ORTODOXIA TRANSILVANĂ ÎN CONFRUNTARE CU SECULARISMUL DE AZI

ORTODOXIA TRANSILVANĂ ÎN CONFRUNTARE CU SECULARISMUL DE AZI

Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, întrunit la Mănăstirea Bârsana, pe 29 iunie 2014, și-a însușit proiectele de viitor ale Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului, întrunită în ședință la Cluj-Napoca pe 14 iunie 2014

Proiectele de perspectivă ale acestui for deliberativ al Eparhiei vizează o seamă de probleme importante legate de viaţa spirituală, filantropică, culturală şi socială a credincioşilor, pe care le luăm pe rând:
Cu toate realizările frumoase, atât pe tărâm duhovnicesc, cât şi edilitar, filantropic şi cultural, se constată nevoia dinamizării activităţii preoţilor şi consiliilor parohiale în multe parohii. Dinamica vieţii sociale fiind una alertă nu ne putem limita la o slujire liturgică în biserică, ci trebuie să ieşim întru întâmpinarea nevoilor oamenilor. Mijloacele de misiune să fie cele adecvate vremurilor, folosindu-ne de tehnica modernă. Nu ne mai putem permite o activitate anemică.
În ultima vreme, la adresa Bisericii Ortodoxe, apar tot mai dese atacuri generate de parteneriatul cu statul român în domeniul educaţiei. Este un domeniu în care nu trebuie să cedăm, deoarece colaborarea și cooperarea dintre Biserică și celelalte instituţii ale societăţii civile, în domeniul activităților sociale și culturale ori educative devine un gest indispensabil pentru crearea de buni cetăţeni și buni români. În mass-media, Biserica este atacată cu scopul marginalizării spiritualităţii, dar mai ales pentru a se zădărnici educarea tinerilor în spiritul cunoașterii și trăirii acesteia, preconizându-se laicizarea forţată și promovarea secularismului sau nașterea unor noi idolatrii, separate de Biserică, cea a starurilor sau idolatrizarea reușitei materiale.
Ţinând cont de faptul că societatea românească, orientată tot mai mult spre profit, face să se mărească numărul celor care au nevoie de ajutor și protecţie socială, milităm pentru o mai intensă implicare a Bisericii, alături de stat, pentru rezolvarea unor probleme sociale importante și, mai ales, pentru asigurarea unei asistenţe spirituale pentru cei sărăci sau deznădăjduiţi. Considerăm că ajutorul material primit din partea statului sau prin solidaritatea comunitară trebuie să fie mereu însoţit de asistență duhovnicească și practici de consiliere care să ajute la echilibru sufletesc și renașterea speranţei. Având în vedere numărul tot mai mare de asistaţi sociali și nevoia tot mai accentuată de asistenţă, consideram că Biserica noastră trebuie să conlucreze cu statul și administraţia locală pentru a prelua o parte a sarcinilor de asistenţă socială și spirituală, dar să i se permită şi preluarea de la stat a unor resurse destinate asistenţei sociale care pot fi astfel mult mai bine, mai eficient și mai judicios cheltuite, continuând alături de stat să acţioneze pentru consolidarea armoniei și stabilităţii sociale.
Spaţiul transilvan este tot mai afectat de migraţia internaţională, mulţi români pleacă singuri sau cu familiile lor spre ţări mai bogate în căutarea legitimă a unui trai mai bun. Pericolul este aici legat de faptul că acești oameni își pot pierde tradiţiile sau identitatea etnică, sub presiunea adaptării și în condiţiile în care ajung în spaţii sociale neprielnice exprimării apartenenţei lor la Ortodoxie. Suntem datori să cerem societăţii noastre, statului și chiar nouă înșine, condiţii mai bune de asistenţă religioasă pentru diaspora. Mulţumită Sfintei Patriarhii, structurile eclesiale aparţinând Bisericii Ortodoxe Române din Diaspora se bucură de sprijin și recunoaștere, dar este nevoie de noi măsuri legislative și acţiuni din partea statului în domeniul educaţiei și reconstrucţiei de comunităţi în Diaspora pentru a nu ne pierde cetăţenii răspândiţi prin lume.
Societatea noastră a devenit tot mai vulnerabilă manipulării prin mass-media, mai ales din raţiuni de rating, canalele comerciale mediatizând excesiv probleme ale Ortodoxiei, care pot da o imaginea deformată Bisericii sau slujitorilor ei. Biserica dispune în acest moment de un trust media, dar acesta nu poate realiza singur sarcina misionară sau reacţia de răspuns la violenţa limbajului bolovănos și subtilei manipulări în numele unei așa zise modernizări spirituale. Trebuie încurajate și sprijinite astfel toate unităţile bisericești să dezvolte site-uri oficiale, actualizate continuu și construite în așa fel încât să devină atractive și interesante, realizând un dialog pe problemele cu care se confruntă astăzi, mai ales tinerii, construindu-se un spaţiu de expresie viu și adecvat misiunii Bisericii noastre. Se poate ajunge astfel la realizarea stării de comuniune, ca o replică faţă de exprimarea singulară, reţelele de socializare fiind de cele mai multe ori un refugiu pentru oameni tot mai însinguraţi, oameni care caută o artificială apartenență socială sau spirituală. Nu trebuie să rămânem indiferenţi la aceste dezvoltări ale societăţii și tehnicii, Biserica trebuie să meargă acolo unde este nevoie de ea, acolo unde merg oamenii, chiar dacă este vorba de spaţiul virtual.
Deoarece ţara noastră se află în al douăzeci și treilea an consecutiv de pierdere demografică, iar alocaţia pentru un copil este de 10 ori mai mică decât cheltuiala statului pentru un câine fără stăpân, trebuie să milităm pentru reforme care să încurajeze stabilitatea familiilor, dar și reducerea numărului de avorturi. Biserica și Statul să coopereze mai strâns pentru a promova proiecte în domeniul legislaţiei privind educaţia copiilor și tinerilor, în domeniul asistenţei sociale privind copiii și părinţii care au probleme majore de ordin social. Cununia celor doi tineri (bărbat și femeie) este binecuvântată de Biserică, iar preotul trebuie să le explice că familia niciodată nu poate fi redusă la aspectul biologic, juridic, psihologic, sociologic sau cultural, ea nu este doar un contract, ci un important izvor de viaţă, fântâna care reînnoiește mereu lumea.
Credem că este necesară o implicare mai mare a preoţilor în conducerea comunităţilor locale și oferirea de asistenţă la luarea unor decizii. De multe ori, după săvârșirea ritualului de vot, comunităţi întregi sunt lăsate în voia arbitrariului sau bunului plac al unor grupuri de interese sau organizaţii de partid care nu mai vor să asculte vocea poporului. Fără să facă parte din partidele politice, preoţii pot și trebuie să se angajeze și să militeze pentru promovarea valorilor unei comunităţi, a unor proiecte comunitare esenţiale și chiar a liderilor sau a unor organizaţii de orice fel care servesc binele comunitar in cel mai mare grad. Biserica Ortodoxă nu poate rămâne tăcută atunci când situaţia socială, economică sau spirituală a poporului român este grav afectată de lupte politice inutile și orgolii personale sau corupţie. Credem că este de datoria noastră să atragem atenţia opiniei publice, enoriașilor și vremelnicilor conducători, atunci când cei mulţi suferă din cauza celor puţini, când meritul și talentul nu sunt răsplătite cum se cuvine sau când valorile creștine nu sunt respectate. Când viitorul ţării, generaţiilor tinere este afectat, datoria noastră este să tragem un semnal de alarmă și să ne manifestam activ pentru a crea condiţii favorabile schimbării acestor stări de lucruri.

Biserica noastră nu se poate retrage într-o neutralitate când valorile naţionale sunt grav afectate de diverse manifestări extreme ale globalizării sau cosmopolitismului. Credem că suntem datori să respectăm înţelegerile și tratatele internaţionale, să participăm la integrarea României în proiectul european, dar nu putem tolera tot mai desele atacuri la adresa Bisericii Ortodoxe venite din mass-media conectată la resurse externe sau din partea unor organizaţii sau denominațiuni religioase.
Biserica noastră va continua să aibă relații frăţeşti cu Biserica Greco-Catolică, în spiritul Evangheliei lui Hristos, în felul acesta slujind idealurilor poporului binecredincios, nădăjduind totuși într-o corectă împărţire a patrimoniului provenit de la înaintași.
Și cu celelelate culte religioase, în spirit ecumenic, dorim să avem cele mai bune relații. Nu dorim să nedreptățim alte confesiuni sau etnii minoritare dar, în același timp, suntem conștienți că Dumnezeu ne cere să avem grijă de credincioșii ortodocși. Este clar că în multe comunităţi Biserica noastră Ortodoxă este nedreptăţită de deciziile unor lideri comunitari care, personal, au o altă confesiune sau au identitate religioasă incertă, ori aparţin de alte etnii. În aceste condiţii, considerăm că trebuie să luptăm pentru ca enoriașii noștri, majoritari sau nu, să-și câștige drepturi egale și decizii în conformitate cu legile în vigoare. Prin urmare, Biserica noastră va trebui să se manifeste activ pentru a sprijini oameni și proiecte care corespund cu viziunea majorităţii privind viitorul comunităţii. Implicarea preoţimii în aceste condiţii va putea fi considerată ca o formă legitimă de acţiune socială și comunitară și nu ca implicare politică sau propagandistică.
În 2014 traversăm un an electoral, urmând ca în toamnă România să aleagă un nou Președinte, astfel readucem în atenţia opiniei publice cuvintele Mitropolitului Bartolomeu de pioasă amintire, valabile şi astăzi: „Fac acest apel în numele lui Dumnezeu dar şi al vostru, al tuturor, în numele păstorilor: alesul să aibă asemenea unui stetoscop inima aţintită, aplecată, lipită de inima poporului care-l va alege în această toamnă. Aş vrea să ştie toată lumea că vom face reforme economice şi politice, dar toate acestea nu vor avea roade dacă nu vom face o reformă morală a poporului român. Să stârpim din ţară hoţia şi tâlhăria”.
Nădăjduim ca proiectele misionare enumerate mai sus, cu ajutorul lui Dumnezeu, să poată fi duse la îndeplinire și, după patru ani, bilanțul să fie pozitiv.

Membrii Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și SălajuluiPreasfințitul Părinte Petroniu la hramul Mănăstirii Bârsana din județul Maramureș

Luni 30 iunie 2014, de sărbătoarea Soborului Sfinților Apostoli, Mănăstirea Bârsana din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, și-a sărbătorit hramul.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi.

Din sobor au făcut parte Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox al românilor din Europa de Nord, Preasfințitul Părinte Andrei Făgărășanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, Preasfințitul Părinte Vasile Someșanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului și Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

La sărbătoarea aşezământului monahal au luat parte mulțime de preoți și mii de credincioși maramureșeni, precum și din județele învecinate. Sărbătoarea a fost prilejuită de împlinirea a 20 de ani de la punerea începutului vieții monahale la această mănăstire, prin instalarea în iunie 1994 a maicii Filofteia Oltean, ca stareță a acestei mănăstiri, precum și la împlinirea a doi ani de la târnosirea bisericii mănăstirii de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane.

sursa: radiorenasterea.roLiturghie Arhierească la Parohia Moiad

La sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din parohia Moiad, Protopopiatul Șimleu Silvaniei. Alături de Preasfinția Sa au fost prezenți la slujbă Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Șimleului Silvaniei și Preacucernicul Părinte paroh Iulian Sabou.

La momentul obișnuit din slujbă, copiii prezenți au fost împărtășiți cu Cinstitul Trup și Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru activitatea desfășurată în cei cinci ani de pastorație, la finalul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Petroniu i-a acordat părintelui paroh Iulian Sabou distincția de sachelar, cu dreptul de a purta brâu albastru.

În cuvântul de învățătură Preasfinția Sa a prezentat pe scurt viața celor doi corifei ai creștinățății, Petru și Pavel, subliniind importanța activității acestora, prin ei începând să se răspândească în lume învățătura lui Hristos, încât prinde formă văzută Biserica lui Dumnezeu, care a luat ființă de Rusalii. Preasfinția Sa a îndemnat pe cei prezenți să ia ca modele pe cei doi Apostoli, arătând totuși că aceștia au avut slăbiciuni. Astfel Sfântul Apostol Petru s-a lepădat de trei ori de Mântuitorul, dar a fost iertat și reintegrat în ceata Apostolilor, iar Sfântul Apostol Pavel, înainte de a se converti a fost un prigonitor aprig al creștinilor. De aceea și noi să avem încredere în iertarea lui Dumnezeu, El chemându-ne mereu, fiindcă nu vrea moartea păcătosului.

Situată în partea de nord-vest a județului Sălaj, la ieșirea înspre județul Satu Mare, localitatea Moiad a fost atestată documentar pentru prima dată între anii 1205-1235 sub numele de Moiota, cunoscută apoi și ca Mayad (1246), Mayod (1321), Majod (1459), Mayad (1549). Mai apare şi sunt numele de Mojad (1850), Mojad, Moiad (1854), iar din 1900 Moiad.

Biserica satului a fost ridicată între anii 1935-1937 și are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae. Locașul de cult a fost pictat începând cu anul 1994, când satul Moiad a devenit și parohie de sine stătătoare. Până în anul 1977 satul Moiad a fost filie a parohiei Măeriște, iar apoi, până în 1994, a fost filie a parohiei Sărmășag. În prezent în parohie trăiesc 175 de credincioși creștin-ortodocși.


PS Petroniu - Predica la sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, Moiad, 2014Hramul Mănăstirii Bobota

Marți, 24 iunie 2014, la prăznuirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară al Mănăstirii Bobota, cu prilejul hramului acestui așezământ monahal. În ciuda vremii nefavorabile, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost întâmpinat de mulțime mare de credincioși și de un ales sobor de preoți în frunte cu Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antonie Pința, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului.

Piatra de temelie a mănăstirii Bobota a fot sfinţită în data de 13 iunie 2004 de către Preafinţitul Părinte Petroniu, pe atunci arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, iar lucrările de început au fost coordonate de către Preacucernicul Părinte Ioan Pădurean de la parohia Bobota, până în anul 2008 când au fost preluate de către Preacuviosul Părinte Pahomie Buruiană. În anul 2012 este numit egumen al schitului Preacuviosul Părinte Mina Pletosu care a continuat lucrările începute de predecesorii săi, în prezent lucrându-se la pictura interioară a bisericii. În anul 2013, cu prilejul hramului acestui așezământ monahal, în urma aprobării prealabile a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a fost proclamată ridicarea schitului Bobota la rang de mănăstire, iar Preacuviosul Părinte Mina Pletosu a fost hirotesit şi instalat stareţ al mănăstirii.

Biserica mănăstirii adăpostește și mici părticele din moaștele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna și ale Sfinților Martiri Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel. Aceste sfinte moaște au fost dăruite mănăstirii de către Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, cu prilejul unei vizite făcute la acest așezământ monahal. De asemenea, alături de racla cu sfintele moaște se află o altă raclă ce adăpostește un veșmânt al Cuvioasei Parascheva de la Iași, veșmânt primit prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei.

PS Petroniu - Predica la sarbatoarea nasterii Sfantului Ioan Botezatorul, 2014Resfințirea bisericii din localitatea BăbiuDuminică, 22 iunie 2014, în Duminica Sfinților Români, Preasfințitul Părinte Petroniu a fost prezent în mijlocul micii comunități din localitatea Băbiu, filie a parohiei Țăud, din Protopopiatul Zalău. Cu acest prilej Preasfinția Sa a binecuvântat lucrările efectuate la locașul de cult, lucrări care au demarat în anul 2012 și care au fost finalizate în cursul acestui an. În continuare Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie pe o scenă amenajată în vecinătatea bisericii, alături de Preasfinția Sa făcând parte din sobor Preacucernicul Părinte Ștefan Lucaciu, protopopul Zalăului, Preacucernicul Părinte Ioan Botiș, păstorul acestei comunități, Preacucernicii Părinți Florin Malița și Andrei Vlaicu, foști slujitori la parohia Țăud și Preacucernicii Părinți Ioan Sabău de la Parohia Fildu de Mijloc, Ludovic Vaida de la Parohia Almașu, Iuliu Bumbu de la Parohia Cuzăplac, Dorinel Crecan de la Parohia Mesteacănu și Rusalim Durnea de la parohia Zimbor.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat că dacă în urmă cu două săptămâni am prăznuit Pogorârea Sfântului Duh, astăzi prăznuim oamenii care au realizat sfințenia, fiindcă Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, este Sfințitorul. Prima Duminică după Rusalii este închinată tuturor care au realizat sfințenia, iar duminica de astăzi, ca o continuare a celei precedente, este închinată tuturor sfinților români. Această zi arată marele aport adus de poporul român în istoria mântuirii lumii. Fiecare popor a avut rolul său, iar noi ca popor am oferit pentru popoarele învecinate, în perioada în care țările vecine erau ocupate de turci, mult ajutor financiar. De asemenea, românii au ajutat Muntele Athos și Locurile Sfinte sute de ani, arătând o solidaritate creștină. Toate acestea s-au datorat voievozilor sau domnitorilor cu viață sfântă care au ocrotit totdeauna Biserica și au oferit astfel poporului șansa de a se forma în albia creștinismului, iar roadele sunt sfinții poporului român, începând din primele veacuri creștine și până la Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, un sfânt contemporan nouă.

Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat că sfințenia este un atribut al lui Dumnezeu. Sfinții îngeri cântă în ceruri „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot...”, acest trisaghion fiind preluat în Sfânta Liturghie, dar și în rugăciunile începătoare. Prin aceasta îl slăvim pe Dumnezeu cel în Treime lăudat. Dumnezeu vrea să ne împărtășească și nouă acest atribut al sfințeniei, îndemnându-ne încă din Vechiul Testament „Sfinți-ți-vă și veți fi sfinți pentru că eu Domnul Dumnezeul vostru sunt sfânt”. Sfinții Părinți spun că omul poate să ajungă Dumnezeu prin har, adică prin participare la sfințenia lui Dumnezeu. Toți oamenii care ajung la asemănarea cu Dumnezeu sunt asemenea unei oglinzi în care se reflectă Dumnezeu și El se regăsește în sfinții Săi. A trăi în sfințenie înseamnă a împlini poruncile lui Dumnezeu, evitând păcatul, săvârșind fapte bune și având iubire față de Dumnezeu, față de semeni și față de întreaga creație.

Satul Băbiu este atestat în documente începând cu anul 1291, iar primele informaţii despre biserica de aici le avem peste aproape cinci secole. Astfel, în 1760 documentele menţionează un preot ortodox care păstorea 22 de familii, în sat existând biserică şi casă parohială. Mai târziu, pe la 1814 aflăm că biserica din lemn a satului - care conform istoriei orale a fost donată băbienilor de către credincioşii din Fildu de Mijloc, avea hramul „Pogorârea Sfântului Duh”.

Biserica actuală a fost ridicată între anii 1925 și 1929, fiind zugrăvită în anul 1936. În 1950 și 1966 biserica a fost supusă unor lucrări de reparații capitale. Începând cu anul 2012, sub coordonarea Preacucernicilor Părinți Andrei Vlaicu și Ioan Botiș pereții bisericii au fost reparați și pictați în tehnica frescă, pardoseala a fost acoperită cu mochetă, au fost înlocuite ușiile iar mobilierul bisericesc a fost revopsit. De asemenea, partea exterioară a pereților a fost reparată, tencuită și vopsită, au fost turnate scările de acces și au fost reparate gardurile, toate aceste lucrări fiind efectuate prin jertfelnicia celor doar 21 de creștini ortodocși din sat, dar și a altor binefăcători.

PS Petroniu - Predica in Duminica a IIa dupa Rusalii, Babiu, 2014Liturghie Arhierească la parohia GostilaDuminică, 15 iunie 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei Gostila, Protopopiatul Jibou. Cu acest prilej Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie, din sobor făcând parte Preacucernicul Părinte Teofil Herineanu, consilierul economic al Mitropoliei Germaniei și Europei de Nord și slujitor la Catedrala Mitropolitană din Nurnberg, Germania, Preacucernicul Părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, Preacucernicul Părinte Marius Sabău, parohul satului și Preacucernicii Părinți Andrei Coste și Paul Chiroban, ambii slujitori în parohiile vecine satului Gostila.

După săvârșirea Sfintei Liturghii și rostirea cuvântului de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu a binecuvântat și lucrările efectuate la casa parohială din localitate.

Satul Gostila este amplasat pe cursul mijlociu al văii cu acelaşi nume, la o distanţă de 5 km faţă de centrul de comună, Poiana Blenchii. Prima atestare documentară a localităţii provine din anul 1553, când satul apare sub numele de Gostille sau Goztilla.

Primul locaș de cult cunoscut în Gostila este o biserică de lemn ridicată aproximativ între a doua jumătate a secolului al XVII-lea și prima jumătate a secolului al XVIII-lea, conform urmelor de pictură păstrate și a clopotelor. Această biserică a slujit nevoilor spirituale ale credincioșilor până în jurul anului 1810 când a fost înlocuită cu o nouă biserică de zid. Biserica de lemn a fost vândută, iar după mai multe peripluri, astăzi este amplasată în incinta Mănăstirii Nicula, la strașina bisericilor de zid ale acestui așezământ monahal.

Biserica actuală cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae a fost ridicată începând cu anul 1994 și a fost sfințită în anul 2001 de către Preasfințitul Părinte Petroniu.

Pentru întreaga activitate desfășurată, Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat Preacucernicului Părinte paroh Marius Sabău distincția de iconom.

PS Petroniu - Predica la Duminica Tuturor Sfintilor, Gostila, 2014Ședința de constituire a Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului

Marți, 10 iunie 2014, în sala de ședințe de la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului a avut loc ședința de constituire a Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului, pentru perioada 2014-2018. Ședința a fost precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te-Deum în paraclisul cu hramul Sfântul Evanghelist Luca de la Centrul Eparhial. La slujbă au participat alături de Preasfințitul Părinte Petroniu, Preacucernicii Părinți membri ai Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului și delegații celor 10 circumscripții electorale din Eparhie.
În cadrul ședinței, după validarea mandatelor în cele două comisii au fost aleși secretarii permanenți ai Adunării Eparhiale, iar cei 30 de membrii au fost repartizați pe cinci comisii de activitate: bisericească, culturală, social-filantropică, economică și de validare. În fiecare comisie au fost aleși doi membrii clerici și patru mireni, cel mai vârstnic dintre clerici fiind desemnat președintele comisiei, iar unul dintre mireni fiind ales raportor al comisiei.
În continuare au fost aleși cei nouă membrii în Consiliul Eparhial al Episcopiei Sălajului, delegații Eparhiei în Adunarea Națională Bisericească, membrii Consistoriului Bisericesc și membrii supleanți în Consistoriu precum și delegații Eparhiei în Consistoriul Mitropolitan și în Consistoriul Monahal Mitropolitan, câte unul pentru fiecare consistoriu.Hramul bisericii Sfânta Treime din ZalăuLuni, 9 iunie 2014, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica “Sfânta Treime” din Municipiul Zalău cu prilejul hramului acestui locaș de cult. Alături de Preasfinția Sa au mai slujit Preacuviosul Părinte Arhimandrit Antonie Pința, exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, Preacucernicul Părinte Ștefan Lucaciu, protopopul Zalăului, Preacucernicul Părinte Nicolae Gudea de la parohia Ortelec, Preacucernicul Părinte Ioan Farcaș, preot coslujitor la această biserică și Preacucernicul Părinte Iulian Sabou de la parohia Moiad.

La finalul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Petroniu a acordat Domnului Ovidiu Duma cea mai înaltă distincție pentru mireni a Eparhiei – Crucea Sălăjană.

Istoria bisericii "Sfânta Treime" din Zalău începe în prima jumătate a secolului al XX-lea când după terminarea primului război mondial şi realizarea unirii Ardealului cu România la 1 Decembrie 1918, s-a dorit construirea unei bisericii ortodoxe în Zalău, deziderat realizat între anii 1925 – 1927, prin zidirea actualei biserici cu hramul „Sfânta Treime”, aceasta fiind prima biserică românească din cărămidă ridicată în oraş. Terenul pentru construcţie a fost donat de statul român, pe locul unde se afla o fostă grădiniţă, care a fost transformată în casă parohială. Construcţia data din 1870 şi, după multe modificări, a fost folosită ca şi casă parohială, până în anul 2008 când s-a purces la ridicarea unei case parohiale noi, aceasta fiind sfințită doi ani mai târziu. Planul arhitectural al bisericii este în formă de cruce, locașul de cult având lungimea de 24 metri şi lăţimea de 8 metri.

Biserica Sfânta Treime este și locul de suflet al tinerilor din Liga Tineretului Creștin Ortodox din Zalău. Astfel, aici, în fiecare joi seara foarte mulți tineri și nu numai, se adună și săvârșesc o slujbă de priveghere sub îndrumarea duhovnicească a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Antonie Pința, slujbă urmată de rostirea unui cuvânt de folos duhovnicesc de către unul dintre părinții invitați.

PS Petroniu - Predica la praznicul Preasfintei Treimi, Zalau, 2014Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh

Duminică, 8 iunie 2014, credincioșii cartierului zălăuan Porolissum au serbat hramul locașului de cult din această zonă a orașului. Cu acest prilej Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Petroniu, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Astfel, alături de Preasfinția Sa au slujit Preacucernicul Părinte Vasile Rus, vicarul administrativ al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Alexandru Horvat, parohul bisericii și consilerul social al Eparhiei, Preacucernicul Părinte Ioan Pop, preot coslujitor la această biserică și Preacucernicul Părinte Adrian Mureșan.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Petroniu a hirotonit întru preot pe părintele diacon Rareș Tărniceru. Preacucernicia Sa va activa ca și preot misionar pe seama Protopopiatului Zalău.

Piatra de temelie a bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul Porolissum a fost sfinţită la sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh a anului 2000. În anul 2004 Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit slujba de binecuvântare a lucrărilor efectuate la noul locaş de cult, iar în anul 2009 a fost sfinţită de către Preasfinţitul Părinte Petroniu şi casa parohială. În prezent sunt în curs de finalizare lucrările de pictură din interiorul locaşului de cult, nădăjduindu-se ca în anul care urmează biserica să fie târnosită.

PS Petroniu - Predica la Duminica Rusaliilor, Zalau, 2014Episcopia Sălajului a premiat elevii și profesorii

La catedrala episcopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Zalău a avut loc, vineri, 6 iunie 2014, festivitatea anuală de premiere a elevilor și a profesorilor din Episcopia Sălajului.
Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a acordat diplome și premii elevilor, profesorilor și preoților care s-au remarcat în cadrul următoarelor concursuri: Olimpiada de Religie, Concursul Județean „În lumina lui Hristos”, Concursul național „Cultură și spiritualitate românească”, Concursul „Amintiri peste generații”, Concursul național „Biserica locaș de închinare”, Concursul național „Sfânta Euharistie, lumina vieții creștine”.
A fost acordat și titlul de „Profesorul anului” domnișoarei profesor Marinela Roșu.
Preacuviosului Părinte Arhimandrit Grighentie Oțelea, Starețul Mănăstirii Strâmba, i-a fost conferită o diplomă de excelență pentru sprijinul financiar acordat în vederea derulării activităților didactice și catehetice.
Doamnei profesor Claudia Boha, inspector școlar de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, i-a fost oferită, de asemenea, o diplomă de excelență, pentru activitatea de management didactic desfășurată pe parcursul anului școlar.
Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a felicitat elevii, profesorii și părinții și a apreciat eforturile și implicarea tuturor.
Din partea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj a fost prezent la eveniment domnul profesor Gheorghe Bancea, inspector școlar general. Domnia sa a remarcat activitatea profesorilor de religie și colaborarea excepțională cu Episcopia Sălajului.


pr. Gabriel Gârdan
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro