Duminica izgonirii lui Adam din Rai

În duminica lăsatului sec de brânză, cunoscută şi ca Duminica izgonirii lui Adam din Rai, Preasfinţitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioşilor parohiei Bocşa, protopopiatul Zalău.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia Sa a hirotonit întru preot pe seama parohiei Gălpîia, protopopiatul Zalău, pe diaconul Mihai Dobocan.

De asemenea, la sfârşitul slujbei, Preasfinţitul Părinte Petroniu a conferit Preacucernicului Părinte paroh Stelian Gorgan şi credincioşilor parohiei Bocşa titlul de Donator pentru ajutorul adus la construcţia sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.Liturghie Arhierească în parohia Crişeni

Duminică, 19 februarie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Crişeni, protopopiatul Zalău, parohie păstorită de către Preacuecernicul Părinte Ioan Ardelean. Alături de părintele paroh a fost prezent şi Preacucernicul Părinte Silviu Boha, Inspectorul pentru cateheza parohială în Episcopia Sălajului.

În cadrul Sfintei Liturghii Preasfinţia Sa a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Mihai Dobocan, iar înaintea rostirii cuvântului de învăţătură a acordat Preacucernicului Părinte paroh Ioan Ardelean şi credincioşilor parohiei Crişeni titlul de Donator pentru contribuţia adusă la ridicarea sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.Liturghie Arhierească la parohia "Adormirea Maicii Domnului" din Zalău

Ziua de duminică, 12 februarie 2012 a fost o zi cu o conotaţie specială pentru slujitorii altarului şi credincioşii parohiei "Adormirea Maicii Domnului" din Zalău, care au avut cinstea de a-l avea în mijlocul lor pe Preasfinţitul Părinte Petroniu Florea, Episcopul Sălajului. Cu această ocazie, Preasfinţia Sa a adresat celor prezenţi un frumos cuvânt de învăţătură, tâlcuind Evanghelia din Duminica Fiului Risipitor. Totodată Preasfinţitul Părinte Petroniu i-a adresat Preacucernicului Părinte paroh Vasile Rus, care este şi Vicarul Eparhial al Episcopiei Sălajului, cele mai calde urări de sănătate şi arhiereşti binecuvântări cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 56 de ani. În continuare, Preasfinţia Sa a acordat slujitorilor şi credincioşilor parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău Diploma de Ctitor, pentru contribuţia adusă la ridicarea sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.
Din soborul de preoţi şi diaconi au făcut parte, alături de Preacucernicul Părinte Vicar Eparhial Vasile Rus, Preacucernicii Părinţi: Alexandru Horvat - consilier social al Episcopiei Sălajului, Gabriel Gârdan - consilier cultural, Ionuţ Pop - inspector eparhial, Preacucernicii Părinţi Protopopi Vasile Boşca şi Dan Dregan, Preacucerniul Părinte Claudiu Nechita - inspector pe probleme de asistenţă socială, Preacuviosul Părinte Arhim. Grighentie Oţelea, stareţul mănăstirii Strâmba, Preacucernicul Părinte Iosif Lucaci, slujitor la parohia "Adormirea Maicii Domnului" din Zalău, precum şi diaconii Adrian Onica, Andrei Urs şi Rareş Tărniceru.
Această duminică va rămâne în istoria parohiei ca un moment de aleasă trăire duhovnicească şi binecuvântat de Dumnezeu.Poziția ierarhilor din Mitropolia Clujului privitoare la reechilibrarea teritorială a celor două Mitropolii ardelene

Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Albei, Crişanei și Maramureșului întrunit în şedinţă de lucru, marţi, 7 februarie 2012, la reşedinţa mitropolitană din Cluj-Napoca a luat în discuţie intențiile eparhiilor Alba Iuliei şi Oradiei de a trece în jurisdicţia Mitropoliei cu sediul la Sibiu.
În acest context, ierarhii Mitropoliei Clujului consideră îndreptăţită orice discuţie privitoare la reechilibrarea teritorială a celor două Mitropolii ardelene, care însă trebuie să pornească de la principiul enunţat de Sfântul Sinod, în noiembrie 2005, că aceste două structuri canonice sunt complementare şi nu concurente. O viitoare reorganizare a celor două Mitropolii trebuie să respecte principiul proximităţii, al omogenităţii teritoriale şi al echilibrului demografic al eparhiilor.
Un astfel de demers, asupra căruia numai Sfântul Sinod, potrivit prevederilor art. 114, lit. k din Statut, are autoritatea de a se pronunţa, nu trebuie să ilustreze doar sensibilităţile istoriei, ci, în primul rând, necesităţile prezentului.
Având în vedere complexitatea confesională, istorică şi culturală a Transilvaniei, iniţiativa organizatorică trebuie să urmeze doar principiile pastorale şi de misiune ale Bisericii. Potrivit tradiţiei canonice a Ortodoxiei, structurile mitropolitane au un caracter de coordonare şi îndrumare a pastoraţiei şi misiunii într-o regiune, motiv pentru care reşedinţa mitropolitană trebuie să se afle la propriu în mijlocul teritoriului de jurisdicţie, comunicând nemijlocit cu eparhiile sufragane. Oricare altă construcţie mitropolitană, contrară acestui principiu al proximităţii, nu ar fi de folos misiunii Bisericii şi credincioşilor ei.
Astfel, opţiunea Arhiepiscopiei Alba Iuliei de a trece sub jurisdicţia Mitropoliei Ardealului ar crea posibilitatea consolidării unei structuri mitropolitane omogene geografic pentru Transilvania de sud, cu peste 2.000.000 de credincioși, care ar fi complementară şi în echilibru cu cea a Mitropoliei Clujului, Crişanei şi Maramureşului, cu peste 1.800.000 de credincioși.
În acest sens, Sinodul Mitropolitan consideră propunerea Episcopiei Oradiei de a ieşi din jurisdicţia canonică a Mitropoliei Clujului nejustificată, nici sub aspect demografic, dar nici sub aspect geografic, ea nefiind limitrofă Mitropoliei Ardealului. Pusă în practică, o asemenea iniţiativă ar dezechilibra inutil raportul dintre cele două structuri mitropolitane din Transilvania şi, mai grav, ar anula principiul complementarităţii, al teritorialității și al proximității, enunţat deja de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi ar duce la crearea unui climat de nesiguranţă şi relativizare instituţională.


Biroul de presă al Mitropoliei ClujuluiLiturghie Arhierească la parohia Ortelec

Duminică, 5 februarie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Ortelec, protopopiatul Zalău.

La finalul slujbei, Preasfinţia sa a oferit Preacucernicului Părinte paroh Nicolae Gudea şi credincioşilor păstoriţi de către Preacucernicia sa o Diplomă de Donator pentru ajutorul oferit la ridicarea sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

La rândul său părintele Nicolae a oferit Preasfinţitului Părinte Petroniu o icoană a Buneivestiri.Liturghie Arhierească la parohia Ban

Joi, 2 februarie 2012, la praznicul Întâmpinării Domnului, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în biserica parohiei Ban, protopopiatul Şimleu Silvaniei.

Alături de Preasfinţia Sa au mai făcut parte din sobor Preacucernicul Părinte Ioan Chirilă, decanul Facultăţii de Teologie din Cluj Napoca, Preacucernicul Părinte Ioan Ardelean, Consilierul Administrativ al Episcopiei Sălajului, Preacucernicul Părinte Paroh Pavel Pop şi Preacucerniul Părinte Augustin Câmpean de la parohia Bănişor.Hramul capelei Liceului Ortodox

Luni, 30 ianuarie 2012, la prăznuirea Sffinţilor Trei Ierarhi, Vasile, Grigore şi Ioan, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în capela Liceului Ortodox "Sfântul Ierarh Nicolae" din Zalău.

Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae” Zalău a fost înfiinţat în contextul revigorării învăţământului teologic în perioada de libertate religioasă şi democraţie de după decembrie 1989, mai întâi, ca o clasă cu profil teologic, la filiera vocaţională din cadrul Şcolii Normale “Gheorghe Şincai” Zalău, în anul şcolar 1994 – 1995. A avut de la înfiinţare până în anul 2008-2009 numirea de Seminarul Teologic Liceal Ortodox Zalău.

Liceul dispune de o bază materială bună corespunzătoare pentru desfăşurarea unui proces instructiv–educativ eficient: săli de clasă moderne, o sală multimedia (dotată în 2009 cu mijloace audio-video moderne, fiind folosită şi ca sală de repetiţie pentru corul “Predania” al şcolii), 2 cabinete: limbi clasice şi limbi moderne, un laborator de informatică (cu 25+1 calculatoare), un Paraclis în care se desfăşoară orele de practică liturgică şi programul de rugăciune zilnic, un laborator de ştiinţe dotat în 2008 cu mijloace moderne specifice disciplinelor în cauză, sală de sport în incinta şcolii, un cabinet metodic – punct de documentare pentru orientarea în carieră, ce oferă cadrelor didactice şi elevilor responsabili cu revista şcolii acces la internet, bibliografie psihopedagogică etc.

Începând cu anul şcolar 2011-2012, în cadrul Liceului Ortodox funcționează și clasa I, urmând ca în următorii ani să se completeze numărul elevilor, astfel încât să se realizeze o continuitate a procesului educațional incepând cu clasa I și finallizându-se cu clasa a XII-a.Liturghie Arhierească în parohia Mesteacănu

Duminică, 29 ianuarie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu s-a aflat în mijlocul credincioşilor parohiei Mesteacănu, protopopiatul Zalău, credincioşi păstoriţi cu mult devotament de către Preacucernicul Părinte Dorinel Crecan.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a oferit Preacucernicului Părinte paroh şi credincioşilor din Mesteacănu o Diplomă de Donator pentru ajutorul material, fizic şi financiar oferit de către aceştia la construirea sediului Centrului Eparhial al Episcopiei Sălajului.

De asemenea, Preasfinţitul Părinte Petroniu a felicitat pe Preacucernicul Părinte paroh Dorinel Crecan cu prilejul împlinirii în această lună a 30 de ani de când Preacucernicia Sa păstoreşte această parohie.

La rândul său, părintele Dorinel Crecan a mulţumit Preasfinţitului Părinte Episcop Petroniu pentru vizita în parohie şi a oferit acestuia o icoană a Maicii Domnului.Şedinţele Adunării Eparhiale şi a Consiliului Eparhial în Episcopia Sălajului

Duminică, 8 ianuarie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală "Înălţarea Domnului" din Zalău.

În continuarea Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba de Te Deum, iar după rostirea cuvântului de învăţătură, în demisolul Catedralei Episcopale a avut loc şedinţa Consiliului Eparhial şi a Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului.

După rostirea rugăciunii de invocare a Duhului Sfânt, Preasfinţia Sa a subliniat faptul că Biserica Ortodoxă Română este singura Biserică din lume în care în Adunările Eparhiale există o proporţie de doi mireni la un cleric, arătând astfel caracterul democratic al acestor foruri decizionale.

În continuare, a urmat citirea, pe sectoare, a rapoartelor de activitate pe anul 2011.

Primul raport prezentat a fost cel al Sectorului administrativ-bisericesc, citit de către domnul Dănuţ Pop.

Raportul Sectorului cultural a fost prezentat de către Preacucernicul Părinte Mirel Bene.

Preacucernicul Părinte Augustin Sălăjean a dat citire raportului Sectorului economic al Episcopiei Sălajului.

Ultimul raport prezentat a fost cel al Sectorului social-filantropic, prezentat de către Preacucernicul Părinte Avram Zaharie.

După citirea rapoartelor au urmat luările de cuvânt şi rostirea rugăciunii "Cuvine-se cu adevărat".Liturghie Arhierească în cartierul Sărmaş din Zalău

Sâmbătă, 7 ianuarie 2012, Preasfinţitul Părinte Petroniu a săvârşit Sfânta Liturghie în capela amenajată pentru credincioşii din cartierul Sărmaş al Municipiului Zalău.

În acest cartier se ridică o biserică închinată Sfântului Apostol Andrei, biserică aflată în prezent în construcţie prin grija Preacucernicului Părinte Paroh Ioan Zaha şi a membrilor Consiliului Parohial.
www.youtube.com/channel/UCEYWHprNFWapMl2L5rAAclg patriarhia.ro episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=162&vanzari=162 episcopiasalajului.ro/index.php?idmenu=156&vanzari=156 basilica.ro