Liturghie Arhierească în parohia Mesteacănu

Duminică, 29 ianuarie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioşilor parohiei Mesteacănu, protopopiatul Zalău, credincioşi păstoriţi cu mult devotament de către Preacucernicul Părinte Dorinel Crecan.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a oferit Preacucernicului Părinte paroh şi credincioşilor din Mesteacănu o Diplomă de Donator pentru ajutorul material, fizic şi financiar oferit de către aceştia la construirea sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

De asemenea, Preasfinţitul Părinte Petroniu a felicitat pe Preacucernicul Părinte paroh Dorinel Crecan cu prilejul împlinirii în această lună a 30 de ani de când Preacucernicia Sa păstoreşte această parohie.

La rândul său, părintele Dorinel Crecan a mulţumit Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu pentru vizita în parohie şi a oferit acestuia o icoană a Maicii Domnului.Şedinţele Adunării Eparhiale şi a Consiliului Eparhial în Episcopia Sălajului

Duminică, 8 ianuarie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală "Înălţarea Domnului" din Zalău.

În continuarea Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba de Te Deum, iar după rostirea cuvântului de învăţătură, în demisolul Catedralei Episcopale a avut loc şedinţa Consiliului Eparhial şi a Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului.

După rostirea rugăciunii de invocare a Duhului Sfânt, Preasfinţia Sa a subliniat faptul că Biserica Ortodoxă Română este singura Biserică din lume în care în Adunările Eparhiale există o proporţie de doi mireni la un cleric, arătând astfel caracterul democratic al acestor foruri decizionale.

În continuare, a urmat citirea, pe sectoare, a rapoartelor de activitate pe anul 2011.

Primul raport prezentat a fost cel al Sectorului administrativ-bisericesc, citit de către domnul Dănuţ Pop.

Raportul Sectorului cultural a fost prezentat de către Preacucernicul Părinte Mirel Bene.

Preacucernicul Părinte Augustin Sălăjean a dat citire raportului Sectorului economic al Episcopiei Sălajului.

Ultimul raport prezentat a fost cel al Sectorului social-filantropic, prezentat de către Preacucernicul Părinte Avram Zaharie.

După citirea rapoartelor au urmat luările de cuvânt şi rostirea rugăciunii "Cuvine-se cu adevărat".Liturghie Arhierească în cartierul Sărmaş din Zalău

Sâmbătă, 7 ianuarie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în capela amenajată pentru credincioşii din cartierul Sărmaş al Municipiului Zalău.

În acest cartier se ridică o biserică închinată Sfântului Apostol Andrei, biserică aflată în prezent în construcţie prin grija Preacucernicului Părinte Paroh Ioan Zaha şi a membrilor Consiliului Parohial.Sărbătoarea Botezului Domnului la parohia Românaşi

La Praznicul Botezului Domnului, Preasfinţitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioşilor parohiei Românaşi, protopopiatul Zalău, credincioşi păstoriţi cu dăruire de către Preacucernicul Părinte Gheorghe Gherman.

La finalul Sfintei Liturghii Preasfinția Sa a săvârșit Sfințirea cea mare a apei, i-a binecuvântat pe credincioși prin stropirea cu apa sfințită şi a tâlcuit în cuvântul de învățătură semnificația sărbătorii Botezului Domnului, subliniind efectele binefăcătoare ale aghiesmei mari atât asupra oamenilor, cât și a mediului în care aceștia trăiesc.

Prezenţa Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu în această parohie, la ceas de mare sărbătoare, este şi un semn al preocupării pe care Preasfinţia Sa o are în Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor pentru încurajarea dezvoltării serviciilor sociale ale bisericii. În Parohia Românași se desfăşoară o intensă activitate socială, aici existând un serviciu de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice având un de 20 de beneficiari şi un mare complex de asistenţă socială în fază avansată de construcţie. Parohia este una dintre cele mai vechi parohii din această zonă, un adevărat punct de rezistență a ortodoxiei. Aici a funcționat până în anul 1948 singurul protopopiat ortodox din arealul județului Sălaj de azi.

Protopopiatul ortodox român al Unguraşului (Românaşului) a avut o evoluţie particulară, determinată de o serie de factori: poziţia geografică la periferia episcopiei ortodoxe a Transilvaniei, structura plurietnică, multiconfesională şi socială a zonei. Protopopiatul a fost numit în documente al Dăbâcii, al Miluanului sau al Unguraşului, jurisdicţia sa reunind, în principiu, parohiile care în anul 1767 sunt consemnate ca făcând parte din Protopopiatele Miluanului, Zimborului şi Sânpetrului şi care au supravieţuit ofensivei unioniste a lui Grigore Maior.
Situat la marginea blocului etnic românesc, plasat într-o regiune cu o populaţie românească care a devenit, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, predominant de confesiune greco-catolică, acest protopopiat este cunoscut, în 1819, sub denumirea de Protopopiatul ortodox al Dăbâcii, cu sediul la Sânpetru, unde era protopop Constantin Rafail, menţionat documentar ultima dată în 14 noiembrie 1822. A urmat la conducerea protopopiatului Ioan Damşa, între 22 iunie 1824 - 28 septembrie 1848, având sediul la Miluan. După aceea, timp de 39 de ani, protopopiatul a fost condus de Petru Roşca, numit de Andrei Şaguna administrator protopopesc în 10 noiembrie 1849 şi, apoi, în 14 mai 1853, confirmat protopop. Sediul protopopiatului a fost în comuna Fizeş Sânpetru până în anul 1919 când a fost mutat la Românaşi.
Protopopiatul ortodox al Unguraşului se particularizează între alte protopopiate ortodoxe de la marginea eparhiei nu atât prin numărul parohiilor şi al credincioşilor, care reprezentau o minoritate faţă de greco-catolici sau celelalte confesiuni din zonă, cât prin stabilitatea sa instituţională, continuitatea vieţii bisericeşti, relaţia foarte bună şi comunicarea continuă cu scaunul episcopal, aceste caracteristici menţimându-se pe toată durata existenţei sale.
Dintre realizările protopopiatului şi ale protopopului în timpul păstoririi mitropolitului Andrei Şaguna amintim, în mod special, înfiinţarea şcolilor şi organizarea învăţământului confesional. Potrivit conscripţiilor din anul 1858 pe teritoriul Sălajului de azi existau 27 de şcoli confesionale ortodoxe (18 în Protopopiatul Unguraş şi restul în parohiile din Protopopiatele Cluj, Solnoc I şi Solnoc II) în care activau 26 de învăţători. Cursurile erau frecventate de un număr de 852 de elevi. Protopopul Petru Roşca, cu o consecvenţă exemplară, a urmărit respectarea condiţiilor precise de studiu şi conduită morală impuse de Andrei Şaguna, ocuparea staţiunilor învăţătoreşti cu învăţători calificaţi, asigurarea unei situaţii materiale cât mai bune învăţătorilor prin încheierea contractelor şcolare cu comunităţile parohiale, precum şi creşterea frecvenţei la şcoală.
Zelul cu care protopopul Roşca şi-a îndeplinit obligaţiile în chestiunea şcolară a fost recunoscut de mitropolitul Şaguna în 1866, când i-a adresat mulţumirea arhierească şi laudă „pentru privegherea cea exemplară ce ai arătat asupra trebii creşterei tineretului nostru din acel protopopiat”. De asemenea, Şaguna a lăudat „pentru zelul şi diligenţea cu care s-au distins în anul acesta şcolar” preoţii Ioan Damşa din Racâş, Vasile Ghiuriţan din Unguraş, Ioan Holhoş din Bodia şi învăţătorii Ioan Morariu, Vasiliu Lupu, Vasile Petrulea, Ioan Rodina, Ioan Bistriţeanu, Ioan Pop şi Dimitrie Puşcaş, cărora le dăruia cartea Adunarea cuvântărilor comisarilor şcolari de la conferinţele dăscăleşti din anii 1863 şi 1864.
Stabilitatea instituţională a fost favorizată de lunga şi înţeleapta administrare a protopopiatului de către Petru Roşca, cel care timp de 39 de ani (1849-1888) a condus destinele protopopiatului ortodox din părţile Sălajului. Petru Roşca s-a născut în parohia Sânpetru în anul 1822. A făcut studii la Cluj şi la Sibiu şi a fost hirotonit preot în anul 1848. Cunoştea limbile română şi maghiară. A murit în 9/21 mai 1888. El a fost o personalitate marcantă a vieţii bisericeşti ortodoxe sălăjene păstorind „cu un zel neobosit şi cu cel mai mare devotământ, promovând dezvoltarea intereselor noastre bisericeşti, atât în afacerile curat bisericeşti, cât şi şcolare şi fundaţionale, fiind peste tot un stâlp puternic al ortodoxiei în aceste părţi ale arhidiecezei noastre greco-ortodoxe”(s.n.), după cum îl caracteriza Şaguna.
Sârguincios, devotat bisericii sale, protopopul Petru Roşca s-a impus clerului şi credincioşilor săi prin fermitatea şi consecvenţa deciziilor, prin maniera echilibrată cu care a tratat numeroasele probleme ale ortodoxiei, prin înţelepciunea de care a dat dovadă în aplicarea măsurilor ierarhului de ridicare a naţiunii sale prin cultură, printr-o viaţă morală şi spirituală conformă canoanelor şi moralei creştine. Disciplinat, corect, apropiat de cler şi de enoriaşi, a aplicat dispoziţiile arhiereşti prompt şi a impus preoţilor subordonaţi aceeaşi disciplină şi promptitudine în îndeplinirea obligaţiilor ce le reveneau. A beneficiat de sprijinul constant al ierarhului, care l-a preţuit mult, ca de altfel întreaga instituţie pe care a condus-o, pentru aceste calităţi. El a reprezentat un exemplu şi poate chiar un model pentru maniera în care politica de înnoire a ierarhului sibian s-a realizat la nivelul structurilor inferioare ale eparhiei, protopopiatul şi parohiile, locul său rămânând unul privilegiat în istoria istituţiilor ecleziastice din Sălaj.
Vrednic de amintit este şi fiul protopopului Roşca, Arhimandritul dr. Eusebiu Roşca, cel care a ocupat funcţii importante în administraţia bisericească Sibiană, dar care a rămas în istorie mai ales pentru lunga şi rodnica sa activitate în fruntea Institutului teologic-pedagogic de la Sibiu (1895-1928).
Succesorul protopopului Petru Roşca la conducerea protopopiatului Unguraşului a fost fiul său, Pavel Roşca. Acesta a urmat cursurile teologice ale Institutului Andreian din Sibiu în perioada 1873-1876, a fost hirotonit diacon la 20 martie 1876, preot la 25 martie acelaşi an, iar la 29 aprilie 1876 a fost aprobată de consistoriul de la Sibiu alegerea sa de către sinodul parohial din localitatea natală Fizeş Sânpetru pentru funcţia de capelan.
Pavel Roşca a fost ales protopop la 6 mai 1890, în sinodul protopopesc extraordinar ţinut la Unguraş, în conformitate cu prevederii Regulamentului pentru procedura la alegerea de protopresbiter adoptat în 1888. La 16 decembrie 1890 a primit confirmarea ca protopopop al Unguraşului din partea mitropolitului Miron Romanul de la Sibiu.
Protopopul Pavel Roşca a condus protopopiatul ortodox cu multă înţelepciune vreme de 28 de ani, până în 1918, în condiţii extrem de dificile pentru credincioşii ortodocşi şi pentru românii din Sălaj, reuşind însă să menţină structura administrativă şi vitalitatea acestui protopopiat. De asemenea, după modelul înaintaşului său în scaunul de protoiereu, a continuat, în condiţiile înăsprite de legile şcolare emise de autorităţile ungare între anii 1873-1907, să vegheze la promovarea educaţiei în rândul copiilor şi la supravieţuirea şcolilor confesionale ortodoxe.
La rândul său, protopopul Pavel Roşca a avut un fiu, care a ajuns o personalitate în lumea universitară şi pedagogică sibiană, clujeană şi braşoveană: profesor dr. Pavel Roşca (1884-1960). Acesta, la fel ca unchiul său, arhimandritul dr. Eusebiu Roşca, va evoca mereu originile sale sălăjene, făcând astfel cinste nu numai unei familii preoţeşti de excepţie, ci şi zonei Sălajului.
În februarie 1919, Ioil Ghiuriţan, parohul Unguraşului, a fost desemnat ca administrator protopopesc, iar în 18 noiembrie 1920 a fost confirmat în funcţia de protopop. Pentru prima dată de la înfiinţare, sediul protopopesc era fixat în localitatea al cărei nume îl purta protopopiatul.
Ioil Ghiuriţan era al cincilea descendent al unei familii preoţeşti, care din 1814 păstorea comunitatea ortodoxă de la Unguraş. S-a născut la 20 iunie 1881, în 16 iunie 1900 a obţinut diploma de bacalaureat la Liceul Reformat din Zalău, apoi timp de trei ani a urmat cursurile Institutului Teologic din Sibiu. În virtutea vechii tradiţii şaguniene, a ocupat mai întâi postul de învăţător în Unguraş (1903-1908), iar din 21 februarie 1908, până la alegerea sa ca protopop a fost parohul Unguraşului. În anii 1916-1920 a predat religia pentru credincioşii ortodocşi, în aproape toate şcolile din oraşul Zalău (Liceul reformat, Şcoala civilă, Şcoala primară, Şcoala normală de băieţi).
Înainte şi după ce a devenit protopop, Ioil Ghiuriţan s-a remarcat prin dragostea faţă de neamul românesc şi pentru limba română. În anul 1908 s-a înscris cu suma de 40 de coroane (o sumă apreciabilă la acea vreme) pentru a primi de la Academia Română un exemplar din „Dicţionarul limbii române”. Un an mai târziu, la 21 mai 1909, Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român îi mulţumea pentru o donaţie constând în 9 monede vechi, din ţări şi epoci diferite, şi o cărămidă romană. Preocupările sale culturale sunt evidente dacă avem în vedere şi efortul susţinut pe care el îl depune în vederea înfiinţării şi dezvoltării bibliotecilor parohiale. După ani buni în care a sprijinit preoţii să procure cărţi, a donat el însuşi cărţi mai multor parohii. S-a ajuns, astfel, ca în anul 1935 să existe în cadrul protopopiatului 18 biblioteci parohiale cu 1.191 volume şi 229 cititori.
Eforturile sale pastorale, administrative şi culturale au fost recunoscute în anul 1930, când la propunerea episcopului Nicolae Ivan al Clujului, prin înaltul decret regal nr. 2904, i-a fost conferită medalia „Răsplata muncii pentru Biserică”, clasa I.
Protopopul Ioil Ghiuriţan a încetat din viaţă la 1 mai în tumultuosul an 1940. Este interesant de consemnat caracterizarea pe care unul dintre fiii săi, aviator şi profesor de matematică, o făcea cu privire la cei peste 30 de ani de slujire pastorală a protopopului de Unguraş, Ioil Ghiuriţan: „despre Tata (s.n) ce să scriu [?] a servit cu toată fiinţa lui românitatea acelui colţ de ţară până în ultima sa clipă”. La rândul său, succesorul lui Ioil Ghiuriţan, administratorul protopopesc Petru Nicola scria că „a condus protopopiatul nostru [...] cu mult devotament şi sârguinţă, interesându-se cu deamănuntul de propăşirea parohiilor şi a sufletelor credincioşilor de sub păstorirea sa”, fiind „dibaciul şi harnicul nostru cârmaciu [...] blândul şi povăţuitorul nostru părinte sufletesc”.
Din punct de vedere administrativ în timpul lui Ioil Ghiuriţan s-au produs câteva schimbări majore. În anul 1919, prin decizia Sinodului arhidiecezan de la Sibiu, din 7/20 iulie, protopopiatul Unguraş a trecut sub jurisdicţia Consistoriului de la Cluj, care va face demersurile necesare în vederea înfiinţării, în 1921, a Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. De la acea dată protopopiatul s-a aflat sub jurisdicţia Episcopiei de la Cluj până la desfinţarea lui în anul 1948. Pe de altă parte, apar sub jurisdicţia sa şi câteva parohii noi din părţile greco-catolice ale Sălajului şi din aşezările urbane. Astfel, în anul 1926, intră sub jurisdicţia protopopiatului Românaşi parohia Stârciu cu 260 credincioşi ortodocşi reveniţi de la uniaţie; parohiile nou înfiinţate: Zalău având 52 de familii şi Şimleu Silvaniei cu 51 de familii. În anul 1937, se adaugă filia Cehu Silvaniei cu 82 credincioşi ortodocşi şi parohia Jibou având 113 credincioşi ortodocşi.
În perioada ocupaţiei horthyste şi după aceea, până în anul 1948, la conducerea protopopiatului Românaşi s-au aflat Petru Nicola, administrator protopopesc (1940-1942) şi protopopul Valer Matei, fost secretar al Episcopiei Ortodoxe de la Cluj (1942-1948).
Începând cu anul 1921 creştinii ortodocşi din Sălaj s-au aflat sub jurisdicţia canonică a Episcopilor de la Cluj: Nicolae Ivan (1921-1936) şi Nicolae Colan (1936-1948).
Dacă în anul 1876, la data înfiinţării comitatului Sălajului, protopopul Petru Roşca înscria în documentele oficiale existenţa în aria protopopiatului a 10.660 de creştini ortodocşi, în primul an după realizarea unirii protopopul Ghiuriţan consemna 16.223 de credincioşi ortodocşi în cele 23 de parohii aflate sub jurisdicţia sa, iar la sfârşitul perioadei interbelice erau menţionate 36 de parohii şi filii cu 19.132 de credincioşi ortodocşi, care însă reprezentau mai puţin de 5 % din locuitorii Sălajului.
Pr. lect. dr. Gabriel GârdanZiua de Anul Nou la parohia Pogorârea Sfântului Duh din Zalău

În prima zi a anului 2012 Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica Pogorârea Sfântului Duh din Municipiul Zalău, biserică păstorită de către Preacucernicii Părinţi Alexandru Horvat - consilierul social al Episcopiei Sălajului şi Ioan Pop.Hramul bisericii Sfântul Arhidiacon Ştefan din Zalău

Azi, 27 decembrie 2011, parohia Sfântul Arhidiacon Ştefan s-a aflat în straie de sărbătoare, sărbătoare prilejuită de prăznuirea Ocrotitorului acestei parohii - Sfântul Arhidiacon Ştefan.

Credincioşii au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor cu acest prilej pe Preasfinţitul Părinte Petroniu. Din sobor au mai făcut parte membri ai Permanenţei Consiliului Eparhial, Preacucernicii Părinţi Protopopi şi cel de-al doilea slujitor al parohiei - părintele Ioan Coste.

După săvârşirea Sfintei Liturghii şi rostirea cuvântului de învăţătură, Preasfinţia Sa a felicitat pe Preacucernicul Părinte paroh Ştefan Lucaciu pentru frumoasa activitate pastoral-misionară, i-a urat mulţi ani cu prilejul onomasticii Preacucernciciei Sale, iar la final a împărţit daruri copiilor prezenţi în număr mare la Sfânta Liturghie.Liturghie Arhierească în oraşul Jibou

Luni, 26 decembrie 2011, a doua zi de Crăciun, Preasfinţitul Petroniu, Episcopul Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie în oraşul Jibou, la biserica “Adormirea Maicii Domnului”. Preasfinţia Sa a fost înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, sobor din care a făcut parte şi Preacucernicul Părinte Protopop Dan Dregan. A fost prezent şi un mare număr de credincioşi. În cadrul cuvântului de învăţătură, Preasfinţia Sa l-a prezentat credincioşilor pe noul paroh, Preacucernicul Părinte Claudiu Nechita, fost paroh al Parohiei Borza şi inspector eparhial cu probleme de asistenţă socială, care a câştigat, în data de 13 decembrie a.c., examenul pentru ocuparea acestei parohii de oraş. În continuare, Preasfinţitul Petroniu a tâlcuit Evanghelia zilei: despre călătoria magilor şi uciderea pruncilor.

Preot Protopop Dan DreganPraznicul Naşterii Domnului la Catedrala Episcopală din Zalău

Duminică, 25 decembrie 2011, la slăvitul praznic al Naşterii după trup a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Municipiul Zalău.Resfinţirea bisericii din parohia Marca

Duminică, 18 decembrie 2011, în Duminica dinaintea Naşterii Domnului, Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia Marca, Protopopiatul Şimleu Silvaniei, unde, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a resfinţit locaşul de cult după lucrările efectuate, la slujbă fiind prezent şi protopopul Şimleului, Preacucernicul Părinte Vasile Boşca.
Alături de Preacucernicul Părinte Ioan Iacob, parohul acestei parohii, la slujbă au participat membrii comunităţii parohiale, dar şi credincioşi din parohiile învecinate, alături de oficialităţi judeţene şi locale.

Biserica din Marca

Actuala biserică a fost reconstruită pe locul celei vechi, de piatră, între anii 1981-1983, în timpul păstoririi vrednicului părinte Păuşan Ioan, trecut la cele veşnice prematur în anul 1984. S-au continuat lucrările de finisare şi sub urmaşul său în parohie, parohul Ioan Marian, prin tencuirea în terasit a zidurilor exterioare, iar pereţii interiori au fost pregatiţi pentru pictură (1983-1984), ajutat fiind, îndeaproape, de membrii Consiliului şi Comitetului Parohial, în frunte cu epitropul Ioan Roşan, dar mai ales prin jertfelnicia bunilor credincioşi.
În anii 1986-1987 s-a vopsit acoperişul şi biserica a fost împodobită cu o frumoasă pictură executată în tehnica „fresco” de către pictorul Ioan Bozeşan din Deva. A fost înzestrată cu un frumos iconostas, cu chivot, cu tron arhireresc, cu strane, candelabre si tetrapoade, toate artistic sculptate în lemn de stejar.
Slujba de binecuvântare a acestor lucrări a fost săvârşită de către vrednicul de pomenire, Preasfinţitul Părinte Dr. Vasile Coman, Episcopul Oradiei din acea vreme, în ziua de 8 noiembrie 1987.
În anii 2009-2011 locaşul de cult a fost din nou restaurat, la interior fiind introdusă instalaţia de încălzire pe gaz, biserica fiind înzestrată, de asemenea, şi cu toate cele de trebuinţă săvârşirii sfintelor slujbe.
La exterior, s-a îndepărtat porţiunea de tencuială cu egrasie de la baza bisericii şi s-a retencuit, s-a vopsit biserica în exterior cu vopsea lavabilă, s-au îndepărtat porţiunile de tablă degradată de pe acoperişul şi turnul bisericii şi s-au înlocuit cu tablă nouă, apoi s-au vopsit cu vopsea specială pentru tablă, s-au turnat trotuare în jurul bisericii şi s-au schimbat porţile şi gardurile de împrejmuire ale bisericii cu unele noi. Lucrările au început sub păstorirea fostului paroh Ioan Marian şi finalizate, în anul 2011, sub păstorirea actualului preot paroh, părintele Ioan Iacob.
De asemenea, s-a renovat în interior şi exterior şi casa parohială, iar valoarea totală a lucrărilor, incluzând locaşul de cult, se ridică la suma de 200.000 lei.
Toate acestea au fost posibile cu sprijin din partea Secretariatului de Stat pentru Culte, a Consilului Judeţean, a Consiliului Local, a sponsorilor locali şi a credincioşilor parohiei.
„Astăzi a fost o zi atât de minunată încât parcă s-a deschis Cerul pentru noi şi a coborât Harul lui Dumnezeu să biecuvinteze lucrările şi eforturile depuse pentru tot ceea ce s-a realizat în această biserică, precum şi la casa parohială.
Să-i dea Dumnezeu părintelui paroh binecuvântare, răsplată şi putere pe mai departe pentru întreaga hărnicie şi activitate, dar şi dumneavoastră, celor care aţi jertfit pentru casa lui Dumnezeu, având convingerea că cel care oferă lui Dumnezeu nu face decât să-L împrumute, iar dumneavoastră aţi oferit pentru casa lui Dumnezeu, pentru acest „Sion” dumnezeiesc şi, de asemenea, pentru casa unde locuieşte preotul, care nu este altceva decât slujitorul lui Dumnezeu şi mijlocitor între oameni şi Creatorul nostru! Dumnezeu să vă răsplătească însutit şi înmiit, atât în această viaţă cât şi în veşnicie!” a concluzionat Preasfinţitul Petroniu în cuvântul său de învăţătură.
Arhid. CIPRIAN BOŞCABISERICA, TINERII ȘI COLINDELE, Ediția a IV-a, Zalău

Miercuri, 14 decembrie 2010, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Petroniu, sub coordonarea părintelui Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, s-a finalizat proiectul „BISERICA, TINERII ȘI COLINDELE”, Ediția a IV-a, în Circumscripția catehetică Zalău.
În proiect au fost implicați 500 de copii de la Școlile din Municipiul Zalău, iar ca parteneri au fost Inspectoratul Școlar Județean prin doamna prof. Claudia Boha, inspector de specialitate, Consiliul local și Primăria municipiului Zalău.
Proiectul s-a derulat pe perioada lunilor noiembrie-decembrie 2011 și a avut ca scop cunoaşterea de către elevi şi tineri a învăţăturilor Bisericii, promovarea virtuţilor creştine, cultivarea comportamentului religios-moral, cunoașterea tradiţiilor religioase şi a colindelor, dar și felul în care Mântuitorul Iisus Hristos l-a împăcat pe om cu Dumnezeu.
Proiectul s-a finalizat la biserica „Sfântul Ștefan” din Zalău unde copiii și tinerii l-au colindat pe Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu. La eveniment a fost prezent domnul Inspector Școlar General Ioan Abrudan, iar din partea Primăriei și a Consiliului Local al Municipiului Zalău, domnul Primar Radu Căpâlnășiu, doamna Vice-primar Daniela Coța și domnul administrator public al municipiului Zalău Radu Nistorescu.
La final Preasfințitul Părinte Episcop Petroniu a acordat „Diplome de excelență” doamnei Elena Fati, de la Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou și doamnei prof. Claudia Boha, Inspector școlar de specialitate, pentru implicarea în proiectele catehetice desfășurate în cadrul Episcopiei Sălajului în 2011, „Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii”.
Profesorilor implicați în proiect le-au fost oferite mici daruri și „Diplome de merit”, iar copiii au fost răsplătiți cu daruri oferite de către Preasfințitul Petroniu și de către partenerii din acest proiect.

Inspector pentru catehizare parohială
Pr. Silviu Boha
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro