Mii de pelerini au participat, astăzi, 14 octombrie 2014, la hramul Catedralei Mitropolitane din Iaşi, în ziua de pomenire a Sfintei Cuvioase Parascheva. Sfânta Liturghie a fost oficiată pe o scenă amenajată, pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de către IPS Părinte Pavel, Mitropolit de Sisaniou şi Siatistis, înconjurat de un sobor de 25 ierarhi din ţară şi străinătate, între care și Preasfințitul Părinte Petroniu.

La slujba de astăzi au participat numeroşi preoţi, stareţi şi stareţe de mănăstiri, precum şi mii de pelerini din întreaga ţară. După citirea Evangheliei, PS Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, a dat citire mesajului transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul hramului din acest an de la Iaşi şi intitulat Pelerini întâmpinaţi la Iaşi de Sfânta Cuvioasă Parascheva şi Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu.

La rândul său, IPS Părinte Pavel, Mitropolit de Sisaniou şi Siatistis, a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre cinstirea de care se bucură Sfânta Parascheva în rândul popoarelor ortodoxe, dar şi despre modelul ei de credinţă ce ar trebui urmat de toţi oamenii din zilele noastre: „S-au adunat astăzi aici creştini veniţi din multe părţi ale lumii creştine ortodoxe şi pentru că Sfânta Parascheva, aşa cum se ştie, în timpul vieţii sale a poposit în diferite locuri, iar după trecerea ei la Domnul trecând cu sfintele ei moaşte din cetate în cetate şi ajungând în cetatea cea binecuvântată a Iaşilor a sfinţit fiecare loc”.

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a adresat câteva gânduri credincioşilor, mulţumind Preafericitului Părinte patriarh Daniel pentru mesajul transmis şi pentru binecuvântarea dată de a fi aduse la Iaşi moaştele Sfântului Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu: „Să mergeţi la casele dumneavoastră cu nădejdea că Dumnezeu nu ne părăseşte, că Dumnezeu ne ocroteşte, dar şi cu determinarea fiecăruia să fiţi luptători. Mergeţi cu voinţă puternică mai departe că nu pot necazurile vieţii să fie mai puternice decât credinţa noastră în Hristos Domnul. Permiteţi-mi acum să aduc mulţumire Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru cuvântul de învăţătură, pentru trimiterea sfintelor moaşte ale Sfântului Constantin şi pentru faptul că de-a lungul celor 18 ani de păstorire aici ca mitropolit a făcut în aşa fel ca hramul acesta să fie an de an tot mai frumos şi mai căutat de oameni de aici şi din alte părţi ale ţării”.

De asemenea, Părintele Mitropolit Teofan a mulţumit tuturor celor care au contribuit la organizarea evenimentelor prilejuite de hramul Sfintei Parascheva din acest an, precum şi miilor de pelerini care au înfrumuseţat prin prezenţa lor sărbătoarea de la Iaşi.

www.basilica.roVizita delegației Episcopiei Sălajului în Germania

În perioada 6-10 octombrie, o delegație a Episcopiei Sălajului condusă de Preasfințitul Episcop Petroniu, la invitația Fundației Diakonia din Neuendettelsau, a efectuat o vizită în Germania. Cu această ocazie a avut loc a treia conferință pastorală ecumenică organizată de Episcopia Sălajului și Diakonia Neuendettelsau. În cadrul conferinței Preasfințitul Părinte Petroniu a prezentat referatul cu tema Pilda samarineanului milostiv. De asemenea, membrii delagației au vizitat așezăminte sociale și medicale, biblioteca și arhiva Diakoniei, au participat la evenimente culturale și au evaluat stadiul și perspectivele colaborării dintre cele două instituții partenere. Dintre proiectele de succes cu impact în sfera activității sociale derulate în parteneriat amintim Programul de formare profesională a tinerilor din Episcopia Sălajului aflat în al treilea an de derulare și, mai nou, Programul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice din Episcopia Sălajului. Pe parcursul vizitei a avut loc, la sediul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord din Nuremberg o întâlnire cu Înaltpreafințitul Părinte Mitropolit Serafim.Resfințirea bisericii din Parohia Subcetate

Duminică, 12 octombrie 2014, biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Subcetate a îmbrăcat haine de sărbătoare. De la primele ore ale dimineții credincioșii satului s-au adunat în curtea locașului de cult pentru a-L primi pe Ierarhul locului, Preasfințitul Părinte Petroniu. Întâmpinat de un ales sobor de preoți în frunte cu Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, Protopopul Șimleului Silvaniei, Ierarhul a binecuvântat lucrările efectuate la locașul de cult.
În cadrul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit pe părintele diacon Ioan Gaga preot pe seama bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Parohia Dobrin, Protopopiatul Zalău.
Satul Subcetate este situat pe valea Barcăului și aparține din punct de vedere administrativ de comuna Valcău de Jos. Aici se păstrează încă ruinele unei cetăţi medievale, despre care avem prima menţiune documentară la anul 1319. Prima atestare documentară a satului Subcetate apare în 1481, cu numele de Warallya, iar cu denumirea actuală, de Subcetate, apare abia din 1733.
Biserica actuală a fost zidită în 1939-1940, prin stăruinţa preotului Pordea Pavel, a epitropului Fiţ Florian şi a bunilor credincioşi. Este zidită din cărămidă mică, pe un fundament de piatră, la interior distingându-se cele trei despărţituri caracteristice stilului răsăritean: altar, naos şi pronaos. Iconostasul este confecţionat din lemn de brad strunjit, iar icoanele de pe el sunt pictate pe placaj. Alăturat Sfântului Altar se află sacristia pentru spovedanie. Pereţii interiori, în cea mai mare parte, sunt zugrăviţi, având pictate doar câteva pasaje biblice şi pe Sfinţii Apostoli, toate fiind lucrate în 1973.
După instalarea Preacucernicului Părinte Cătălin Lazar ca preot paroh în anul 2011, au fost efectuate ample lucrări de reparații la locașul de cult. Astfel acoperișul bisericii a fost reparat și vopsit, au fost înlocuite jgheaburile și burlanele, pereții au fost zugrăviți, gardurile au fost curățate și vopsite, au fost înlocuite porțile fiind efectuate și alte lucrări de înfrumusețare și întreținere. De asemenea sfântul locaș a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârșirii sfintelor slujbe.
În paralel cu lucrările la biserică, au fost efectuate și lucrările la casa parhială, interiorul acesteia fiind refăcut în totalitate.
Prentru bogata activitate desfășurată, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit pe Preacucernicul Părinte paroh Cătălin Lazar, acordându-i distincția de sachelar. De asemenea, persoanelor care în mod deosebit au ajutat la efectuarea tuturor acestor lucrări le-au fost acordate diplome de apreciere.

PS Petroniu - Predică în Duminica a XXI-a după Rusalii, Subcetate, 2014Resfințirea bisericii din Parohia Popteleac

Duminică, 5 octombrie 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul credincioșilor Parohiei Popteleac, Protopopiatul Jibou. După întâmpinarea Ierarhului de către un ales sobor de preoți în frunte cu Preacucernicul Părinte Gabriel Gârdan, consilierul cultural al Episcopiei Sălajului și Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, a fost săvârșită slujba de resfințire a bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Tot acum a fost retârnosită și masa Sfântului Altar, prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir și prin așezarea icoanelor celor patru evangheliști în laturile Sfintei Mese.
În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie în altarul de vară situat în vecinătatea locașului de cult. În cadrul Sfintei Liturghii credincioșii au avut privilegiul de a asista la săvârșirea a două hirotonii. Astfel tânărul teolog Ioan Gaga a fost hirotonit diacon, urmând ca în duminica următoare acesta să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Dobrin, Protopopiatul Zalău, iar părintele diacon Dan Crișan a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Huta, Protopopiatul Zalău.
La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotesit întru sachelar pe Preacucernicul Părinte paroh Sorin Gordan.
Aşezată în partea sud-estică a județului Sălaj, aproape de limita cu judeţul Cluj, localitatea Popteleac aparţine din punct de vedere administrativ de comuna Gârbou, prima atestare documentară a satului provind din anul 1230, când apare sub numele de „poss. Popteleke”. Un document din anul 1379 aminteşte de marele drum al sării, care trecea şi prin satul Popteleac.
Potrivit izvoarelor, în Popteleac ar fi existat o mănăstire datând din prima jumătate a secolului al XVII-lea, dar aceasta a fost distrusă în 1761. Conform informaţiilor, biserica veche din sat a fost construită în 1786. Modesta bisericuţă de lemn edificată în anul 1786 a servit nevoile religioase ale poptelecanilor mai bine un secol şi jumătate, până când s-a construit biserica din zid de cărămidă. Aceasta a fost ridicată între anii 1949-1959 și a fost târnosită de către vrednicul de pomenire episcop Valerian Zaharia la 21 noiembrie 1959. Între anii 1976-1978 biserica este repictată în tehnica tempera, fiind resfințită în anul 1979 de către Preasfințitul Părinte Vasile Coman.
Începând cu anul 2004 au fost efectuate ample lucrări de consolidare și reînnoire a locașului de cult. Prin vrednicia părintelui paroh de atunci Marcel Șamșodan și prin jertfelnicia bunilor credincioși ai satului a fost consolidată fundația și pereții bisericii, au fost înlocuite geamurile, a fost refăcută instalația electrică, a fost ridicat un altar de vară și s-a purces la repictarea bisericii în tehnica frescă.
În cea de-a treia zi de Crăciun a anului 2009 este instalat noul preot al Parohiei Popteleac, în persoana Preacucernicului Părinte Sorin Gordan. Preacucernicia Sa a preluat lucrările demarate la biserică de către predecesorul său, continuând lucrările de pictură și precum și celelalte reparații necesare. Astfel pardoseala din diaconicoane a fost placată cu gresie, restul pardoselii din biserică fiind reparat și vopsit, fațada cafasului a fost acoperită cu icoane pictate pe lemn, a fost restaurat iconostasul, masa Sfântului Altar și proscomidiarul au fost placate cu marmură, băncile au fost reparate și vopsite și au fost achiziționate tetrapoadele. În exterior au fost reparate acoperişul, jgheaburile și burlanele, pereţii au fost retencuiți și vopsiți, a fost pictat pridvorul bisericii, iar fundația a fost îmbrăcată cu tencuială decorativă, scările de la intrarea în locașul de cult au fost placate cu gresie, au fost turnate aleile de acces, a fost ridicat un altar de vară, iar gardul a fost refăcut și vopsit. Pe lângă acestea, sfântul locaş a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.
Toate aceste lucrări au fost posibile prin dărnicia și jertfelnicia celor 75 de familii de vrednici credincioşi ai satului şi ale altor binefăcători.
La final, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat diplome de apreciere celor care s-au implicat în mod deosebit la efectuarea tuturor acestor lucrări.
La rândul său, în semn de mulțumire și apreciere, Preacucernicul Părinte paroh Sorin Gordan a oferit Preasfinției Sale o icoană a Maicii Domnului.

PS Petroniu - Predică în Duminica a XIX-a după Rusalii, Popteleac, 20147 ani de patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel sărbătoriţi la Patriarhie

Luni, 30 septembrie 2014, Preafericitul Părinte Daniel a sărbătorit şapte ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (30 septembrie 2007).Cu acest prilej în Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, înconjurat de membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. După Sfânta Liturghie, în prezenţa Patriarhului României şi a ierarhilor prezenţi, a fost oficiată în Catedrala Patriarhală o slujbă de Te Deum ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericirii Sale în cei şapte ani de slujire patriarhală. Slujba a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop Vicar Patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

La final, a fost rostit un cuvânt de felicitare din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Mesajul a fost citit de Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei.

Apoi, Episcopul Oradiei a oferit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, din partea membrilor Sfântului Sinod, un chivot realizat în Atelierele Patriarhiei Române, dar şi o icoană reprezentând pe Maica Domnului.

Evenimentul a continuat cu un cuvânt de mulțumire al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Totodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit şi despre cel mai important proiect propus la întronizarea în demnitatea de Patriarh al României: Catedrala Mântuirii Neamului. În cuvântul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat faptul că îngemănarea între spiritual şi social este cea dintâi preocupare a tuturor ierarhilor, clerului, monahilor şi monahiilor din Patriarhia Română: „Spiritualul este izvorul harului lui Dumnezeu, iar în lucrarea socială se arată harului lui Dumnezeu lucrător în faptele iubirii milostive. Această iubire milostivă a Preasfintei Treimi arătată nouă prin Crucea şi Învierea lui Hristos şi prin Înălţarea Sa la Ceruri este viaţa vieţii Bisericii”.

De asemenea, Patriarhul României a vorbit şi despre lucrările care trebuie săvârşite pentru a răspunde cerinţelor timpului de astăzi.

De asemenea, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a oferit Preafericirii Sale, din partea membrilor Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi a Permanenţei Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor o mitră arhierească.

La 30 septembrie 2007 era întronizat cel de-al şaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în persoana Preafericitului Părinte Daniel. Patriarhul României s-a născut la data de 22 iulie 1951, din părinţii Alexe şi Stela Ciobotea, în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș. La Botez a primit numele Dan-Ilie. Studiază la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu (1970-1974), urmează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din București, Secția Sistematică, studiază la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg - Franţa (1976-1978) apoi la Facultatea de Teologie Catolică a Universităţii „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau – Germania (1978-1980). La 15 iunie 1979 susține teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd'hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité (424 p) .

La 6 august 1987 - intră în viața monahală la Mănăstirea Sihăstria, jud. Neamț, cu numele Daniel, avându-l ca naș de călugărie pe Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie; la 1 iulie 1990 este întronizat Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei; la 12 septembrie 2007 - este ales în demnitatea de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române; la 30 septembrie 2007 – este întronizat Patriarh în Catedrala patriarhală din București.

www.basilica.roȘedința de constituire a Adunării Naționale Bisericești

La București s-a desfăşurat astăzi, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, ședința de constituire a Adunării Naționale Bisericești a Bisericii Ortodoxe Române pentru perioada 2014-2018. Reuniunea a avut loc la Centrul Cultural Social „Iustin Patriarhul” de lângă Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

Sfântă Liturghie Arhierească

Luni dimineaţa, membrii Adunării Naţionale Bisericeşti şi ierarhi ai Sfântului Sinod au participat la Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala Patriarhală de Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor, înconjurat de un sobor de slujitori, după cum aflăm din Ziarul Lumina. În continuare, Preasfinţia Sa a săvârşit şi slujba Te Deum-ului pentru deschiderea şedinţei Adunării Naţionale Bisericeşti. Slujba de mulţumire care s-a încheiat cu Polihroniul, o cântare liturgică festivă, a fost săvârşită în prezenţa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Ședința de constituire a Adunării Naționale Bisericești

La începutul şedinţei, cei prezenţi au ţinut un moment de reculegere şi au cântat imnul „Veşnica pomenire!“ pentru Mitropolitul Nicolae al Banatului, care a trecut la cele veşnice duminică, 28 septembrie.

Cuvântul de deschidere al şedinţei de constituire a ANB a fost rostit de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Adunarea Naţională Bisericească este organism central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale. Adoptă măsuri generale pentru sprijinirea aşezămintelor cultuale, social filantropice, economice şi fundaţionale ale Bisericii. Stabileşte mijloacele de ajutorare ale organismelor şi instituţiilor centrale bisericeşti. Este foarte importantă activitatea acestei adunări în timpul unui mandat de patru ani care poate fi prelungit doar cu încă un mandat”, a precizat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, potrivit Radio TRINITAS.

În continuare, Preafericirea Sa a invitat un cleric şi doi mireni, membri ai ANB, să îndeplinească funcţia de secretari provizorii ai şedinţei. După apelul nominal, reprezentanţii fiecărei eparhii, câte un cleric şi doi mireni, au depus la secretariatul provizoriu mandatele de alegere în acest organism central deliberativ spre a fi validate.

După validarea mandatelor reprezentanţilor clerici şi mireni ai eparhiilor, s-a constituit Adunarea Naţională Bisericească, ce va funcţiona în actuala alcătuire pentru perioada 2014-2018. După constituirea definitivă a secretariatului ANB a avut loc desemnarea membrilor în comisiile permanente ale adunării (Comisia administrativ-juridică şi de validare; Comisia socială şi pentru comunicaţii media; Comisia culturală şi educaţională; Comisia economică, bugetară şi de patrimoniu imobiliar - bunuri bisericeşti şi Comisia pentru românii ortodocşi de peste hotare). De asemenea, ieri au fost aleşi membrii Consiliului Naţional Bisericesc, organism central executiv al Sfântului Sinod şi al Adunării Naţionale Bisericeşti, format din câte un cleric şi câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din ţară, desemnaţi pe o perioadă de 4 ani şi pentru cel mult două mandate.

La finalul şedinţei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a acordat Ordinul „Sfinţii Martiri Brâncoveni“ pentru mireni primarului municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, şi Diploma cu medalia omagială „Sfinţii Martiri Brâncoveni“, preşedintelui ASCOR Baia Mare, Vlad Verdeş, pentru sprijinul acordat în organizarea Reuniunii Naţionale a Tinerilor Ortodocşi care a avut loc în această lună în capitala Maramureşului.

www.basilica.roLiturghie Arhierească în Parohia Stâna

Duminică, 28 septembrie 2014, credincioșii Parohiei Stâna au avut bucuria de a-L avea în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Petroniu, prilej cu care a fost săvârșită Sfânta Liturghie în biserica de la poalele Munților Meseș. Alături de Preasfinția Sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Ștefan Lucaciu, Protopopul Zalăului, Preacucernicul Părinte Eugen Nerțan, parohul bisericii, Preacucernicul Părinte Ionuț Știrb din parohia învecinată Treznea și părinții diaconi de la Centrul Eparhial Adrian Onica și Andrei Urs.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost săvârșită și o slujbă de hirotonie. Astfel tânărul teolog Dan Crișan a fost hirotesit pe rând citeț și ipodiacon, fiind hirotonit la momentul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii diacon de către Preasfințitul Părinte Petroniu. În duminica ce urmează acesta va fi hirotonit preot pe seama Parohiei Huta, Protopopiatul Zalău.

Localitatea Stâna aparține din punct de vedere administrativ de municipiul Zalău fiind despărțit de acesta de Măgura Stânii, vârf ce face parte din Munții Meseș şi a fost atestat documentar încă din anul 1438.

Prima biserică din Stâna despre care avem informații a fost biserica din lemn datată în anul 1670, dar aceasta nu mai este amintită mai târziu nicăieri, fiind probabil dărâmată de autorităţile habsburge sau distrusă din alte motive. Abia în anul 1778 aflăm că localnicilor li s-a construit o biserică de lemn pe o stâncă. Biserica era formată dintr-o clopotniţă scundă, cu foişor pe patru arcade, fleşă ascuţită ca un vârf de săgeată, un acoperiş din şindrilă în patru ape, apoi nişte pereţi care erau de trei ori mai scunzi decât acoperişul. Construcţia avea planul dreptunghiular cu absidă decroşată. Această biserică a rămas în sat până în primăvara anului 1997 când a fost mutată la Mănăstirea Bic, unde se află și în prezent.

Lucrările la biserica actuală a satului au început în anul 1993, fiind finalizate în anul 2004, când la 12 septembrie locașul de cult a fost târnosit de către Preasfințitul Părinte Petroniu, pe atunci Arhiereu Vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului și Sălajului. Lucrările de construcție a bisericii au fost coodronate încă de la început de către Preacucernicul Părinte Eugen Nerțan, acesta fiind hirotonit preot la 21 mai 1994, Parohia Stâna fiind prima și singura parohie păstorită până în prezent de către Preacucernicia Sa.

Începând cu anul 2008 prin jertfelnicia bunilor credincioși ai satului au demarat lucrările de reînnoire ale casei parohiale din localitate. Parohia Stâna numără în prezent 195 de vrednici credincioși.

PS Petroniu - Predică în Duminica a XVIII-a după Rusalii, Stâna, 2014Preasfințitul Părinte Petroniu prezent la sărbătoarea Mănăstirii vrâncene Brazi

Lunea aceasta, la 22 septembrie 2014, în ziua pomenirii Sfântului Sfinţit Mucenic Teodosie, Mănăstirea vrânceană Brazi şi-a sărbătorit hramul, după cum ne-a transmis Dragoş Olteanu. Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de un sobor de ierarhi din care a făcut parte și Preasfințitul Părinte Petroniu, preoţi şi diaconi, a sfinţit biserica mare a aşezământului monahal, cu hramurile „Pogorârea Sfântului Duh“ şi „Sfântul Sfinţit Mucenic Teodosie“. În continuare, soborul slujitorilor a oficiat Sfânta Liturghie în locaşul de cult.

„Astăzi, Biserica noastră Ortodoxă în general, Biserica Ortodoxă Română în mod special îl cinsteşte pe Sfântul Mare mitropolit al Moldovei Teodosie. A avut în viaţă un pelerinaj plin de bucurii duhovniceşti şi plin de ispite venite din partea celor de aproape şi a celor de departe. A fost alungat, a fost închis, a fost batjocorit şi în cele din urmă a fost decapitat. A fost ucis pentru că nu a dorit să ofere pe mâna păgânilor, care invadaseră ţara şi jefuiau de-a lungul şi de-a latul ei, odoarele sfinte ale Bisericii şi pentru că a socotit mai bine să îşi verse sângele decât lucrurile sacre ale Bisericii lui Hristos să fie pângărite şi distruse. Pentru aceasta a suferit moarte martirică”, a spus ÎPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Încă de anul trecut, într-o asemenea zi, vorbeam cu maica stareţă şi spuneam că trebuie să ducem la bun sfârşit lucrările de înfrumuseţare în exterior şi interior, atât cât este necesar, şi de dotare cu cele absolut necesare pentru cultul divin astfel încât de ziua ocrotitorului acestei sfinte mănăstiri să putem săvârşi slujba de târnosire. Acest lucru, iată, s-a întâmplat prin voia lui Dumnezeu, prin binecuvântare lui Dumnezeu şi mulţumim înalţilor ierarhi din Biserica noastră Ortodoxă Română care şi-au lăsat celelalte responsabilităţi şi obligaţii din Eparhiile lor şi au venit aici ca să ne rugăm împreună lui Dumnezeu, prin mijlocirea Sfântului Teodosie de la Brazi, ca să binecuvânteze poporul lui Dumnezeu din această parte centrală a ţării, liantul dintre Moldova, Muntenia şi chiar Transilvania”, a spus ÎPS Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Noua biserică a Mănăstirii Brazi a fost ridicată în perioada 2010-2014, piatra de temelie fiind pusă pe 21 septembrie 2010.

La slujbe au participat mii de credincioşi din întreaga Eparhie, dar şi din alte zone ale ţării, care s-au putut închina la moaştele Sfântului Sfinţit Mucenic Teodosie, ale Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu şi la icoana Maicii Domnului Hodighitria de la Mănăstirea Dălhăuţi.

După încheierea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a săvârşit hirotesia întru protosinghel a ieromonahului Arsenie Ţicău, duhovnicul mănăstirii, şi i-a oferit stavroforei Eusebia Taşcă bastonul de stareţă. Totodată, Înaltpreasfinţia Sa le-a dăruit ierarhilor prezenţi, oaspeţilor din ţară şi din străinătate câte o cruce de binecuvântare şi o icoană cu chipul Sfântului Sfinţit Mucenic Teodosie.

www.basilica.ro
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro