Liturghie Arhierească la parohia Poarta Sălajului

În duminica a XXVII-a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie în parohia Poarta Sălajului, protopopiatul Zalău.
Localitatea Poarta Sălajului face parte din comuna Românaşi, fiind aşezată în partea de sud a judeţului Sălaj, la o distanţă de 22 km de Zalău şi la 63 km de Cluj-Napoca. Fiind aşezat în imediata apropiere de drumul ce face legătura dintre Zalău şi Cluj, acelaşi cu faimosul drum al lui Traian ce pornea de la Napoca spre Porolissum, avem toate premizele de a aşeza Poarta Sălajului într-un cadru istoric şi geografic de mare importanţă.
Monografia lui Petri Mor, Monografia judeţului Salaj, scrisă în limba maghiară - Szilágy vármegye monographiája, Budapesta, 1901-1904, menţionează ca primă atestare documentară a localităţii anul 1525, sub denumirea de Vaşcapău, (în maghiară Vaskapu, în trad. "Poarta de Fier"). Cel mai probabil, în locul numit Râtul brebilor erau porţi de fier, care după 1 decembrie 1918 au fost demontate şi aruncate într-un lac din apropiere numit Dâlboaca.
Din punct de vedere administrativ satul Poarta Sălajului a aparţinut comitatului Dăbâca, fiind proprietate a mai multor familii nobiliare.
Lucrarile monografice din vechime menţionează că Vaşcapăul este un sat înspre marginea de răsărit a comitatului Sălaj şi din vremurile cele mai vechi a fost locuit doar de români. În afară de ştirile scrise este recunoscut faptul că la o distanţă de 15 m de şoseaua Cluj – Zalău trece drumul lui Traian. În Tabula Peutingeriana se vede clar cum acest drum venea de la Napoca şi mergea prin Largiana (satul Românaşi) spre Porolissum. Urme din acest drum au fost scoase cu prilejul diferitelor săpături, scoţând la iveală blocuri mari de piatră.
În hotarul satului se află un deal pleş ce domină zona, numit Tabăra şi unde, potrivit legendei ar fi poposit şi Traian. Şi Mihai Viteazul ar fi poposit, în 1601, tot pe acest deal, în drumul lui spre Cluj. În anul 1848, aproximativ în acelaşi loc au fost cantonate armatele ţariste.
Potrivit unor locuitori ai satului, satul a fost întemeiat pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, în forma în care există şi astăzi, iar locuitorii au venit din locul numit „Puste”, din apropierea văii Agrijului, din cauza deselor inundaţii provocate de râul Agrij.
Actuala denumire a satului este una relativ recentă, având în vedere că a fost dată în anul 1946, de prefectul judeţului Sălaj, Eugen Chiş.
Un rol important în viaţa satului l-a avut învăţământul, ale cărui origini sunt la începutul secolului al XIX-lea. Datorită faptului ca la biserica din Poarta Sălajului s-au găsit cărţi bisericeşti cum ar fi Cazania lui Varlaam (Carte românească de învăţătură) – 1643, Ceaslov – 1750, Cazania de la Râmnic – 1754, Istoria pentru începutul românilor în Dachia de Petru Maior – 1812, Apostol – 1851, Biblia lui Andrei Şaguna – 1858, s-a concluzionat că, încă de prin secolul al XVIII-lea, ar fi existat încercări de organizare a învăţământului.
Preotul Ioan Curea a fost şi primul învăţător al satului, fiind numit de către mitropolitul Andrei Şaguna în anul 1866. O încercare de organizare a învăţământului a existat mai înainte, preotul PetruRoşca din Sâmpetrul Almaşului, prin nota 105/19.09.1863 ordonând organizarea şcolii în satele de pe valea Agrijului, lucru de care este răspunzător preotul din satul Trăznea. Satele Poarta Sălajului şi Românaşi aveau numit ca dascăl pe Sălăjean Teodor, dar acesta nu a preluat funcţia de dascăl. În anul 1876 cantorul Ion Pop era şi învăţător, după cum reiese din însemnările cu litere chirilice de pe Cazania lui Varlaam. El va deţine această funcţie până în 1907. În acel an se încearcă introducerea învăţământului în limba maghiară, fiind numiţi doi învăţători, care nu au avut nici un rezultat notabil. Între 1912 – 1917 a fost învăţător Sebesien Marton, care, evreu fiind, nu a făcut mare lucru, foşti elevi declarând la sfârşitul anilor 1970 că doar în parte cunosc alfabetul. Între 1917 - 1924 nu a funcţionat nici un învăţător aici. În 1924 s-a construit o nouă clădire a şcolii(în care se învaţă şi azi), iar ca învăţător a funcţionat preotul Ioan Câmpeanu până în 1946. Între 1946 - 1972 a fost învăţător Matiş Petru, iar din 1972 şcoala a funcţionat cu două posturi de învăţăţori.
Din punct de vedere demografic, se poate constata o creştere constantă a populaţiei satului,până în anii 1970 de când se poate constata o scădere a populaţiei, ca un efect al industrializării şi al colectivizării. Astfel, centre urbane din judeţ, cum ar fi Zalău sau Jibou, sau oraşe de mai aproape sau mai departe, cum ar fi Cluj-Napoca, Cisnădie, Braşov, Cugir şi altele, au atras pe mulţi în căutarea unui loc de muncă, acest fenomen perpetuându-se chiar şi în zilele noastre.
Din punct de vedere religios, constatăm o veche şi constantă manifestare a credinţei. În Poarta Sălajului se găseşte o biserică de lemn, datând din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, probabil din 1670, fapt confirmat de sistemul constructiv şi stilul arhitectonic. Ea a înlocuit probabil o biserică mai veche ajunsă într-o stare avansată de deteriorare ca urmare a strămutării vetrei satului. Această ipoteză este susţinută de existenţa unui înscris care atestă existenţa unui antimis sfinţit şi semnat de către episcopul ortodox Dionisie Novacovici, în anul 1767, pe seama credincioşilor ortodocşi din Vaşcapău.
Biserica purtând hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril a fost adusă în sat în anul 1835, ea fiind un dar al credincioşilor ortodocşi din Răstolţul Mare. Biserica a fost reparată în anul 1866 prin jertfa credincioşilor şi purtarea de grijă a preotului Curea Ioan. Reparaţii importante a suferit biserica şi în ani 1968-1970, dar şi în 1993. Ca urmare a acestor lucrări şi datorită faptului că este atent îngrijită în momentul de faţă starea acestui monument al credinţei este bună.
De dimensiuni mici, această biserică, prezintă un plan drept unghiular cu absida poligonală cu cinci laturi. În ţară, mai sunt cunoscute doar două exemple asemănătoare, unul în Bihor şi altul în Muntenia. Acest fapt grăieşte de la sine despre unitatea constructivă la români. Este construită din bârne de stejar aşezate în cununi orizontale, în sistemul constructiv blokbau, îmbinate la colţuri în cheutori simple. Baza construcţiei este o talpă masivă de stejar aşezată pe blocuri mari de piatră. Planul construcţiei cuprinde elementele specifice tuturor bisericilor de lemn din Transilvania: cele trei încăperi: pronaos, naos şi altar, separate prin scânduri groase de stejar, acoperite iniţial cu o pictură specifică, neconservată, din păcate. O realizare tehnică deosebită o reprezintă turnul bisericii amplasat în partea vestică a construcţiei, care face corp comun cu biserica şi este sprijinit de grinzile masive ale pronaosului.
Amplasarea acestei biserici pe culmea unui deal a făcut ca în două rânduri (1908 şi 1960) să fie lovită de trăznet, înregistrându-se de fiecare dată victime, sfeţii Curea Teodor, respectiv Petreanu Ioan fiind ucişi în timp ce trăgeau clopotele.
Existenţa în patrimoniul acestei biserici a unor cărţi de mare valoare, cum ar fi: Cazania lui Varlaam (1643), Ceaslov (1750), Cazania de la Râmnic (1754), Istoria pentru începuturile românilor în Dachia scrisă de Petru Maior (1812), Apostol (1851), Chiriacodromion (1855), Biblia lui Andrei Şaguna (1858), Penticostar (1859), Triod (1860) ş.a., majoritatea procurate prin grija cântăreţului şi învăţătorului Ioan Pop, vorbeşte despre jertfelnicia credincioşilor (pentru unele dintre aceste cărţi s-au plătit sume foarte mari) şi sporeşte tezaurul spiritual al acestei comunităţi.
În 1931, credincioşii din această localitate, ortodocşi dintotdeauna, la îndemnul preotului paroh Cîmpeanu Ioan au început construirea unei biserici noi din cărămidă şi piatră, lucrare care a durat până în 1940, când edificiul a fost acoperit şi tencuit în exterior. Din 1940, datorită vitregiilor vremii (ocupaţia maghiară, războiul şi toate urmările lui), biserica a rămas în acest stadiu până în 1968-1969, când sub pastoraţia preotului Alexandru Horaţiu, s-au continuat lucrările, tencuindu-se interiorul, s-au pus geamuri, uşi, catapeteasma şi s-a dotat cu cele necesare. La 8 septembrie 1969 biserica a fost târnosită de către P. S. Valerian Zaharia, episcopul de atunci al Oradiei.
După venirea părintelui Gherman Gheorghe, în 1977, biserica a fost renovată, fiind tencuită din nou, iar mai apoi pictată în tehnica tempera grasă de către pictorul profesor Coriolan Munteanu din Cluj-Napoca. De asemenea a fost schimbat acoperişul, înlocuindu-se ţigla cu tablă zincată. Lucrările au fost finalizate in vara anului 1981, iar în toamna aceluiaşi an biserica a fost binecuvântată de către P. S. Vasile Coman, episcopul Oradiei.
La data de 5 august 2001 a fost hirotonit şi instalat ca preot paroh Gabriel Viorel Gârdan, Poarta Sălajului devenind astfel parohie, după ce, vreme de aproape 60 de ani fusese filie a parohiei Românaşi. În timpul păstoririi părintelui Gabriel Gârdan s-au efectuat mai multe lucrari de întreţinere şi renovare a bisericii, printre care tencuirea din nou a exteriorului, schimbarea duşumelei în interiorul bisericii și introducerea sistemului de încălzire. De asemenea, s-a construit o casă parohială. Viaţa bisericească a dobândit un suflu nou, mai ales datorită faptului că se slujea Sfânta Liturghie în fiecare duminică şi sărbătoare. Lucrările realizate, dar şi bogata activitate pastorală au fost binecuvântate în două rânduri de către P. S. Petroniu, episcopul Sălajului, în 2004 şi în 2008. Cadru didactic la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca şi consilier cultural al Episcopiei Sălajului, P. C. Pr. Lect. Dr. Gârdan Gabriel a fost numit preot la Catedrala Episcopală Înălţarea Domnului de la data de 1 ianuarie 2010.
Începând cu aceeaşi dată paroh este părintele Şamşodan Marcel Petru, numit de către P. S. Petroniu, episcopul Sălajului.

Pr. Marcel Șamșodan



Prăznuirea patronului spiritual al Liceului Ortodox din Zalău

Astăzi, 6 decembrie 2012, Liceul Ortodox "Sfântul Nicolae" din Zalău si-a prăznuit, în cadru festiv, patronul spiritual. Dacă în ziua precedentă a avut loc simpozionul cu titlul „Tămăduirea bolnavilor prin Taina Sfântului Maslu”, în această zi, manifestările dedicate Zilelor Şcolii au continuat cu oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfinţitul Părinte Petroniu alături de părinţii profesori ai Liceului Ortodox ”Sfântul Nicolae”, în prezenţa Domnului Inspector General al Inspecoratului Şcolar Sălaj, Gheorghe Bancea, a Doamnei Inspector de religie, Claudia Boha, a Domnului Inspector Ioan Opriş, a profesorilor, a elevilor şcolii şi a credincioşilor care participă regulat la slujbele săvârşite la capela şcolii.
În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a hirotonit întru preot pe seama capelei liceului, pe unul dintre dascălii Liceului Ortodox ”Sfântul Nicolae” din Zalău, profesorul Claudiu Ionuţ Boia şi a ţinut un înălţător şi ziditor cuvânt de învăţătură. În cuvântul său, Preasfinţia Sa, i-a felicitat pe elevi şi profesori, deopotrivă, pentru implicarea în crearea unei imagini frumoase şcolii, pentru reuşitele şi bunele rezultate ale elevilor la examenele şi concursurile şcolare.
Programul festiv dedicat aniversării, a continuat cu tradiţionalul concert de colinde susţinut de Corul bărbătesc „Predania” al Liceului Ortodox ”Sfântul Nicolae” din Zalău, condus de părintele Arhid. Adrian Onica şi de Corul mixt „Pax Vobis”condus de părintele Prof. Claudiu Ionuţ Boia, la Catedrala Episcopală din Zalău, în prezenţa unui numeros auditoriu.



Liturghie Arhierească la parohia "Sfântul Nicolae" din Zalău

Duminică, 2 decembrie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohiei "Sfântul Ierarh Nicolae" din Zalău.

Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Ioan Chirilă - profesor la Facultatea de Teologie din Cluj Napoca şi preşedintele Senatului Universităţii Babeş Bolyai, Preacucernicul Părinte Ionuţ Pop - Inspector Eparhial în cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului şi parohul bisericii, Preacucernicii Părinţi protopopi Ştefan Lucaciu şi Dan Dregan, Preacucernicul Părinte Septimiu Gudea - contabil la Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Cătălin Lucaci - secretar al Protopopiatului Zalău şi Preacucernicul Părinte Sorin Guşet - preot paroh la parohia Sântămărie.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţitul Părinte Petroniu a hirotonit întru diacon pe domnul profesor Claudiu Boia - profesor titular la catedra de discipline teologice din cadrul Liceului Ortodox "Sfântul Nicolae" din Zalău.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Petroniu şi-a arătat bucuria de a sluji din nou în această biserică după ce în urmă doar cu câteva luni s-a săvârşit pentru prima dată aici Sfânta Liturghie, mai exact în Duminica Tomii a acestui an şi a lăudat atât hărnicia Preacucernicului Părine Paroh Ionuţ Pop cât şi jertfelnicia credincioşilor acestei parohii care sunt aproape de părintele şi îl sprijinesc în ceea ce face spre slava lui Dumneneu şi mântuirea oamenilor.

De asemenea, Preasfinţia sa a mai amintit faptul că prin jertfelnicia lor, credincioşii devin ctitori ai acestui nou lăcaş de cult şi vor fi pomeniţi la toate slujbele care se vor săvârşi de toţi preoţii care vor sluji la acest Sfânt Altar de-a lungul vremii.

La rândul său Preacucernicul Părinte Ionuţ Pop a amintit de bucuria sfinţirii pietrei de temelie a locaşului de cult ce a avut loc în Duminica Tomii a anului 2009, dar şi de însemnata zi a Duminicii Floriilor a acestui an când s-a săvârşit pentru prima dată Sfânta Liturghie în această biserică. Preacucernicia sa a mai spus că după toată truda care s-a depus la ridicarea bisericii cu mult mai mare va fi bucuria când va sosi ziua târnosrii acesteia.



Prăznuirea Sfântului Apostol Andrei şi a Sfântului Ierarh Andrei Şaguna

Vineri, 30 noiembrie 2012, la prăznuirea Sfântului Apostol Andrei şi a Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica schitului "Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul" Bobota.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, Preasfinţia sa a tuns întru rasofor pe fratele Matei Filip, acesta primind numele de Andrei, luându-i astfel ocrotitori pe cei doi mari sfinţi pe care îi părznuim astăzi.

Bucuria a fost cu atât mai mare pentru obştea schitului şi pentru mulţimea de credincioşi prezenţi deoarece tot astăzi Preasfinţitul Părinte Petroniu a împlinit vârsta de 47 de ani.

Întru Mulţi Ani Preasfinţite Părinte!



Liturghie Arhierească la parohia Gârbou

Duminică, 25 noiembrie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Gârbou, protopopiatul Jibou, parohie păstorită de către Preacucernicul Părinte Ioan Tite.

Din sobor au mai făcut parte Preacuviosul Părinte Ghelasie Spătăcean, stareţul mănăstirii Voivodeni, Preacucernicul Părinte Ioan Lăpuşte, Preacucernicul Părinte Viorel Coman, preot paroh al parohiei Călacea şi Preacucernicul Părinte Mihai Tite, preot paroh la parohia Voivodeni.



Liturghie Arhierească la Mănăstirea Voivodeni

De sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Voivodeni.

Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din soborul de slujitori Preacuviosul Părinte Antonie Pinţa - exarhul Mănăstirilor din Episcopia Sălajului, Preacuviosul Părinte Ghelasie Spătăcean - stareţul Mănăstirii Voivodeni şi Preacucernicul Părinte Viorel Paşca.



Liturghie Arhierească la biserica Sfântul Pantelimon din Şimleu Silvaniei

În duminica a 26-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina), credincioşii Parohiei Sf. Pantelimon din incinta Spitalului Orăşenesc Şimleu Silvaniei, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Preasfinţitul Părinte Dr. Petroniu Florea, Episcopul Sălajului. Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, între care şi Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Şimleului. Cu această potrivită ocazie, din încredinţarea Preasfinţiei Sale, părintele protopop a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul Anului Omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română.
Preasfinţia Sa a subliniat importanţa şi rolul postului în viaţa creştinilor şi i-a îndemnat pe toţi credincioşii, acum la începutul Postului Naşterii Domnului, să ţină şi „postul de păcate, nu numai de bucate”, dorindu-le totodată un post uşor şi binecuvântat, cu multe împliniri sufleteşti. De asemenea, a subliniat frumuseţea lăcaşului de cult, în stil maramureşean, dar şi vrednicia Preacucernicului Părinte paroh Mircea Pop şi a credincioşilor pe care-i păstoreşte.
Părintele paroh a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru prezenţa în mijlocul credincioşilor, arătând că este aşteptat şi pe viitor, cu mult drag si cu sufletul deschis, să săvârşească Sfânta Liturghie în această frumoasă biserică.

Protopop, pr. Dan Haiduc



Liturghie Arhierească la parohia Horoatul Crasnei

Duminică, 11 noiembrie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Horoatul Crasnei, protopopiatul Şimleu Silvaniei, biserică păstorită de către Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Şimleului Silvaniei.

La slujbă a mai fost prezent şi Preacucernicul Părinte Mihai Puşcaş, care slujeşte în cea de-a doua biserică a localităţii Horoatul Crasnei, din zona numită Petenia.



Inaugurarea Centrului de boli paliative

Clădirea ridicată de Arhiepiscopia Clujului, pe strada Cernei a fost inaugurată vineri, 9 noiembrie 2012, în prezenţa Înaltpreasfințitului Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a Preasfințitului Petroniu, Episcopul Sălajului şi a Preasfinţitului Vasile Someşanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului.

Programul liturgic a debutat dimineaţa la ora 7:30, când Preasfinţitul Vasile Someşanul a sfinţit capela din incinta Centrului iar apoi a săvârşit Sfânta Liturghie, alături de exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, Arhim. Dumitru Cobzaru şi de ecleziarhul Catedralei mitropolitane din Cluj-Napoca, Arhim. Teofil Roman, după cum ne informează Radio Renaşterea.

Apoi, la ora 10:00 a fost oficiată slujba de sfințire a Așezământului de către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, Episcopul Sălajului, Preasfinţitul Petroniu Sălăjanul şi Preasfinţitul Episcop vicar Vasile Someşanul. La final, Înaltpreasfinţitul Andrei a vorbit celor prezenţi despre importanţa acestui centru: „Pentru noi, astăzi e o zi mare pentru că, după trudă de ani de zile, Preasfinţitul Vasile cu cei ce l-au ajutat a reuşit să ridice acest Centru de Îngrijiri Paliative. Aşa că cei ce au inima mare încearcă să facă cât pot pentru alinarea suferinţei celorlalţi. Şi lucrul acesta se va întâmpla aici, sperăm, începând cu 1 ianuarie”.

La rândul sau, Preasfinţitul Vasile Someşanul, cel care s-a ocupat în mod direct de ridicarea Centrului, le-a mulţumit tuturor pentru sprijin şi ajutor: „Mulţumesc Bunului Dumnezeu, Sfântului Nectarie şi, nu mai puţin, vrednicului de pomenire, Mitropolitul Bartolomeu şi Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, care au susţinut acest proiect care, cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi a ajuns la finalizarea construcţiei, urmând ca în scurt timp, nădăjduim, să înceapă şi activitatea propriu-zisă adresată celor care sunt în suferinţă. Vă mulţumesc din inimă tuturor celor care v-aţi implicat, celor care v-aţi rugat pentru ca acest proiect să poată prinde viaţă. Dumnezeu să ne ajute tuturor, să avem sănătate, pace şi bucuria unei conştiinţe liniştite”.

La inaugurarea Centrului Sfântul Nectarie al Arhiepiscopiei Clujului au luat parte: Consilierul Patriarhal din sectorul social, pr. prof. Constantin Pătuleanu, domnul Secretar de Stat la Ministerul Cultelor, domnul prof. dr. Adrian Lemeni, permanenţa Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, Preşedintele Senatului Universităţii Babeş-Bolyai, pr. profesor Ioan Chirilă, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, pr. prof Vasile Stanciu şi profesori de la mai multe Facultăţi de Teologie din ţară. Totodată au fost prezente numeroase oficialităţi: prefectul judeţului Cluj, Ioan Vuşcan, preşedintele Consiliului Judeţean Horia Uioreanu, Viceprimarul oraşului, Gheorghe Șurubaru, parlamentari şi alte personalităţi marcante pe plan local şi judeţean.

La finalul ceremoniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei i-a oferit distincţia Crucea Transilvană, d-nei doctor Mirela Gherman Căprioară, pentru implicarea deosebită în proiectul Centrului de Îngrijiri Paliative. Totodată, dânsa urmează să coordoneze activitatea filantropică din acest Centru. De asemenea, le-au fost oferite diplome, plachete şi distincţii si altor persoane implicate în susţinerea acestui proiect.

Imediat după inaugurarea Centrului, cei prezenţi au avut posibilitatea de a intra în incinta Centrului pentru a se închina în altarul sfinţit al Capelei şi pentru a vizita încăperile şi dotările Aşezământului. Începând cu ora 11:30 au început în sala de conferinţe a Centrului lucrările Simpozionului ştiinţific „Diaconie şi Taumaturgie”, organizat de către Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj, în colaborare cu Centrul Sf. Nectarie. În prima sesiune a lucrărilor au vorbit: IPS Andrei, apoi a transmis cuvântul de binecuvântare al Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pr. prof. Constantin Pătuleanu. A luat cuvântul apoi Preasfinţia Sa Petroniu Sălăjeanul şi apoi conf. dr. Radu Preda de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj pe tema: „Implicarea socială a Bisericii sau limitele secularizării”. În sesiunea a doua, începând cu ora 12, au luat cuvântul: domnul prof. Adrian Lemeni, pe tema „Cauze şi remedii ale bolilor din societatea contemporană. Caracterul eclesial al actului terapeutic”, apoi pr. prof. Constantin Pătuleanu cu „Teze pentru o filantropie creştină” şi în final domnul prof. Pavel Chirilă de la Fundaţia „Sfânta Irina” din Bucureşti pe o temă cu titlu rezervat.

Cea de a doua parte a Simpozionului se desfăşoară la Facultatea de Teologie Ortodoxă din P-ţa Avram Iancu 18 în după-amiaza aceleiaşi zile şi sâmbătă, 10 noiembrie. Cadre didactice ale Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Cluj, Iaşi, Arad, Alba-Iulia, Sibiu şi Craiova susţin referate pe parcursul celor două zile pe tema Simpozionului.

Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie a fost construit în aproximativ 3 ani, piatra de temelie fiind pusă în 25 septembrie 2009. Așezământul social dispune de o unitate hospice cu mai multe saloane de internare, un centru de zi pentru adulţi şi un ambulatoriu de specialitate. Aici pacienții bolnavi de cancer în fază terminală vor primi sprijin atât medical, cât și spiritual.

Sursa. www.basilica.ro



Hramul bisericii din parohia Pericei

Joi, 8 noiembrie 2012, credincioşii parohiei Pericei, protopopiatul Şimleu Silvaniei, şi-au prăznuit ocrotitorii locaşului de cult din localitate, pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Cu această ocazie au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Preasfinţitul Părinte Petroniu. Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din soborul ce a săvârşit Sfânta Liturghie Preacucernicul Părinte Dan Haiduc - protopopul Şimleului Silvaniei, Preacucernicul Părinte Silviu Moca - parohul acestei biserici şi Preacucernicul Părinte Ioan Pădurean - slujitor la parohia "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" din Şimleu Silvaniei.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" din Şimleu Silvaniei.




www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro