Praznicul Adormirii Maicii Domnului la Mănăstirea Strâmba

Marele Praznic al Adormirii Maicii Domnului a fost sărbătorit în chip deosebit la Mănăstirea Strâmba, străveche vatră monahală atestată documentar încă din anul 1461.
Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului a oficiat Sfânta Liturghie în altarul de vară al mănăstirii, înconjurat fiind de un sobor de peste 30 de preoţi şi diaconi, în prezenţa a mii de pelerini.
Tot în această zi de aleasă sărbătoare a fost inaugurat Centrul duhovnicesc „Sf. Pahomie de la Gledin”, numit astfel în amintirea faptului că sfântul ierarh a popsit la această mănăstire. Acest centru adăposteşte biblioteca mănăstirii şi săli de conferinţe folosite pentru manifestări culturale şi duhovniceşti.
Bucuria obştii monahale şi a ostenitorilor sfintei mănăstiri a fost întregită de faptul că Preasfinţitul Părinte Petroniu a hirotonit întru ierodiacon un vieţuitor al acestui aşezământ călugăresc, monahul Achachie Irimia, iar Preacuviosul Părinte Grighentie Oţelea, stareţul Mănăstirii Strâmba, a fost hirotesit arhimandrit, în urma aprobării date de către Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Petroniu şi-a exprimat bucuria deosebită pentru mulţimea credincioşilor prezenţi la această mănăstire şi a arătat faptul că ardelenii o cinstesc în mod deosebit pe Maica Domnului, dovadă fiind creştinii prezenţi în număr foarte mare la hramurile aşezămintelor monahale din Ardeal.
De asemenea, l-a felicitat în mod deosebit pe părintele stareţ Grighentie pentru toate realizările efectuate de-a lungul timpului în ogorul duhovnicesc al mănăstirii pe care cu vrednicie o păstoreşte de mai bine de 15 ani, iar înalta distincţie oferită nu face decât să răsplătească jertfa şi osteneala preacuviosului părinte şi să se facă îndemn de perseverenţă şi susţinută lucrare pe mai departe.
La rândul său, Părintele Arhimandrit Grighentie a ţinut să mulţumească Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi tuturor membrilor Sfântului Sinod şi în mod special Preasfinţitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, pentru distincţia oferită şi să-şi arate recunoştinţa faţă de obştea pe care o păstoreşte şi faţă de credincioşii care i-au fost alături de-a lungul timpului şi l-au ajutat în demersurile de ridicare şi reconstrucţie ale acestui sfânt locaş.
Imediat după terminarea Sfintei Liturghii, în nou inauguratul Centru duhovnicesc „Sf. Pahomie de la Gledin”, au avut loc lucrările Sinaxei Stareţilor şi a Stareţelor din Episcopia Sălajului, în cadrul căreia au fost dezbătute probleme de ordin administrativ şi duhovnicesc cu care se confruntă vieţuitorii celor şapte aşezăminte monahale din eparhia noastră.

Exarh: Protos. Antonie PinţaTârnosirea bisericii din localitatea Plopiş

Duminică, 14 august 2011, Preasfinţitul Părinte Petroniu a târnosit biserica din localitatea Plopiş, protopopiatul Şimleu Silvaniei. La finalul Sfintei Liturghii, Preacucernicului Părinte paroh Ionel Chira, pentru bogata sa activitate pastoral misionară, i-a fost acordată distincţia de iconom stavrofor.Târnosirea bisericii monument istoric din Măgura

În Duminica a 8-a după Rusalii, Preasfinţitul Dr. Petroniu Florea, Episcopul Sălajului, a târnosit biserica monument istoric din filia Măgura, Parohia Poiana Blenchii, Protopopiatul Jibou. Preasfinţia Sa a săvârşit apoi Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, fiind prezenţi, alături de cei doar cinci credincioşi care mai locuiesc în sat, şi un mare număr de credincioşi din satele învecinate.
Istoricul satului Măgura. Satul face parte din comuna Poiana Blenchii și este situat pe un deal între Poiana Blenchii și Gâlgău, spre nord-vest, la o distanță de 3 km de comuna de reședință. Are o așezare spre sud cu o foarte frumoasă priveliște spre Valea Someșului, care se vede până spre Dej și o alta, spre răsărit, văzându-se toată regiunea până spre Munții Țibleșului. Este înconjurat de satele: Poiana Blenchii la sud-est, Gâlgău la sud, Bârsău și Glod la sud-vest, Frânceni la vest, Bârsăuța la nord și Baba la nord-est. Fiind așezat pe deal, nu are nicio apă curgătoare, iar pentru nevoia de apă, se folosesc numai fântâni, care în verile secetoase, seacă aproape cu desăvârșire, fiind foarte mare lipsă de apă. La fel, drumurile spre sat sunt foarte greu accesibile. Cele mai bune sunt spre Poiana Blenchii și Frânceni-Glod, dar și acestea, în unele anotimpuri, în special primăvara și toamna, sunt inaccesibile pentru vehicule, putându-se merge numai pe jos. Din aceste cauze, satul nu s-a dezvoltat ci a rămas, întotdeauna, un sat mic. În toată existența sa, satul nu a depășit numărul de 60 de case, când a fost cea mai mare înflorire a sa.
După ocuparea Daciei de către romani, teritoriul satului era la periferia ținutului “dacilor liberi” și a celui ocupat de romani, pe Valea Someșului. Data întemeierii s-ar presupune a fi între anii 1571 – 1590 (după Dr. Kadar Ioszef în ,,Monografia comitatului Solnoc-Dobîca”). Într-adevăr, în conscripția satelor aparținând Cetății Ciceului la 1553, Măgura nu este scrisă, ceea ce denotă că satul nu era întemeiat la acea dată. La fel, nu apare în evidența apartenențelor Cetății Chioarului la 1567. La 1571, teritoriul acesta s-a anexat la Cetatea Chioarului, deci aici se dă ca dată a întemeierii satului mai sigură între 1571 – 1590, căci, la 1591, satul Măgura, împreună cu alte sate ca Poiana Blenchii, Gâlgăul și Bogățile este dat ca feudă de către principele Ardealului Sigismund Bathory nobilului român Raț Petru de Teiuș. Deci, la această dată, satul exista. În monografia sa, Dr. Kadar spune că la 1602, cu ocazia incursiunilor lui Basta, satul a fost distrus complet, locuitorii au fost uciși, iar casele le-au fost aprinse. După căderea lui Mihai Viteazul, nu se mai vorbește nimic de locuitorii iobagi care formau populația satului ci numai despre stăpânii de pământ, până după Revoluția din 1848, când, la 1866, sunt amintiți proprietarii români cu drept nobiliar din familiile Bohățel, Bogdan și Roman, familii care s-au menținut până în vremurile noastre.
Biserica. Întemeierea bisericii se pierde și ea, în negura veacurilor trecute, odată cu întemeierea satului. Tradiția satului spune că și satul și biserica au fost la început în “Măgurice”. Acolo se găsesc și acum niște pietre mari despre care se spune că au fost temelia bisericii. Tradiția spune că, din “Măgurice”, biserica a fost mutată pe “Poduri”(“Măgura mică”), iar de acolo a fost adusă pe locul actual. Este vorba de aceeași biserică existentă și astăzi, construită din bârne groase de stejar, la colțuri încheiată măiestrit în “coadă de rândunică”. Această biserică este mică, de 10 m lungime și 6 m lățime, cu numai două uși la altar. Ușa împărătească este sculptată în lemn, în figuri de ciorchin de struguri – simbol al vinului din care se face Sfânta Împărtășanie “Sângele Domnului”. La fel, în jurul ușii de la intrarea în biserică există sculpturi în figuri geometrice. Ușa de intrare în biserică este făcută din stejar masiv, cioplită numai din bardă și se închide după vechiul sistem, cu cheie și închizătoare de lemn. În ușa de la biserică se pot vedea trei lovituri de secure, despre care, tradiția satului spune că, pe vremea unei năvăliri tătare, toți locuitorii s-au ascuns și s-au închis în biserică. Tătarii, aflându-i acolo, au lovit de trei ori cu securea în ușă, și au mers mai departe. Acele lovituri se văd și astăzi și sunt foarte bine deslușite. Pe o bârnă din dreapta intrării în biserică este încrustată o inscripție cu litere chirilice, de mână, care acum, fiind tocită de vremi, nu se poate descifra. Se poate însă desluși bine anul 1707. Se spune că acesta ar fi anul când biserica a fost dusă pe locul actual. Biserica a fost zugrăvită în anul 1826 de către zugravul Petre Bode din Vima. Pictura este aplicată pe lemn, iar printre bârne, este lipită pânză de in și cânepă. Pictura este făcută și aranjată după toată rânduiala Bisericii Ortodoxe. Este acoperită cu șindrilă, așa cum a fost de la început. La 1826, când a fost pictată, probabil că a fost acoperită din nou, iar la 1878 a fost iarăși acoperită cu șindrilă. Pe o scândură din turnul bisericii a rămas scris de atunci “la 1878 a fost acoperită a doua oară”. Din cauză că nu a fost niciodată acoperită la timp, ci la intervale prea mari, a plouat în biserică și s-a deteriorat pictura, în special pe boltă, unde au putrezit și scândurile, care au trebuit înlocuite. În altar s-a păstrat pictura foarte bine. La 1968, la străduința preotului Gheorghe Munteanu, s-a reușit să se repare din nou biserica.
Ca toate satele românești din Transilvania, Măgura, de la început, a fost de religie ortodoxă română și, o dovadă grăitoare în acest sens, este faptul că, în această biserică, s-au păstrat cărți de cult vechi, din secolul al XVIII-lea, tipărite în Ardeal, Moldova și Țara Românească. Unirea cu Roma de la 1700 n-a avut accepțiune.
Cel mai vechi preot despre care se găsesc documente a fost Roman Teodor, după 1800. Acestuia i se păstrează singhelia de hirotonie, datată la 2 ianuarie 1801, în Arad, scrisă cu literele chirilice, de mână, pe hârtie pergament de un caligraf special și semnată de Episcopul Pavel Avacimovici, care atunci administra și Episcopia Sibiului, care era vacantă. Urmașul preotului Roman Teodor a fost fiul sau fratele său Roman Tănasie, care, la 1826, pictează biserica pe cheltuiala sa. Lui i-au urmat: Roman Iosif, Avram Tecar, Ghiran Grigore, Nemeș Anton, Filipan Valer, Filipan Emil, Ioan Mureșan, Gheorghe Munteanu, Mircea Both, Marius Sturz și Ciprian Câmpean.
Școala. Ca și în celelalte sate românești din Transilvania, școala a fost sub îngrijirea bisericii. Satul, însă, fiind mic și condițiile grele, și școala se făcea foarte dificil și cu mari întreruperi în învățământ, din cauza lipsei de învățători. Cei ce voiau să învețe carte mergeau în satele vecine: Poiana Blenchii, Gâlgău, Glod etc. De o școală puțin mai organizată se poate vorbi doar la sfârșitul secolului al XX-lea și atunci aveau școală împreună cu Frâncenii, plăteau un învățător comun, care făcea trei zile pe săptămână în Măgura și trei zile în Frânceni. Cel mai vechi învățător amintit este Onuț Ioan, până la 1899. De la înființarea școlii de stat în anul 1923 până în 1930, școala din Măgura a funcționat cu patru clase. Din 1930 până în 1948 a funcționat cu șapte clase, numindu-se școala primară de stat. Din 1948 funcționează, iarăși, cu patru clase. Astăzi, nu mai există niciun copil în sat.
Ziua de astăzi a fost, pentru cei cinci credincioși ai filiei Măgura, o zi memorabilă, Preasfințitul Părinte Petroniu încununând, prin slujba de târnosire a bisericii, lucrările efectuate aici în ultimul timp, sub păstorirea Preacucernicului Părinte Andrei Constatin Coste. Amintim unele din aceste lucrări: s-a padimentat biserica, s-au refăcut și schimbat piesele de lemn degradate, s-a refăcut bolta, s-a îndreptat Sfânta Masă, s-au confecționat tetrapoade pentru icoane etc. – la interior, iar la exterior s-a turnat fundație de beton armat până la nivelul solului pentru toată biserica, s-a făcut soclu din piatră zidită, s-au înlocuit tălpile și grinzile degradate din pereți, s-a schimbat structura de lemn pentru acoperiș și turn, s-a înlocuit șindrila, s-a refăcut tâmplăria de lemn degradată de la structura turnului, s-a montat paratrăsnet, etc. Valoarea lucrărilor este de 400.000 lei.
Preasfințitul Părinte Petroniu l-a hirotesit, cu aceastaă ocazie, pe părintele paroh Andrei-Constantin Coste întru iconom, cu drept de a purta brâu roșu.

Preot Dan Dregan
Protopopul JibouluiHramul Mănăstirii Voivodeni

În data de 6 august, cu ocazia praznicului Schimbării la Faţă a Mântuitorului Iisus Hristos, Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Voivodeni, cu prilejul hramului acestui aşezământ monahal, înconjurat fiind de un sobor de peste 20 de preoţi şi diaconi şi în prezenţa a numeroşi credincioşi.
Satul Voivodeni a fost atestat documentar în urmă cu aproape 700 de ani, odată cu atestarea documentară a satului pomenindu-se despre aşezarea unui eremit în hotarele acestui sat. Locul în care s-a nevoit acesta nu a fost uitat, el numindu-se Râmeţ. Aici, în Râmeţ, tradiţia locului spune că ar fi funcţionat un schit, iar după ce acesta s-a desfiinţat aici s-ar fi stabilit vatra satului.
Pornind de la aceste tradiţii locale, cosemnate în toponimia locurilor, s-a pornit, în urmă cu 10 ani, iniţiativa ridicării unei mănăstiri. Dorinţa de a reînvia o veche vatră monahală, rămasă în conştiinţa locuitorilor acestor meleaguri, a devenit realitate prin aprobarea acestui deziderat de către Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Bihorului şi Sălajului în 27 noiembrie 2000.
Lucrările efective au debutat în anul 2002, imediat după punerea pietrei de temelie la biserica schitului de către Preasfinţitul Părinte Petroniu, pe atunci arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei, Bihorului şi Sălajului. Până acum au fost construite un altar de vară, corpul de chilii, bucătăria, trapeza, anexele gospodăreşti şi un paraclis cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului” care este acum la faza de pictură.
Astăzi obştea sfintei mănăstiri numără 4 vieţuitori, stareţ al acestui aşezământ monahal fiind Preacuviosul Părinte Protosinghel Ghelasie Spătăcean. În duminici şi sărbători mulţime de credincioşi sălăjeni şi nu numai îşi găsesc odihna şi liniştea duhovnicească în acest colţ de Tabor.
Aşa s-a întâmplat şi anul acesta, cu prilejul hramului, când au poposit la rugăciune sute de credincioşi. În cuvântul său de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Petroniu şi-a exprimat bucuria pentru numărul mare de creştini prezenţi şi le-a transmis binecuvântarea şi preţuirea Sa, arătându-se în acelaşi timp bucuros pentru tot ceea ce s-a realizat la această mănăstire.

Protos. Antonie PinţaTârnosirea bisericii din localitatea Brusturi

Duminică, 31 iulie, Preasfinţitul Părinte Petroniu a târnosit biserica din localitatea Brusturi, filie a parohiei Jac.

A fost un popas duhovnicesc memorabil, un eveniment deosebit, deoarece prin slujba de târnosire săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Petroniu, bunul Dumnezeu încununează truda harnicului părinte Alexandru şi a vrednicilor săi credincioşi. Aceştia puţini la număr, dar jertfelnici şi bine păstoriţi de către părintele lor au ridicat un nou locaş de închinăciune spre slava lui Dumnezeu, întrucât cel vechi biserica de lemn monument istoric trebuia protejată şi s-a dovedit a fi prea prea mică pentru desfăşurarea în bune condiţii a serviciilor religioase.

După Sfânta Liturghie, Preasfinţia Sa a hirotesit pe Preacucernicul Părinte paroh Alexandru Creţ cu rangul de iconom stavrofor şi a acordat persoanelor care s-au implicat în construcţia bisericii diplome de apreciere.

Pr. Cătălin LucaciTârnosirea bisericii Unităţii Militare din Şimleu Silvaniei

Duminică, 3 iulie 2011, în Duminica a III-a după Rusalii, Presfinţitul Părinte Episcop Petroniu a săvârşit slujba de târnosire a bisericii de lemn, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din Garnizoana Şimleu Silvaniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu protopopul Şimleului, Preacucernicul Părinte Vasile Boşca.

După reintroducerea clerului militar în rândurile armatei, a fost infiinţat şi în unităţile din Şimleu Silvaniei un post de preot militar, care să deservească şi să acorde asistenţă religioasă personalului din cadrul garnizoanei.

Încă de la înfiinţarea postului de preot militar, în anul 2004, acesta a fost ocupat de către Preacucernicul Părinte Ioan-Adrian Crâşmaru, sub grija căruia a fost amenajată, în primă fază, o capelă militară, iar în anul 2009, cu sprijinul conducerii unităţii militare din aceea vreme, s-au pus bazele construirii unei biserici, adunându-se şi fondurile necesare pentru acest scop.

Cel mai important suport material l-au oferit cadrele militare şi personalul civil, ajutaţi fiind şi de către bunii credincioşi din cele două cartiere din apropierea garnizoanei şi din oraş. Acest deziderat s-a împlinit în iunie 2011.

După obţinerea aprobărilor necesare au pornit lucrările de construcţie. Frumoasa biserică din lemn este construită de către vestiţii meşteri maramureşeni în spiritul tradiţiilor noastre din Ardeal.

Interiorul este împodobit cu frumoase icoane, reprezentative cultului ortodox şi cu un iconostas de mare frumuseţe, din punct de vedere artistic, sculptat în lemn de tei.
Biserica a fost înzestrată cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe, iar construcţia acesteia a fost primită cu multă bucurie şi de credincioşii care locuiesc în aceea zonă a oraşului.

La slujba de târnosire au fost prezente cadre militare şi personal civil din unităţile militare, credincioşi din cele două cartiere din apropierea garnizoanei şi din oraş, alături de oficialităţi judeţene şi locale.

Pentru activitatea rodnică de dăruire în slujba bisericii Preasfinţitul Părinte Episcop Petroniu a acordat distincţia de iconom stavrofor preotului militar Ioan-Adrian Crâşmaru, iar militarilor le-au fost acordate diplome de apreciere pentru strădania lor.

Arhid. CIPRIAN BOŞCALiturghie Arhierească la parohia Borza

Ziua de 29 iunie, zi de praznuire a Sf. Apostoli Petru şi Pavel, are o importanţă deosebită pentru comunitatea credincioşilor Parohiei Ortodoxe Borza, cei doi corifei ai Bisericii Primare fiind patronii spirituali ai bisericii de zid din această parohie. Sărbătoarea bisericii- sărbătoarea satului- a fost încununată de prezenţa P.S. Sale, Dr. Petroniu Florea, Episcopul Sălajului care, a revenit în mijlocul credincioşilor acestei parohii, în biserica târnosită, în urma cu patru ani, la 1 iulie 2007. Amplasată într-un loc deosebit, pe un perete de stânca de gresie ce flanchează satul înspre răsărit, sub streaşina bisericii de lemn, aceasta biserica a fost zidită la propriu pe piatră, fapt ce a condus la alegerea ca patroni spirituali ai Sf Ap. Petru şi Pavel.

Preasfinţitul Părinte Petroniu, a rostit un cuvânt de învăţătură credincioşilor prezenţi, prezentând, printre altele, viaţa celor doi apostoli, sfârşitul lor mucenicesc, importanţa acestora în Istoria Bisericii Universale şi a îndemnat la evlavie pentru Sf. Apostoli Petru şi Pavel, evlavie ce se poate concretiza şi prin folosirea la botez a numelor acestora şi alegerea lor ca patroni spirituali personali sau ai familiilor creştine de azi.Resfinţirea bisericii din parohia Poniţa

Duminică, 26 iunie 2011, în Duminica a II-a după Rusalii, a Sfinţilor Români, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia Poniţa, Protopopiatul Şimleu Silvaniei, unde, de peste 10 ani, păstoreşte cu vrednicie Preacucernicul Părinte paroh Dan Mureşan.

Bucuria celor 58 familii de buni credincioşi a fost deplină în această frumoasă zi de iunie, întrucât Preasfinţitul Petroniu a resfinţit biserica parohială, la finalizarea lucrărilor care s-au efectuat în ultimii ani, înconjurat fiind de un numeros sobor de preoţi şi diaconi, în frunte cu protopopul locului, Preacucernicul Părinte Vasile Boşca.

Un moment special în cadrul Sfintei Liturghii l-a constituit şi hirotonia întru preot a diaconului Mihai Văran, pe seama Parohiei Mierţa, Protopopiatul Zalău.Hram la schitul Bobota

Vineri, 24 iunie 2011, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în altarul de vară a schitului Bobota.Resfinţirea bisericii de lemn din parohia Fodora

În 19 iunie 2011, Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților), Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului, a resfințit biserica monument istoric din satul Fodora, Protopopiatul Jibou, slujind, apoi, Sfânta Liturghie în biserica nouă, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, format din Preacucernicul părinte Dan Dregan, protopopul Jiboului, Preacucernicul părinte paroh Iacob – Mircea Both și alți preoți din parohiile vecine, prezenți fiind un mare număr de credincioși.
Satul. Prima atestare documentară datează din anul 1508 pe numele Fodora, primit după numele întemeietorului satului (conform Dr. Kadar Ioszef, în “Monografia comitatului Solnoc-Dobîca”, vol. III). Se menționează o avertizare scrisă dată de Bathory Istvan lui Banfy Ioan pentru neplata dijmei. La acea vreme, Fodora aparținea proprietății sale din Bonțida. Este așezat pe malul stâng al Someșului, la poalele dealului Sturzului, traversat de Valea Caselor, aflându-se la o distanță de 28 km de municipiul Dej. În anul 1597 apare cu denumirea de Fodora Valahă, nume dat de locuitorii satului. În perioada 1511 – 1571, teritoriul a aparținut, prin moștenire și vânzare, membrilor familiei Banfy. Printre locuitorii atestați ai satului sunt amintite numele iobagilor Bogdan și Banda. Conform unui document emis la 8 iunie 1631, la Alba Iulia, a fost înnobilat Banda Gavril de Fodora și Apșa. În anul 1696, Fodora a fost ocupată de turci. De la început, teritoriul a fost locuit de români, dar au existat un număr destul de mare de unguri, care au părăsit localitatea după ce a fost cucerită de turci, revenind pe la jumătatea secolului al XIX-lea.
Biserica. După unele date, se confirmă existența, pe Valea Caselor, a unei biserici, urmele păstrându-se până în zilele noastre, pe locul numit “Dâmbu bisericii”, înconjurată fiind de mai multe case de locuit, a căror distrugere este pusă pe seama invaziei tătarilor. Pe dealul “Călmănescu” și “Fața Brudeasca” au fost găsite fragmente de vase de lut și inele sub formă de brățări din bronz, care dovedesc că aceste ținuturi au fost locuite din timpuri străvechi. În conscripția anilor 1760 – 1762, o atestă cu 61 de familii ortodoxe. Biserica este în plan dreptunghiular, cu absidă decroșată poligonală, cu cinci laturi, construcția prezintă, în elevația interioară, un tavan drept peste pronaos și câte o boltă semicilindrică în celelalte încăperi, cea din altar retrasă de la pereți, sfârșindu-se la est într-un timpan. Sporindu-se mult lungimea pereților (13,5 m) față de cea cunoscută în epoca trecută, dar menținându-se o lățime redusă, s-a realizat un edificiu de o remarcabilă zveltețe, la a cărui monumentalitate contribuie, din plin, și turnul – clopotniță cu foișor în console și fleșă, flancată de patru turnulețe. În lucrul lor, meșterii au folosit barda, fapt ce se vădește în executarea consolelor cu cioplituri mari, dar mai ales în decorul prispei, desfășurate pe laturile de sud și vest. În pictura bisericii, de bună calitate, din păcate supusă factorilor distructivi, se resimte influența artei apusene. Menționăm redarea în limbile română, latină, maghiară și germană a textelor ce explică imaginile. În pronaos, pe peretele de vest, este înfățișată “Pilda celor zece fecioare”. Pe balustrada corului, decorată cu monumente din ciclul hristologic, este consemnată, în limbile latină și română, istoria locașului: “Această biserică s-au zidit în anul 1817 fiind parohul locului popa David, ficurator Blăjan Lupuț, cantor Tecariu Cozma, clopotariu Căpîlne Constantin. S-au zugrăvit cu cheltuiala a tot satul împreună în anul 1822 prin umiliții zugravi anume Lazăr Tocaci și Biro Lajos de la Orghiz” (localitate neidentificată). Din moment ce există pe placa comemorativă anul 1811, se presupune că piatra de temelie sau poate sfințirea locului pentru noul locaș de cult să fi fost anul 1811. Și iată, după 200 de ani, această biserică este restaurată și resfințită. Recent, s-au schimbat cornii și șindrila de la acoperiș, precum și tălpile, la exterior, iar la interior s-a executat padimentul, lucrările ridicându-se la suma de 400.000 lei.
Cât privește biserica nouă, aceasta s-a ridicat din temelie între anii 1996 – 2005, fiind târnosită de Preasfințitul Petroniu la data de 9 octombrie 2005. Astăzi, Preasfinția Sa a adus bucurie și binecuvântare credincioșilor din Fodora, prin resfințirea bisericii vechi și săvârșirea Sfintei Liturghii în biserica nouă.

Protopop Dan Dregan
Preot Iacob – Mircea Both
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro