Ședința administrativă lunară la Protopopiatul Zalău

Luni, 10 iunie 2013, a avut loc ședința administrativă lunară a preoților din Protopopiatul Zalău. La ședință a participat și Preacucernicul Părinte Alexandru Horvat, consilierul pe probleme social-filantropice al Episcopiei Sălajului, ca delegat al Preasfințitului Părinte Petroniu.
La inițiativa părintelui protopop Ștefan Lucaciu și la invitația părintelui Silviu Pop, preot paroh la parohia Bocșița, ședința a avut loc în biserica parohiei Bocșița. Desfășurarea acestor ședințe în diferite biserici din cadrul Protopopiatului s-a născut din dorința Preacucernicului Părinte Protopop Ștefan Lucaciu de a stabili între preoți o mai strânsă legătură și apropiere.
În cadrul ședinței Preacucernicul Părinte Ciprian Porumb de la parohia Moigrad a susținut conferința cu tema „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena - susţinători ai Bisericii”.
După încheierea discuțiilor pe această temă și a comunicărilor făcute de către Preacucernicul Părinte Protopop Ștefan Lucaciu, părinții prezenți la ședință au vizitat parohiile Bocșa, Bocșița, Chilioara, Coşei şi biserica de piatră din Guruslău.Resfinţirea bisericii din parohia Meseşenii de Jos

În Duminica a VI-a după Paşti, Preasfinţitul Părinte Petroniu, a resfinţit biserica din parohia Meseşenii de Jos şi a săvârşit Sfânta Liturghie. Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din sobor 10 preoţi, printre care Preacucernicul Părinte Vasile Rus - vicarul eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Ionuţ Pop – inspectorul eparhial al Eparhiei, Preacucernicul Părinte Ştefan Lucaciu – protopop al Protopopiatului Zalău precum şi patru diaconi.

Situat la 12 kilometri de municipiul Zalău, satul Meseşenii de Jos este atestat documntar pentu prima dată în anul 1388 când se numea Magyarkecel.

În ceea ce priveşte viaţa spirituală a satului, se aminteşte existenţa unei biserici din lemn construită pe la anul 1733, dar care cu timpul s-a ruinat, azi nemiştiindu-se locul unde a fost aceasta ridicată.

În 1857 a fost construită o altă biserică, din cărămidă arsă pe fundaţie de piatră. Pereţii bisericii, fiind ridicaţi pe un teren mai jos decât nivelul drumului, au fost cuprinşi de igrasie şi s-au deteriorat aşa încât în anul 1938 s-a luat hotărârea de a se construi o nouă biserică pe locul bisericii vechi.

Lucrările la noul locaş de cult s-au finalizat în anul 1946, dar problema igrasiei a persistat şi s-a intervenit în mai multe rânduri asupra locaşului de cult prin lucrări de reabilitare şi pictură sub păstorirea preoţilor Pamfil Vlaicu, Viorel Pop şi Florin Cherecheş.

Din anul 2010, după venirea în parohie a Preacucernicului Părinte Florin Maliţa, cu sprijinul domnului primar Sandu Bercean, care este şi prim epitrop al parohiei, a Consiliului Parohial şi prin jertfelnicia bunilor credincioşi, biserica a intrat într-un amplu proces de reparare. Lucrările încep în luna septembrie a anului 2010 prin realizarea sistemului de drenaj şi canalizare a apei pluviale din jurul bisericii. În interiorul locaşului de cult a fost refăcută instalaţia electrică şi cea de încălzire, pereţii au fost retencuiţi şi pictaţi în tehnica frescă, pardoseala a fost izolată şi placată cu gresie şi a fost înlocuit iconostasul. În exteriorul bisericii acoperişul a fost schimbat în întregime, pereţii au fost vopsiţi, iar fundaţia a fost placată cu piatră. De asemenea au fost turnate trotuarele în jurul bisericii, au fosr refăcute gardurile şi a fost ridicat un monument al eroilor. Pe lângă acestea locaşul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la suma de 400.000 lei.

Pentru dăruirea şi hărnicia de care a dat dovadă în activitatea pastorală, dar şi ca semn de apreciere a eforturilor depuse, Preasfinţitul Părinte Petroniu i-a acordat Preacucernicului Părinte paroh Florin Maliţa rangu de iconom stavrofor.

Pr. Cătălin Lucaci


Ps Petroniu - Predica in Duminica a VI-a dupa Pasti, Mesesenii de Jos, 2013Episcopia Sălajului a desemnat „Profesorul anului”

Miercuri, 5 iunie, la sediul Episcopiei Sălajului s-a întrunit comisia de evaluare care a analizat dosarele profesorilor de religie în vederea acordării titlului de „Profesorul anului”. Episcopia Sălajului acordă în fiecare an titlul de „Profesorul anului” unuia dintre profesorii de religie din eparhie care s-a remarcat printr-o activitate excepțională atât la catedră cât și în cadrul programelor catehetice ale eparhiei. Conform metodologiei competiției, fiecare cadru didactic care predă disciplina religie, indiferent dacă este titular sau suplinitor, completează o fișă de autoevaluare și o depune însoțită de documentele justificative. Consiliul Consultativ al profesorilor de religie a evaluat într-o primă instanță dosarele și a validat punctajul fiecărui profesor. Primii zece profesori care au întrunit numărul cel mai mare de puncte se califică pentru evaluarea finală. Comisia eparhială de evaluare este prezidată de Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu și are următoare componență: consilier cultural, inspector pentru catehizare parohială, inspector de specialitate pentru disciplina religie și 5 profesori care predau la cele trei cicluri: primar, gimnazial și liceal desemnați de consiliul consultativ al profesorilor de religie. În procesul final de evaluare se are în vedere și fișa de evaluare a activității profesorului de religie întocmită de preoții parohi.
Anul acesta titlul de „Profesorul anului” a fost acordat doamnei profesor Mureșan Cristina de la Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” din Jibou.Liturghie Arhierească la parohia Sici

În Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului), credincioşii Parohiei Sici, Protopopiatul Şimleu Silvaniei, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Preasfinţitul Părinte Petroniu. Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, între care şi Preacucernicul Părinte Dan Haiduc, protopopul Şimleului Silvaniei.

Sfânta Liturghie Arhierească a fost prilejuită de faptul că lucrările la noul lăcaş de cult au fost terminate „la roşu”, ocazie cu care Preasfinţia sa a încurajat continuarea lucrărilor, muţumind totodată credincioşilor şi păstorului lor sufletesc, Preacucernicul Părinte Ciprian Neica, pentru ceea ce s-a realizat până acum.

Preasfinţitul Părinte Petroniu a rostit cuvântul de învăţătură, iar în cele din urmă, dar nu în ultimul rând, a remarcat hărnicia părintelui paroh şi grija sa pentru cele duhovniceşti, adresând cuvinte de aleasă preţuire atât părintelui, cât şi credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie.

Părintele paroh a mulţumit Preasfinţiei sale, în numele credincioşilor pe care-i păstoreşte, pentru momentele înălţătoare la care au fost părtaşi, arătând că este aşteptat peste câţiva ani să săvârşească slujba de târnosire a noii biserici.

Pentru rodnica activitate din cei 13 ani de preoţie a Preacucernicului Părinte Ciprian Neica, precum şi pentru jertfelnicia credincioşilor Parohiei Sici, Preasfinţia sa a încununat eforturile tuturor, oferind părintelui paroh distincţia de iconom.


PS Petroniu - Predica in Duminica a IV-a dupa Pasti, Sici, 2013Conferinţa preoţească de primăvară

La catedrala episcopală „Înălţarea Domnului” din Zalău a avut loc, potrivit Statutului pentru Organizare şi Funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române, conferinţa preoţească semestrială a clericilor din Episcopia Sălajului.
Tema conferinţei a fost „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, promotori ai libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii” şi a fost susţinută de către Preacucernicul Părinte Ciprian-Constantin Marincaş slujitor la parohia Soruşa Uileac.
În cuvântul rostit Preasfinţitul Părinte Petroniu a subliniat importanţa majoră a tot ceea ce au însemnat pentru Biserică acţiunile împăratului Constantin cel Mare.
Din punct de vedere administrativ Episcopia Sălajului este structurată pe trei protopopiate (Zalău, Şimleu Silvaniei şi Jibou) ce au în componenţă 207 parohii şi şapte mănăstiri şi schituri. Acestea sunt deservite de 234 de preoţi şi şapte diaconi.
Episcopia Sălajului a fost înfiinţată prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu nr. 4526 din 18 octombrie 2007, iar Preasfinţitul Părinte Petroniu a fost întronizat ca cel dintâi episcop al Sălajului în data de 13 aprilie 2008 de către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Bartolomeu Anania.Premii pentru reprezentanții Episcopiei Sălajului la Concursul național „Bucuria de a fi creștin”

În perioada 20-21 mai 2013, la Palatul Patriarhal din București, a avut loc faza finală a concursului național „Bucuria de afi creștin”, organizat de Sectorul Teologic-Educațional al Patriarhiei Române, prin Biroul de catehizare.
Câștigătorii din Episcopia Sălajului la cele trei secțiuni au fost:
A) Interpretarea unui cântec religios sau a unui cântec popular
Iacob Alexandra și Vlad Blaga Zalău, pregătiți de către Dr. Mihai Iacob
B) Recitarea unei poezii religioase sau populare cu caracter patriotic/religios
Vereș-Pop Diana, Parohia Tusa, pregătită de către doamna prof. Vereș-Pop Margareta
C) Interpretarea unui text literar în proză
Piesa de teatru „Hristos a Înviat”, Parohia „Sfânta Vinere” Zalău, sub coordonarea PC Părinte Consilier Cultural Gabriel Gârdan și pregătită de către:, Prof. Ionuț Ciocmărean, Prof. Anca Inceu, Prof. Marinela Roșu și Prof. Dana Rus.
Episcopia Sălajului a fost reprezentată la acest eveniment de o delegație formată din: PC Părinte Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, Iacob Alexandra-Teofana, Dr. Iacob Mihai-Ionel de la Parohia Hereclean, Vereș-Pop Diana, prof. Vereș-Pop Margareta de la Parohia Tusa, prof. Ciocmărean Ionuț și Nerțan Maria de la Parohia Sfânta Vinere Zalau.
Luni 20 mai, programul activităților a cuprins vizionarea montajului media realizat de către Trinitas TV, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”. Au asistat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ierarhi din Sinodul Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei și slujitori din cadrul Administraţiei patriarhale şi ai Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor. Alături de cei mici s-au aflat părinţii, profesorii şi coordonatorii lor. La final toți copiii participanți au fost premiați de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu diplome, cărți și reviste.
Marți 21 mai, ziua Sfinților Împărați Constantin și Elena, cei 87 de câștigători din întreaga Patriarhie, au participat la Sfânta Liturghie, săvârșită de Preafericitul Patriarh Daniel, unde au rostit Crezul.
După Sfânta Liturghie Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit tuturor participanților un dineu.

Pr. Silviu Boha
Inspector pentru catehizare parohialăConsultaţia Teologică "Înţelegerea omului ca şi chip al lui Dumnezeu - bază a dialogului ecumenic"

Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu împreună cu Preacucernicul Părinte Gabriel-Viorel Gârdan, Consilier Cultural al Episcopiei Sălajului, au participat în perioada 16-19 mai 2013, în Germania, la a treia Consultaţie teologică organizată de fundaţia Diakonia din Neuendettelsau. Tema acestei conferinţe a fost "Înţelegerea omului ca şi chip al lui Dumnezeu - bază a dialogului ecumenic".
Lucrările consultaţiei teologice au fost deschise de Preasfinţşitul Părinte Petroniu care a făcut o scurtă prezentare a relaţiilor dintre Diakonia din Neuendettelsau şi Episcopia Sălajului şi a creionat principalele direcţii de dezbatere ale acestei importante teme teologice. De asemenea, a subliniat importanţa dialogului teologic şi a adresat participanţilor la consultaţie îndemnul paulinic: "Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-i în psalmi, în laude şi-n cântări duhovniceşti" (Coloseni 3,16).
Printre participanţii din România s-au numărat şi Înalpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Preacucernicul Părinte Profesor Ioan Chirilă, preşedintele Senatului Universităţii Babeş-Bolyai, Preacucernicul Părinte Profesor Vasile Stanciu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Preacucernicul Părinte Profesor Aurel Pavel, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna" din Sibiu, Preacucernicul Părinte Profesor Ştefan Iloaie, director de departament la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.Şedinţa administrativă lunară la Protopopiatul Jibou

Luni, 13 mai 2013, s-a desfăşurat ședința administrativă lunară a preoților din Protopopiatul Jibou. Aceasta a avut loc la biserica ,,Sfântul Gheorghe” și ,,Sfântul Daniel”, care a fost inaugurată de Preasfințitul Părinte Petroniu, în a treia zi de Sfintele Paști.

Ședința a început cu săvârşirea unei slujbe de Te-Deum de mulțumire săvârșită de Preacucernicul Părinte Protopop Dan Dregan și diaconul acestei biserici Cristian – Vasile Iura. Au fost prezenți și reprezentanți ai Direcției Județene pentru Cultură Sălaj, care au prezentat Preacucernicilor Părinți prezenți obligațiile prinvind folosința monumentelor istorice (bisericile de lemn).

În cadrul ședinței, Preacucernicul Părinte Sabin – Lucian – Gabriel Chiș, de la parohia Cristolț, a susținut conferința cu tema ,,Politica socială și religia lui Constantin cel Mare și relațiile dintre stat și Biserică”. Au urmat întrebări, răspunsuri și discuții pe baza temei. A fost anunţată apoi Conferința pastoral – misionară de primăvară care va avea loc joi, 23 mai 2013, la catedrala epsicopală ,,Înălțarea Domnului” din Zalău.

Preacucernicul Părinte Protopop a expus, în continuare, probleme de ordin administrativ, economic, cultural și social, iar ca problemă liturgică, particularitățile de la sfintele slujbe săvârșite în săptămâna luminată.

Următoarea ședință va avea loc în data de 10 iunie 2013 (luni), când Preacucernicul Părinte diacon Cristian – Vasile Iura, de la biserica ,,Sfântul Gheorghe” și ,,Sfântul Daniel”, va conferenția pe tema ,,Viaţa bisericească în timpul lui Constantin cel Mare .Liturghie arhierească la parohia "Sfântul Nicolae" din Zalău

În Duminica a doua după Învierea Domnului, Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” din municipiul Zalău. Alături de Preasfinţia sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte paroh Ionuţ Pop, care este şi inspectorul eparhial al Episcopiei Sălajului, Preacuviosul Părinte Antonie Pinţa – exarhul mănăstirilor din Episcopia Sălajului, Preacucernicul Părinte Dan Dregan – protopop al Protopopiatului Jibou, Preacucernicul Părinte Septimiu Gudea – inspectorul contabil al Episcopiei Sălajului şi Preacucernicul Părinte Sorin Guşet de la parohia Bercea.

În cadrul Sfintei Liturghii tânărul Cristian Popa a fost hirotonit întru diacon pe seama acestei biserici.

Piatra de temelie a bisericii „Sfântul Nicolae” din Zalău a fost sfinţită de către Preasfinţitul Părinte Petroniu în Duminica Tomii a anului 2009, iar din primăvara anului trecut sfintele slujbe se săvârşesc în interiorul noului locaş de cult.

În prezent lucrările la biserică sunt finalizate la exterior, iar în interior pereţii sunt pregătiţi pentru pictură, fiind de asemenea montate iconostasul, pardoseala, policandrele şi aplicele, sistemul de climatizare şi cel de sonorizare.

Demn de menţionat este faptul că biserica adăposteşte o părticică din moaştele ocrotitorului ei – Sfântul Ierarh Nicolae.


PS Petroniu - Predica in Duminica a II a dupa Pasti, Zalau, 2013
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro