Ziua Națională a României sărbătorită la Catedrala Episcopală din Zalău

În ziua sărbătoririi Zilei Națioanale a României, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău unde a săvârșit Sfânta Liturghie.
În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinția sa a hirotonit întru preot pe seama parohiei Romita, protopopiatul Zalău, pe părintele diacon Cristian Ianchiș.
În continuare, Ierarhul alături de preoții și diaconii din sobor au săvârșit o slujbă de Te Deum cu prilejul Zilei Națioanle a României.
După rostirea cuvântului de învățătură, toți cei prezenți, clerici și credincioși, au ieșit în curtea catedralei, unde a fost dezvelit și sfințit bustul marelui părinte Arsenie Boca.
Cuvântul de învățătură rostit de către Preasfințitul Părinte Petroniu a fost intitulat „Personalități de excepție, cârmuitori ai poporului român”, întrucât ieri a fost prăznuit Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, iar astăzi este sărbătorită Ziua Națională a României. Astfel Preasfințitul Părinte Petroniu a vorbit despre personalitățile de excepție ale neamului nostru, sfinți, precum și mari conducători de oști și țară, căci numai datorită purtării de grijă a lui Dumnezeu și prin strădaniile lor neobosite suntem păstrători ai credinței celei adevărate și mântuitoare și comunicăm astăzi între noi în dulcele grai românesc, fără a ne teme că vom fi prigoniți pentru aceasta, cum din nefericire de prea multe ori s-a întâmplat în trecutul zbuciumat al poporului nostru.
După ce a parcurs întreaga istorie a poporului român evocând sfinții pe care aceste ținuturi i-au dat, dar și conducătorii de seamă ai neamului, Preasfințitul Părinte Petroniu a prezentat și viața și activitatea părintelui Arsenie Boca, despre care mulți dintre cei care l-au cunoscut afirmă că a fost binecuvântat de Dumnezeu cu multe daruri duhovnicești, printre care cel al înainte vederii și al tămăduirii celor aflați în suferință, tratând totodată și problema canonizării acestui mare călugăr.
Concluzia a fost că fie că părintele Arsenie Boca este sfânt, fie că nu este, cu siguranță că se numără în categoria marilor călugări ai neamului nostru, alături de Paisie Olaru, Ilie Cleopa, Arsenie Papacioc, Iustin Pârvu și alții.
La finalul cuvântului de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu, revenind la conducătorii poporului român și ținând cont de rolul de excepție jucat de unii dintre aceștia în decursul istoriei noastre zbuciumate, a îndemnat credincioșii să se roage pentru aceștia și pentru iertarea păcatelor, căci prin ostenelile lor noi am moștenit o țară în care ne putem manifesta liber ca români și creștini dreptmăritori.

PS Petroniu - Personalitati de exceptie, carmuitori ai poporului roman, Zalau, 2013


Descarcare document
Predica 1 decembrie.pdf

Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei la Mănăstirea Bobota

În ziua prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Ardealului, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mănăstirii Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Bobota.
În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinția sa a hirotonit întru diacon pe tânărul Cristian Inachiș, care va fi hirotonit mâine preot pe seama parohiei Romita, Protopopiatul Zalău.

Această zi a fost cu atât mai emoționantă cu cât ierarhul nostru, Preasfințitul Părinte Petroniu, și-a serbat astăzi ziua de naștere, Preasfinția sa împlinind 48 de ani.

La începutul cuvântului de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat importanța prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, zi în care sărbătorim unitatea spirituală a poporului român, cu o zi înainte sărbătoririi unității naționale a țării noastre înfăptuită la 1 decembrie 1918, pentru că cei doi lianți care au legat provinciile țării noastre au fost limba română și credința ortodoxă.

În continuare Preasfinția sa a amintit că paraclisul de iarnă al mănăstirii Bobota închinat Sfântului Ierarh Andrei Șaguna a primit o părticică din moaștele acestui mare mitropolit al Transilvaniei prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului.

Este o zi importantă pentru noi pentru că Sfântul Apostol Andrei ne-a oferit marea cinste și reponsabilitate de a răspândi la noi cuvântul Împărăției lui Dumnezeu.

În continuare Preasfinția sa a prezentat pe scurt viața Sfântului Apostol Andrei, amintind și despre activitatea Apostolului în Scythia Minor și relatând moartea martirică din Patras, Grecia.
Preasfințitul Părinte Petroniu a amintit celor prezenți că dacă prima episcopie străromână și primele basilici au fost înființate la Tomis, noi sălăjenii avem un motiv de mândrie pentru că cea mai mare basilică la nordul Dunării a fost descoperită în județul Sălaj, la castrul roman de la Porolissum, unde soldații au transformat un templu păgân în biserică.

Ca și creștini noi trebuie să urmăm îndemnul Mântuitorului „sfințiți-vă și veți fi sfinți”. Cei care nu pot să ajungă atât deaproape de Dumnezeu, măcar să se străduiască, fiindcă Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Noi toți am fost aduși la existență de către Dumnezeu pentru a ajunge după această viață trecătoare în Împărăția lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne străduim fiecare după putință pentru a dobândi mântuirea sufletului.

Sfințenia este un atribut dumnezeiesc. Acest atribut al sfințeniei Dumnezeu vrea să-l ofere și altora. Și atunci când vede că un om se străduiește prin întreaga lui viață, împlinind poruncile, ferindu-se de păcat și făcând fapte bune îi oferă o paret din sfințenie.

Dacă se întâmplă însă ca omul să cadă în păcat, acesta trebuie să mărtuirsească aceste păcate. Drept exemplu avem căința Sfântului Apostol Petru după lepădarea de Mântuitorul și cazul lui Saul, care inițial era prigonitor al creștinilor, dar apoi a devenit Apostolul neamurilor.

Când biserica este prigonită, Hristos, care este Capul Bisericii se identifică cu aceasta. De aceea, Hrisos se bucură când noi, ca mădulare ale bisericii facem fapte bune și se întristează când călcăm poruncile lui Dumnezeu. Omul nu trebuie să cadă în deznădejde pentru că nu poate păcătui omul cât poate ierta Dumnezeu, cu condiția ca pocăința să fie sinceră.

Îndemnul Preasfințitului Petroniu a fost de a împlini pe cât ne stă în putință poruncile lui Dumnezeu, ferindu-ne de păcat și de a săvârși fapte bune, iar dacă am căzut să ne îndreptăm prin pocăință și mărtuirisirea păcatelor.

PS Petroniu - Predica la sarbatoarea Sf Ap Andrei, M-rea Bobota, 2013În continuare Preacuviosul Părinte Stareț Mina a mulțumit Preasfințitului Părinte Petroniu pentru faptul că este prezent pentru al doilea an consecutiv alături de obștea mănăstirii în acestă zi de prăznuire a Sfântului Apostol Andrei și a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, adresând Preasfinției sale un călduros „La Mulți Ani!” din partea obștii monahale și a credincioșilor prezenți la slujbă.

Piatra de temelie a mănăstirii Bobota a fot sfinţită în data de 13 iunie 2004 de către Preafinţitul Părinte Petroniu, pe atunci arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului, iar lucrările de început au fost coordonate de către Preacucernicul Părinte Ioan Pădurean de la parohia Bobota, până în anul 2008 când au fost preluate de către Preacuviosul Părinte Pahomie Buruiană. În anul 2012 este numit egumen al schitului Preacuviosul Părinte Mina Pletosu care a continuat lucrările începute de predecesorii săi, în prezent lucrându-se la pictura interioară a bisericii. În vara acestui an, cu prilejul hramului acestui așezământ monahal, în urma aprobării prealabile a Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului a fost proclamată ridicarea schitului Bobota la rang de mănăstire, iar Preacuviosul Părinte Mina Pletosu a fost hirotesit şi instalat stareţ al mănăstirii.Episcopia Sălajului a premiat elevii olimpici și pe profesorii lor

Miercuri 27 noiembrie 2013, în cadrul Ediției a VII-a a Zilelor Învățământului Sălăjan, la Inspectoratul Județean Sălaj s-a desfășurat Gala olimpicilor. La eveniment au participat oficialități județene și locale, elevii care au obținut premii și mențiuni la etapa natională și la cea internațională a olimpiadelor școlare, precum și dascălii care i-au pregătit.
Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a felicitat pe elevi și pe profesori pentru perfomantele obținute. De asemenea, Preasfinția Sa a premiat elevii care au obținut premii la Olimpiada Națională de Religie și pe toti profesorii, de la toate disciplinele, care au pregătit elevii olimpici.
Prin premiile oferite, Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a dorit să exprime aprecierea Bisericii față de cei care își dedică viața răspândirii cunoașterii și a luminii, pe care cunoașterea ancorată în credință poate să o aducă în lume.

Pr. Silviu BohaLiturghie Arhierească la parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Zalău

Duminică, 24 noiembrie 2013, în Duminica a 30-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei „Sfântul Apostol Andrei”, din cartierul Sărmaș al Municipiului Zalău.

Aceasta este prima liturghie arhierească săvârșită aici după ridicarea locașului de cult. Cu acest prilej Preasfinția sa a binecuvântat lucrările săvârșite până în acest moment la noua biserică.

După înființarera Episcopiei Sălajului în anul 2008, prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Petroniu au fost înființate în municipiul Zalău două noi parohii pentru a satisface nevoile spirituale ale credincioșilor. Una dintre aceste parohii este cea situată în cartierul Sărmaș. Cel căruia i-a fost încredințată ridicarea bisericii în această parte a Zalăului a fost Preacucernicul Părinte Ioan Zaha.

După achiziționarea terenului pentru noul locaș de cult, în data de 6 iunie 2010, în Duminica Sfinților Români, Preasfințitul Părinte Petroniu a sfințit piatra de temelie a bisericii cu hramul „Sfântul Apostol Andrei”. Lucrările efective la ridicarea bisericii au demerat în data de 3 noiembrie 2010, după obținerea autorizației de construcție. Prin grija părintelui paroh și jertfelnicia credincioșilor, în primăvara acestui an biserica a fost tencuită deja în interior, iar începând cu Joia Mare slujbele bisericești au început să fie săvârșite în noua biserică.

În cuvântul de învățătură, relatând dialogul dintre Mântuitorul și dregătorul bogat, Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat faptul că bunătatea este un atribut al lui Dumnezeu la fel ca sfințenia, atotînțelepciunea sau atotputernicia, iar noi ca și oameni creați sau aduși în existență de Dumnezeu nu putem decât să ne împărtășim prin atributele Sale prin participarea la calitățile lui Dumnezeu, în sensul că dacă noi ne străduim să împlinim poruncile lui Dumnezeu, putem să ne împărtășim din fiecare atribut al lui Dumnezeu.

Mergând mai departe pe firul Evangheliei, vorbind despre cele 10 porunci, Preasfințitul Părinte Petroniu a arătat că opt dintre acestea aveau un caracter prohibitiv, adică îi opreau pe oameni de la anumite păcate și doar două aveau un caracter pozitiv, în sensul că îi învățau pe oameni ce să facă (cinstirea zilei de odihnă și cinstirea părinților).

Spre deosebire de Vechiul Testament, în Noul Testament învățăm ce avem de împlinit, nu doar de ce să ne ferim, iar ca regulă generală a stabilit Domnul Hristos „precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea”. Această sintagmă a enunțat-o și poporul roman, în sens negativ în proverbul „ce ție nu-ți place, altuia nu-i face”. Tot în acest sens Preasfinția sa l-a citat pe Fericitul Augustin care îndemna „iubește și fă ce vrei”.

Analizând îndemnul Mântuitorului adresat dregătorului de a vinde averile și a-I urma, Preasfințitul Părinte Petroniu a subliniat faptul că toți oamenii sunt chemați la mântuire. Pe lângă poruncile obligatorii pentru toți creștinii, sunt și niște sfaturi evanghelice pe care cei care vor să fie desăvârșiți le împlinesc. Dintre acestea Preasfinția sa a amintit sărăcia, fecioria și ascultarea. Acestea trei au intrat ca voturi obligatorii pentru cei care devin monahi și renunță la lume. Tocmai acest lucru îl cere Mântuitorul de la acel tânăr – să renunțe la averea lui, adică să își asume votul sărăciei.
Este important de știut faptul că dacă Dumnezeu ne cheamă la slujire, noi nu trebuie să ne opunem. Nu toți cei care vor să fie slujitori ai lui Dumnezeu pot să o facă fiindcă mulți sunt chemați dar puțini aleși. Dar dacă ești chemat nu trebuie în nici un caz să amâni.

Prin afirmația Mântuitorului „mai lesne va trece o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu”, vedem că acel tânăr avea o șansă unică, de a-L întâlni pe Hristos pe pământ și a-I urma, dar bogăția, ca pe mulți oameni, l-a înlănțuit pentru că este greu ca după ce ai muncit ani sau zeci de ani să renunți la tot.

Dar bogăția în sine nu este un păcat. Bogăția acumulată în mod cinstit nu poate fi păcat, drept dovadă fiind și pilda talanților din Evanghelie. Pe de altă parte bogăția acumulată în mod necinstit este într-adevăr un păcat. O altă ispită a bogăției rezultă din faptul că omul prins cu administrarea bogăției uită de Dumnezeu, de suflet și de datoriile față de suflet și atunci riscă să-și piardă mântuirea. De aceea este important ca cei cu bogății să nu uite de Dumnezeu și să ofere ajutor și celor lipsiți. Așa cum atunci când ne trezim dimineața nu uităm să ne spălăm, să ne îmbrăcăm, să mâncăm, așa să nu uităm nici de suflet. Ceea ce facem pentru noi în această viață, toate rămân pe pământ, dar ceea ce facem pentru alții în această viață vom regăsi spiritualizat în împărăția lui Dumnezeu.

La sfârșitul cuvântului de învățătură Preasfințitul Părinte Petroniu a felicitat pe slujitorul și credincioșii acestei parohii pentru lucrarea deosebită pe care au realizat-o ridicând casă lui Dumnezeu.

PS Petroniu - Predica in Duminica a 30-a dupa Rusalii, Zalau, 2013Intrarea în biserică a Maicii Domnului

De sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul cu hramul Sfântul Evanghelist Luca din cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Petroniu, a precizat faptul că noi obişnuim să numim sărbătoarea de astăzi „intrarea în biserică a Maicii Domnului”, deşi Sfânta Fecioară a fost dusă la templul din Ierusalim, pentru că Biserica a fost înfiinţată numai de Domnul Hristos. La acest templu erau crescute în frica lui Dumnezeu mai multe fecioare, nu numai Fecioara Maria, totuşi Sfânta Fecioară Maria a fost singura fată care a avut vreodată acces în Sfânta Sfintelor.

În continuare Preasfinția sa, pornind de la Apostolul zilei, a făcut o descriere a Templului din Ierusalim, insistând asupra descrierii Chivotului Legii aflat în Sfânta Sfintelor și a ceea ce se păstra în el: urna de aur, în care era un vas cu mană, toiagul lui Aaron care odrăslise şi tablele legii.

Toate acestea au fost umbra lucrurilor viitoare. Astfel mana cu care s-au hrănit evreii în pustie simbolizează naşterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria. Aşa cum mana cădea din cer, fără să fi crescut din vreo sămânţă cultivată de om pe pământ, tot aşa şi Fiul lui Dumnezeu se naşte din Fecioara Maria fără sămânţă bărbătească.

Toiagul lui Aaron care a odrăslit este de asemenea simbol al zămislirii şi naşterii Fiului lui Dumnezeu din Sfânta Fecioară Maria fără sămânţă bărbătească, pentru că aşa cum un toiag nu poate da vlăstare, tot aşa o fecioară nu poate naşte, dar legile firii au fost biruite la zămislirea Fiului lui Dumnezeu în pântecele preacurat al Fecioarei Maria, pentru că Duhul Sfânt s-a pogorât peste ea şi puterea Celui Preaînalt a umbrit-o.

Din cei 12 ani petrecuți la Templu de către Fecioara Maria putem învăța stăruinţa în rugăciune şi curăţia Maicii Domnului, a arătat Preasfinția sa. Maica Domnului a fost cea mai curată fiinţă care a trăit pe pământ, singura care a fost vrednică să dea naştere Fiului lui Dumnezeu.

Noi nu locuim în biserică, dar venim mereu în ea a subliniat Preasfințitul Părinte Petroniu. Aici învăţăm ce trebuie să facem pentru a ne mântui.

Îndemnul Preasfințitului Părinte Petroniu a fost să şi împlinim ceea ce ştim, pentru că numai aşa vom putea ajunge alături de Domnul Hristos, de Maica Domnului şi de sfinţi în rai.A doua etapă a proiectului „Jucătorii spun NU mirajului primului consum”

În cadrul proiectului „Jucătorii spun NU mirajului primului consum!”, după finalizarea etapei de formare a consilierilor în adicții încheiată cu partea practică de simulare a unei sesiuni de consiliere pentru cazuri identificate de participanţi în munca cu tinerii şi evaluarea acesteia de către Frantz Floyd, directorul şi iniţiatorul programului Sf. Dimitrie Basarabov şi a doamnei Claudia Varga, consilier de adicţii în cadrul aceluiaşi centru, a avut loc a doua parte a acestui proiect, în care, echipa de proiect, alături de trupa de teatru Seminaria au prezentat tinerilor din Liceul Ion Agârbiceanu din Jibou, Alexandru Papiu Ilarian Zalău şi Colegiul Simion Bărnuţiu din Şimleul Silvaniei implicaţiile pe care le pot avea comportamentele nesănătoase, care, scăpate de sub control, pot genera dependenţă. Abordarea a fost una pro sanatate, nu de stigmatizare ci de prezentare a unei realităţi pe care, cunoscându-o, tânărul să acţioneze în consecinţă.

Au fost iniţiate discuţii legate de constituirea unui grup de suport AL Teen pentru tinerii dependenţi de jocurile de noroc şi a unui centru de voluntariat în cadrul Asociaţiei Filantropia Porolissum. Reprezentaţia tinerilor actori amatori, a fost urmarită cu mare interes, şi a constituit punctul de plecare în definirea dependenţei, cauzalitate, metode de screening, modalităţi de prevenire, accentul fiind pus pe depăşirea impulsului primului consum.

Vineri, 15 noiembrie, tinerii implicaţi în proiect au dat curs provocarii unei altfel de dependenţă -dependenţa de sănătate, prin participarea la un concurs de stafetă mixtă la care s-au 10 echipe a câte trei membri. La festivitatea de premiere au fost răsplătiţi cu premii în cărţi, dulciuri şi bani toţi participanţii la acest concurs.

Pr. Claudiu NechitaPrezență arhierească între românii din Auckland, Noua Zeelandă

Duminică, 17 noiembrie 2013, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica „Sfântul Ignatie Teoforul” din orașul Auckland, Noua Zeelandă, biserică păstorită de către Preacucernicul Părinte Mihai Mircea Corpodean.
În Auckland se află cea mai mare comunitate românească din Noua Zeelandă.
Biserica „Sfântul Ignatie Teoforul” a luat ființă la sfârșitul anilor 1970 la inițiativa unui mic grup de credincioși, printre aceștia și descendenți ai unor familii creștine libaneze. Biserica a aparținut canonic de Arhiepiscopia Antiohiei din Australia.
Începând cu data de 15 iulie 1993 se produce un eveniment important în viața parohiei, odată cu hirotonirea preotului Mihail Coumbias ca preot titular al parohiei „Sfântul Ignatie Teoforul”.
În prezent cei mai mulți dintre enoriașii care participă la Sfânta Liturghie sunt români ortodocși, stabiliți în Auckland și care mărturisesc credința ortodoxă străbună.
Părintele Mihail Coumbias a fost de naționalitate greacă, dar născut în România. Părintele Mihail împreună cu consiliul parohial a dorit să facă trecerea parohiei sub jurisdictia canonică a Patriarhiei Române.
În luna iulie a anului 2008, Părintele Mihail a trecut la cele veșnice, așa încât Preasfințitul Părinte Mihail, Australiei și Noii Zeelande în conlucrare cu consiliul parohial în luna septembrie a aceluiași an a numit în postul de preot paroh al bisericii "Sfântul Ignatie Teoforul" pe Preacucernicul Părinte Mihai Mircea Corpodean, care este în prezent și protopopul Noii Zeelande.Ședința administrativă a preoților din Protopopiatul Jibou

La sediul Protopopiatului Jibou a avut loc, luni, 11 noiembrie 2013, ședința administrativă lunară a preoților din cadrul protopopiatului. După rostirea rugăciunii de început și efectuarea prezenței, Preacucernicul Părinte Protopop Dan Dregan a prezentat pe cei mai tineri preoți din protopopiat, hirotoniți de către Preasfințitul Părinte Petroniu în ultima lună: Preacucernicul Părinte Sorin-Nicu Man la Parohia Valea Loznei, Preacucernicul Părinte Traian Micle la Parohia Fântânele-Rus și Preacucernicul Părinte Cristian Porumb, preot misionar. De asemenea a fost prezentat noul secretar al Protopopiatului Jibou, în persoana părintelui diacon Cristian-Vasile Iura.
În continuare, Preacucernicul Părinte Sorin-Nicu Man de la Parohia Valea Loznei a susținut conferința cu tema „Actualitatea politicii religioase, sociale, legislative și social-filantropice a Sfinților Împărați Constantin si Elena pentru viața lumii contemporane”.
Preacucernicul Părinte Protopop a prezentat apoi circulara adresa Cancelariei Sfântului Sinod privitoare la alegerile organismelor deliberative și executive în Biserica Ortodoxă Română (perioada 2014-2018) și a adus la cunoștintă preoților calendarul acestor alegeri la parohii.
Cu această ocazie a fost transmisă parohiilor Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care se va citi în prima duminică din Postul Nașterii Domnului.
S-au discutat apoi probleme de ordin administrativ, economic, cultural și social. Fiind obiceiul ca la fiecare întâlnire a preoților să fie dezbătută câte o problemă liturgică s-a discutat și analizat Rânduiala Parastasului după Molitfelnicul diortosit, având in vedere că în parohii s-a făcut pomenirea celor adormiți cu ocazia zilei de 1 noiembrie („Luminația”).
La final au fost felicitați preoții care-și serbeaza ziua de naștere în această lună.
Următoarea ședință va avea loc în data de 10 decembrie, când Preacucernicul Părinte Traian Micle de la Parohia Fântânele-Rus va prezenta ultima conferință din acest an omagial dedicat Sfinților Împărați Constantin și Elena, intitulată „Evlavia și cinstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena de către Biserică, din punct de vedere liturgic, iconografic și a altor forme de cinstire”.

Protopop Dan DreganLiturghie Arhierească la parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Sydney, Australia

În Duminica a XXV-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Petroniu, alături de Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, au săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Sydney, Australia, biserică păstorită de către Preacucernicul Părinte Vasile Prunduș.

Parohia "Sfântul Ioan Botezătorul" a luat ființă în anul 2003, la inițiativa unui grup de români ortodocși stabiliți în Sydney, sub coordonarea părintelui Vasile Prunduș. Primul serviciu religios s-a săvârșit la sărbătoarea Învierii Domnului în aprilie 2003.

La început, serviciile religioase s-au săvârșit în holul parohiei ortodoxe ucrainiene din Sydney. Datorită unor factori externi și datorită faptului că preotul paroh ucrainian s-a îmbolnăvit, cu ocazia sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh, credincioșii parohiei românești au fost nevoiți să caute altă locație pentru săvârșirea serviciilor religioase. Ulterior slujbele au fost săvârșite în alte două locații oferite de către Biserica Catolică.


În data de 23 iunie 2008, după cinci ani de la înființarea Parohiei Ortodoxe Române "Sfântul Ioan Botezătorul" din Sydney, s-a reușit cumpărarea unei proprietații pentru parohie. Cu contribuția credincioșilor din parohie s-a amenajat capela parohială în care se desfășoară slujbele bisericești. În anul 2010 a fost demarat proiectul de ridicare a bisericii și a unui centru cultural.Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Vineri, 8 noiembrie 2013, la prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Preasfințitul Părinte Petroniu, alături de Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, au săvârșit Sfânta Liturghie la mănăstirea românească din Melbourne, Australia.
În continuare cei doi ierarhi au sfințit piatra de temelie pentru o nouă biserică în Melbourne. Tot cu această ocazie a fost sfințită piatra de temelie pentru Așezământul cultural-misionar Pr. Dumitru Stăniloae din Melbourne.
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro