Liturghie Arhierească în parohia Crişeni

Duminică, 19 februarie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Crişeni, protopopiatul Zalău, parohie păstorită de către Preacuecernicul Părinte Ioan Ardelean. Alături de părintele paroh a fost prezent şi Preacucernicul Părinte Silviu Boha, Inspectorul pentru cateheza parohială în Episcopia Sălajului.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia Sa a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Mihai Dobocan, iar înaintea rostirii cuvântului de învăţătură a acordat Preacucernicului Părinte paroh Ioan Ardelean şi credincioşilor parohiei Crişeni titlul de Donator pentru contribuţia adusă la ridicarea sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.Liturghie Arhierească la parohia "Adormirea Maicii Domnului" din Zalău

Ziua de duminică, 12 februarie 2012 a fost o zi cu o conotaţie specială pentru slujitorii altarului şi credincioşii parohiei "Adormirea Maicii Domnului" din Zalău, care au avut cinstea de a-l avea în mijlocul lor pe Preasfinţitul Părinte Petroniu Florea, Episcopul Sălajului. Cu această ocazie, Preasfinţia Sa a adresat celor prezenţi un frumos cuvânt de învăţătură, tâlcuind Evanghelia din Duminica Fiului Risipitor. Totodată Preasfinţitul Părinte Petroniu i-a adresat Preacucernicului Părinte paroh Vasile Rus, care este şi Vicarul Eparhial al Episcopiei Sălajului, cele mai calde urări de sănătate şi arhiereşti binecuvântări cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 56 de ani. În continuare, Preasfinţia Sa a acordat slujitorilor şi credincioşilor parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău Diploma de Ctitor, pentru contribuţia adusă la ridicarea sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.
Din soborul de preoţi şi diaconi au făcut parte, alături de Preacucernicul Părinte Vicar Eparhial Vasile Rus, Preacucernicii Părinţi: Alexandru Horvat - consilier social al Episcopiei Sălajului, Gabriel Gârdan - consilier cultural, Ionuţ Pop - inspector eparhial, Preacucernicii Părinţi Protopopi Vasile Boşca şi Dan Dregan, Preacucerniul Părinte Claudiu Nechita - inspector pe probleme de asistenţă socială, Preacuviosul Părinte Arhim. Grighentie Oţelea, stareţul mănăstirii Strâmba, Preacucernicul Părinte Iosif Lucaci, slujitor la parohia "Adormirea Maicii Domnului" din Zalău, precum şi diaconii Adrian Onica, Andrei Urs şi Rareş Tărniceru.
Această duminică va rămâne în istoria parohiei ca un moment de aleasă trăire duhovnicească şi binecuvântat de Dumnezeu.Poziția ierarhilor din Mitropolia Clujului privitoare la reechilibrarea teritorială a celor două Mitropolii ardelene

Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei și Maramureșului întrunit în şedinţă de lucru, marţi, 7 februarie 2012, la reşedinţa mitropolitană din Cluj-Napoca a luat în discuţie intențiile eparhiilor Alba Iuliei şi Oradiei de a trece în jurisdicţia Mitropoliei cu sediul la Sibiu.
În acest context, ierarhii Mitropoliei Clujului consideră îndreptăţită orice discuţie privitoare la reechilibrarea teritorială a celor două Mitropolii ardelene, care însă trebuie să pornească de la principiul enunţat de Sfântul Sinod, în noiembrie 2005, că aceste două structuri canonice sunt complementare şi nu concurente. O viitoare reorganizare a celor două Mitropolii trebuie să respecte principiul proximităţii, al omogenităţii teritoriale şi al echilibrului demografic al eparhiilor.
Un astfel de demers, asupra căruia numai Sfântul Sinod, potrivit prevederilor art. 114, lit. k din Statut, are autoritatea de a se pronunţa, nu trebuie să ilustreze doar sensibilităţile istoriei, ci, în primul rând, necesităţile prezentului.
Având în vedere complexitatea confesională, istorică şi culturală a Transilvaniei, iniţiativa organizatorică trebuie să urmeze doar principiile pastorale şi de misiune ale Bisericii. Potrivit tradiţiei canonice a Ortodoxiei, structurile mitropolitane au un caracter de coordonare şi îndrumare a pastoraţiei şi misiunii într-o regiune, motiv pentru care reşedinţa mitropolitană trebuie să se afle la propriu în mijlocul teritoriului de jurisdicţie, comunicând nemijlocit cu eparhiile sufragane. Oricare altă construcţie mitropolitană, contrară acestui principiu al proximităţii, nu ar fi de folos misiunii Bisericii şi credincioşilor ei.
Astfel, opţiunea Arhiepiscopiei Alba Iuliei de a trece sub jurisdicţia Mitropoliei Ardealului ar crea posibilitatea consolidării unei structuri mitropolitane omogene geografic pentru Transilvania de sud, cu peste 2.000.000 de credincioși, care ar fi complementară şi în echilibru cu cea a Mitropoliei Clujului, Crişanei şi Maramureşului, cu peste 1.800.000 de credincioși.
În acest sens, Sinodul Mitropolitan consideră propunerea Episcopiei Oradiei de a ieşi din jurisdicţia canonică a Mitropoliei Clujului nejustificată, nici sub aspect demografic, dar nici sub aspect geografic, ea nefiind limitrofă Mitropoliei Ardealului. Pusă în practică, o asemenea iniţiativă ar dezechilibra inutil raportul dintre cele două structuri mitropolitane din Transilvania şi, mai grav, ar anula principiul complementarităţii, al teritorialității și al proximității, enunţat deja de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi ar duce la crearea unui climat de nesiguranţă şi relativizare instituţională.


Biroul de presă al Mitropoliei ClujuluiLiturghie Arhierească la parohia Ortelec

Duminică, 5 februarie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Ortelec, protopopiatul Zalău.

La finalul slujbei, Preasfinţia sa a oferit Preacucernicului Părinte paroh Nicolae Gudea şi credincioşilor păstoriţi de către Preacucernicia sa o Diplomă de Donator pentru ajutorul oferit la ridicarea sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

La rândul său părintele Nicolae a oferit Preasfinţitului Părinte Petroniu o icoană a Buneivestiri.Liturghie Arhierească la parohia Ban

Joi, 2 februarie 2012, la praznicul Întâmpinării Domnului, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Ban, protopopiatul Şimleu Silvaniei.

Alături de Preasfinţia Sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Ioan Chirilă, decanul Facultăţii de Teologie din Cluj Napoca, Preacucernicul Părinte Ioan Ardelean, Consilierul Administrativ al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Paroh Pavel Pop şi Preacucerniul Părinte Augustin Câmpean de la parohia Bănişor.Hramul capelei Liceului Ortodox

Luni, 30 ianuarie 2012, la prăznuirea Sffinţilor Trei Ierarhi, Vasile, Grigore şi Ioan, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în capela Liceului Ortodox "Sfântul Ierarh Nicolae" din Zalău.

Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae” Zalău a fost înfiinţat în contextul revigorării învăţământului teologic în perioada de libertate religioasă şi democraţie de după decembrie 1989, mai întâi, ca o clasă cu profil teologic, la filiera vocaţională din cadrul Şcolii Normale “Gheorghe Şincai” Zalău, în anul şcolar 1994 – 1995. A avut de la înfiinţare până în anul 2008-2009 numirea de Seminarul Teologic Liceal Ortodox Zalău.

Liceul dispune de o bază materială bună corespunzătoare pentru desfăşurarea unui proces instructiv–educativ eficient: săli de clasă moderne, o sală multimedia (dotată în 2009 cu mijloace audio-video moderne, fiind folosită şi ca sală de repetiţie pentru corul “Predania” al şcolii), 2 cabinete: limbi clasice şi limbi moderne, un laborator de informatică (cu 25+1 calculatoare), un Paraclis în care se desfăşoară orele de practică liturgică şi programul de rugăciune zilnic, un laborator de ştiinţe dotat în 2008 cu mijloace moderne specifice disciplinelor în cauză, sală de sport în incinta şcolii, un cabinet metodic – punct de documentare pentru orientarea în carieră, ce oferă cadrelor didactice şi elevilor responsabili cu revista şcolii acces la internet, bibliografie psihopedagogică etc.

Începând cu anul şcolar 2011-2012, în cadrul Liceului Ortodox funcționează și clasa I, urmând ca în următorii ani să se completeze numărul elevilor, astfel încât să se realizeze o continuitate a procesului educațional incepând cu clasa I și finallizându-se cu clasa a XII-a.Liturghie Arhierească în parohia Mesteacănu

Duminică, 29 ianuarie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioşilor parohiei Mesteacănu, protopopiatul Zalău, credincioşi păstoriţi cu mult devotament de către Preacucernicul Părinte Dorinel Crecan.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a oferit Preacucernicului Părinte paroh şi credincioşilor din Mesteacănu o Diplomă de Donator pentru ajutorul material, fizic şi financiar oferit de către aceştia la construirea sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

De asemenea, Preasfinţitul Părinte Petroniu a felicitat pe Preacucernicul Părinte paroh Dorinel Crecan cu prilejul împlinirii în această lună a 30 de ani de când Preacucernicia Sa păstoreşte această parohie.

La rândul său, părintele Dorinel Crecan a mulţumit Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu pentru vizita în parohie şi a oferit acestuia o icoană a Maicii Domnului.Şedinţele Adunării Eparhiale şi a Consiliului Eparhial în Episcopia Sălajului

Duminică, 8 ianuarie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală "Înălţarea Domnului" din Zalău.

În continuarea Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba de Te Deum, iar după rostirea cuvântului de învăţătură, în demisolul Catedralei Episcopale a avut loc şedinţa Consiliului Eparhial şi a Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului.

După rostirea rugăciunii de invocare a Duhului Sfânt, Preasfinţia Sa a subliniat faptul că Biserica Ortodoxă Română este singura Biserică din lume în care în Adunările Eparhiale există o proporţie de doi mireni la un cleric, arătând astfel caracterul democratic al acestor foruri decizionale.

În continuare, a urmat citirea, pe sectoare, a rapoartelor de activitate pe anul 2011.

Primul raport prezentat a fost cel al Sectorului administrativ-bisericesc, citit de către domnul Dănuţ Pop.

Raportul Sectorului cultural a fost prezentat de către Preacucernicul Părinte Mirel Bene.

Preacucernicul Părinte Augustin Sălăjean a dat citire raportului Sectorului economic al Episcopiei Sălajului.

Ultimul raport prezentat a fost cel al Sectorului social-filantropic, prezentat de către Preacucernicul Părinte Avram Zaharie.

După citirea rapoartelor au urmat luările de cuvânt şi rostirea rugăciunii "Cuvine-se cu adevărat".Liturghie Arhierească în cartierul Sărmaş din Zalău

Sâmbătă, 7 ianuarie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în capela amenajată pentru credincioşii din cartierul Sărmaş al Municipiului Zalău.

În acest cartier se ridică o biserică închinată Sfântului Apostol Andrei, biserică aflată în prezent în construcţie prin grija Preacucernicului Părinte Paroh Ioan Zaha şi a membrilor Consiliului Parohial.Sărbătoarea Botezului Domnului la parohia Românaşi

La Praznicul Botezului Domnului, Preasfinţitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioşilor parohiei Românaşi, protopopiatul Zalău, credincioşi păstoriţi cu dăruire de către Preacucernicul Părinte Gheorghe Gherman.

La finalul Sfintei Liturghii Preasfinția Sa a săvârșit Sfințirea cea mare a apei, i-a binecuvântat pe credincioși prin stropirea cu apa sfințită şi a tâlcuit în cuvântul de învățătură semnificația sărbătorii Botezului Domnului, subliniind efectele binefăcătoare ale aghiesmei mari atât asupra oamenilor, cât și a mediului în care aceștia trăiesc.

Prezenţa Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu în această parohie, la ceas de mare sărbătoare, este şi un semn al preocupării pe care Preasfinţia Sa o are în Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor pentru încurajarea dezvoltării serviciilor sociale ale bisericii. În Parohia Românași se desfăşoară o intensă activitate socială, aici existând un serviciu de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice având un de 20 de beneficiari şi un mare complex de asistenţă socială în fază avansată de construcţie. Parohia este una dintre cele mai vechi parohii din această zonă, un adevărat punct de rezistență a ortodoxiei. Aici a funcționat până în anul 1948 singurul protopopiat ortodox din arealul județului Sălaj de azi.

Protopopiatul ortodox român al Unguraşului (Românaşului) a avut o evoluţie particulară, determinată de o serie de factori: poziţia geografică la periferia episcopiei ortodoxe a Transilvaniei, structura plurietnică, multiconfesională şi socială a zonei. Protopopiatul a fost numit în documente al Dăbâcii, al Miluanului sau al Unguraşului, jurisdicţia sa reunind, în principiu, parohiile care în anul 1767 sunt consemnate ca făcând parte din Protopopiatele Miluanului, Zimborului şi Sânpetrului şi care au supravieţuit ofensivei unioniste a lui Grigore Maior.
Situat la marginea blocului etnic românesc, plasat într-o regiune cu o populaţie românească care a devenit, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, predominant de confesiune greco-catolică, acest protopopiat este cunoscut, în 1819, sub denumirea de Protopopiatul ortodox al Dăbâcii, cu sediul la Sânpetru, unde era protopop Constantin Rafail, menţionat documentar ultima dată în 14 noiembrie 1822. A urmat la conducerea protopopiatului Ioan Damşa, între 22 iunie 1824 - 28 septembrie 1848, având sediul la Miluan. După aceea, timp de 39 de ani, protopopiatul a fost condus de Petru Roşca, numit de Andrei Şaguna administrator protopopesc în 10 noiembrie 1849 şi, apoi, în 14 mai 1853, confirmat protopop. Sediul protopopiatului a fost în comuna Fizeş Sânpetru până în anul 1919 când a fost mutat la Românaşi.
Protopopiatul ortodox al Unguraşului se particularizează între alte protopopiate ortodoxe de la marginea eparhiei nu atât prin numărul parohiilor şi al credincioşilor, care reprezentau o minoritate faţă de greco-catolici sau celelalte confesiuni din zonă, cât prin stabilitatea sa instituţională, continuitatea vieţii bisericeşti, relaţia foarte bună şi comunicarea continuă cu scaunul episcopal, aceste caracteristici menţimându-se pe toată durata existenţei sale.
Dintre realizările protopopiatului şi ale protopopului în timpul păstoririi mitropolitului Andrei Şaguna amintim, în mod special, înfiinţarea şcolilor şi organizarea învăţământului confesional. Potrivit conscripţiilor din anul 1858 pe teritoriul Sălajului de azi existau 27 de şcoli confesionale ortodoxe (18 în Protopopiatul Unguraş şi restul în parohiile din Protopopiatele Cluj, Solnoc I şi Solnoc II) în care activau 26 de învăţători. Cursurile erau frecventate de un număr de 852 de elevi. Protopopul Petru Roşca, cu o consecvenţă exemplară, a urmărit respectarea condiţiilor precise de studiu şi conduită morală impuse de Andrei Şaguna, ocuparea staţiunilor învăţătoreşti cu învăţători calificaţi, asigurarea unei situaţii materiale cât mai bune învăţătorilor prin încheierea contractelor şcolare cu comunităţile parohiale, precum şi creşterea frecvenţei la şcoală.
Zelul cu care protopopul Roşca şi-a îndeplinit obligaţiile în chestiunea şcolară a fost recunoscut de mitropolitul Şaguna în 1866, când i-a adresat mulţumirea arhierească şi laudă „pentru privegherea cea exemplară ce ai arătat asupra trebii creşterei tineretului nostru din acel protopopiat”. De asemenea, Şaguna a lăudat „pentru zelul şi diligenţea cu care s-au distins în anul acesta şcolar” preoţii Ioan Damşa din Racâş, Vasile Ghiuriţan din Unguraş, Ioan Holhoş din Bodia şi învăţătorii Ioan Morariu, Vasiliu Lupu, Vasile Petrulea, Ioan Rodina, Ioan Bistriţeanu, Ioan Pop şi Dimitrie Puşcaş, cărora le dăruia cartea Adunarea cuvântărilor comisarilor şcolari de la conferinţele dăscăleşti din anii 1863 şi 1864.
Stabilitatea instituţională a fost favorizată de lunga şi înţeleapta administrare a protopopiatului de către Petru Roşca, cel care timp de 39 de ani (1849-1888) a condus destinele protopopiatului ortodox din părţile Sălajului. Petru Roşca s-a născut în parohia Sânpetru în anul 1822. A făcut studii la Cluj şi la Sibiu şi a fost hirotonit preot în anul 1848. Cunoştea limbile română şi maghiară. A murit în 9/21 mai 1888. El a fost o personalitate marcantă a vieţii bisericeşti ortodoxe sălăjene păstorind „cu un zel neobosit şi cu cel mai mare devotământ, promovând dezvoltarea intereselor noastre bisericeşti, atât în afacerile curat bisericeşti, cât şi şcolare şi fundaţionale, fiind peste tot un stâlp puternic al ortodoxiei în aceste părţi ale arhidiecezei noastre greco-ortodoxe”(s.n.), după cum îl caracteriza Şaguna.
Sârguincios, devotat bisericii sale, protopopul Petru Roşca s-a impus clerului şi credincioşilor săi prin fermitatea şi consecvenţa deciziilor, prin maniera echilibrată cu care a tratat numeroasele probleme ale ortodoxiei, prin înţelepciunea de care a dat dovadă în aplicarea măsurilor ierarhului de ridicare a naţiunii sale prin cultură, printr-o viaţă morală şi spirituală conformă canoanelor şi moralei creştine. Disciplinat, corect, apropiat de cler şi de enoriaşi, a aplicat dispoziţiile arhiereşti prompt şi a impus preoţilor subordonaţi aceeaşi disciplină şi promptitudine în îndeplinirea obligaţiilor ce le reveneau. A beneficiat de sprijinul constant al ierarhului, care l-a preţuit mult, ca de altfel întreaga instituţie pe care a condus-o, pentru aceste calităţi. El a reprezentat un exemplu şi poate chiar un model pentru maniera în care politica de înnoire a ierarhului sibian s-a realizat la nivelul structurilor inferioare ale eparhiei, protopopiatul şi parohiile, locul său rămânând unul privilegiat în istoria istituţiilor ecleziastice din Sălaj.
Vrednic de amintit este şi fiul protopopului Roşca, Arhimandritul dr. Eusebiu Roşca, cel care a ocupat funcţii importante în administraţia bisericească Sibiană, dar care a rămas în istorie mai ales pentru lunga şi rodnica sa activitate în fruntea Institutului teologic-pedagogic de la Sibiu (1895-1928).
Succesorul protopopului Petru Roşca la conducerea protopopiatului Unguraşului a fost fiul său, Pavel Roşca. Acesta a urmat cursurile teologice ale Institutului Andreian din Sibiu în perioada 1873-1876, a fost hirotonit diacon la 20 martie 1876, preot la 25 martie acelaşi an, iar la 29 aprilie 1876 a fost aprobată de consistoriul de la Sibiu alegerea sa de către sinodul parohial din localitatea natală Fizeş Sânpetru pentru funcţia de capelan.
Pavel Roşca a fost ales protopop la 6 mai 1890, în sinodul protopopesc extraordinar ţinut la Unguraş, în conformitate cu prevederii Regulamentului pentru procedura la alegerea de protopresbiter adoptat în 1888. La 16 decembrie 1890 a primit confirmarea ca protopopop al Unguraşului din partea mitropolitului Miron Romanul de la Sibiu.
Protopopul Pavel Roşca a condus protopopiatul ortodox cu multă înţelepciune vreme de 28 de ani, până în 1918, în condiţii extrem de dificile pentru credincioşii ortodocşi şi pentru românii din Sălaj, reuşind însă să menţină structura administrativă şi vitalitatea acestui protopopiat. De asemenea, după modelul înaintaşului său în scaunul de protoiereu, a continuat, în condiţiile înăsprite de legile şcolare emise de autorităţile ungare între anii 1873-1907, să vegheze la promovarea educaţiei în rândul copiilor şi la supravieţuirea şcolilor confesionale ortodoxe.
La rândul său, protopopul Pavel Roşca a avut un fiu, care a ajuns o personalitate în lumea universitară şi pedagogică sibiană, clujeană şi braşoveană: profesor dr. Pavel Roşca (1884-1960). Acesta, la fel ca unchiul său, arhimandritul dr. Eusebiu Roşca, va evoca mereu originile sale sălăjene, făcând astfel cinste nu numai unei familii preoţeşti de excepţie, ci şi zonei Sălajului.
În februarie 1919, Ioil Ghiuriţan, parohul Unguraşului, a fost desemnat ca administrator protopopesc, iar în 18 noiembrie 1920 a fost confirmat în funcţia de protopop. Pentru prima dată de la înfiinţare, sediul protopopesc era fixat în localitatea al cărei nume îl purta protopopiatul.
Ioil Ghiuriţan era al cincilea descendent al unei familii preoţeşti, care din 1814 păstorea comunitatea ortodoxă de la Unguraş. S-a născut la 20 iunie 1881, în 16 iunie 1900 a obţinut diploma de bacalaureat la Liceul Reformat din Zalău, apoi timp de trei ani a urmat cursurile Institutului Teologic din Sibiu. În virtutea vechii tradiţii şaguniene, a ocupat mai întâi postul de învăţător în Unguraş (1903-1908), iar din 21 februarie 1908, până la alegerea sa ca protopop a fost parohul Unguraşului. În anii 1916-1920 a predat religia pentru credincioşii ortodocşi, în aproape toate şcolile din oraşul Zalău (Liceul reformat, Şcoala civilă, Şcoala primară, Şcoala normală de băieţi).
Înainte şi după ce a devenit protopop, Ioil Ghiuriţan s-a remarcat prin dragostea faţă de neamul românesc şi pentru limba română. În anul 1908 s-a înscris cu suma de 40 de coroane (o sumă apreciabilă la acea vreme) pentru a primi de la Academia Română un exemplar din „Dicţionarul limbii române”. Un an mai târziu, la 21 mai 1909, Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român îi mulţumea pentru o donaţie constând în 9 monede vechi, din ţări şi epoci diferite, şi o cărămidă romană. Preocupările sale culturale sunt evidente dacă avem în vedere şi efortul susţinut pe care el îl depune în vederea înfiinţării şi dezvoltării bibliotecilor parohiale. După ani buni în care a sprijinit preoţii să procure cărţi, a donat el însuşi cărţi mai multor parohii. S-a ajuns, astfel, ca în anul 1935 să existe în cadrul protopopiatului 18 biblioteci parohiale cu 1.191 volume şi 229 cititori.
Eforturile sale pastorale, administrative şi culturale au fost recunoscute în anul 1930, când la propunerea episcopului Nicolae Ivan al Clujului, prin înaltul decret regal nr. 2904, i-a fost conferită medalia „Răsplata muncii pentru Biserică”, clasa I.
Protopopul Ioil Ghiuriţan a încetat din viaţă la 1 mai în tumultuosul an 1940. Este interesant de consemnat caracterizarea pe care unul dintre fiii săi, aviator şi profesor de matematică, o făcea cu privire la cei peste 30 de ani de slujire pastorală a protopopului de Unguraş, Ioil Ghiuriţan: „despre Tata (s.n) ce să scriu [?] a servit cu toată fiinţa lui românitatea acelui colţ de ţară până în ultima sa clipă”. La rândul său, succesorul lui Ioil Ghiuriţan, administratorul protopopesc Petru Nicola scria că „a condus protopopiatul nostru [...] cu mult devotament şi sârguinţă, interesându-se cu deamănuntul de propăşirea parohiilor şi a sufletelor credincioşilor de sub păstorirea sa”, fiind „dibaciul şi harnicul nostru cârmaciu [...] blândul şi povăţuitorul nostru părinte sufletesc”.
Din punct de vedere administrativ în timpul lui Ioil Ghiuriţan s-au produs câteva schimbări majore. În anul 1919, prin decizia Sinodului arhidiecezan de la Sibiu, din 7/20 iulie, protopopiatul Unguraş a trecut sub jurisdicţia Consistoriului de la Cluj, care va face demersurile necesare în vederea înfiinţării, în 1921, a Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. De la acea dată protopopiatul s-a aflat sub jurisdicţia Episcopiei de la Cluj până la desfinţarea lui în anul 1948. Pe de altă parte, apar sub jurisdicţia sa şi câteva parohii noi din părţile greco-catolice ale Sălajului şi din aşezările urbane. Astfel, în anul 1926, intră sub jurisdicţia protopopiatului Românaşi parohia Stârciu cu 260 credincioşi ortodocşi reveniţi de la uniaţie; parohiile nou înfiinţate: Zalău având 52 de familii şi Şimleu Silvaniei cu 51 de familii. În anul 1937, se adaugă filia Cehu Silvaniei cu 82 credincioşi ortodocşi şi parohia Jibou având 113 credincioşi ortodocşi.
În perioada ocupaţiei horthyste şi după aceea, până în anul 1948, la conducerea protopopiatului Românaşi s-au aflat Petru Nicola, administrator protopopesc (1940-1942) şi protopopul Valer Matei, fost secretar al Episcopiei Ortodoxe de la Cluj (1942-1948).
Începând cu anul 1921 creştinii ortodocşi din Sălaj s-au aflat sub jurisdicţia canonică a Episcopilor de la Cluj: Nicolae Ivan (1921-1936) şi Nicolae Colan (1936-1948).
Dacă în anul 1876, la data înfiinţării comitatului Sălajului, protopopul Petru Roşca înscria în documentele oficiale existenţa în aria protopopiatului a 10.660 de creştini ortodocşi, în primul an după realizarea unirii protopopul Ghiuriţan consemna 16.223 de credincioşi ortodocşi în cele 23 de parohii aflate sub jurisdicţia sa, iar la sfârşitul perioadei interbelice erau menţionate 36 de parohii şi filii cu 19.132 de credincioşi ortodocşi, care însă reprezentau mai puţin de 5 % din locuitorii Sălajului.
Pr. lect. dr. Gabriel Gârdan
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro